Pôžička na materskej – rodičovský príspevok, pôžičky ihneď

Rodičia, najmä matky na materskej zvyknú mať hlboko do vrecka. Po narodení dieťaťa príde matka o svoj príjem a je odkázaná na dávky od štátu, ktoré nie všetkým môžu byť postačujúce. Obzvlášť matky samoživiteľky môžu mať problémy s financiami. Kde si vybaviť pôžičku na materskej? Ako získať krátkodobú pôžičku ihneď?

Matky na materskej si môžu požiadať o pôžičku v bankách či nebankových spoločnostiach. V prípade bánk je to veľmi náročné, nakoľko matky majú spravidla príjem len z dávok štátu. Z toho dôvodu si matky na materskej zvyknú požičiavať peniaze z nebankoviek.

Pôžička na materskej nemusí byť nesplniteľné či nemožné, avšak nie vždy môže byť ľahké takúto pôžičku získať. Pravidelné dávky, ktoré štát poskytuje pri starostlivosti o dieťa, rodičovský príspevok a materský príspevok môžu byť príjmom, ktorý poskytovatelia pôžičiek akceptujú.

Avšak kľúčová a dôležitá je ich výška a trvalosť, čo sú hlavné kritériá, ktoré poskytovatelia takýchto krátkodobých pôžičiek ihneď posudzujú.

Čo sú to pôžičky na materskej

Pôžičky na materskej sú poskytované nebankovými spoločnosťami, ktoré nesledujú účel využitia peňazí z pôžičky. Banky poskytnú pôžičku na materskej len v takých prípadoch, kedy má matka dobrú bonitu klienta, resp. ručiteľa.

Ide teda o také pôžičky, ktoré si môžu vybaviť matky na materskej v rôznych formách úverov či pôžičiek.

Väčšina nebankových spoločností avšak nevyžaduje ani takú bonitu a ani spoludlžníka či ručiteľa. Kombinácia materskej dovolenky a potrebna pôžičky nie je priaznivá z hľadiska bonity, a preto nie je jednoduché získať pôžičku v dostatočnej výške bez ručiteľa.

V bankovej inštitúcií je možné získať pôžičku na materskej vo forme spotrebného úveru, prípadne ako kontokorentný úver. Avšak vo väčšine prípadov bude potrebné mať ručiteľa s pravidelným príjmom.

Pôžička na rodičovský príspevok – materský príspevok

Rodičia očakávajúci narodenie dieťaťa sa snažia na tento radostný okamih pripraviť aj po finančnej stránke. Niektorým rodičom môžu stačiť dávky zo Sociálnej poisťovne a príjem druhého rodiča. Nie každý má avšak tento luxus a mnoho rodičov potrebuje dodatočné financie vo forme pôžičky.

Pôžička na materskej prakticky neexistuje. Matky na materskej dovolenke si môžu vybaviť rôzne druhy pôžičiek, ktoré v konečnom dôsledku slúžia ako pôžičky na materskej dovolenke.

Pôžička na rodičovský príspevok je spravidla krátkodobá pôžička ihneď. Výška týchto pôžičiek je limitovaná v závislosti od poskytovateľa pôžičky. Takéto krátkodobé pôžičky ihneď sa zvyknú využívať na bežné výdavky spojené s narodením a vychovávaním malého dieťaťa, ako napríklad zdravotná starostlivosť, ošatenie a podobne.

O pôžičku na rodičovský príspevok môžu matky požiadať online a spravidla v nebankovkách. Avšak produkt s názvom pôžička na materskej neexistuje. Ide o rôzne typy pôžičiek, najmä krátkodobé pôžičky ihneď a bez dokladovania príjmu.

Pri týchto pôžičkách musia matky počítať s tým, že pravdepodobne nepôjde o vysoké pôžičky a RPMN bude vysoké. Niektorí poskytovatelia akceptujú príjem pri pôžičke aj rodičovský príspevok, niektorí aj materský príspevok, prípadne obidva príspevky.

Aké príjmy môže mať rodič na materskej

Je fakt, že veľká väčšina matiek na materskej dovolenke nemá čas sa venovať zárobkovej činnosti popri starostlivosti o dieťa do 3 roku života. Z toho dôvodu majú štáty sociálny systém, ktorý poskytuje určitú finančú pomoc pre matky na materskej dovolenke.

Sociálnu pomoc rodinám s deťmi má na starosti štát cez Sociálnu poisťovňu, ktorá vypláca jednorazové alebo pravidelné finančné príspevky. Ide o:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa.

V prípade rodičovského príspevku príjem rodiny nemá vplyv na jeho výšku. Štát tento príjem ani neoveruje. Biologický rodiť, resp. náhradný ročiť dieťaťa má nárok na rovnakú výšku príspevku. Na výpočet výšky rodičovského príspevku je dôležitý koeficient navyšovania životného minima.

Výška rodičovského príspevku je:

 • a) 301 eur mesačne,
 • b) 412,60 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Niektoré inštitúcie vyžadujú tzn. pravidelný príjem. V súvislosti s posudzovaním žiadosti o pôžičku či úver, rodičovský príspevok, ktorý je vyplácaný mesačne do 3 rokov dieťaťa, spĺňa podmienku pravidelnosti z časti. Všetko záleží od konkrétneho poskytovateľa krátkodobej pôžičky ihneď.

Okrem toho, ak sa rodič stará o dve a viac súčasne narodené deti, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé jedno dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Výhody a nevýhody pôžičky na materskej

Pôžičky na materskej dovolenke majú svoje výhody aj nevýhody. Pri rozhodovaní o vybavení si pôžičky na materskej treba zvažovať všetky pre a proti. Pôžička môže byť veľmi užitočná, no na druhej strane môže priniesť viaceré problémy.

Výhodami pôžičiek na materskej môže byť:

 1. Finančná stabilita: Pôžičky na materskej dovolenke môžu poskytnúť finančnú stabilitu a pomoc počas doby, keď matka nevykonáva platenú prácu. Týmto spôsobom môže matka pokryť svoje výdavky na seba a na starostlivosť o dieťa.
 2. Flexibilita: Pôžičky na materskej dovolenke môžu poskytnúť matkám flexibilitu pri spravovaní svojhoosobného či rodinného rozpočtu. Môžu ich použiť na pokrytie rôznych výdavkov, ako sú nájomné, nákupy, zdravotná starostlivosť pre dieťa a iné potrebné náklady.
 3. Prístupnosť: Pôžičky na materskej dovolenke môžu byť relatívne dostupné pre matky. V niektorých prípadoch môžu byť schválené bez potreby záruky alebo bez prílišného overovania bonity žiadateľa.

Nevýhodami pôžičiek na materskej môže byť:

 1. Splátkové povinnosti: Pôžičky na materskej dovolenke môžu viesť k ďalším splátkovým povinnostiam, čo môže mať vplyv na finančnú situáciu matky po skončení materskej dovolenky. Pravidelné splátky môžu byť bremenom, najmä ak matka nemá stabilný príjem počas tohto obdobia.
 2. Úroky a poplatky: Pôžičky na materskej dovolenke môžu byť spojené s úrokovými sadzbami a poplatkami. Tieto dodatočné náklady môžu zvýšiť celkovú čiastku, ktorú matka musí splatiť, a môžu mať vplyv na jej dlhodobú finančnú situáciu.
 3. Finančné zaťaženie: Aj keď pôžičky na materskej dovolenke môžu poskytnúť dočasnú finančnú pomoc, môžu tiež zvýšiť celkové zadlženie matky. Ak sa matka nestará o svoje dlhy a nedokáže ich spravovať, môže to viesť k finančným problémom v budúcnosti.

Je dôležité, aby matky zvážili tieto výhody a nevýhody a starostlivo premysleli, či je pôžička na materskej dovolenke pre nich vhodnou voľbou. Odporúča sa konzultovať s finančným poradcom alebo odborníkom, aby sa pochopili všetky podmienky a záväzky spojené s pôžičkou.

Nebankové pôžičky aj na rodičovský príspevok 

Nájsť také nebankové spoločnosi, ktoré ponúkajú nebankové pôžičky aj na rodičovský príspevok nie je vôbe jednoduché. Všetky podmienky závisia od individuálnej situácie klienta a žiadateľa, nakoľko poskytovatelia takýchto pôžičiek pristupujú k posudzovaniu individuálne.

Existujú avšak všeobecné postupy, ktoré môžu matky pri žiadosti o pôžičky na materskej nasledovať. Dôležité je porovnať si mnohé spoločnosti, ktoré poskytujú nebankové pôžičky aj na rodičovský príspevok.

Vo väčšine prípadov sa túto informáciu matky nedočítajú. Z toho dôvodu si treba vytriediť najvýhodnejšie ponuky a následne kontaktovať poskytovateľov a otázky ohľadom rodičovského príspevku konzultovať individuálne.

1. Hyper pôžička

Hyper pôžičku si môže vybaviť takmer každý, vrátane matiek na materskej dovolenke. Ide o overenú krátkodobú pôžičku ihneď, ktorá je plne bezúčelová.

Výška pôžičky je v rozmedzí od 50 do 25 000 eur, pričom doba splatnosti je flexibilná a to od 7 dní až 42 mesiacov. Úrok Hyper pôžičky začína od 4,9 % p.a. Úrok záleží avšak od bonity klienta a ak má táto pôžička slúžiť ako pôžička na materskej, pravdepodobne bude úrok vyšší.

Hyper pôžičku je možné si vybaviť vo výške od 50 do 25 000 € s úrokom už od 4,9 % p.a.

Mám záujem o Hyper pôžičku >

Túto pôžičku na materskej si nie je možné vypočítať na základe online kalkulačky, čo zvyčajne nebankové spoločnosti ponúkajú. Tu je potrebné vyplniť formulár, na základe ktorého dostane matka ponuky pôžiček na materskej.

2. Malá Hyper pôžička

Podobne ako Hyper pôžičku si matky na materskej môžu vybaviť aj Malú Hyper pôžičku. Ide taktiež o druh bezúčelového spotrebiteľského úveru, ktorý môže matka využiť na akékoľvek výdavky spojené s malými deťmi.

V prípade Malej Hyper pôžičky je možné požičať si peniaze vo výške od 50 do 1 000 eur so splatnosťou 1 až 30 dní. Ide o krátkodobú pôžičku ihneď, dostupnú aj ako pôžičku na materskej. Úrok začína síce už od 0 %, no všetko je to v závislosti od bonity klienta.

Malú Hyper pôžičku si môže každý vybaviť s úrokom od 0 % p.a. s úverovým rámcom od 50 do 1 000 eur.

Mám záujem o Malú Hyper pôžičku >

Dobrým spôsobom je pred samotnou žiadosťou o Malú Hyper pôžičku prečítať si recenzie a skúsenosti iných ľudí, ktorí si už o takúto pôžičku požiadali.

3. Home Credit

Ako určitú formu pôžičky na materskej je možné dostať od nebankovej spoločnosti Home Credit. Ako pri každej pôžičke od nebankovej spoločnosti je vhodné si vopred naštudovať recenzie a skúsenosti iných ľudí, ktorí takúto pôžičku už v minulosti mali.

V Home Credit je forma pôžičky na materskej produkt s názvom Flexibilná pôžička na kartu. Táto pôžička na kartu ponúka úverový rámec vo výške od 400 do 10 000 eur. Doba splatnosti je flexibilná, konkrétne od 3 do 63 mesiacov. V tomto prípade avšak treba počítať s vyšším úrokom, ktorý začína na 16,9 % p.a.

Pôžičku od Home Credit si je možné vybaviť s úverovým rámcom od 400 do 10 000 eur s úrokom od 16,9 % p.a.

Mám záujem o Home Credit pôžičku >

Ide o bezúčelovú pôžičku, čo je hlavnou podmienkou pôžičky na materskej. Matka teda požičané peniaze môže využiť akokoľvek bez dokladovania toho, na čo ich minula.

Výhodou Flexibilnej pôžičky na kartu je najmä flexibilné splácanie. V praxi to znamená, že matka na materskej dovolenke musí posielať minimálnu splátku, ktorá je v zmluve o pôžičke, no ktorýkoľvek mesiac môže posielať inú výšku splátky, ak je vyššia ako minimálna.

Ak teda matke ostanú peniaze nazvyš, môže znížiť a skrátiť svoj záväzok voči nebankovej spoločnosti tým, že pôžičku splatí predčasne.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang