Záujmy, ktoré oslovia v životopise

záujmy životopis

Atraktívne záujmy v životopise by mali byť relevantné pre danú pozíciu, a to čo najviac. Najobľúbenejšie záujmy, ktoré sa používajú, sú napríklad šport, umenie, čítanie, hudba či cestovanie. Tieto záujmy môžu zamestnávateľovi prezradiť veľa o osobnostných črtách, pracovnej etike a schopnosti začleniť sa do tímu. Výberom správnych záujmov môže kandidát zaujať personalistov a preukázať, že je dynamický kandidát s bohatým životom mimo pracoviska.


Obsah článku


Dobre zvolené záujmy môžu byť silným doplnkom k profesionálnym skúsenostiam, najmä ak korelujú s požiadavkami zamestnávateľa. Napríklad, záujmy ako fotografovanie či grafický dizajn môžu demonštrovať kreatívneho ducha, zatiaľ čo tímové športy alebo dobrovoľníctvo naznačujú schopnosť spolupracovať. Tu je niekoľko tipov pre atraktívne hobby.

Záujmy – ako vybrať tie správne

Pri výbere záujmov, ktoré kanddiát uvedie vo svojom životopise, je dôležité zvážiť, ktoré z nich najlepšie podporujú profesionálnu identitu a zároveň rezonujú s pozíciou, o ktorú sa uchádza. Nie každý koníček či záujem je vhodný na prezentáciu v pracovnom kontexte, preto treba byť selektívny a strategický.

Záujmy súvisiace s pracovnou pozíciou

Záujmy priamo súvisiace s pracovnou pozíciou môžu posilniť profil kandidáta. Ak sa uchádza o pozíciu v oblasti marketingu, záľuby ako správa sociálnych médií, tvorba obsahu alebo analýza dát môžu byť veľmi relevantné. Tieto záujmy naznačujú, že má nadšenie pre svoj odbor a aktívne sa snaží rozvíjať svoje schopnosti aj mimo pracovného času.

Tímové a individuálne športy

Športy, či už tímové alebo individuálne, sú výborným indikátorom sociálnych a osobnostných vlastností.

 • Tímové športy, ako futbal alebo basketbal, demonštrujú schopnosť pracovať v tíme, komunikovať a spolupracovať s ostatnými.
 • Individuálne športy, ako beh alebo cyklistika, poukazujú na disciplínu, vytrvalosť a schopnosť sústrediť sa na dosiahnutie cieľov.

Oba typy športov však naznačujú, že mát kandidát zdravý životný štýl, čo môže byť pre zamestnávateľa výhodné.

Kreatívne záujmy

Kreatívne záujmy, ako maľovanie, fotografovanie, písanie alebo hra na hudobný nástroj, prezrádzajú zamestnávateľovi veľa o schopnosti myslieť inovatívne a mimo zaužívaných rámcov. Tieto záujmy naznačujú, že má kandidát schopnosť priniesť nové nápady a perspektívy, čo je cenné najmä v kreatívnych a inovatívnych odvetviach.

Dobrovoľníctvo a komunitná angažovanosť

Zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít alebo komunitných projektov ukazuje, že je kandidát angažovaný a stará sa o spoločnosť. Poukazujú na silné etické hodnoty, empatiu a ochotu prispieť k lepšiemu svetu. Pre mnohých zamestnávateľov môže byť táto stránka osobnosti veľmi atraktívna, najmä ak ich firemná kultúra kladie dôraz na sociálnu zodpovednosť a komunitné zapojenie.

záujmy
Výber vhodných záujmov do životopisu môže výrazne ovplyvniť šance na získanie požadovanej pracovnej pozície. Treba prezentovať záujmy, ktoré sú autentické a relevantné, a ktoré zároveň odrážajú osobnostné črty a pracovné schopnosti.

Ako efektívne prezentovať záujmy v životopise

Prezentácia záujmov v životopise môže byť rozhodujúcim faktorom, ktorý pomôže vyniknúť medzi ostatnými kandidátmi. Správna formulácia a umiestnenie záujmov môže výrazne posilniť profil a zlepšiť šance na pohovor.

KrokPopis
1. Byť konkrétny a relevantnýPri uvádzaní záujmov treba byť čo najkonkrétnejší. Namiesto všeobecných výrazov ako „šport““” alebo „hudba“, uviesť konkrétne aktivity, napríklad „hranie v miestnej basketbalovej lige“ alebo „hra na klavíri s koncertným vystúpením“. Týmto spôsobom kandidát ukáže, že sa svojím záujmom skutočne venuje a má v ňom určitú úroveň odbornosti alebo angažovanosti.
2. Prepojiť záujmy s pracovnými schopnosťamiZáujmy by mali dopĺňať profesionálne schopnosti a skúsenosti. Ak napríklad kandidát uvádza záujem o programovanie ako hobby, môže spomenúť, že vytvoril vlastnú aplikáciu alebo sa zúčastnil hackathonov. Takéto prepojenie ukazuje, že jeho hobby priamo súvisí s pracovnými schopnosťami a prehlbuje kvalifikáciu.
3. Umiestnenie záujmov v životopiseNajvhodnejšie miesto pre záujmy je na konci životopisu, po sekcii s pracovnými skúsenosťami a vzdelaním. Tento formát udržiava zameranie na profesionálne kvality, ale zároveň poskytuje pohľad na osobnosť. Ak sa však kandidát uchádza o pozíciu, kde sú záujmy mimoriadne dôležité (napríklad kreatívne odvetvia), môže ich umiestniť vyššie.
4. Zohľadniť firemnú kultúruPred uvedením záujmov si urobiť prieskum o firemnej kultúre a hodnotách spoločnosti, do ktorej sa uchádzač hlási. Ak firma kladie dôraz na tímovú prácu a spoločenskú angažovanosť, môže uprednostniť záujmy, ktoré tieto hodnoty odrážajú. Prispôsobenie záujmov kultúre firmy ukazuje, že si je kandidát vedomý jej hodnôt a že by do nej dobre zapadol.

Príklady záujmov a ich prezentácia

Pre lepšiu predstavu o tom, ako efektívne prezentovať záujmy v životopise, uvádzame niekoľko príkladov:

 • Športy: „Hráč miestneho futbalového tímu – kapitán tímu, organizácia tréningov a zápasov.“
 • Kreatívne záujmy: „Amatérsky fotograf – publikované fotografie v miestnych novinách, účasť na výstavách.““”
 • Technologické záujmy: „Vývoj softvéru – vytvorenie aplikácie na správu osobných financií, dostupné na Google Play.““”
 • Dobrovoľníctvo: „Koordinátor dobrovoľníkov pre charitatívnu organizáciu – organizácia a vedenie tímu dobrovoľníkov počas ročných podujatí.“
záujmy životopis
Výber správnych záujmov a ich efektívna prezentácia môžu výrazne obohatiť životopis a pomôcť vyniknúť na trhu práce.

Záujmy, ktoré neuvádzať v životopise

Pri rozhodovaní o tom, aké záujmy a hobby uviesť vo svojom životopise, je rovnako dôležité vedieť, čo neuvádzať. Niektoré záujmy môžu byť považované za nevhodné alebo irelevantné, a môžu skôr poškodiť než pomôcť profilu. Tu je niekoľko typov záujmov, ktorým by sa mal kandidát vyhnúť:

 1. Kontroverzné alebo citlivé témy – Záujmy týkajúce sa politiky, náboženstva alebo iných citlivých tém môžu vyvolať nežiaduce diskusie alebo viesť k nesprávnemu pochopeniu hodnôt a názorov.
  • Napríklad, členstvo v politickej strane alebo aktivizmus pre kontroverzné otázky by mohli byť vnímané rôznymi spôsobmi v závislosti od osobných postojov čitateľa životopisu.
 2. Extrémne športy a riskantné aktivity – Záľuby ako bungee jumping, skydiving alebo extrémne horolezectvo, hoci môžu byť zaujímavé, môžu signalizovať zamestnávateľom potenciálne riziko zranenia alebo dlhodobého zdravotného výpadku.
  • Ak tieto aktivity nie sú priamo spojené s pracovnou pozíciou alebo firemnou kultúrou, je lepšie ich neuvádzať.
 3. Osobné záľuby bez profesionálneho významu – Hobby, ktoré nemajú žiadny vzťah k pracovnej pozícii alebo neukazujú na užitočné zručnosti, by mali byť vynechané.
  • Napríklad, sledovanie televízie alebo hranie video hier (pokiaľ nejde o herný priemysel) môžu byť považované za menej produktívne a nezaujímavé pre zamestnávateľa.
 4. Čítanie – Ľudia, ktorí čítajú veľa majú niektoré nesporné výhody – majú tendenciu byť múdrejší a úspešnejší. Avšak to neznamená, že by sa malo uviesť „čítanie“ ako hobby do životopisu.
  • Po prvé, väčšina ľudí na svete vie čítať, takže to nie je jedinečné hobby.
  • A aj keď tým chce záujemca poukázať, že je sčítaný a dobre informovaný, tvrdiť, že trávi veľa času čítaním zo záujemcu môže robiť v očiach toho druhého samotárom.
záujmy
Vyhýbanie sa určitým záujmom v životopise je dôležitým krokom k tomu, aby si kandidát udržal profesionálny a pozitívny obraz.

Záujmy, ktoré majú personalisti najradšej

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad záujmov, ktoré zaručene zaujmú personalistov, spolu s vysvetlením, prečo sú tieto hobby pre zamestnávateľov atraktívne.

ZáujemVýznam pre zamestnávateľa
JógaUkazuje schopnosť zostať pokojný a mať sebaovládanie, čo je užitočné v stresujúcich a rýchlo sa meniacich situáciách.
Extrémne športyDemonštruje schopnosť posúvať hranice, disciplínu, odvahu a schopnosť zhodnotiť riziko, čo je cenné v dynamických spoločnostiach.
Robenie videíUkazuje precíznosť, pozornosť k detailom a sústredenie; vhodné pre organizovanie udalostí a marketingové pozície.
Vytrvalostné športyPreukazuje vytrvalosť a odhodlanie, čo sú žiaduce vlastnosti pre rozvoj podnikania a predajné schopnosti.
Kapitán športového tímuRozvíja tímového ducha a vodcovské schopnosti, čo je cenné v podnikateľskom prostredí.
BlogovanieZlepšuje pozíciu v marketingu a obchode; dôležité je mať aktuálny a bezchybný blog, ktorý pozitívne odráža osobnú značku.
Strategické hryVýhodné v oblastiach ako bankovníctvo, kde je potrebné strategické myslenie a ochota riskovať.
FotografovanieUkazuje kreativitu a trpezlivosť; cenné pre kreatívne pozície, napríklad v digitálnej marketingovej agentúre.
Hranie na hudobný nástrojPreukazuje obetavosť a disciplínu, čo je atraktívne pre pozície vyžadujúce tieto vlastnosti, napríklad v stavebníctve.

Niečo neobvyklé (v dobrom slova zmysle)

Či už uchádzači o zamestnanie vytvorili vlastný parfum, trénujú Jiujitsu alebo zbierajú mince, záľuby, ktoré by mohli viesť k zaujímavému rozhovoru je vhodné spomenúť. Niekto môže zbierať vzácne 50-centové mince, iný euromince alebo známky. Zaujať v životopise môže aj dobrovoľníctvo. Na dobrovoľnícke aktivity si navyše možno požiadať v zamestnaní o neplatené voľno.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang