Ako vybrať peniaze zo stavebného sporenia – možnosti, ako a kedy

Stavebné sporenie je špecifický finančný produkt, ktorý je zameraný na zhromažďovanie finančných prostriedkov na účel spojený so stavebníctvom, rekonštrukciou alebo kúpou nehnuteľnosti. Je to forma dlhodobého sporenia, ktorá poskytuje určité výhody a stimuly, ako sú štátne prémie alebo nízke úrokové sadzby, s cieľom podporiť účastníkov pri sporení na bývanie.

Zrušenie stavebného sporenia je primárne ovplyvnené konkrétnymi podmienkami stanovenými v zmluve, preto je nevyhnutné priamo kontaktovať poskytovateľa finančných služieb. Pre ukončenie stavebného sporenia obvykle postačuje len občiansky preukaz. Potreba poskytnutia dôkazov o účele vyplýva z dátumu podpisu zmluvy a dĺžky trvania sporu.

Čo je stavebné sporenie

Stavebné sporenie je špecifický finančný produkt, ktorý je zameraný na zhromažďovanie finančných prostriedkov s cieľom financovať stavebné, rekonštrukčné alebo nákupné projekty v oblasti bývania. Tento spôsob sporu je často podporovaný štátom a poskytuje určité výhody a stimuly pre účastníkov.

Stavebné sporenie môže byť využité na rôzne účely, ako je napríklad stavba domu, kúpa bytu alebo rekonštrukcia existujúcej nehnuteľnosti.

Hlavnými črtami stavebného sporenia sú:

 • Zhromažďovanie finančných prostriedkov: Klienti pravidelne prispievajú do svojho stavebného sporenia, aby si postupne nahromadili potrebné finančné prostriedky na svoj zvolený stavebný projekt.
 • Viazané obdobie: Stavebné sporenie zvyčajne vyžaduje, aby účastníci svoje úspory udržiavali na účte počas určitého viazaného obdobia, ktoré môže trvať niekoľko rokov. Počas tohto obdobia môžu byť účastníci oprávnení na určité výhody, ako je napríklad štátna prémia PSS.
 • Podpora od štátu: V niektorých krajinách je stavebné sporenie podporované vládnymi stimulmi, ako sú štátne prémie alebo daňové úľavy, ktoré majú za cieľ podporiť občanov pri zabezpečovaní vlastného bývania.
 • Úrokové sadzby: Sporenie môže poskytovať účastníkom výhodnejšie úrokové sadzby ako bežné účty na úspory, ale zvyčajne sú nižšie ako pri hypotékach.
 • Flexibilita využitia: Finančné prostriedky zhromaždené prostredníctvom stavebného sporenia môžu byť využité na rôzne stavebné a projekty a bývanie podľa potrieb a preferencií účastníka.

Stavebné sporenie môže byť pre niektorých ľudí výhodným spôsobom na zhromaždenie finančných prostriedkov na budovanie alebo nákup nehnuteľnosti, ale pred jeho uzavretím je dôležité zvážiť všetky podmienky a možnosti tohto produktu.

Ako funguje stavebné sporenie

Stavebné sporenie pozostáva z dvoch fáz:

1. Fáza sporenia:

 • Sporiteľ si uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou, ktorú chce dosiahnuť.
 • Sporiteľ vkladá na účet stavebného sporenia pravidelné mesačné vklady.
 • Vklady sa úročia a zhodnocujú sa tak rýchlejšie ako na bežnom účte.
 • Na účet sa pripisuje aj štátna prémia, ak sú splnené podmienky.
 • Sporenie trvá minimálne 2 roky, niekedy je to 18 mesiacov.

2. Fáza úverovania:

 • Po splnení podmienok (dosiahnutá cieľová suma, hodnotiace číslo a dĺžka sporenia) môže sporiteľ požiadať o stavebný úver.
 • Stavebný úver má výhodnú úrokovú sadzbu.
 • Sporiteľ môže úver použiť na financovanie bývania (kúpa nehnuteľnosti, rekonštrukcia, splatenie hypotéky).

Ako funguje stavebné sporenie je teda zrejmé. Po uplynutí doby viazanosti v stavebnom sporení môže klient buď pokračovať v sporení, alebo si vybrať zúročené vklady. Klient, ktorý sa rozhodne vybrať svoje peniaze po uplynutí tejto doby, sa nazýva „priateľský sporiteľ“. Ako rýchlo prídu peniaze zo stavebného sporenia? Zvyčajne je to otázka niekoľkých dní.

Podmienky, za ktorých je možné peniaze vybrať a získať aj štátnu prémiu PSS, sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých finančných inštitúcií a pravidiel daných štátnymi programami alebo zmluvnými podmienkami.

Priateľský sporiteľ môže byť povinný splniť určité kritériá alebo podmienky na získanie štátnej prémie PSS pri vybratí finančných prostriedkov, napríklad výber peňazí zo stavebného sporenia po 6 rokoch.

Tieto podmienky môžu zahŕňať dosiahnutie minimálnej doby sporenia, dosiahnutie určitej výšky vkladov, alebo iné požiadavky stanovené príslušnými reguláciami alebo podmienkami poskytovateľa stavebného sporenia.

Je dôležité, aby priateľský sporiteľ porovnal a pochopil podmienky, ktoré platia pre jeho stavebné sporenie, aby mohol rozhodnúť, či je pre neho výhodné pokračovať v sporení alebo si vybrať zúročené vklady a získať prípadné štátne prémie. Výber peňazí zo stavebného sporenia po 6 rokoch môže byť výhodnejšie ako po minimálnej dobe, teda 2-3 rokoch.

Pred vybraním finančných prostriedkov je odporúčané konzultovať s poskytovateľom stavebného sporenia, aby ste získali presné informácie o podmienkach a možných dôsledkoch výberu.

Podmienky, za ktorých je možné peniaze vybrať a získať aj štátnu prémiu PSS, sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých finančných inštitúcií a pravidiel daných štátnymi programami alebo zmluvnými podmienkami.

Sporenie Lišiak a Moja PSS

Sporenie Lišiak je online stavebné sporenie od Prvej stavebnej sporiteľne (PSS). Je to bez poplatkov a s nonstop prístupom k účtu cez portál Moja PSS. Moja PSS je internetová zóna pre klientov PSS, ktorá umožňuje spravovať zmluvy o stavebnom sporení a úveroch, zobrazovať výpisy z účtov, podávať žiadosti o výbery a komunikovať s PSS.

Výhody Sporenia Lišiak a Moja PSS:

 • bez poplatkov
 • nonstop prístup k účtu
 • online vybavovanie vecí
 • prehľad o stavebnom sporení a úveroch

Nevýhody Sporenia Lišiak a Moja PSS:

 • nižšie úrokové sadzby ako pri iných typoch sporenia
 • viazanosť vkladov
 • poplatky za predčasné zrušenie zmluvy

Sporenie Lišiak a Moja PSS sú vhodné pre klientov, ktorí chcú sporiť na bývanie s nízkou úrokovou sadzbou a bez poplatkov a tých, ktorí chcú mať online prístup k svojmu účtu a vybavovať veci online. Naopak sporenie nie je vhodné pre tých, ktorí chcú mať vyššie výnosy z vkladu.

ČSOB stavebné sporenie

Od 1. decembra 2023 dochádza k zlúčeniu ČSOB Stavebnej Sporiteľne s ČSOB Bankou. V dôsledku tejto zmeny sa existujúci klienti ČSOB Stavebnej Sporiteľne automaticky stávajú klientmi ČSOB Banky.

Nevyžaduje sa žiadna aktívna intervencia ani návšteva pobočky zo strany klientov v súvislosti s týmto prechodom, a môžu pokračovať v používaní svojich existujúcich produktov zriadených v ČSOB Stavebnej Sporiteľni. Súčasne budú klientom k dispozícii aj nové finančné riešenia poskytované ČSOB Bankou.

Stavebné sporenie ČSOB je produkt, ktorý umožňuje sporiť si na bývanie a zároveň získať výhodné úroky a štátnu prémiu.

Stavebné sporenie ČSOB ponúka nasledovné výhody:

 • Výhodné úrokové sadzby: ČSOB ponúka rôzne typy stavebného sporenia s rôznymi úrokovými sadzbami. Klient si môže vybrať typ sporenia, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám.
 • Štátna prémia: Ak si nasporí aspoň 700 € ročne, môže získať štátnu prémiu vo výške 2 % z vkladu.
 • Možnosť získania úveru: Po splnení podmienok môže požiadať o stavebný úver s výhodnou úrokovou sadzbou.
 • Bez poplatkov: Za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a za vedenie účtu si ČSOB neúčtuje žiadne poplatky.

Ak sa uvažuje o stavebnom sporení, ČSOB je dobrá voľba. Ponúka rôzne typy stavebného sporenia s rôznymi úrokovými sadzbami a výhodami.

Zrušenie stavebného sporenia PSS

Existuje viacero možností, ako na zrušenie stavebného sporenia PSS.

1. Výpoveď zmluvy:

 • Môže sa podať výpoveď zmluvy o stavebnom sporení a vybrať všetky nasporené peniaze. V tomto prípade zmluva zanikne.
 • Výpovedná lehota je 3 mesiace.
 • Za výpoveď zmluvy si PSS môže účtovať poplatok.

2. Rozdelenie zmluvy:

 • Môže sa rozdeliť zmluva o stavebnom sporení na dve časti. Z jednej časti sa môžu vybrať peniaze a na druhej časti sa môže ďalej sporiť.
 • Za rozdelenie zmluvy si PSS môže účtovať poplatok.

3. Dohoda o ukončení zmluvy:

 • Môže sa s PSS dohodnúť na ukončení zmluvy o stavebnom sporení.
 • V tomto prípade si môže klient vybrať všetky nasporené peniaze.
 • Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná.

Postup pri zrušení stavebného sporenia:

 • Navštíviť pobočku PSS.
 • Vyplniť žiadosť o zrušenie stavebného sporenia.
 • Predložiť potrebné doklady:
  • občiansky preukaz
  • vkladnú knižku alebo výpis z účtu
 • Počkať na spracovanie žiadosti. Peniaze budú pripísané na bankový účet do niekoľkých dní. To je zároveň odpoveď na častú otázku, ako rýchlo prídu peniaze zo stavebného sporenia.

Pred zrušením stavebného sporenia si treba premyslieť, či ho naozaj chce klient zrušiť. Ak sa zruší predčasne, môže sa stratiť nárok na štátnu prémiu PSS a úroky. Tiež je potrebné Informovať sa o poplatkoch za zrušenie stavebného sporenia. PSS si môže účtovať poplatok za výpoveď zmluvy, rozdelenie zmluvy alebo dohodu o ukončení zmluvy.

Pred zrušením stavebného sporenia si treba premyslieť, či ho naozaj chce klient zrušiť. Ak sa zruší predčasne, môže sa stratiť nárok na štátnu prémiu PSS a úroky.

Oplatí sa stavebné sporenie?

Stavebné sporenie predstavuje formu úspor, ktorá môže priniesť klientovi viacero výhod. Poskytuje nielen nízke úrokové sadzby, ale aj špeciálne finančné výhody, ktoré môžu byť ešte atraktívnejšie. Aj keď je táto forma sporenia výhodná, je nevyhnutné, aby klient presne vedel, kedy a prečo využiť stavebné sporenie.

Primárne je dôležité pochopiť výhody stavebného sporenia a potom zistiť, či sa oplatí stavebné sporenie. Hlavným cieľom je zhromaždiť finančné prostriedky na budúce stavebné projekty za výhodných úrokových sadzieb. Je nevyhnutné zvážiť svoje možnosti a náležite ich posúdiť, aby klient vedel, aká alternatíva je pre neho najlepšia.

Ďalším výhodným aspektom stavebného sporenia je možnosť flexibilného prístupu k financiám. Klient môže kedykoľvek bezplatne vybrať svoje peniaze, čo mu poskytuje istotu a finančnú slobodu.

Stavebné sporenie tiež umožňuje klientovi dosiahnuť vyššie finančné úspory. Napríklad nastavením vyšších vkladov s viacerými úrokmi môže klient nechať svoje peniaze uložené v stavebnom fonde dlhodobo, čím zabezpečí väčšie finančné prostriedky na budúce projekty.

Je evidentné, že stavebné sporenie prináša množstvo výhod. Avšak je dôležité venovať pozornosť aj jeho možným nedostatkom. Správne využitie stavebného sporenia môže v budúcnosti priniesť klientovi množstvo výhod a finančnú stabilitu.

Stavebný úver alebo sporenie?

Rozhodnutie medzi stavebným úverom a stavebným sporením závisí od individuálnych finančných cieľov, preferencií a aktuálnej finančnej situácie každého klienta. Tu sú niektoré faktory, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní:

Stavebné úvery:

 • Financovanie: Stavebné úvery sú vhodné pre tých, ktorí potrebujú väčšiu sumu finančných prostriedkov na nákup alebo stavbu nehnuteľnosti a ktorí nemajú dostatok úspor na krytie celého nákladu.
 • Úrokové sadzby: Úrokové sadzby na stavebných úveroch môžu byť nižšie ako pri iných formách úverov, čo môže znamenať nižšie náklady na financovanie v porovnaní so stavebným sporením.
 • Viazanosť: Stavebné úvery sú viazané na určitý časový rámec, počas ktorého klient spláca úver. Tento časový rámec môže byť dlhší ako v prípade stavebného sporenia.

Stavebné sporenie:

 1. Zhromažďovanie prostriedkov: Stavebné sporenie je vhodné pre tých, ktorí si chcú postupne zhromažďovať finančné prostriedky na budúce stavebné projekty a majú dostatok času na ich pravidelné sporenie.
 2. Úrokové výhody: Stavebné sporenie často ponúka výhodnejšie úrokové sadzby ako bežné úsporné účty, čo môže znamenať väčší výnos z investícií.
 3. Flexibilita: Stavebné sporenie môže byť flexibilnejšie, pokiaľ ide o časový rámec a pravidelné vklady. Klienti môžu mať možnosť meniť výšku svojich vkladov a časový rámec podľa svojich potrieb.

Rozhodnutie medzi stavebným úverom a stavebným sporením by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných cieľoch každého klienta, ako aj na konkrétnych podmienkach poskytovateľov týchto produktov. Pred uzatvorením zmluvy je vždy dôležité dôkladne preskúmať a porovnať všetky dostupné možnosti.

Rozhodnutie medzi stavebným úverom a stavebným sporením závisí od individuálnych finančných cieľov, preferencií a aktuálnej finančnej situácie každého klienta.

Stavebné sporenie pre deti

Stavebné sporenie pre deti je finančný produkt, ktorý umožňuje rodičom zhromažďovať finančné prostriedky pre budúce stavebné projekty ich detí. Tu sú niektoré dôležité aspekty stavebného sporenia pre deti:

 • Zhromažďovanie úspor: Sporenie pre deti umožňuje rodičom pravidelne vkladať peniaze na účet určený pre ich deti. Tieto finančné prostriedky sa potom zhromažďujú a môžu byť využité na budúce stavebné projekty, ako je napríklad kúpa domu alebo bytu.
 • Úrokové výhody: Stavebné sporenie pre deti často ponúka výhodnejšie úrokové sadzby ako bežné sporenie pre deti na sporiacich účtoch, čo môže znamenať väčší výnos z investícií.
 • Vzdelávacie aspekty: Okrem zhromažďovania finančných prostriedkov môže stavebné sporenie pre deti slúžiť aj ako vzdelávací nástroj na finančnú gramotnosť. Deti môžu byť zapojené do procesu vkladov a učiť sa o dôležitosti sporenia a riadenia financií od mladého veku. Finančná gramotnosť detí je čoraz dôležitejšia.
 • Flexibilita: Niektoré stavebné sporenie pre deti môže byť flexibilné vzhľadom na výšku vkladov a možnosť čiastkového výberu prostriedkov v prípade potreby.

Stavebné sporenie pre deti môže byť užitočným nástrojom na zabezpečenie finančnej stability a budúcnosti vašich detí. Pred uzatvorením akéhokoľvek finančného produktu je však dôležité dôkladne preskúmať a porovnať dostupné možnosti a zvážiť individuálne potreby a ciele rodiny.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang