S&P 500 – index, graf, ako investovať 2024

Index S&P 500 je jedným z najsledovanejších indexov na svete, ktorý investorom poskytuje prehľad o celkovom stave ekonomiky USA. Čo to je index S&P 500 a SP500 graf? Ako investovať do S&P 500? Aké má S&P 500 predikcie?

S&P 500, index pozostávajúci z 500 najväčších spoločností v Spojených štátoch amerických, sa považuje za jeden z hlavných ukazovateľov amerického akciového trhu. To, akú má S&P 500 výkonnosť, pozorne sledujú profesionálni aj amatérski investori.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Index S&P 5OO je akciový index, ktorý zahŕňa akcie 500 spoločností v USA, ako je napríklad Coca-Cola, McDonald’s alebo Apple.

Graf indexu S&P 500 poskytuje aj prehľad o výkonnosti jednotlivých sektorov v rámci indexu.

Od začiatku pandémie COVID 19 index S&P 500 zaznamenal značnú volatilitu (miera kolísania hodnoty aktíva).

Jedným z najobľúbenejších a najdostupnejších spôsobov investovania do indexu S&P 500 sú fondy obchodované na burze (ETF), z ktorých najväčší je iShares Core S&P 500 UCITS.

V porovnaní s ostatnými indexmi je S&P 500 jedným z najdôležitejších a najviac sledovaných indexov v oblasti investovania, čo ho v porovnaní s ostatnými indexmi radí na popredné priečky.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.


Obsah článku


Čo je to index S&P 500?

Index S&P 500 alebo S&P 500 má v názve skratku pre Standard & Poor’s, čo je agentúra, ktorá index vytvorila.

Funguje už od roku 1954. Ide o akciový index, ktorý zahŕňa akcie 500 spoločností v USA. Týchto 500 spoločností reprezentuje veľkú časť amerického akciového trhu. Index S&P 500 tvoria napr. tieto akcie známych spoločností:

S&P 500 index tvoria spoločnosti z rôznych sektorov vrátane energetiky, spotrebného tovaru, zdravotníctva, IT a financií. Aby mohla byť spoločnosť zaradená do indexu S&P 500, musí spĺňať niekoľko podmienok, napr. musí byť súčasťou ekonomiky USA.

Index sa vyvažuje štvrťročne, preto je dôležité sledovať, ktoré akcie sa do indexu pridávajú alebo z neho odoberajú.

Index S&P 500 je pre investorov dôležitým nástrojom na sledovanie výkonnosti amerického akciového trhu. Je pre nich tiež dôležité poznať jednotlivé akcie, ktoré sú zahrnuté do indexu a výkonnosť týchto jednotlivých akcií.

S&P 500 index je pre investorov účinným nástrojom na získanie prehľadu o americkom akciovom trhu. Sledovaním výkonnosti indexu môžu investori získať prehľad o smerovaní americkej ekonomiky a na základe týchto informácií môžu výhodne investovať.

Index S&P 500 zahŕňa akcie 500 najväčších spoločností v USA.

S&P 500 – graf a aktuálna cena

SP 500 graf ukazuje, ako sa indexu darí a aké má výnosy v priebehu rôznych období. Rok 2022 bol stratový, ako vykazuje S&P 500 graf. História grafu hovorí, že išlo o najstratovejšie obdobie za uplynulých 14 rokov. Rok bol 2023 zase ziskový.

Graf indexu S&P 500 poskytuje aj prehľad o výkonnosti jednotlivých sektorov v rámci indexu. Napríklad, v roku 2021 bol najvýkonnejším sektorom energetický sektor. V grafe je znázornená aj výkonnosť indexu S&P 500 v rôznych časových rámcoch.

Podľa S&P 500 grafu môžu investori získať informácie na to, aby vedeli, kedy je dobré do tohto indexu investovať. S&P 500 je schopný dlhodobo dosahovať stabilne vysoké výnosy. Za posledných 30 rokov výnosy indexu stále viac a viac stúpali.

Graf S&P 500 je možné nájsť na rôznych stránkach a dajú sa z neho odčítať viaceré hodnoty. Dostupný je napr. na stránkach Google Finance, kde sa dá nastaviť časové obdobie, za ktoré sa majú zobraziť hodnoty výnosov.

S&P 500 graf podáva informácie o tom, ako sa v čase menia výnosy indexu. (zdroj: Google Finance)

ETF S&P 500

Fond ETF je diverzifikovaný investičný nástroj, s ktorým sa obchoduje ako s akciami na burze. Fondy ETF držia aktíva, ako sú akcie, komodity alebo dlhopisy, a sú navrhnuté tak, aby sledovali index. Obľubujú ich aj pasívni investori, pretože výborne slúžia na pasívne investovanie.

Fondy ETF ponúkajú investorom možnosť investovať do rôznych aktív bez toho, aby ich museli priamo nakupovať, ako napríklad Nasdaq či CAC index 40.

ETF sú tiež efektívnym spôsobom diverzifikácie portfólia (rozdelenia investícií), pretože ponúkajú široké spektrum tried aktív a sektorov. Na rozdiel od podielových fondov sa s ETF obchoduje v priebehu dňa a ich cena sa neurčuje v jednom časovom bode.

To znamená, že cena ETF môže počas dňa kolísať v závislosti od dopytu a ponuky. ETF sú tiež pasívne spravované, čo znamená, že nevyžadujú, aby správca rozhodoval o tom, do čoho investovať. To pomáha znižovať poplatky spojené s fondom.


Medzi výhody ETF pre investorov patria nižšie náklady spojené s obchodovaním, diverzifikácia a daňová efektívnosť. ETF tiež ponúkajú flexibilitu obchodovania počas celého dňa, čo investorom umožňuje rýchlo reagovať na zmeny na trhoch.


Celkovo sú ETF efektívnym a nákladovo výhodným spôsobom, ako môžu investori získať prístup k širokej škále tried aktív a sektorov. ETF fondy môžu byť skvelým doplnkom portfólia každého investora. Jednou z možností sú v tomto prípade aj ETF z S&P 500 indexu.

ETF S&P 500 je skvelou voľbou pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio. Investorom poskytuje prístup k veľkému množstvu akcií, čo im umožňuje rozložiť riziko na celý trh. ETF S&P 500 sú v porovnaní s ostatnými ETF jednou z najlepších možností, ak sa človek rozhodne do nich investovať.

Pri investovaní do ETF S&P 500 by sa investori mali pozrieť na pomer nákladov fondu, aby získali predstavu o tom, aká je cena S&P 500 akcií. Výdavkový pomer je percento aktív fondu, ktoré ide na administratívne a iné náklady. Mnohé ETF majú nákladový pomer okolo 0,10 %.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý treba pri investovaní do ETF zvážiť, je likvidita. Fond S&P 500 ETF je vysoko likvidný, čo znamená, že investori môžu rýchlo a jednoducho nakupovať a predávať akcie. To je dôležité najmä pre investorov, ktorí potrebujú rýchlo predať svoje akcie, ak je trh nestabilný.

Napokon, investori by mali zvážiť aj daňové dôsledky vlastníctva ETF. ETF sa vo všeobecnosti zdaňujú sadzbami z kapitálových výnosov, ktoré môžu byť nižšie ako sadzby spojené s inými investíciami, napríklad akciami. To môže byť veľkou výhodou pre investorov, ktorí chcú minimalizovať svoje daňové zaťaženie.

ETF možností je mnoho a spôsob ako vybrať ETF ovplyvňuje veľa faktorov. Celkovo však môže byť ETF S&P 500 skvelou voľbou pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje investície.

S&P 500 – výkonnosť

Výkonnosť indexu S&P 500 bola pred pandémiou COVID-19 pôsobivá. V rokoch pred pandémiou index neustále rástol a dosahoval rekordné hodnoty.

Od začiatku pandémie však index zaznamenal značnú volatilitu (miera kolísania hodnoty aktíva). Keďže vlády po celom svete zaviedli výluky a iné obmedzenia s cieľom obmedziť šírenie vírusu, index zaznamenal svoj historicky najrýchlejší pokles.

Odvtedy sa však index vrátil späť a stanovil niekoľko nových historických maxím, pričom náladu investorov podporil vývoj vakcín a vyhliadky na ekonomické stimuly. Pri pohľade do budúcnosti mnohí analytici očakávajú, že index bude naďalej rásť.

Hoci nikto nedokáže s istotou predpovedať budúcnosť, dlhodobá výkonnosť S&P 500 naznačuje, že by mohol byť tento index aj v nasledujúcich rokoch silným hráčom. Investori preto môžu zvážiť práve investovanie do S&P 500.

Pred investovaním je dobré najprv preskúmať, akú má index S&P 500 výkonnosť.

S&P 500 – predikcie

Rok 2023 sa ukázal ako skvelý rok pre S&P 500. Index dosahoval vysoké výnosy. Trh bol poháňaný vysokými ziskami podnikov, rastúcou spotrebiteľskou dôverou a priaznivým hospodárskym výhľadom.

Na začiatku roka mali investori pozitívny výhľad na index a očakávali, že dosiahne celkový výnos 6 až 7 %. V priebehu roka sa však ekonomika začala zlepšovať a index S&P 500 rýchlo prekonal očakávania. Pozitívne sa javia pre S&P 500 predikcie aj na ďalšie roky.

Medzi faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vývoj S&P 500 v roku 2024 a ďalej, patria:

 • Tempo rastu globálnej ekonomiky: Ak globálna ekonomika porastie silným tempom, mohlo by to podporiť rast ziskov spoločností, a tým aj rast akciového trhu.
 • Úrokové sadzby: Rast úrokových sadzieb by mohol zdražiť financovanie pre firmy a znížiť tak ich zisky, čo by mohlo mať negatívny vplyv na akciový trh.
 • Inflácia: Vysoká inflácia by mohla viesť k poklesu kúpnej sily spotrebiteľov a k zníženiu ziskov firiem, čo by mohlo mať negatívny vplyv na akciový trh.
 • Geopolitická stabilita: Geopolitická nestabilita a konflikty by mohli zvýšiť volatilitu na akciovom trhu a viesť k poklesu cien akcií.

Vysoká výkonnosť indexu S&P 500 a pozitívny výhľad na ďalšie roky svedčia o sile americkej ekonomiky a odolnosti akciového trhu. Pokiaľ budú tieto pozitívne trendy pokračovať, index S&P 500 pravdepodobne zostane pre investorov atraktívnou investíciou aj v nasledujúcich rokoch.

Ako investovať do S&P 500?

Jedným z najobľúbenejších a najdostupnejších spôsobov investovania do indexu S&P 500fondy obchodované na burze (ETF). ETF sú fondy, ktoré sledujú výkonnosť určitého indexu, napr. teda S&P 500, a umožňujú investorom kupovať a predávať akcie fondu rovnako ako pri iných akciách.

Fondy ETF ponúkajú jednoduchý spôsob, ako získať expozíciu voči celému indexu S&P 500 alebo voči konkrétnej podskupine tohto indexu. K dispozícii je mnoho ETF sledujúcich index S&P 500 vrátane populárnych fondov, ako napr.:

 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
 • Invesco S&P 500 UCITS ETF
 • Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
 • SPDR S&P 500 UCITS ETF

Z vybraných ETF je iShares Core S&P 500 UCITS najväčší z nich. ETF Invesco S&P 500 UCITS má z nich najnižší poplatok a čo sa týka ETF SPDR S&P 500 UCITS, ide o najstarší zo spomenutých indexov.

Avšak, najobľúbenejším medzi pasívnymi investormi je dlhodobo firma Vanguard Johna Bogla, popularizátora ETF investovania, ktorá ponúka Vanguard S&P 500 UCITS.

Ide o novšie ETF na S&P 500, vzniklo až v roku 2019. Vďaka tomu je jeho obchodovateľná cena vo výške vyšších desiatok EUR, namiesto stoviek EUR ako u iShares S&P 500.

Možno ho teda kupovať napr. po jednej frakcii mesačne, vďaka čomu sa dá o niečo lepšie balansovať portfólio a nemusia sa riešiť nákupy cez drobné frakcie, ako je to u mnohých pasívnych investorov do iShares S&P 500.

Názov ETFPomer nákladov Veľkosť fondu
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07 % 56,955 miliardy €
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05 %14,094 miliardy €
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07 %6,733 miliardy €
SPDR S&P 500 UCITS ETF0,09 %4,901 miliardy €
Porovnanie ETF indexu S&P 500

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musia investori zaplatiť za správu fondu. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré je do ETF investované.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Ďalšou obľúbenou možnosťou investovania do indexu S&P 500 sú podielové fondy. Podielové fondy sú spravované portfóliá akcií a iných investícií, ktoré sú profesionálne riadené a zahŕňajú rôzne podiely.

Príkladmi podielových fondov, ktoré sledujú index S&P 500, sú:

 • Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
 • Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Pre tých, ktorí chcú investovať do indexu S&P 500 s väčšou kontrolou, je možné kúpiť aj jednotlivé akcie. Investori si môžu kúpiť akcie 500 spoločností, ktoré tvoria index, v ľubovoľnom množstve.

Samozrejme, nákup jednotlivých akcií je spojený s väčším rizikom ako ETF alebo podielové fondy, ale zároveň poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, ktoré akcie človek vlastní a kedy ich kupuje a predáva.

Do S&P 500 indexu sa dá investovať na viacerých online platformách. Niektoré z nich sú napr.:

 • online investičná platforma Portu
 • online obchodná platforma XTB
 • online obchodná platforma eToro
 • online investičná platforma Fondee

Online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Porovnanie S&P 500 a Nasdaq

V porovnaní s ostatnými indexmi je S&P 500 jedným z najdôležitejších a najviac sledovaných indexov v oblasti investovania. Výnosy S&P 500 posledných 30 rokov stúpali. Čo sa teda týka S&P 500, porovnanie s ostatnými indexmi ho radí na popredné priečky.

Napríklad konfrontácia S&P 500 vs Nasdaq porovnáva dva indexy, ktoré sa často používajú ako referenčné hodnoty celkovej výkonnosti amerického akciového trhu. Hoci oba indexy sledujú veľký počet verejne obchodovaných spoločností, existujú medzi nimi niektoré kľúčové rozdiely.

Index S&P 500 zahŕňa 500 najväčších a najznámejších spoločností v USA, zatiaľ čo Nasdaq zahŕňa viac spoločností zameraných na technológie. To má za následok, že index S&P 500 je reprezentatívnejší pre celú ekonomiku, zatiaľ čo Nasdaq viac odráža technologický sektor.

Graf porovnáva index S&P 500 (žltá čiara) a Nasdaq (modrá čiara).

Ďalšie akciové indexy sú napr. Dow Jones či DAX 40. Tiež sú sledované investormi, ktorí hľadajú vhodné firmy, kde by investovali.

Dow Jones zahŕňa oveľa menej spoločností než S&P 500, a to práve tie najväčšie. Preto sa niekedy Dow Jones považuje za spoľahlivejší ukazovateľ americkej ekonomiky. DAX 40 pozostáva z nemeckých spoločností a je najväčším ukazovateľom európskej ekonomiky.

Index Dow Jones

Dow Jones Industrial Average (DJIA), známy aj ako Dow Jones alebo DJI, je burzový index, ktorý sleduje výkonnosť 30 najvýznamnejších amerických spoločností kótovaných na burzách New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq.

DJIA je jedným z najstarších a najsledovanejších burzových indexov na svete. Bol založený v roku 1896 Charlesom Dowom a Edwardom Jonesom a pôvodne sledoval výkonnosť 12 priemyselných spoločností.

V priebehu času sa počet sledovaných spoločností zvýšil na 30 a skladba indexu sa taktiež upravovala tak, aby odrážala vývoj americkej ekonomiky.

DJIA je považovaný za barometer amerického akciového trhu a jeho vývoj často vnímaný ako indikátor celkového zdravia americkej ekonomiky. Investori sledujú vývoj DJIA, aby získali informácie o vývoji na trhu a o tom, akým smerom sa uberá americká ekonomika.

DJIA je kritizovaný za to, že nezahŕňa všetky významné sektory americkej ekonomiky a že je ovplyvnený len cenou akcií, a nie ich trhovou kapitalizáciou. Napriek kritike je DJIA stále jedným z najdôležitejších a najsledovanejších burzových indexov na svete.

Graf porovnáva index S&P 500 (modrá čiara) a index Dow Jones (žltá čiara).

S&P 500 a Dow Jones Industrial Average (DJIA) sú dva z najsledovanejších akciových indexov na svete. Oba sledujú výkonnosť amerického akciového trhu, avšak líšia sa v zložení, výpočte a histórii.

S&P 500 je vhodnejší pre investorov, ktorí hľadajú diverzifikovanejší a stabilnejší investičný nástroj, zatiaľ čo DJIA môže osloviť investorov, ktorí preferujú tradičné priemyselné sektory a sú ochotní podstúpiť mierne vyššie riziko.

Index DAX 40

Deutscher Aktienindex (DAX), známy aj ako DAX 40, je burzový index, ktorý sleduje výkonnosť 40 najvýznamnejších nemeckých spoločností kótovaných na burze Frankfurt Stock Exchange (FSE).

DAX bol založený v roku 1988 a odvtedy sa stal jedným z najdôležitejších a najsledovanejších burzových indexov v Európe. Index sleduje vývoj cien akcií zahrnutých spoločností a slúži ako indikátor celkového zdravia nemeckej ekonomiky.

Hodnota DAX sa vypočíta ako súčet trhových kapitalizácií 40 zahrnutých spoločností, delený deliteľom. Deliteľ sa upravuje vždy, keď sa trhová kapitalizácia portfólia indexu zmení, aby sa zachovala kontinuita hodnoty.

DAX je považovaný za barometer nemeckého akciového trhu a jeho vývoj je vnímaný ako indikátor vývoja na trhu a smeru nemeckej ekonomiky. Investori sledujú vývoj DAX, aby získali informácie o stave nemeckej ekonomiky a o tom, ako sa vyvíjajú najdôležitejšie nemecké spoločnosti.

DAX je kritizovaný za to, že nezahŕňa všetky významné sektory nemeckej ekonomiky a že je ovplyvnený len trhovou kapitalizáciou, a nie cenou akcií. Napriek kritike je DAX stále jedným z najdôležitejších a najsledovanejších burzových indexov v Európe.

Graf porovnáva index S&P 500 (modrá čiara) a index DAX (žltá čiara).

S&P 500 a DAX sú dva rôzne indexy s rôznymi vlastnosťami. S&P 500 je väčší, diverzifikovanejší a má historicky vyššiu priemernú ročnú návratnosť. DAX je však v posledných rokoch prekonal S&P 500 a je považovaný za rizikovejší kvôli menšej diverzifikácii a zameraniu na cyklické sektory.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang