Ako investovať do Bitcoinu – BTC graf, burza kryptomien

V uplynulom desaťročí sa Bitcoin stal revolučným digitálnym aktívom, ktoré zaujalo finančný svet svojím potenciálom narušiť tradičné peňažné systémy. Bitcoin ako priekopník kryptomien zaznamenal neuveriteľný nárast popularity a hodnoty, čo priťahuje individuálnych investorov aj inštitúcie.

Tento článok sa venuje základom investovania do kryptomien a ako investovať do Bitcoinu, pričom preskúma jeho výhody, riziká a budúci potenciál. Pri analýze je možné využiť niektoré ukazovatele, napríklad fear and greed index.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Investovanie do kryptomien

Investovanie do kryptomien predstavuje jedinečnú príležitosť podieľať sa na vývoji globálneho finančného ekosystému a technologických inovácií. Decentralizácia, finančná inklúzia a potenciál vysokých výnosov robia z kryptomien atraktívnu triedu aktív pre odvážnych investorov, ktorí sa snažia o diverzifikáciu.

Ako pri každej investícii je však nevyhnutné pristupovať k trhu s kryptomenami s jasným pochopením jeho rizík a potenciálnych výnosov. Obozretné riadenie rizík, náležitá starostlivosť a informovanosť o vývoji regulácie sú kľúčom k úspešnej navigácii v tomto dynamickom a rýchlo sa vyvíjajúcom priestore.

Keďže kryptomeny naďalej získavajú na popularite a menia rôzne odvetvia, prijatie tejto novej éry digitálnych financií sa môže ukázať ako múdre rozhodnutie pre investorov s dlhodobou perspektívou a ochotou prispôsobiť sa meniacemu sa finančnému prostrediu.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Investovanie do kryptoaktív je vysoko volatilné a v niektorých krajinách EÚ neregulované. Neexistuje tu žiadna ochrana spotrebiteľa. Na zisky sa môže vzťahovať daň.

Kde obchodovať s kryptomenami?

Kryptomeny možno obchodovať na rôznych platformách a burzách, ktoré poskytujú rôznorodé možnosti pre investovanie. Jednou z populárnych možností je využiť služby brokera, ako je napríklad aj eToro, ktorý zjednodušuje obchodovanie a poskytuje prístup k rozsiahlej ponuke digitálnych aktív.

eToro je medzinárodná obchodná platforma, ktorá si získala popularitu u viac ako 30 miliónov používateľov, čo robí eToro jedným z najväčších brokerov v oblasti kryptomenového obchodovania.

Na platforme eToro majú klienti prístup k pestrej ponuke kryptomien, ktorá zahŕňa 74 rôznych digitálnych aktív. V ponuke možno nájsť najznámejšie kryptomeny ako je Bitcoin, Ethereum či Cardano, ako aj tie menej známe, napríklad Tezos či Polkadot. Táto ponuka je pravidelne aktualizovaná a rozširovaná, aby investori mohli využívať nové príležitosti na trhu.

eToro je prívetivou platformou aj pre začiatočníkov, pretože ponúka jednoduché užívateľské rozhranie a nástroje na sledovanie a analýzu trhov. S možnosťou sociálneho obchodovania môžu noví investori sledovať a kopírovať stratégie skúsených obchodníkov, čo zvyšuje ich šance na úspech na kryptomenových trhoch.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Investovanie do kryptoaktív je vysoko volatilné a v niektorých krajinách EÚ neregulované. Neexistuje tu žiadna ochrana spotrebiteľa. Na zisky sa môže vzťahovať daň.

Výhody a nevýhody investície do kryptomien

Investovanie do kryptomien môže byť lákavé aj skľučujúce vzhľadom na jedinečné vlastnosti tejto triedy aktív. Tak ako pri každej investícii, aj tu treba zvážiť klady a zápory.

Pozitíva investovania do kryptomien

 • Potenciál vysokých výnosov: Kryptomeny v priebehu času vykazujú výrazné zhodnotenie cien, pričom niektorí prví investori zaznamenali mimoriadne zisky. Tento potenciál vysokých výnosov láka mnohých investorov, ktorí hľadajú lukratívne príležitosti pasívneho príjmu.
 • Výhody diverzifikácie: Kryptomeny môžu ponúknuť výhody diverzifikácie tradičných investičných portfólií. Ako relatívne nová trieda aktív nemusia byť kryptomeny úzko korelované s inými investíciami, čo poskytuje zabezpečenie proti volatilite trhu.
 • Technologické inovácie: Základná technológia kryptomien, blockchain, má ďalekosiahly potenciál pri narúšaní rôznych odvetví mimo financií. Inovatívne aplikácie technológie blockchain môžu podporiť prijatie a zvýšiť hodnotu kryptomien.
 • Finančná inklúzia: Kryptomeny podporujú finančné začlenenie tým, že poskytujú prístup k finančným službám jednotlivcom, ktorí nemusia mať prístup k tradičným bankovým systémom. To má potenciál posilniť postavenie ľudí v regiónoch sveta s nedostatočnými službami.
 • Decentralizácia: Väčšina kryptomien funguje v decentralizovaných sieťach, čím sa eliminuje potreba sprostredkovateľov, ako sú banky. Táto decentralizácia zvyšuje bezpečnosť, transparentnosť a znižuje riziko zlyhania jedného bodu.
 • Globálna akceptácia: Kryptomeny ako formu platby akceptuje čoraz viac obchodníkov a podnikov, čím sa preklenuje priepasť medzi digitálnymi aktívami a reálnymi transakciami. Asi najpopulárnejšou transakciou ostáva tá z roku 2010, kedy sa v rámci Bitcoin Pizza Day zaplatilo za dve pizze 10 000 BTC.
Bitcoin bol prvou kryptomenou a stále je najznámejšou a najrozšírenejšou. Mnohí investori vidia v ňom potenciál rastu hodnoty v dlhodobom horizonte.

Negatíva investovania do kryptomien

 • Vysoká volatilita: Trh s kryptomenami je vysoko volatilný, pričom ceny dokážu v krátkom čase zažiť extrémne výkyvy. Táto volatilita môže viesť k výrazným ziskom, ale zároveň vystavuje investorov značným stratám.
 • Regulačná neistota: Regulačné prostredie týkajúce sa kryptomien sa v jednotlivých krajinách líši a stále sa vyvíja. Zmeny v regulácii alebo právne obmedzenia môžu ovplyvniť hodnotu a dostupnosť kryptomien.
 • Bezpečnostné riziká: Kryptomeny sú náchylné na narušenie bezpečnosti, hackerské a phishingové útoky. Ak investori neprijmú primerané bezpečnostné opatrenia, riskujú stratu svojich digitálnych aktív.
 • Nedostatočná regulácia a ochrana investorov: Na rozdiel od tradičných finančných trhov na trhu s kryptomenami často chýba rovnaká úroveň ochrany a dohľadu nad investormi. Investori sú tak zraniteľnejší voči podvodom a manipulácii.
 • Sentiment na trhu: Trh s kryptomenami je do veľkej miery ovplyvnený náladou na trhu, sociálnymi médiami a správami. FOMO (Fear of Missing Out) a FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) môžu viesť k špekulatívnym bublinám a náhlym pádom trhu. Na meranie nálady na trhu sa používa aj Fear and Greed index.
 • Zložitosť: Pochopenie kryptomien, technológie blockchain a základných mechanizmov rôznych projektov môže byť náročné, najmä pre nováčikov. Nedostatok znalostí môže viesť k zlým investičným rozhodnutiam.

Tieto pozitívne a negatívne stránky investovania do Bitcoinu je potrebné brať do úvahy pred tým, ako sa investori rozhodnú zahrnúť BTC do svojho portfólia.

Investovanie do bitcoinu

Bitcoin, ktorý v roku 2009 predstavila anonymná osoba alebo skupina používajúca pseudonym Satoshi Nakamoto, je decentralizovaná digitálna mena postavená na technológii blockchain.

Na rozdiel od tradičných mien, Bitcoin investovanie funguje v sieti peer-to-peer, čím sa eliminuje potreba sprostredkovateľov, ako sú banky. Táto jedinečná vlastnosť ponúka väčšiu bezpečnosť, transparentnosť a kontrolu nad finančnými prostriedkami.

V posledných rokoch začali do Bitcoinu investovať významné inštitúcie a korporácie, čo signalizuje rastúcu akceptáciu kryptomeny ako legitímnej triedy aktív. V súčasnosti čoraz viac obchodníkov a podnikov akceptuje Bitcoin ako formu platby, čím sa zvyšuje jeho praktické využitie v reálnom svete.

Keďže centrálne banky skúmajú vývoj digitálnych mien, mohlo by to ďalej potvrdiť úlohu Bitcoinu ako decentralizovanej alternatívy k digitálnym menám podporovaným vládou.

Bezpečná burza je nevyhnutná pre ochranu aktív, osobných informácií a celkovo digitálnej bezpečnosti pri investovaní do kryptomien.

Graf Bitcoinu (BTC)

Graf Bitcoinu (BTC graf) je vizuálnym zobrazením historických pohybov ceny kryptomeny v čase. Graf Bitcoinu ako priekopníka revolúcie digitálnych mien odráža jeho pozoruhodnú cestu od neznámeho mena ku globálnemu významu. Sledovanie jeho cenových výkyvov môže poskytnúť cenné informácie o faktoroch, ktoré ovplyvnili jeho rast, volatilitu a akceptáciu hlavným prúdom.

Od skromného začiatku v roku 2009 zaznamenala hodnota bitcoinu pozoruhodný rast a volatilitu:

 1. Rané dni – BTC graf mal spočiatku malú hodnotu, vymieňal sa pre zábavu medzi prvými používateľmi
 2. Boom a pád v roku 2013 – po prvom výraznom náraste nasledovala prudká korekcia
 3. Býčia vlna v roku 2017 – ale potom došlo k prudkej korekcii
 4. Obdobia konsolidácie – po prudkom raste v roku 2017 sa cena stabilizovala a zaznamenala výkyvy v užšom rozpätí
 5. Inštitucionálne prijatie – zvýšený záujem inštitúcií vyhnal cenu na nové historické maximá v rokoch 2020 a 2021

Cenový graf bitcoinu odráža jeho vysoko volatilnú povahu, ktorá si od investorov vyžaduje dlhodobý záväzok.

Ako investovať do bitcoinu a iných kryptomien?

Investovanie do bitcoinu a iných kryptomien si vyžaduje dôkladné zváženie a štruktúrovaný prístup. Tu je niekoľko krokov, ktoré pomôžu začať v tom, ako investovať do bitcoinu.

Pred investovaním do Bitcoinu je vhodné venovať čas prieskumu a pochopeniu fungovania Bitcoinu, základnej technológie (blockchain) a rôznych dostupných kryptomien, napríklad aj následníka BTC – Bitcoin Cash či do celého koša kryptomien cez kryptomenové ETF.

Investori by si mali pred začatím snáh o to, ako investovať do kryptomien, stanoviť investičné ciele, zhodnotiť toleranciu voči riziku, obdobie investovania a určiť sumu, ktorú sú ochotní investovať.

Kľúčom bezpečnej investície do kryptomien je regulovaná, bezpečná a používateľsky prívetivá burza kryptomien. Okrem toho je vhodné zriadiť si peňaženku na kryptomeny, v ktorej budú uložené digitálne aktíva.

Je vhodné zvážiť diverzifikáciu investície do kryptomien medzi rôzne aktíva, nakoľko ide o bezpečnejšiu cestu, ako investovať do kryptomien. Hoci je Bitcoin investovanie najznámejšie, existujú tisíce ďalších kryptomien s jedinečnými vlastnosťami a potenciálom.

Bitcoinové transakcie sa vykonávajú priamo medzi jednotlivými používateľmi siete (P2P), bez potreby centrálneho autoritatívneho orgánu alebo sprostredkovateľa.

Burzy kryptomien

Kryptomenové burzy zohrávajú kľúčovú úlohu vo svete digitálnych aktív tým, že poskytujú používateľom platformu na nákup Bitcionu, predaj a obchodovanie s rôznymi kryptomenami. Tieto platformy fungujú ako sprostredkovatelia, ktorí spájajú investorov so širokou škálou digitálnych aktív.

Zoznam búrz kryptomien

 1. Coinbase: jednou z najväčších a najznámejších búrz. Bola založená v roku 2012 a odvtedy poskytuje platformu, na ktorej môžu používatelia nakupovať, predávať a uchovávať kryptomeny.
 2. Kraken: založená v roku 2011, táto burza ponúka širokú paletu kryptomenových párov a je známa svojimi nízkymi poplatkami a transparentným prístupom.
 3. Binance: burza ponúka širokú škálu kryptomien a umožňuje obchodovanie s veľkým objemom. Binance sa tiež vyznačuje svojou inovatívnou platformou pre obchodovanie a množstvom doplnkových služieb.
 4. Crypto.com: unikátna burza, ktorá ponúka okrem obchodovania aj ďalšie služby, ako sú kryptomenové karty, úvery a stávkovanie.
 5. KuCoin: medzinárodná burza, ktorá je známa svojou rýchlosťou a jednoduchosťou používania, čo ju robí atraktívnou pre obchodníkov z celého sveta.

Bezpečnosť je kritickým aspektom každej burzy kryptomien. Renomované burzy využívajú spoľahlivé bezpečnostné opatrenia, aby chránili aktíva používateľov pred hackerskými útokmi a neoprávneným prístupom.

Likvidita je nevyhnutná pre bezproblémové obchodovanie. Burzy s vyššou likviditou vo všeobecnosti ponúkajú lepšie vykonávanie cien a menšie rozpätia medzi ponukou a dopytom. Dostupnosť rôznorodej škály obchodných párov umožňuje používateľom jednoduchý prístup k rôznym kryptomenám.

Burzy si účtujú poplatky za vykonávanie obchodov, výbery a ďalšie služby. Tieto poplatky sa môžu medzi jednotlivými platformami výrazne líšiť a používatelia by mali pri výbere burzy kryptomien zvážiť štruktúru poplatkov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang