Nárok na materskú – podmienky, výpočet 2024

narok na matersku

Nárok na materskú je jedným z práv, ktoré majú ženy vo vzťahu k materstvu. Materská je sociálna výhoda, ktorá poskytuje finančnú pomoc a ochranu pre matky v čase, keď sa starajú o svoje novonarodené deti. Ide o dôležitú formu podpory, ktorá umožňuje ženám v plnej miere prejaviť svoju rodičovskú úlohu a zaradiť sa späť do pracovného života po skončení materskej dovolenky.

Nárok na materskú je upravený zákonom a zaraďuje sa medzi základné práva a povinnosti v rámci sociálneho zabezpečenia. Matka má právo na materskú, pričom jednotlivé štáty môžu mať odlišné podmienky pre jej poskytovanie. Väčšinou však ide o príspevok vo forme peňažnej dávky, ktorá má za účel umožniť matkám zabezpečiť životné potreby pre seba a svoje dieťa.

Materská dovolenka

Materská dovolenka je v mnohých krajinách základnou právnou ochranou pre ženy, ktoré sa stávajú matkami. Počas tejto doby majú matky právo na platené voľno, aby mohli venovať svoju pozornosť a starostlivosť svojim drobným novým prírastkom do rodiny.

Existuje mnoho dôvodov prečo je materská dovolenka dôležitou súčasťou pracovného života žien.

 • Po prvé, umožňuje im byť súčasťou života svojho dieťaťa v jeho najranejšom štádiu a budovať s ním silný a zdravý vzťah. Vzhľadom na to, že prvý rok je kľúčový pre vývoj detí, je dôležité, aby ich matky boli po ich boku a poskytli im primeranú starostlivosť a pozornosť. Materská dovolenka dáva matkám túto možnosť a umožňuje im plne sa venovať svojim deťom.
 • Navyše, materská dovolenka pomáha matkám zotaviť sa po pôrode a zvyknúť si na novú rolu matky. Počas tehotenstva a pôrodu prechádza ženské telo veľkými zmenami a potrebuje čas na regeneráciu. Materská dovolenka poskytuje dostatočný čas na zotavenie a prispieva k fyzickému a emocionálnemu blahu.
 • Okrem toho, materská dovolenka je tiež dôležitou súčasťou rovnosti medzi mužmi a ženami. Tento druh pracovného voľna nie je dostupný len pre ženy, avšak aj pre mužov, ktorí sa chcú stať rodičmi alebo si prajú byť súčasťou života svojich detí. Toto je dôležitý krok k tomu, aby bolo rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v pracovnom prostredí a zrušila sa spoločenská norma, že starostlivosti o dieťa sa má plne venovať iba žena.

Napriek benefitom pre matky má materská dovolenka aj svoje nevýhody:

 • Pre niektoré ženy môže znamenať finančnú stratu, pretože dostávajú nižší plat počas tohto voľna alebo vôbec nie sú platené.
 • Okrem toho, návrat do práce po materskej dovolenke môže byť pre ženy náročný, pretože musia zosúladiť svoju prácu s domácimi povinnosťami a starostlivosťou o dieťa. Toto môže viesť k vyčerpaniu a stresu.

Vzhľadom na význam materskej dovolenky, je dôležité, aby sa vlády snažili poskytnúť rovnaké pracovné práva pre všetky matky a aby sa zohľadňovali aj potreby otcov. Je nevyhnutné, aby sa pracovné prostredie stalo viac priateľským pre rodičov a aby sa vytvorili podmienky, ktoré umožnia ženám návrat na pracovný trh počas materskej dovolenky.

Ako sa počíta materská?

Materská sa počíta ako finančná dávka pre matku kvôli dočasnému stiahnutiu sa z pracovného života a starostlivosť o dieťa.

Pre odpoveď na otázku ako sa počíta materská je dobré vedieť, že jej výpočet pozostáva z niekoľkých krokov:

1. Určenie rozhodujúceho obdobia:

 • Pre zamestnancov je to spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské.
 • Pre SZČO je to predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

2. Výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ):

 • Pre zamestnancov sa DVZ vypočíta z hrubej mzdy za rozhodujúce obdobie.
 • Pre SZČO sa DVZ vypočíta z vymeriavacieho základu za rozhodujúce obdobie.

3. Výpočet materského:

 • Materské sa rovná 75 % DVZ za jeden kalendárny deň.

4. Vplyv počtu detí:

 • Dĺžka materskej dovolenky je 28 týždňov pri jednom dieťati, 37 týždňov pri dvoch a viac deťoch.
 • Výška materskej sa nemení v závislosti od počtu detí.

5. Maximálna výška materského:

 • Maximálna výška materského v roku 2024 je 64,30 € za deň.

Na základe týchto informácií už budúca matka vie ako sa počíta materská a takto si ju bude vedieť vypočítať aj sama.

Výpočet materskej dovolenky

Materská dovolenka je pre mnohé mamičky dôležitou súčasťou ich života po narodení dieťaťa. Je to obdobie, kedy sa môžu venovať výhradne starostlivosti o novorodenca a prispievať tak k jeho zdraviu a vývoju. Preto je dôležité mať prehľad o výpočte materskej dovolenky, aby si budúce mamičky vedeli naplánovať svoje financie a jej využívanie.

 • Všeobecne platí, že materská dovolenka je nárokovaná pre ženy, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu a splnili podmienku minimálne 270 dní poistného za posledné 2 roky pred nástupom na materskú dovolenku.
 • Výška materskej dovolenky sa počíta ako 75 % denného vymeriavacieho základu za jeden kalendárny deň. Okrem materskej dovolenky môžu mamičky po skončení tejto dovolenky využiť aj tzv. rodičovský príspevok, ktorý je vyplácaný všetkým rodičom na starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku.

Výpočet materskej dovolenky je preto dôležitým procesom, ktorým si mamičky musia prejsť pri plánovaní svojho pobytu na materskej dovolenke. Je dôležité mať prehľad o vlastných nárokoch a možnostiach pred narodením dieťaťa, aby sa mohli venovať tomu najdôležitejšiemu – starostlivosti o novorodenca.

Ako vypočítať koniec materskej dovolenky?

Existuje viacero spôsobov, ako vypočítať koniec materskej dovolenky:

1. Manuálny výpočet:

 • Určiť si dátum nástupu na materskú dovolenku.
 • Pridať k tomuto dátumu dĺžku materskej dovolenky v týždňoch: 28 týždňov pri jednom dieťati, 37 týždňov pri dvoch a viac deťoch.
 • Prepočítať týždne na dni: 1 týždeň = 7 dní.
 • Pridať k dátumu nástupu na materskú dovolenku vypočítaný počet dní.

2. Pomocou online kalkulačky:

Na internete existuje viacero online kalkulačiek, ktoré pomôžu ako vypočítať koniec materskej dovolenky. Stačí zadať dátum nástupu na materskú dovolenku a počet detí.

3. Pomocou Sociálnej poisťovne:

Sociálna poisťovňa na požiadanie poskytne informáciu o dátume skončenia materskej dovolenky.

V dnešnej dobe nie je také komplikované vedieť, ako vypočítať koniec materskej dovolenky. V prípade akýchkoľvek problémov sa stačí obrátiť na Sociálnu poisťovňu, ktorá disponuje najpresnejšími informáciami.

Výška materskej dovolenky

Výška materskej dovolenky sa v praxi nerozlišuje. Existuje len jej dĺžka, ktorá závisí od počtu detí:

 • 28 týždňov pri jednom dieťati
 • 37 týždňov pri dvoch a viac deťoch

Výška materského (teda finančného príspevku, ktorý matka dostáva počas materskej dovolenky) sa počíta individuálne pre každú ženu na základe jej denného vymeriavacieho základu (DVZ).

Výška, resp. dĺžka materskej dovolenky sa líši v závislosti od krajiny a legislatívy. V niektorých krajinách majú matky nárok na platenú materskú dovolenku počas niekoľkých týždňov, v iných sa táto dovolenka môže predlžovať až do niekoľkých mesiacov. Hlavným cieľom je, aby matka mala dostatok času na starostlivosť o svoje dieťa a zároveň sa nemusela obávať o svoje finančné zabezpečenie.

Koľko je materská v iných krajinách Európy?

Dĺžka materskej dovolenky a materského sa v rôznych krajinách Európy značne líši. Koľko je materská v iných krajinách Európy?

Dĺžka materskej dovolenky:

 • Najkratšia materská dovolenka je v Írsku (6 týždňov) a Spojenom kráľovstve (6 týždňov).
 • Najdlhšia materská dovolenka je v Nórsku (59 týždňov) a Fínsku (56 týždňov).
 • Na Slovensku je materská dovolenka 28 týždňov pri jednom dieťati a 37 týždňov pri dvoch a viac deťoch.

Výška materského:

 • Najvyššie materské je v Luxembursku (80 % platu) a Rakúsku (80 % platu).
 • Najnižšie materské je v Bulharsku (20 % platu) a Rumunsku (25 % platu).
 • Na Slovensku sa materské rovná 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ).

Financovanie materskej dovolenky:

 • V niektorých krajinách je materská dovolenka financovaná zo štátnych fondov, v iných z fondov sociálneho poistenia.
 • Na Slovensku je materská dovolenka financovaná zo Sociálnej poisťovne.

Je zaujímavé porovnávať jednotlivé krajiny a to koľko je materská v iných krajinách Európy. Niektoré štáty poskytujú matkám obrovské výhody a podporujú ich v starostlivosti o deti, iné neprispievajú dostatočne na toto obdobie života matky a tak je pre nich daná situácia v porovnaní s bohatšími krajinami oveľa náročnejšia.

Materská dovolenka pre otca

Materská dovolenka pre otca je už v dnešnej dobe možná. Na Slovensku má otec nárok na dva typy materskej dovolenky:

1. Otcovská dovolenka:

 • Trvá 7 dní a otec ju môže čerpať po narodení dieťaťa.
 • Počas otcovskej dovolenky otec poberá otcovské, ktoré je vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu.
 • Nárok na otcovské má otec, ktorý je nemocensky poistený a v posledných 2 rokoch pred nástupom na otcovskú dovolenku bol aspoň 270 dní nemocensky poistený.

2. Materská dovolenka pre otca:

 • Otec môže nastúpiť na materskú dovolenku po skončení otcovskej dovolenky alebo po 6 týždňoch odo dňa pôrodu, ak sa matka dieťaťa nemôže z vážnych dôvodov o dieťa starať.
 • Trvá 26 týždňov pri jednom dieťati a 31 týždňov pri dvoch a viac deťoch.
 • Počas materskej dovolenky pre otca poberá otec materské, ktoré je vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu.
 • Nárok na materské pre otca má otec, ktorý spĺňa tie isté podmienky ako na otcovskú dovolenku.

Otec a matka nemôžu poberať materské na to isté dieťa súčasne.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang