Profi Credit – kontakt, dlžníci, kalkulačka

V neustále sa vyvíjajúcom finančnom prostredí je prístup k úverom základným aspektom moderného života. Či už ide o financovanie nového podnikateľského zámeru, kúpu vysnívaného domu alebo pokrytie neočakávaných výdavkov, úver zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní postavenia jednotlivcov aj podnikov. Jednou zo spoločností, ktorá v tejto oblasti výrazne pokročila, je Profi Credit.

Profi Credit (profi kredit) je popredná medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sa špecializuje na poskytovanie spotrebiteľských úverov jednotlivcom v rôznych krajinách. Spoločnosť bola založená v roku 1999, rýchlo rozšírila svoju prítomnosť a stala sa významným hráčom na globálnom trhu s úvermi.

Cesta spoločnosti Profi Credit so sídlom v Českej republike sa začala víziou preklenúť priepasť medzi finančnými inštitúciami a dlžníkmi so zameraním na zodpovedné postupy pri poskytovaní úverov. Dnes spoločnosť pôsobí vo viacerých krajinách vrátane Poľska, Ruska, Slovenska a Bulharska a ponúka širokú škálu úverových produktov a finančných riešení, ktoré uspokojujú rôznorodé potreby zákazníkov.

Zodpovedné požičiavanie

Jedným zo základných kameňov úspechu spoločnosti Profi Credit je jej záväzok k zodpovednému poskytovaniu úverov. Na rozdiel od dravých veriteľov, ktorí zneužívajú zraniteľné osoby, spoločnosť Profi Credit uplatňuje prístup zameraný na zákazníka, aby zabezpečila, že dlžníci dostanú spravodlivé a transparentné finančné služby.

Prostredníctvom prísneho hodnotiaceho procesu spoločnosť Profi Credit posudzuje finančné možnosti dlžníkov a zabezpečuje, aby sa pôžičky poskytovali na základe ich schopnosti splácať. Zvážením príjmu dlžníka, jeho úverovej histórie a celkového finančného zdravia sa spoločnosť snaží znížiť riziko nesplácania a podporiť finančnú stabilitu dlžníka aj inštitúcie.

Okrem toho sa spoločnosť Profi Credit snaží poskytovať jasné a komplexné informácie o podmienkach úveru, úrokových sadzbách a poplatkoch, čím zabezpečuje, aby dlžníci plne pochopili dôsledky prijatia úveru. Táto transparentnosť posilňuje dôveru medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi a vytvára dlhodobé vzťahy, ktoré sú prospešné pre obe strany.

Prístup zameraný na zákazníka

Prístup spoločnosti Profi Credit zameraný na zákazníka presahuje rámec zodpovedného poskytovania úverov. Spoločnosť sa snaží vytvoriť bezproblémový proces požičiavania a uľahčiť zákazníkom prístup k úveru, keď ho najviac potrebujú. Ich používateľsky prívetivé online platformy a efektívne tímy zákazníckeho servisu zabezpečujú, že dlžníci môžu požiadať o pôžičku, sledovať svoje žiadosti a okamžite získať pomoc.

Spoločnosť Profi Credit si okrem toho cení spätnú väzbu a neustále zdokonaľuje svoje služby na základe poznatkov zákazníkov. Spoločnosť sa aktívne snaží zlepšovať svoje ponuky a procesy, čím zlepšuje celkový zážitok z pôžičiek.

Účasť v komunite a spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Profi Credit sa okrem svojej hlavnej činnosti hlboko angažuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti a angažovanosti v komunite. Spoločnosť sa aktívne zapája do rôznych iniciatív v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), aby mohla prispieť komunitám, ktorým slúži.

Profi Credit investuje do projektov, ktoré podporujú vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a environmentálnu udržateľnosť. Prispievaním k miestnym komunitám a podporou charitatívnych cieľov sa spoločnosť snaží vytvárať pozitívny vplyv nad rámec svojich finančných služieb.

Inovatívne finančné riešenia

Profi Credit ako finančná inštitúcia, ktorá myslí na budúcnosť, neustále hľadá inovatívne riešenia, aby splnila vyvíjajúce sa požiadavky trhu. Spoločnosť využíva pokročilé technológie a analýzu údajov na zefektívnenie svojich procesov, zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie možností posudzovania rizík.

Okrem toho je spoločnosť Profi Credit naďalej otvorená skúmaniu partnerstiev a spolupráce s fintech startupmi, aby zostala na čele digitálnych úverových riešení. Tento záväzok k inováciám stavia spoločnosť Profi Credit do pozície lídra v odvetví, čo jej umožňuje efektívne sa prispôsobovať meniacim sa preferenciám zákazníkov a dynamike trhu.

Pôžičky od Profi Credit

Na získanie pôžičky od Profi Credit budú budúci dlžníci potrebovať iba základné doklady. Medzi ne patrí občiansky preukaz a doklad o príjme. Dôchodcovia budú musieť predložiť potvrdenie o poberaní dôchodku.

Aké sú pôžičky od Profi Credit v skratke?

 • pôžičky sú až do výšky 6 000 eur
 • peniaze z pôžičky sa dajú použiť na čokoľvek – bezúčelové pôžičky
 • rýchle pripísanie peňazí účet – do 24 hodín od schválenia pôžičky
 • pôžičky sa dajú vybaviť jednoducho a rýchlo, aj z pohodlia domova

Vyplniť žiadosť o pôžičku sa dá online z pohodlia domova a vyplnenie žiadosti zaberie iba pár minút. 

Podmienky získania úveru

Budúci dlžníci Profi Credit musia spĺňať nasledujúce body:

 • stály príjem zo zamestnania v SR
 • trvalý pobyt na Slovensku
 • vek minimálne 18 rokov
 • vlastný bankový účet vedený v banke na Slovensku
 • budúci dlžník Profi Credit nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote
 • voči budúcemu dlžníkovi Profi Credit nie je vedená exekúcia, resp. konkurzné konanie

Podmienky získania úveru od Profi Credit sú zverejnené aj na ich internetovej stránke.

Profi Credit kalkulačka

Úverová kalkulačka vypočíta mesačné splátky z výšky úveru a zobrazí splátkový kalendár po jednotlivých splátkových obdobiach. Profi Credit nemá na svojej internetovej stránke zverejnenú úverovú kalkulačku. Výška splátok, úroková sadzba alebo výsledná suma, ktorú dlžníci Profi Credit splatia na konci dohodnutého obdobia, nie je hneď zrejmá.

Záujemcovia o pôžičku od Profi Credit (čítaj profi kredit) si teda musia nájsť kontakt na spoločnosť a spýtať sa na kalkulačku osobne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zamestnanci Profi Credit budúcim dlžníkom radi poskytnú všetky informácie, vrátane informácií o kalkulačke.

Profi Credit – kontakt

Záujemcovia, ktorí hľadajú kontakt na Profi Credit (čítaj profi kredit), môžu Profi Credit kontaktovať na týchto adresách, mailoch a telefónnych číslach:

Hlavné sídlo spoločnosti Profi Credit
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
Pribinova 25
824 96 Bratislava

tel. +421 2 20 64 11 59
fax: +421 2 20 64 11 70
mail: proficredit@proficredit.sk

Pobočky Profi Credit

Bratislava
Mliekarenská 10 (1. poschodie, č. kanc. 133)
824 96 Bratislava 26
tel. 02/32 11 52 72
fax: 02/32 11 52 70
e-mail: regba@proficredit.sk

Banská Bystrica
Ulica ČSA 24
974 01 Banská Bystrica
tel. 048/ 412 60 71
fax: 048/ 412 60 72
e-mail: regbb@proficredit.sk

Košice
Krivá 23
040 01 Košice
tel. 055/ 680 62 69
fax: 055/ 680 62 69
e-mail: regke@proficredit.sk

Nitra
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra
tel. 037/65 42 410
fax: 037/65 42 411
e-mail: regnr@proficredit.sk

Ak si chcú budúci dlžníci Profi Credit udržať svoju finančnú pohodu a vyhnúť sa zbytočnému zadlžovaniu, je nevyhnutné brať pôžičky vážne. Tu je päť kľúčových postupov na zabezpečenie zodpovedného požičiavania si:

 1. Pochopenie účelu: Jasne treba definovať účel úveru a zhodnotiť, či je v súlade s dlhodobými finančnými cieľmi.
 2. Zhodnotiť schopnosť splácať: Určiť svoju schopnosť splácať úver analýzou svojich príjmov, výdavkov a existujúcich dlhov.
 3. Vybrať si správny úver: Preskúmať a porovnať možnosti pôžičky a vyberte si tú s najvýhodnejšími podmienkami a úrokovými sadzbami.
 4. Požičiavať si zodpovedne: Treba si požičať len takú sumu, ktorú dlžník skutočne potrebuje, a vyhnúť sa nadmerným pôžičkám, ktoré by mohli viesť k finančnej tiesni.
 5. Zaviazať sa k včasnému splácaniu: Splácanie pôžičky si v rozpočte treba stanoviť ako prioritu a splátky uhrádzať včas, aby sa dlžníci vyhli sankciám a udržali si dobrú úverovú históriu.

Po zvážení týchto bodov sa záujemcovia môžu obrátiť na kontakt spoločnosti Profi Credit a vyplniť online žiadosť o pôžičku.

Cesta spoločnosti Profi Credit od malej finančnej inštitúcie k poprednému medzinárodnému veriteľovi je dôkazom jej oddanosti zodpovedným úverovým postupom, prístupu orientovaného na zákazníka a záväzku k sociálnej zodpovednosti. Tým, že spoločnosť Profi Credit umožňuje jednotlivcom a podnikom prístup k úverom, zohráva kľúčovú úlohu pri podpore finančného zdravia a prispieva k hospodárskemu rastu komunít, ktorým slúži.

Keďže finančné prostredie sa naďalej vyvíja, schopnosť spoločnosti Profi Credit prispôsobovať sa, inovovať a uprednostňovať potreby svojich zákazníkov bude nepochybne aj naďalej hnacím motorom jej úspechu a pozitívneho vplyvu na životy nespočetného množstva dlžníkov na celom svete.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang