Čo je startup a ako ho vybudovať?

Startup

Je jedno či zakladajú startup študenti alebo zrelí štyridsiatnici, či ho zakladajú v pivnici na kolene, alebo v centre Bratislavy v super kancelárii. Podstatou je inovatívnosť a jedinečnosť. Napríklad taký Facebook bol tiež startup vytvorený v internátnej izbe.

Kľúčové informácie

Startupy sa vyznačujú inovatívnymi nápadmi a riešeniami. Príkladom je Facebook, ktorý začal ako startup s inovatívnou myšlienkou vytvoriť sociálnu sieť na internete.

Startupy sú nové firmy s malým počtom zamestnancov a minimálnymi zdrojmi. Sú zamerané na rýchly rast, inováciu a majú potenciál stať sa veľmi úspešnými. Sú vysoko rizikové, ale tie, ktoré uspejú, môžu dosiahnuť značné zisky.

Prišiel však s inovatívnou myšlienkou vytvoriť sociálnu sieť na internete. Väčšinou je to nový projekt alebo firma v začínajúcej fáze. Startup môže byť v každom odvetví, no väčšinou ide o technologické či internetové firmy, ale môže ísť aj o startup bývania.

Čo je startup?

Startup je nová firma, ktorá, väčšinou, začína s malým počtom zamestnancov a s minimálnymi zdrojmi. Cieľom startupu je vytvoriť produkt alebo službu, ktorá má potenciál stať sa veľmi úspešnou.

Startupy sú často založené na novom podnikateľskom nápade alebo na aplikácii inovatívnej technológie. Na rozdiel od schránkovej firmy existuje startup aj na papieri a má skutočnú prítomnosť v ekonomickej sfére. 

Sú často založené na skutočnosti, že sú schopní vyvinúť produkt alebo službu, ktorá je inovatívna, a ktorá je schopná poskytnúť konkurenčnú výhodu. Dôležitá je preto aj kvalitná SWOT analýza firmy, sieťový marketing či benchmarking.

Startupy sú tiež často založené na skutočnosti, že majú schopnosť rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám trhu alebo zmenám v oblasti technológie a zmenám v zákazníckom prostredí. To je v skratke odpoveď na to, čo je startup.

Význam startupu

Startup význam zahŕňa zvyčajne technologicky orientovanú spoločnosť, ktorá je v počiatočnom štádiu svojho vývoja.

Startupy sa vyznačujú týmito hlavnými charakteristikami:

 • Inovácie: Startupy často prichádzajú s inovatívnymi produktmi, službami alebo obchodnými modelmi, ktoré riešia špecifické problémy alebo využívajú nové trhové príležitosti. Startup význam teda často znamená inovatívnu spoločnosť.
 • Rastový potenciál: cieľom startupov je rýchly rast a expanzia. Investori vkladajú do týchto spoločností kapitál s očakávaním vysokých výnosov z ich úspechu.
 • Riziko: Startupy sú vysoko rizikové podniky, aj to časť definície toho, čo je startitup. Mnohé z nich sú neúspešné, ale tie, ktoré uspejú, môžu dosiahnuť značné zisky a stať sa významnými hráčmi na trhu.
 • Financovanie: Startupy často získavajú kapitál z rôznych zdrojov, ako sú anjelskí investori, fondy rizikového kapitálu alebo crowdfundingové platformy. Tento kapitál je nevyhnutný na vývoj produktu a vstup na trh.
 • Agilnosť: Startupy sú zvyčajne malé, čo im umožňuje byť flexibilné a rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam na trhu.

Príkladom úspešných startupov sú spoločnosti ako Uber, Airbnb a SpaceX, ktoré začali ako malé inovatívne projekty a rozrástli sa na globálne korporácie.

Startup si vyžaduje dobrú stratégiu

Aby sa startup stal úspešným, je potrebné, aby mal dobrú stratégiu. Stratégia startupu by mala zahŕňať identifikáciu trhu, vytvorenie produktu alebo služby, ktorá je konkurencieschopná, a vytvorenie efektívneho riadenia.

Vytvorenie stratégie tiež zahŕňa výber produktu alebo služby, ktorá je schopná prilákať a udržať si zákazníkov, ako aj identifikáciu potenciálnych partnerov a investorov. Tvorba úspešného startupu je veľmi náročná. To už však vyplýva z toho, čo je startitup.

Je potrebné mať dobrú stratégiu, schopnosť prispôsobiť sa zmenám a schopnosť presvedčiť investorov, aby vložili kapitál do firmy. Dôležité je napríklad vytvoriť aj dobrú reklamnú kampaň. Je tiež dôležité mať skúsenosti v oblasti marketingu, vývoja produktu a riadenia.

Pre efektívne riadenie financií a stanovenie cien produktov či služieb, je dobré vedieť, čo je marža a ako vypočítať maržu. Je potrebné byť si vedomý toho, čo je startitup a počítať aj s tým, že sa na prvý pokus nemusí stať úspešný.


Startupy sú úžasnou príležitosťou pre podnikateľov, ktorí majú schopnosť presadiť svoje nápady a inovatívne produkty a služby.


Okrem nových nápadov je v súčasnosti potrebné myslieť aj na CSR aktivity a na to, aký dopad bude mať takýto nový produkt alebo služba na spoločnosť.

Ak majú podnikatelia potrebné zručnosti a schopnosti, môžu začať svoj vlastný startup a byť úspešní, a zároveň aj spoločensky zodpovední.

Svoju živnosť si možno založiť napríklad prostredníctvom portálu firmáreň.sk. Založenie živnosti je dostupné už od 1 €, pričom súčasťou služieb spoločnosti Firmáreň.sk sú aj rozšírenie, pozastavenie živnosti, zrušenie živnosti alebo následné obnovenie živnosti.

Ako začať budovať startup?

Mnohí ľudia sa zamýšľajú nad tým, ako založiť firmu alebo aký nápad na podnikanie vymyslieť. Start-up môže byť odpoveďou na túto otázku. V posledných rokoch start-upy vytvorili veľký prílev nových technologických služieb a produktov, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov.

Nie je prekvapením, že stále viac ľudí sa zaujíma o to, ako začať budovať startup a vytvoriť niečo výnimočné. Tu je prehľad hlavných krokov, ktoré záujemcov na tejto ceste prevedú:

 1. Vyvinutie nápadu a produktu:
  • Ak už má produkt, je čas ho efektívne predstaviť verejnosti.
  • Ak produkt ešte nemá, začne sa s výberom oblasti, v ktorej chce pôsobiť, a vymyslí produkt, ktorý rieši konkrétny problém.
 2. Vytvorenie tímu:
  • Zostaviť tím ľudí s rôznymi zodpovednosťami, ako sú programátori, manažéri a dizajnéri.
  • Zvážiť spoluprácu s konzultantmi, ktorí môžu pomôcť s vytvorením a uvedením produktu na trh.
 3. Získanie financií:
  • Hľadať financovanie prostredníctvom investorov alebo úverov od banky.
  • Pre investorov pripraviť podrobné informácie o produkte, tíme a trhu, na ktorý plánuje vstúpiť.
 4. Vytvorenie trhového plánu:
  • Preskúma sa trh, na ktorý uvedie svoj produkt, a identifikuje svoju konkurenciu.
  • Tento plán pomôže vytvoriť stratégiu na dosiahnutie cieľov.
 5. Vytvorenie webovej stránky alebo aplikácie:
  • Webová stránka alebo aplikácia by mala poskytovať informácie o produkte a možnosť jeho zakúpenia.
 6. Stratégia marketingového plánu:
  • Vypracovať reklamnú kampaň zameranú na cieľovú skupinu, ktorú chce osloviť.

Tieto kroky pomôžu začať budovať úspešný startup. Ak sa bude riadiť týmito odporúčaniami, bude mať väčšiu šancu vytvoriť niečo úžasné a úspešné.

Ako financovať Startup?

Financovanie startupu je jednou z najväčších výziev, ktorým podnikatelia čelia. Ako investor, je dôležité mať dobrý obraz o finančných zdrojoch, ktoré môžeme použiť na financovanie našich podnikateľských aktivít.

Existujú rôzne možnosti financovania startupu, ktoré môžu pomôcť začínajúcim podnikateľom dosiahnuť úspech.

Kapitálové finacovanie

Prvou možnosťou financovania je investičné kapitálové financovanie. Toto je druh financovania, ktoré je poskytované v podobe akcií alebo dlhopisov. Investori môžu vstúpiť do startupu ako akcionári alebo dočasní dlžníci. Okrem toho môžu investorom poskytnúť záruky, aby zabezpečili, že budú mať prístup k prostriedkom, ak by startup neuspel.

Štátna podpora pre startup

Ďalšou možnosťou financovania je podpora zo strany štátu. Štáty, ktoré podporujú podnikanie, môžu poskytnúť podnikateľom granty, príspevky alebo iné finančné prostriedky na podporu ich podnikania.

Tieto prostriedky môžu byť poskytnuté na podporu výskumu a vývoja alebo na podporu začínajúcich podnikateľov.

Niekoľko tisíc sa dá získať aj od štátu. Ide o nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov, podmienkou je prevádzkovanie živnosti.

Crowdfunding ako podpora pre podnikateľov

Nakoniec, existuje aj možnosť crowdfundingu. Crowdfunding je druh financovania, ktorý využíva verejnosť na poskytovanie finančných prostriedkov pre startup.

Veľa startupov využíva túto možnosť financovania na získanie potrebných financií na začatie podnikania. V závislosti od typu podnikania alebo projektu, ktorý chceme začať, existuje veľa možností financovania, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť úspech.

Je dôležité, aby sme si uvedomili všetky možnosti financovania, aby sme sa mohli rozhodnúť, aký druh financovania je pre nás najvhodnejší.

Startup a úver v banke

Ďalšou možnosťou financovania je bankové financovanie. Niektorí začínajúci podnikatelia môžu požiadať o úver od banky alebo inej finančnej inštitúcie. Banka môže poskytnúť úver, ktorý bude mať konkrétne podmienky, ktoré je potrebné splniť.

Banky ponúkajú pôžičky nie len pre mladých podnikateľov, no častá je napríklad aj pôžička pre živnostníkov. Úver pre podnikateľov je v niektorých prípadoch vhodný len pre zavedené spoločnosti s podnikateľskou históriou.

Tu však treba uviesť, že banky posudzujú najmä to, ako veľmi je živnosť zisková. V prípade malých ziskov žiadosť pravdepodobne zamietnu a človek sa musí obrátiť na nebankovky. Nebankové pôžičky ponúka aj Profi Credit.

Niektoré banky môžu dokonca navrhnúť špeciálne programy pre startupy, aby im pomohli dosiahnuť úspech.

Prečo založiť Startup?

Založenie startupu je skvelou príležitosťou pre akúkoľvek osobu, ktorá chce začať svoj vlastný biznis. Start-up je v podstate začínajúca organizácia zameraná na úspešný rast a rozvoj. Je to úžasná príležitosť pre tých, ktorí sa chcú stať podnikateľmi a majú chuť pracovať na vlastnom biznise.

Výhody založenia startupu:

 1. Sebarealizácia:
  • Možnosť vybrať si vlastnú oblasť podnikania a založiť si vlastnú spoločnosť.
  • Podnikateľ sa môže rozhodnúť pre vývoj softvéru, obchod s potravinami, obchodovanie s elektronikou, výrobu obuvi a podobne.
 2. Vlastníctvo biznisu:
  • Môže rozhodovať o fungovaní svojho biznisu.
  • Možnosť určovať kroky na zvýšenie obratu, výber produktov a služieb, nastavovanie cien, marketingové stratégie, prácu so zamestnancami a riadenie spoločnosti.
 3. Príležitosť pre investorov:
  • Ak má startup zaujímavý produkt alebo službu, môže hľadať investorov ochotných investovať do nového biznisu.
  • Predaj akcií spoločnosti na získanie ďalších finančných prostriedkov.
 4. Rozvoj vlastných schopností:
  • Zakladateľ sa naučí riadiť biznis, pracovať so zamestnancami, organizovať marketingové aktivity, zvládať právne povinnosti a efektívne využívať finančné prostriedky.
  • Všetky tieto činnosti vyžadujú rozvoj mnohých zručností, ktoré sa naučíte počas procesu založenia startupu.

Na záver, založenie startupu je skvelou príležitosťou pre tých, ktorí chcú mať vlastný biznis. Je to šanca na sebarealizáciu, možnosť byť vlastníkom svojho biznisu, získanie množstva príležitostí na rozvoj schopností a možnosť hľadať investorov pre vaše podnikanie. Ak chce niekto začať vlastný biznis, založenie startupu je výbornou možnosťou.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang