S&P 500 – index, graf, ako investovať 2023

Index S&P 500 je jedným z najsledovanejších indexov na svete, ktorý investorom poskytuje prehľad o celkovom stave ekonomiky USA. Čo to je index S&P 500? Ako investovať do S&P 500? Aké má S&P 500 predikcie?

S&P 500, index pozostávajúci z 500 najväčších spoločností v Spojených štátoch amerických, sa považuje za jeden z hlavných ukazovateľov amerického akciového trhu. To, akú má S&P 500 výkonnosť, pozorne sledujú profesionálni aj amatérski investori.

Čo je to index S&P 500?

Index S&P 500 alebo SaP 500 má v názve skratku pre Standard & Poor’s, čo je agentúra, ktorá index vytvorila. Funguje už od roku 1954. Ide o akciový index, ktorý zahŕňa akcie 500 spoločností v USA. Týchto 500 spoločností reprezentuje veľkú časť amerického akciového trhu. Index S&P 500 tvoria napr. tieto známe spoločnosti:

 • Apple Inc.
 • Microsoft Corporation
 • Amazon.com Inc.
 • Alphabet Inc.
 • Facebook Inc.
 • Berkshire Hathaway

S&P 500 index tvoria spoločnosti z rôznych sektorov vrátane energetiky, spotrebného tovaru, zdravotníctva, IT a financií. Aby mohla byť spoločnosť zaradená do indexu S&P 500, musí spĺňať niekoľko podmienok, napr. musí byť súčasťou ekonomiky USA.

Index sa vyvažuje štvrťročne, preto je dôležité sledovať, ktoré akcie sa do indexu pridávajú alebo z neho odoberajú. Index S&P 500 je pre investorov dôležitým nástrojom na sledovanie výkonnosti amerického akciového trhu. Je pre nich tiež dôležité poznať jednotlivé akcie, ktoré sú zahrnuté do indexu, a výkonnosť jednotlivých akcií.

S&P 500 index je pre investorov účinným nástrojom na získanie prehľadu o americkom akciovom trhu. Sledovaním výkonnosti indexu môžu investori získať prehľad o smerovaní americkej ekonomiky a na základe týchto informácií môžu výhodne investovať.

Index S&P 500 zahŕňa akcie 500 najväčších spoločností v USA.

S&P 500 – graf

S&P 500 graf ukazuje, ako sa indexu darí a aké má výnosy v priebehu rôznych období. Posledný rok 2022 bol stratový, ako vykazuje S&P 500 graf. História grafu hovorí, že išlo o najstratovejšie obdobie za uplynulých 14 rokov.

Graf indexu S&P 500 poskytuje aj prehľad o výkonnosti jednotlivých sektorov v rámci indexu. Napríklad, v roku 2021 bol najvýkonnejším sektorom energetický sektor. V grafe je znázornená aj výkonnosť indexu S&P 500 v rôznych časových rámcoch.

Podľa S&P 500 grafu môžu investori získať informácie na to, aby vedeli, kedy je dobré do tohto indexu investovať. S&P 500 je schopný dlhodobo dosahovať stabilne vysoké výnosy. Za posledných 30 rokov výnosy indexu stále viac a viac stúpali.

S&P 500 graf je možné nájsť na rôznych stránkach a dajú sa z neho odčítať viaceré hodnoty. Dostupný je napr. na stránkach Google Finance, kde sa dá nastaviť časové obdobie, za ktoré sa majú zobraziť hodnoty výnosov.

S&P 500 graf podáva informácie o tom, ako sa v čase menia výnosy indexu. (zdroj: Google Finance)

ETF S&P 500

Fond ETF je diverzifikovaný investičný nástroj, s ktorým sa obchoduje ako s akciami na burze. Fondy ETF držia aktíva, ako sú akcie, komodity alebo dlhopisy, a sú navrhnuté tak, aby sledovali index. Obľubujú ich aj pasívni investori, pretože výborne slúžia na pasívne investovanie.

Fondy ETF ponúkajú investorom možnosť investovať do rôznych aktív bez toho, aby ich museli priamo nakupovať, ako napríklad Nasdaq či CAC index 40.

ETF sú tiež efektívnym spôsobom diverzifikácie portfólia (rozdelenia investícií), pretože ponúkajú široké spektrum tried aktív a sektorov. Na rozdiel od podielových fondov sa s ETF obchoduje v priebehu dňa a ich cena sa neurčuje v jednom časovom bode.

To znamená, že cena ETF môže počas dňa kolísať v závislosti od dopytu a ponuky. ETF sú tiež pasívne spravované, čo znamená, že nevyžadujú, aby správca rozhodoval o tom, do čoho investovať. To pomáha znižovať poplatky spojené s fondom.

Medzi výhody ETF pre investorov patria nižšie náklady spojené s obchodovaním, diverzifikácia a daňová efektívnosť. ETF tiež ponúkajú flexibilitu obchodovania počas celého dňa, čo investorom umožňuje rýchlo reagovať na zmeny na trhoch.

Celkovo sú ETF efektívnym a nákladovo výhodným spôsobom, ako môžu investori získať prístup k širokej škále tried aktív a sektorov. ETF fondy môžu byť skvelým doplnkom portfólia každého investora. Jednou z možností sú v tomto prípade aj ETF z S&P 500 indexu.

ETF S&P 500 je skvelou voľbou pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio. Investorom poskytuje prístup k veľkému množstvu akcií, čo im umožňuje rozložiť riziko na celý trh. ETF S&P 500 sú v porovnaní s ostatnými ETF jednou z najlepších možností, ak sa človek rozhodne do nich investovať.

Pri investovaní do ETF S&P 500 by sa investori mali pozrieť na pomer nákladov fondu, aby získali predstavu o tom, aká je cena S&P 500 akcií. Výdavkový pomer je percento aktív fondu, ktoré ide na administratívne a iné náklady. Mnohé ETF majú nákladový pomer okolo 0,10 %.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý treba pri investovaní do ETF zvážiť, je likvidita. Fond S&P 500 ETF je vysoko likvidný, čo znamená, že investori môžu rýchlo a jednoducho nakupovať a predávať akcie. To je dôležité najmä pre investorov, ktorí potrebujú rýchlo predať svoje akcie, ak je trh nestabilný.

Napokon, investori by mali zvážiť aj daňové dôsledky vlastníctva ETF. ETF sa vo všeobecnosti zdaňujú sadzbami z kapitálových výnosov, ktoré môžu byť nižšie ako sadzby spojené s inými investíciami, napríklad akciami. To môže byť veľkou výhodou pre investorov, ktorí chcú minimalizovať svoje daňové zaťaženie.

ETF možností je mnoho a spôsob ako vybrať ETF ovplyvňuje veľa faktorov. Celkovo však môže byť ETF S&P 500 skvelou voľbou pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje investície.

S&P 500 – výkonnosť

Výkonnosť indexu S&P 500 bola pred pandémiou COVID-19 pôsobivá. V rokoch pred pandémiou index neustále rástol a dosahoval rekordné hodnoty.

Od začiatku pandémie však index zaznamenal značnú volatilitu (miera kolísania hodnoty aktíva). Keďže vlády po celom svete zaviedli výluky a iné obmedzenia s cieľom obmedziť šírenie vírusu, index zaznamenal svoj historicky najrýchlejší pokles.

Odvtedy sa však index vrátil späť a stanovil niekoľko nových historických maxím, pričom náladu investorov podporil vývoj vakcín a vyhliadky na ekonomické stimuly. Pri pohľade do budúcnosti mnohí analytici očakávajú, že index bude naďalej rásť.

Hoci nikto nedokáže s istotou predpovedať budúcnosť, dlhodobá výkonnosť S&P 500 naznačuje, že by mohol byť tento index aj v nasledujúcich rokoch silným hráčom. Investori preto môžu zvážiť práve investovanie do S&P 500.

Pred investovaním je dobré najprv preskúmať, akú má index S&P 500 výkonnosť.

S&P 500 – predikcie

Rok 2023 sa ukázal ako skvelý rok pre S&P 500. Index dosahoval vysoké výnosy. Trh bol poháňaný vysokými ziskami podnikov, rastúcou spotrebiteľskou dôverou a priaznivým hospodárskym výhľadom.

Na začiatku roka mali investori pozitívny výhľad na index a očakávali, že dosiahne celkový výnos 6 až 7 %. V priebehu roka sa však ekonomika začala zlepšovať a index S&P 500 rýchlo prekonal očakávania. Pozitívne sa javia pre S&P 500 predikcie aj na ďalšie roky.

Vysoká výkonnosť indexu S&P 500 a pozitívny výhľad na ďalšie roky svedčia o sile americkej ekonomiky a odolnosti akciového trhu. Pokiaľ budú tieto pozitívne trendy pokračovať, index S&P 500 pravdepodobne zostane pre investorov atraktívnou investíciou aj v nasledujúcich rokoch.

Ako investovať do S&P 500?

Jedným z najobľúbenejších a najdostupnejších spôsobov investovania do indexu S&P 500fondy obchodované na burze (ETF). ETF sú fondy, ktoré sledujú výkonnosť určitého indexu, napr. teda S&P 500, a umožňujú investorom kupovať a predávať akcie fondu rovnako ako pri iných akciách.

Fondy ETF ponúkajú jednoduchý spôsob, ako získať expozíciu voči celému indexu S&P 500 alebo voči konkrétnej podskupine tohto indexu. K dispozícii je mnoho ETF sledujúcich index S&P 500 vrátane populárnych fondov, ako napr.:

 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
 • Invesco S&P 500 UCITS ETF
 • Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
 • SPDR S&P 500 UCITS ETF

Z vybraných ETF je iShares Core S&P 500 UCITS najväčší z nich. ETF Invesco S&P 500 UCITS má z nich najnižší poplatok a čo sa týka ETF SPDR S&P 500 UCITS, ide o najstarší zo spomenutých indexov.

Avšak, najobľúbenejším medzi pasívnymi investormi je dlhodobo firma Vanguard Johna Bogla, popularizátora ETF investovania, ktorá ponúka Vanguard S&P 500 UCITS. Ide o novšie ETF na S&P 500, vzniklo až v roku 2019. Vďaka tomu je jeho obchodovateľná cena vo výške vyšších desiatok EUR, namiesto stoviek EUR ako u iShares S&P 500.

Možno ho teda kupovať napr. po jednej frakcii mesačne, vďaka čomu sa dá o niečo lepšie balansovať portfólio a nemusia sa riešiť nákupy cez drobné frakcie, ako je to u mnohých pasívnych investorov do iShares S&P 500.

Názov ETFPomer nákladov Veľkosť fondu
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07 % 56,955 miliardy €
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05 %14,094 miliardy €
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07 %6,733 miliardy €
SPDR S&P 500 UCITS ETF0,09 %4,901 miliardy €
Porovnanie ETF indexu S&P 500

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musia investori zaplatiť za správu fondu. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré je do ETF investované.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Ďalšou obľúbenou možnosťou investovania do indexu S&P 500 sú podielové fondy. Podielové fondy sú spravované portfóliá akcií a iných investícií, ktoré sú profesionálne riadené a zahŕňajú rôzne podiely. Príkladmi podielových fondov, ktoré sledujú index S&P 500, sú Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) a Vanguard 500 Index Fund (VFINX).

Pre tých, ktorí chcú investovať do indexu S&P 500 s väčšou kontrolou, je možné kúpiť aj jednotlivé akcie. Investori si môžu kúpiť akcie 500 spoločností, ktoré tvoria index, v ľubovoľnom množstve. Samozrejme, nákup jednotlivých akcií je spojený s väčším rizikom ako ETF alebo podielové fondy, ale zároveň poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, ktoré akcie človek vlastní a kedy ich kupuje a predáva.

Do S&P 500 indexu sa dá investovať na viacerých online platformách. Niektoré z nich sú napr.:

 • online investičná platforma Portu
 • obchodná obchodná platforma XTB
 • online obchodná platforma eToro

Online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Kde kúpiť S&P 500 – porovnanie

Existuje celý rad platforiem a brokerov, cez ktoré je možné investovať do tohto ETF.

Portu – S&P 500

Investičná spoločnosť Portu vznikla v spoločnosti WOOD & Company. Dnes už funguje a poskytuje podporu aj v slovenčine. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov.

Investori musia počítať s dlhšou dobou investovania, aby sa prejavilo zložené úročenie. Iné poplatky Portu nemá. Nevyžaduje ani poplatok za premenu EUR do iných mien. Platforma je vhodná pre investorov, ktorí chcú pravidelne niekam posielať čiastku peňazí a o investíciu sa viac nestarať.

Online platforma Portu ponúka mnoho diverzifikovaných portfólií, ktoré zahŕňajú americké aj európske akcie. V širokom výbere si každý investor nájde to svoje. Viac informácií je v recenzii Portu.

XTB – S&P 500

Platforma XTB vznikla v Poľsku a investorom ponúka množstvo spôsobov investovania. Aj táto spoločnosť funguje v slovenčine a poskytuje v slovenskom jazyku aj podporu. XTB sa zameriava na aktívne i pasívne investovanie.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou ponúka poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. Novinkou od septembra 2023 je možnosť vytvoriť si investičnú ETF stratégiu. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 78 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

eToro – S&P 500

Online investičná platforma eToro na rozdiel od predošlých dvoch ešte neposkytuje podporu v slovenskom jazyku. Spoločnosť eToro tiež ponúka rôzne spôsoby investície a je obľúbenou voľbou mnohých investorov.

Platforma eToronízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva a sú prehľadne uvedené na webovej stránke eToro. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

S&P 500 –⁠ porovnanie

V porovnaní s ostatnými indexmi je S&P 500 jedným z najdôležitejších a najviac sledovaných indexov v oblasti investovania. Výnosy S&P 500 posledných 30 rokov stúpali. Čo sa teda týka S&P 500, porovnanie s ostatnými indexmi ho radí na popredné priečky.

Napríklad konfrontácia S&P 500 vs Nasdaq porovnáva dva indexy, ktoré sa často používajú ako referenčné hodnoty celkovej výkonnosti amerického akciového trhu. Hoci oba indexy sledujú veľký počet verejne obchodovaných spoločností, existujú medzi nimi niektoré kľúčové rozdiely.

Index S&P 500 zahŕňa 500 najväčších a najznámejších spoločností v USA, zatiaľ čo Nasdaq zahŕňa viac spoločností zameraných na technológie. To má za následok, že index S&P 500 je reprezentatívnejší pre celú ekonomiku, zatiaľ čo Nasdaq viac odráža technologický sektor.

Ďalšie akciové indexy sú napr. Dow Jones či DAX 40. Tiež sú sledované investormi, ktorí hľadajú vhodné firmy, kde by investovali. Dow Jones zahŕňa oveľa menej spoločností než S&P 500, a to práve tie najväčšie. Preto sa niekedy Dow Jones považuje za spoľahlivejší ukazovateľ americkej ekonomiky. DAX 40 pozostáva z nemeckých spoločností a je najväčším ukazovateľom európskej ekonomiky.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang