Fondee – poplatky, recenzia a skúsenosti 2024

94 %

V súčasnej dobe existuje množstvo spoločností, ktoré používateľom pomáhajú s investovaním a zhodnocovaním ich financií a taktiež poskytujú k investovaniu jednoduchší prístup. Jednou z takýchto spoločností je aj česká spoločnosť Fondee. Ako funguje spoločnosť Fondee a aké sú na Fondee recenzie?

Spoločnosť Fondee.sk vznikla v roku 2017 a za cieľ si stanovila dostať do povedomia fakt, že peniaze sa na bežnom bankovom účte znehodnocujú a že existujú aj bezpečné spôsoby, ako je možné investovať financie bez rizika.

Kľúčové informácie článku

Fondee je česká investičná platforma, ktorá umožňuje investovanie do ETF fondov, dlhopisov a akcií. Spoločnosť ponúka jednoduché a flexibilné investovanie s nízkymi poplatkami a minimálnym vkladom 40 €.

Pri investovaní s Fondee treba vyplniť dotazník o investičných cieľoch a tolerancii k riziku a Fondee navrhne vhodné portfólio. Výhodou spoločnosti Fondee je, že na bezpečnosť dohliada Česká národná banka a J&T banka.

Fondee má nižšie poplatky ako niektoré iné investičné platformy a taktiež je jednoduchšie na používanie.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Ako funguje Fondee.sk?

Fondee je český investičný start-up, ktorého cieľom je sprístupniť investovanie do fondov, dlhopisov alebo akcií širokej verejnosti nielen v Čechách, ale aj v okolitých krajinách – napríklad na Slovensku. Jej spôsob fungovania sa zakladá na niekoľkých kľúčových princípoch a postupoch, ktoré sú základom jej úspechu.

 1. Vyplnenie dotazníka
  Jedným z najdôležitejších aspektov fungovania Fondee je prvý krok – vyplnenie dotazníka. Firma týmto dotazníkom zistí, aké sú investičné ciele jednotlivca alebo aký je jeho postoj k riziku.
 2. Voľba portfólia
  Spoločnosť Fondee ponúka investovanie prostredníctvom rôznych portfólií. Podľa odpovedí, ktoré používateľ zadal v úvodnom dotazníku, firma navrhne vhodný typ stratégie priamo preňho. Samozrejme, používateľ má možnosť zásadu do tohto návrhu a portfólio si môže vybrať aj sám.
 3. Poslanie vkladu
  Aby bola registrácia úspešná, zostáva už iba odoslanie prvej platby. Tá je minimálne v sume 40€ a túto investíciu je možné vykonať jednorázovo alebo pravidelne.
 4. Investovanie bez starostí
  Spoločnosť Fondee.sk má na starosti vklady používateľov, za ktoré nakupuje ETF fondy a stráži, aby sa nezmenilo pôvodné zloženie portfólia, ktoré si vybral samotný používateľ.
 5. Výber peňazí
  Po investovaní je možné investíciu kedykoľvek predať a peniaze prídu na účet do 3 dní. Čo sa týka výstupných poplatkov pri výbere peňazí, spoločnosť Fondee na rozdiel od niektorých iných spoločností nemá žiadne výstupné poplatky.
 6. Partnerstvá a spolupráca
  Projekt Fondee podporila aj známa J&T banka, a práve u brokera J&T banky – na tzv. zákazníckom účte, sú uložené investície používateľov. Týmto spôsobom majú jednotlivci istotu, že sa k financiám ľahko dostanú za každých okolností.

Celkovo je fungovanie Fondee.sk založené na jednoduchom investovaní do siedmich ponúkaných portfólií. Taktiež je táto spoločnosť vhodná pre začínajúcich investorov, ktorým nejde o veľké výnosy, ale ich cieľom je dosiahnuť lepšie zhodnotenie financií ako na bežných sporiacich účtoch v bankách.

Viac informácií o tom, ako funguje Fondee, je možné získať na tomto odkaze.

Prečo investovať do Fondee?

 • Jedným z dôvodov, prečo by mal niekto investovať prostredníctvom spoločnosti Fondee, je možnosť diverzifikácie portfólia – tým pádom investície nie sú ohrozené neúspechom jednej firmy. Vďaka Fondee sa naskytuje používateľom možnosť investovať do stoviek akcií a dlhopisov z rôznych krajín a odborov.
 • Druhým dôvodom je flexibilita spoločnosti Fondee.sk. Spoločnosť sa prispôsobí používateľovi, používateľ môže investovať, kedy chce a má možnosť založenia si až 5 rôznych portfólií zároveň. Keď sa používateľ rozhodne pre výber peňazí, je to jednoduché – do 3 pracovných dní ich má na bankovom účte.
 • Veľkým plusom firmy Fondee je jej bezpečnosť. Na firmu dohliada Česká národná banka a údaje používateľov chráni šifrovaná komunikácia. Avšak aj v prípade, ak by niekto prišiel o heslo, peniaze sa nedajú poslať na cudzí účet a takisto nie je možné ani zmeniť osobné dáta. To je možné iba po autorizácii a predložení dokladu totožnosti.
Jedným z dôvodov, prečo by mal niekto investovať prostredníctvom spoločnosti Fondee, je možnosť diverzifikácie portfólia.

Spoločnosť Fondee – poplatky

Spoločnosť Fondee si účtuje iba jeden hlavný poplatok s malým príplatkom a v porovnaní s klasickými podielovými fondami má Fondee celkovo nižšie poplatky. Spomínaný jediný poplatok, ktorý si spoločnosť Fondee účtuje, je poplatok za správu ETF fondu.

Tento poplatok rovný 0,9 % ročne zahŕňa kompletnú správu investícií a platí sa každý mesiac. Neplatí sa len v prípade, ak niekto nemá na účte žiadne finančné prostriedky.

Okrem tohto poplatku si samotné ETF účtuje drobné poplatky, avšak tie narastajú len do výšky 0,15 % ročne. Tento poplatok pre ETF je rovnaký, či sa už niekto rozhodne investovať cez Fondee alebo inú spoločnosť.

Taktiež netreba zabudnúť, že poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Celkové náklady teda vychádzajú na 1,05 % ročne a okrem toho Fondee neprekvapí žiadnymi inými poplatkami.

Celý cenník je dostupný tu.

Produkty spoločnosti Fondee

Spoločnosť Fondee ponúka pre klientov 3 rôzne produkty: Udržateľné investície, Investícia na mieru alebo Detské investičné účty. Ďalej nasleduje definícia každého z produktov.

Udržateľné investície

Tento produkt umožňuje pasívne investovanie do ESG portfólií a zhodnotenie financií s dobrým pocitom, že používateľ prispieva k lepšej budúcnosti. Taktiež sa používateľ môže rozhodnúť, či chce investovať s nižším rizikom, ale zároveň mať aj nižší výnos alebo či chce naopak investovať s vyšším rizikom a mať výnos vyšší.

Pri rozhodovaní, s akým rizikom prebehne investícia, ponúka Fondee v tomto produkte na výber z viacerých možností rozloženia portfólia – od najmenšieho rizika po najväčšie:

 • ESG Konzervatívny investor
 • ESG Opatrný investor
 • ESG Rozvážny investor
 • ESG Vyvážený investor
 • ESG Smelý investor
 • ESG Nebojácny investor
 • ESG Odvážny investor

ESG dlhodobo prináša finančné zlepšenie firiem a ETF fondy v portfóliách spoločnosti Fondee nevyplácajú, ale reinvestujú dividendy a vďaka tomu rastie ich hodnota. Produkt „Udržateľné investície“ vyžaduje základné poplatky pri investovaní s Fondee – to znamená, že celkové náklady na tento produkt sú 1,05 % ročne.

ESG investovanie znamená Environmental (životné prostredie) Social (sociálne prostredie) Governance (riadenie spoločnosti). Inými slovami to znamená, že okrem finančných aspektov sa pri ESG investovaní berie do úvahy to, ako firma pristupuje k životnému prostrediu, aký má sociálny dopad a aké sú princípy jej riadenia – či ide o spoločensky zodpovedné podnikanie.

Investícia na mieru

Produkt „Investícia na mieru“ umožňuje investovanie do jedného zo 7 klasických ETF portfólií a taktiež investovanie do stoviek akcií a dlhopisov z celého sveta. Investovanie je jednoduché a prináša možnosť zhodnotiť financie online bez vysokých poplatkov a s minimálnym vkladom 40 €.

Tento produkt ponúka na výber zo 7 klasických ETF portfólií ako už bolo spomenuté pri predošlom podukte – od najmenšieho rizika po najväčšie:

 • Konzervatívny investor
 • Opatrný investor
 • Rozvážny investor
 • Vyvážený investor
 • Smelý investor
 • Nebojácny investor
 • Odvážny investor

Tento produkt – podobne ako predošlý – si takisto vyžaduje základné poplatky pri investovaní s Fondee – to znamená, že celkové náklady na tento produkt sú 1,05 % ročne.

Detské investičné účty

Investície pre deti sú vhodné v prípade, keď používateľ nechce nechať ležať úspory pre deti v banke, kde strácajú hodnotu. Pre tento dôvod poskytuje spoločnosť Fondee taktiež produkt pre najmenších s názvom: „Detské investičné účty“.

Tento produkt ponúka rovnaké možnosti investovania do portfólií zoradených podľa výšky rizika ako pri predošlých dvoch produktoch – od Konzervatívneho investora po Odvážneho investora.

Zmenou pri tomto produkte sú však poplatky, ktoré v tomto prípade spoločnosť Fondee úplne minimalizovala na 0,2 % ročne. To je poplatok za kompletnú správu detského portfólia a spolu s poplatkami, ktoré si účtuje ETF pri každom produkte sú celkové náklady pri detskom účte 0,35 % ročne.

Samozrejmosťou je, že detský investičný účet zakladá rodič alebo iný zákonný zástupca a dieťa má prístupové údaje, aby mohlo sledovať a učiť sa, ako sa investície správajú. V deň 18. narodenín sa z detského účtu stane bežný investičný účet s bežnou výškou poplatku a v tomto momente začína účet spravovať dieťa.

Čo sú to ETF fondy?

ETF (Exchange-Traded Fund) fondy sú typ investičného fondu, ktorý kombinuje vlastnosti akcií a investičných fondov. Tieto fondy sa predávajú na burze, čo znamená, že ich akcie sa môžu kúpiť a predávať počas pracovných dní rovnako ako akcie bežných spoločností.

ETF fondy sú populárne pre ich jednoduchosť, transparentnosť a nízke náklady a ponúkajú investičné príležitosti v rôznych oblastiach trhu.

Tu je niekoľko dôležitých charakteristík ETF fondov:

 1. Likvidita
  ETF fondy sa predávajú na verejných burzách, čo znamená, že investorom umožňujú kúpiť alebo predať podiely počas trhových hodín. Táto likvidita je výhodná, pretože umožňuje rýchlo reagovať na trhové udalosti.
 2. Diverzifikácia
  ETF fondy ponúkajú diverzifikáciu, pretože obsahujú portfólio rôznych aktív alebo sledujú výkon určitého indexu. To znižuje riziko spojené s investovaním do jedného konkrétneho aktíva.
 3. Nízke náklady
  ETF fondy majú obvykle nižšie správcovské poplatky ako tradičné investičné fondy. To znamená, že investori môžu získať prístup k rôznym aktívam za relatívne nízke náklady.
 4. Transparentnosť
  ETF fondy majú povinnosť pravidelne zverejňovať portfólio a hodnotu čistého aktíva, čo poskytuje investorom transparentnosť týkajúcu sa obsahu a hodnoty fondu.
 5. Trhová cena
  Cena ETF fondu je stanovená na základe ponuky a dopytu na verejnej burze. To znamená, že cena môže byť odlišná od hodnoty čistého aktíva fondu, čo sa nazýva „diskont“ alebo „prémia“.
 6. Rozmanitosť
  Existuje množstvo ETF fondov, ktoré pokrývajú rôzne triedy aktív a odvetvia. Investori môžu vybrať fondy, ktoré najlepšie vyhovujú ich investičným cieľom a stratégii.

ETF fondy sú často používané investormi na dosiahnutie rôznych cieľov – vrátane dlhodobej investície do akcií, diverzifikácie portfólia alebo krátkodobej obchodnej stratégie. Ich popularita sa výrazne zvýšila v posledných rokoch, a preto sú dôležitou súčasťou moderného investičného sveta.

Firma Fondee navrhne vhodný typ stratégie a vhodnú diverzifikáciu portfólia priamo pre konkrétneho používateľa.

Fondee – recenzie a skúsenosti

Aj napriek tomu, že spoločnosť Fondee nefunguje dlho a je na finančnom trhu pomerne mladá, pôsobí ako dôveryhodný a férový hráč v oblasti investovania a ETF fondov. V recenzii Fondee je veľkou výhodou minimálna výška poplatkov a schopnosť spoľahnúť sa na vhodný výber portfólia zo strany spoločnosti.

Taktiež je veľkou výhodou, že spoločnosť Fondee poskytuje bezpečné investovanie vďaka Českej národnej banke a J&T banke. Avšak každá firma má ako výhody, tak aj nevýhody. Jednou z nevýhod môže byť vyššia minimálna investícia.

Celkovo má spoločnosť Fondee dobré vyhliadky do budúcnosti a vďaka pozitívnym Fondee recenziám môže byť čím ďalej, tým väčšou konkurenciou v oblasti spoločností poskytujúcich prístup k investovaniu do fondov, dlhopisov alebo akcií.

Pred investovaním by si klienti mali vždy porovnať jednotlivé investičné platformy a ich konkurenciu ako napríklad Fondee alebo Portu, aby si vybrali tú najvhodnejšiu možnosť pre ich investovanie.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang