Finzo – pôžičky od ľudí pre ľudí

Finzo pôžičky sú typom malých pôžičiek poskytovaných digitálnou úverovou platformou Finzo. Pôžičky od ľudí (P2P pôžičky) sú alternatívnym spôsobom, ako sa ľudia môžu rýchlo a pohodlne dostať k malým sumám peňazí. Finzo spája žiadateľov pôžičiek s investormi a poskytuje rýchle, flexibilné a priateľské služby.


Obsah článku


Pôžička od ľudí je určená na pomoc ľuďom s krátkodobými finančnými potrebami. Pôžičky sú k dispozícii v sumách od 50 do 7 000 € a môžu byť v plnej výške splatené do 1 mesiaca. Finzo ponúka aj dlhodobejšie pôžičky s lehotou splatnosti až do 5 rokov.

Finzo pôžičky

Proces žiadosti o pôžičku online je jednoduchý a prehľadný. Žiadatelia musia mať minimálne 18 rokov a slovenský bankový účet. Musia tiež predložiť doklad o príjme, napríklad výplatnú pásku alebo výpis z účtu. V prípade schválenia môžu žiadatelia dostať finančné prostriedky na svoj bankový účet do 24 hodín, v niektorých prípadoch sa jedná o rýchlu pôžičku do 5 minút.

Finzo pôžičky majú celý rad funkcií, ktoré ich robia atraktívnymi pre dlžníkov. Finzo sk si napríklad neúčtuje žiadne skryté poplatky ani nevyžaduje žiadne zabezpečenie. Okrem toho sú úrokové sadzby Finzo pôžičiek v porovnaní s inými typmi malých pôžičiek pomerne nízke.

Spoločnosť Finzo sk sa zaviazala k zodpovednému poskytovaniu úverov a zaviedla celý rad opatrení, aby zabezpečila, že dlžníci budú schopní splácať svoje úvery. Medzi tieto opatrenia patrí posudzovanie príjmu a dostupnosti, ako aj pravidelná komunikácia s dlžníkmi s cieľom uistiť sa, že splátky dodržiavajú.

Celkovo poskytujú pôžičky online pohodlný a cenovo dostupný spôsob prístupu k malým sumám peňazí. Sú skvelou alternatívou k tradičným pôžičkám a ponúkajú celý rad funkcií, ktoré ich robia pre dlžníkov atraktívnymi.

Recenzie na Finzo.sk

Finzo.sk je platforma pre peer to peer pôžičky, ktorá ponúka dlžníkom zjednodušený proces žiadosti a schvaľovania krátkodobých pôžičiek. Platforma poskytuje ľahko použiteľné rozhranie, ktoré používateľom umožňuje požiadať o pôžičku, prezerať si ponuky pôžičiek a spravovať svoje účty.

Recenzie na Finzo sk sú prevažne pozitívne a uvádzajú jednoduchosť používania platformy a konkurenčné podmienky pôžičiek. Používatelia si tiež všimli vynikajúci zákaznícky servis platformy s rýchlymi reakciami. Okrem toho mnohí používatelia chválili nízke úrokové sadzby platformy a flexibilné podmienky splácania.

Pôžičky od ľudí – kolektívne pôžičky

Peer to peer pôžičky, známe aj ako P2P pôžičky, sú typom pôžičky, ktorú poskytujú jednotlivci alebo subjekty iným jednotlivcom alebo subjektom. Tieto pôžičky od ľudí sú zvyčajne nezabezpečené a nie sú kryté finančnou inštitúciou. P2P pôžičky sa často používajú na financovanie výdajov, ako je napríklad kúpa alebo oprava auta či rekonštrukcia domu, ako aj na splatenie existujúcich dlhov.


Finzo je platforma na poskytovanie kolektívnych pôžičiek, ktorá spája dlžníkov a veriteľov. Platforma funguje od roku 2011 a sídli v Estónsku. Dlžníkom ponúka jednoduchý a pohodlný spôsob prístupu k finančným prostriedkom a veriteľom možnosť získať výnos zo svojich investícií. Finzo P2P pôžičky sú nezabezpečené a možno ich použiť na rôzne účely.


Úverová platforma Finzo ponúka aj niekoľko ďalších služieb, ako napríklad online kalkulačku pôžičiek a nástroj na porovnávanie pôžičiek, ktorý umožňuje dlžníkom porovnať rôzne možnosti pôžičiek.

Veriteľom Finzo ponúka konkurencieschopné výnosy s minimálnym rizikom. Platforma Finzo využíva automatizovaný model oceňovania založený na riziku, ktorý veriteľom zabezpečuje primeranú návratnosť ich investícií. Platforma ponúka aj množstvo doplnkových služieb, ako napríklad monitorovanie úverov, ktoré veriteľom umožňuje sledovať úverovú bonitu svojich dlžníkov.

Finzo predstavuje pohodlný a bezpečný spôsob prístupu k finančným prostriedkom pre dlžníkov a veriteľov. Platforma ponúka konkurencieschopné úrokové sadzby a celý rad doplnkových služieb, čím zabezpečuje, že z platformy môžu profitovať tak dlžníci, ako aj veritelia.

P2P pôžičky sú typom krátkodobej požičky, ktorú poskytujú jednotlivci alebo subjekty iným jednotlivcom alebo subjektom.

Ako získať pôžičku?

Proces získania pôžičky pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Registrácia – pri registrácii musí žiadateľ pôžičky zadať svoje osobné údaje, kontaktné informácie a prejsť overením e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu. Nakoniec musí podpísať podmienky používania portálu finzo. Zákaznícke centrum portálu overí jeho údaje a môže ho požiadať o ďalšie doklady cez poštovú schránku (mailbox na webstránke). Po overení a potvrdení Všeobecných podmienok sa aktivuje virtuálny účet klienta.
 2. Požiadanie o úver – následne klient môže podať žiadosť o úver. Vyberie si požadovanú sumu a podmienky úveru. Portál vyhľadá najvhodnejšiu možnosť. Ak je ponuka akceptovateľná, musí digitálne podpísať zmluvu o úvere. Požičaná suma sa zobrazí na jeho virtuálnom účte. Ak nesúhlasí s úrokovou sadzbou, ktorú mu portál ponúka, môže vytvoriť vlastnú ponuku a nastaviť ju maximálne na týždeň ako čakajúcu. Keď sa objaví vhodná ponuka, portál automaticky uzavrie zmluvu v jeho mene a prevedie vypožičanú sumu na jeho virtuálny účet. Ak sa k žiadosti o úver za týždeň nenájde žiadna zhoda, žiadosť sa zruší.
 3. Prevod peňazí z virtuálneho účtu na bankový účet – aby mohol klient požičané peniaze používať, musí sumu previesť z virtuálneho účtu na bankový účet. Môže tak urobiť v ponuke Prevod. Peniaze zo systému môže dlžník previesť len na svoj vlastný bankový účet.
 4. Splátky úveru vykonáva automaticky portál z virtuálneho účtu – aby ich portál mohol realizovať, musí klient previesť požadovanú sumu na účet Finzo sk. Okrem toho je nutné uviesť referenčné číslo, jedinečné pre jeho účet.

Získanie pôžičky prostredníctvom Finzo je jednoduché a zvyčajne veľmi rýchle.

Úvery zaistené hypotékou

Na portáli má žiadateľ možnosť požiadať o úver zaistený hypotékou. Najprv musí poslať žiadosť cez poštovú schránku. Informácie by mali obsahovať požadovanú výšku úveru, dĺžku trvania a úrokovú sadzbu. Úrokovú sadzbu nestanovuje platforma Finzo, ale správca.

Finzo tiež požaduje informácie o majetku vrátane adresy, katastrálneho registračného čísla, ohodnotenia majetku (ak chýba, je potrebné uviesť približnú hodnotu) a existujúcich hypoték. Klient tiež musí priložiť výpis z účtu za posledných 6 mesiacov. Správca portálu potom žiadateľa kontaktuje a v prípade potreby si vyžiada ďalšie údaje.

Najprv sa na ručenie za akúkoľvek pôžičku z portálu použije hypotéka. Následne sa zistí úverový limit a v rámci neho možno požiadať o ľubovoľný počet úverov.

Vykoná sa čakajúca žiadosť o úver. Po dosiahnutí požadovanej sumy sa v priebehu 1 až 2 dní podpíše notársky overená zmluva. Následne správca portálu úver aktivuje a suma úveru sa prevedie. V prípade tejto možnosti musia byť všetky podrobnosti transakcie vopred určené a dohodnuté.

Úvery zaistené vozidlom

Žiadateľ má tiež možnosť požiadať o úver zaistený autom. Najprv musí poslať žiadosť cez poštovú schránku. Informácie by mali zahŕňať údaje o vozidle. Po zaslaní potrebných údajov zhodnotí Finzo cenu vozidla a stanoví maximálnu sumu úveru. Klient tiež musí poslať výpis z účtu za posledných 6 mesiacov.

Následne sa vytvorí čakajúca žiadosť o úver. Po dosiahnutí požadovanej sumy bude žiadateľovi vystavené splnomocnenie, pomocou ktorého musí vozidlo zaregistrovať u správcu portálu Estónskej správy ciest. Ak z nejakého dôvodu nemôže urobiť tento úkon, môže využiť právny úkon – splnomocnenie na zastupovanie alebo aj generálnu plnú moc.

Po úspešnej registrácii prevedie Finzo sumu a žiadateľ môže vozidlo naďalej používať. Po splatení sumy úveru bude auto zaregistrované naspäť na žiadateľa. 

Finzo – možnosti financovania

Malá pôžička je flexibilný nástroj, ktorý umožní žiadateľovi splniť si dávny sen, alebo pokryť nečakané finančné výdavky. Toto je prehľad najpopulárnejších spôsobov, ako požiadať o malú pôžičku od Finzo:

 • Pôžička na cestovanie
 • Pôžička na rekonštrukciu
 • Pôžička na spotrebiče
 • Pôžička na auto
 • Malá pôžička Finzo

Malá pôžička Finzo je flexibilná a dá sa použiť presne tak, ako je potrebné v danej situácii. Či už ide o učenie sa jazyka, učenie sa novej profesii alebo zaobstaranie si nového domáceho maznáčika, každý malý krok je veľkým krokom ku šťastiu.


Cestovanie je ako celoživotné vzdelávanie – vždy je v ňom množstvo emócií, nečakaných situácií, vzrušujúcich dobrodružstiev. Vďaka cestovaniu možno opustiť zónu pohodlia a spoznať rôzne kultúry, jazyky a ľudí. Pôžička na cestovanie pomôže človeku splniť si všetky bláznivé cestovateľské sny.

Domov je miesto, kde ráno každý z nás začína svoj deň a zároveň prežíva posledné emócie dňa pred spaním. Preto je domov miestom, kde by sa mal každý cítiť pohodlne, útulne a v bezpečí. Aj malou rekonštrukciou je možné zmeniť vzhľad izieb a kuchyne, tak aby boli pohodlnejšie. Pôžička na rekonštrukciu pomôže zmeniť domov.

Nové moderné spotrebiče premieňajú únavné domáce práce na príjemnú a jednoduchú činnosť. V posledných rokoch je okrem dizajnu, veľkosti a jednoduchosti používania domácich spotrebičov čoraz dôležitejšia aj ich energetická účinnosť – čím je zariadenie inteligentnejšie, tým menej peňazí sa mesačne minie na elektrinu. Malá pôžička na spotrebiče pomôže rýchlo nahradiť pokazené alebo zastarané domáce spotrebiče.

Čím dôkladnejšie sa majiteľ o svoje auto stará, tým dlhšie mu auto vydrží a bude bezpečnejšie jazdiť.  Možno nadišiel čas skontrolovať motor a ďalšie časti auta, alebo sa niečo nečakane pokazilo. Či už ide o opravu auta alebo kúpu nového auta, pôžička na auto je pre žiadateľa dostupná už do 5 minút.

Finzo cenník

Výdavky vypožičiavateľa:

SlužbaPoplatok
Zmluvný poplatok (krátkodobá pôžička)0,00 €
Zmluvný poplatok (dlhodobá pôžička)2,00 % zo sumy úveru, ale nie menej ako 5,00 €
Platby do záručného fondu0,00-5,00 % zo sumy úveru
Poplatok za predčasné ukončenie10,00 € + úroky za 1 mesiac
Poplatok za predĺženie pôžičky (krátkodobá pôžička)5,00 €
Poplatok za predĺženie pôžičky (dlhodobá pôžička)3,00 €
Prevody z virtuálneho účtu na bankový účet0,50 €
Poplatok za upomienku k omeškaniu platbydo 30,00 €

Výdavky investora:

SlužbaPoplatok
Provízia25,00 % z celkového úroku za úver
Prevody z virtuálneho účtu na bankový účet0,50 €

Reprezentatívny príklad

Pôžička vo výške 1 000 € na 2 roky so splátkou 53,37 € mesačne pri 30,79 % RPMN. Celková suma splátok za 2 roky je 1300,92 €, ktorá zahŕňa 280,92 € (25 % úrok) a 20 € (zmluvný poplatok).

Celková suma na zaplatenie je 1300,92 € za 2 roky. Úroková miera, ktorá bude ponúknutá, záleží od individuálnych okolností.

Toto sú podmienky pôžičiek prostredníctvom Finzo:

 • pôžičky od 50 € do 7 000 €
 • doba pôžičky od 3 do 60 mesiacov
 • RPMN od 11 % do 50 %

Je potrebné preštudovať si zmluvné podmienky finančných služieb Finzo a konzultovať ich s odborníkom.

Výhody a nevýhody P2P pôžičiek

Peer to peer (P2P) pôžička je finančná dohoda, v rámci ktorej si jednotlivci navzájom požičiavajú peniaze bez použitia tradičnej finančnej inštitúcie. Tento typ pôžičiek sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším vďaka svojmu pohodliu a potenciálu vysokých výnosov. Hoci požičiavanie P2P má mnoho výhod, pred uzavretím takejto dohody je dôležité zvážiť aj nevýhody.

Hlavnou výhodou P2P pôžičiek je, že môžu dlžníkom poskytnúť prístup k financovaniu, ktoré by inak nemali. Je to vďaka tomu, že žiadosti o pôžičku nepodliehajú rovnako prísnym kritériám ako žiadosti tradičnej finančnej inštitúcie. Okrem toho úrokové sadzby spojené s pôžičkami P2P môžu byť často nižšie ako tie, ktoré ponúkajú banky a iní veritelia. P2P pôžičky môžu investorom ponúknuť príležitosť získať vyšší výnos z investície, než by inak mohli získať.

Napriek potenciálnym výhodám existuje niekoľko nevýhod P2P pôžičiek, ktoré je potrebné zvážiť. Jedným z najvýznamnejších rizík spojených s poskytovaním P2P pôžičiek je, že dlžníci môžu svoje pôžičky nesplatiť. To môže viesť k značným stratám pre investorov, keďže neexistuje žiadna záruka, že ich peniaze budú splatené.

Okrem toho, keďže poskytovanie P2P pôžičiek nie je regulované vládou, neexistuje žiadna záchranná sieť, ktorá by investorov chránila v prípade zlyhania. Neexistuje žiadna záruka, že dlžníci si budú môcť zabezpečiť financovanie, ktoré potrebujú, keďže veritelia si môžu vyberať, komu požičajú.

Peer to peer pôžičky môžu byť výhodnou finančnou dohodou pre dlžníkov aj investorov, ale pred uzavretím takejto dohody je dôležité zvážiť potenciálne riziká.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang