Úver pre podnikateľov – typy pôžičiek a poskytovatelia

Úver pre podnikateľov je finančný produkt, ktorý umožňuje podnikateľom získať potrebný kapitál na financovanie svojho podnikania. Tieto úvery sa často poskytujú bankami, nebankovými spoločnosťami alebo inými finančnými organizáciami.

Účelom úveru pre podnikateľov je zvyčajne podporiť rast a rozvoj podniku, kúpu zásob, investície do vybavenia a zariadenia, financovanie nových projektov, manažment hotovosti a podobne. Podnikanie je jednou z možností ako zbohatnúť.

Existuje niekoľko typov úverov pre podnikateľov, medzi ktoré patria:

 • podnikateľský úver – klasický úver, ktorý sa poskytuje na rôzne podnikateľské účely; môže byť zabezpečený (s úverovým zabezpečením) alebo nezabezpečený
 • spotrebný úver pre podnikateľov – úver, ktorý umožňuje podnikateľom financovať svoje osobné potreby alebo drobné investície do podnikania
 • investičný úver – úver určený na financovanie dlhodobých investícií, ako sú nové zariadenia, budovy alebo technologické vylepšenia
 • leasing – finančný produkt, kde podnikateľ získava dočasné používanie určitého majetku (napr. vozidla, technológie) za mesačné splátky
 • mikroúver pre podnikateľov – malý úver určený pre mikropodniky a živnostníkov, ktorí potrebujú len obmedzené finančné prostriedky
 • revolvingový úver – revolvingový úver poskytuje obnoviteľný limit, ktorý je flexibilný na využitie; úver sa vyčerpá, splatí a opäť sa čerpá

Podmienky úveru sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa, typu úveru, finančnej situácie žiadateľa a iných faktorov. Je dôležité porovnať rôzne ponuky a starostlivo preskúmať úverové podmienky, poplatky a úrokové sadzby pred podpísaním zmluvy.

Pre získanie úveru pre podnikateľov bude zvyčajne vyžadované podanie žiadosti, predloženie finančných dokumentov o podnikaní a splácanie úveru sa bude riadiť dohodnutými podmienkami.

Úver na podnikanie z banky 

Úver na podnikanie môže byť získaný predovšetkým prostredníctvom bánk, pričom ide o tradičné bankové úvery, buď vo forme úverovej linky a úverového limitu, alebo formou splátkového úveru. Ani najlepšia hypotéka nenahradí podnikateľský úver, pretože je prispôsobený potrebám podnikateľov.

Banky uplatňujú prísnejšie kritériá ako nebankové subjekty, a preto väčšinou poskytujú úvery na podnikanie len podnikateľským subjektom, ktoré majú minimálne 12-mesačnú históriu aktivity na trhu.

Nenávratné finančné prostriedky pre podnikanie nie sú bežne dostupné v komerčných bankách, preto tieto úvery nepatria do tejto kategórie pôžičiek.

Úver na podnikanie môže byť získaný predovšetkým prostredníctvom bánk, pričom ide o tradičné bankové úvery, buď vo forme úverovej linky a úverového limitu, alebo formou splátkového úveru.

Pôžička na podnikanie z ČSOB

Pôžička na podnikanie pre malé, stredné aj veľké firmy je možné získať v ČSOB banke. Podmienky úveru sa od typu aj od žiadateľa. Na internetovej stránke banky je online kalkulačka pre rýchly, ale orientačný výpočet pôžičky.

Najčastejšie využívanými finančnými produktmi pre malé a stredné podniky sú napríklad kontokorentný úver s nastaveným úverovým stropom, firemné kreditné karty alebo splátkové úvery.

Jednou z možností pre podnikateľov je teda kontokorentný úver, ktorý umožňuje čerpať sumu v rozsahu od 4 000 eur do 300 000 eur na rôzne účely, s možnosťou jeho použitia bez určenej doby trvania.

Banka taktiež poskytuje podnikateľský predschválený úver vo výške od 1 000 eur do 50 000 eur, pričom finančné výkazy nemusia byť predložené. Tento úver môže byť formou úverového stropu alebo tradičnej splátkovej pôžičky.

Na obstaranie menšieho investičného úveru, ako napríklad bezúčelový úver alebo úver zameraný na konkrétny projekt, je možné získať sumu od 4 000 eur do 500 000 eur so splatnosťou v rozpätí od 1 do 15 rokov v závislosti od druhu poskytnutého zabezpečenia.

Pre menšie a stredné firmy je tiež k dispozícii možnosť získať pôžičku na podnikanie s podporou Európskej únie, ako napríklad Mikroúver s hornou hranicou do 25 000 eur alebo Bežný úver s limitom do 165 000 eur.

SLSP úver na podnikanie

SLSP úver na podnikanie je dostupný nielen pre firmy, ale aj pre živnostníkov či slobodné povolania. Živnostníci môžu získať napríklad splátkový úver na prefinancovanie menších investícií alebo prevádzkových nákladov.

Okrem toho je tu aj kontokorentný úver, presnejšie formou povoleného debetu na účte alebo ako špeciálne podnikateľské prečerpanie. SLSP úver je dostupný aj pre začínajúcich podnikateľov.

Využiť môžu buď o povolené prečerpanie alebo o splátkový úver pre podnikateľov s obratom od 1 milióna eur. ten sa dá získať aj bez zabezpečenia majetkom.

V SLSP je možné získať aj nové nebankové pôžičky z úverovej linky EBRD alebo EI. Dostupné sú tiež úvery zabezpečené zárukou zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

SLSP úver na podnikanie je dostupný nielen pre firmy, ale aj pre živnostníkov či slobodné povolania.

Tatra banka pôžička pre podnikateľov 

Tatra banka pôžička je vhodná pre menšie aj väčšie podnikateľské potreby. Tatra banka pôžička ponúka výhodný úrok aj rýchle vybavenie. Podnikatelia môžu požiadať o Business úver Expres od 1 000 eur až do 160 000 eur. Ide o úver formou kontokorentu alebo splátkového úveru na 1 až 6 rokov. Zabezpečenie úveru je formou dohody o ručení.

Tatra banka má nielen pôžičky pre podnikateľov, ale pôžičky pre živnostníkov. Ide o Business úver Variant. Pôžička pre živnostníkov  a však poskytuje len podnikateľom, ktorí fungujú aspoň 24 mesiacov. Výška úveru je 100 000 eur až 1 500 000 eur. Výška závisí od bonity a finančných možností klienta. Úver môže byť buď kontokorentný, alebo mať splátkovú formu so splatnosťou na 1 až 10 rokov.

UniCredit bank pobočky vítajú aj podnikateľov

UniCredit bank pobočky môžu navštíviť aj podnikatelia, ktorý potrebujú podnikateľský úver. V ponuke sú dva typy úverov pre podnikateľov – Presto Business a Mikro Presto Business.

Presto Business je splátkový úver s maximálnou výškou 100 000 eur a fixnou úrokovou sadzbou od 5,90 % p.a. Tá je garantovaná po celú dobu splatnosti úveru. Doba splatnosti je maximálne 5 rokov. Úver je možné získať bez dokladovania účelu, zabezpečený je dohodou o ručení.

Mikro Presto Business je menší úver. Nie je potrebné predkladať daňové priznanie a nevyžaduje sa ani podnikateľská história. Podnikatelia si môžu požičať 1 200 eur až 10 000 eur. Doba splatnosti je maximálne 5 rokov. Úver je bez zabezpečenia len pre fyzické osoby podnikateľov. Oba úvery sa dajú vybaviť vo všetkých pobočkách UniCredit bank.

Nebankové pôžičky na podnikanie

Finančné riešenia mimo tradičných bánk, známe ako nebankové pôžičky pre podnikateľov, sú alternatívnou možnosťou získania kapitálu na podnikateľské aktivity. Tieto pôžičky môžu byť poskytované rôznymi nebankovými subjektmi, ako sú nebankové finančné inštitúcie, online pôžičkové platformy alebo súkromní investori.

Nebankové pôžičky pre podnikateľov môžu mať niekoľko výhod, vrátane rýchlejšieho schválenia a vyššej prístupnosti pre niektoré podnikateľské subjekty, ktoré by mohli mať ťažkosti získať úver od tradičných bánk. Tieto pôžičky často ponúkajú väčšiu flexibilitu pri schvaľovaní a prispôsobení podmienok podnikateľským potrebám.

Nebankové pôžičky pre podnikateľov môžu zahŕňať rôzne typy finančných produktov:

 • podnikateľské pôžičky – úvery určené konkrétnym podnikateľom na financovanie rôznych podnikateľských potrieb
 • mikropôžičky – malé pôžičky, ktoré sú vhodné pre mikropodniky a živnostníkov
 • nebankové leasingy – financovanie nákupu zariadenia alebo vozidiel cez nebankový leasingový program
 • faktoring – predaj pohľadávok za okamžitý príjem hotovosti
 • peer-to-peer pôžičky – financovanie zabezpečené súkromnými investormi cez online platformy
 • crowdfunding – získavanie finančných prostriedkov od väčšieho počtu jednotlivých investorov na konkrétny projekt

Je dôležité si uvedomiť, že nebankové pôžičky môžu niesť vyššie úroky a poplatky. Treba sa zamerať na dôkladné porovnanie úverov od rôznych nebankových subjektov. Pred podpísaním zmluvy je vhodné starostlivo preskúmať podmienky a zistiť, či je daný poskytovateľ spoľahlivý a renomovaný.

Finančné riešenia mimo tradičných bánk, známe ako nebankové pôžičky pre podnikateľov, sú alternatívnou možnosťou získania kapitálu na podnikateľské aktivity.

Nové pôžičky pre podnikateľov – výhody a nevýhody

Podnikateľské úvery môžu byť pre podnikateľov užitočným nástrojom na financovanie ich podnikateľských aktivít, ale majú aj svoje výhody a nevýhody. Tu je prehľad:

Výhody podnikateľských úverov:

 • finančná flexibilita – podnikateľské úvery umožňujú rýchle získanie potrebného kapitálu na rast a rozvoj podnikania, kúpu zásob, investície do vybavenia a iné potreby
 • rozvoj a rast – správne použité úvery môžu pomôcť podnikateľom zvýšiť svoje zisky, rozšíriť podnikanie a dosiahnuť nové trhy
 • zlepšenie cash flow – úvery môžu pomôcť vyrovnávať sezónne výkyvy v príjmoch a výdavkoch a udržiavať stabilné cash flow
 • zachovanie vlastníctva – podnikatelia môžu financovať svoje podnikanie úvermi namiesto predaja podielov alebo záujmov v podniku
 • daňové výhody – úroky zaplatené za podnikateľský úver môžu byť daňovo zrážkovo odpočítateľné, čo môže pomôcť znížiť daňovú záťaž

Nevýhody podnikateľských úverov:

 • náklady – úvery môžu znamenať dodatočné náklady vo forme úrokov a poplatkov. Vyššie úrokové sadzby môžu zvýšiť celkové náklady na úver
 • riziko zadĺženia – nesprávne riadené úvery môžu viesť k nadmernému zadlženiu a finančným problémom pre podnik
 • podmienky a zabezpečenie – niektoré úvery môžu vyžadovať zabezpečenie alebo záruky, čo môže zvýšiť riziko pre podnikateľa
 • vplyv na cash flow – splátky úverov môžu zasiahnuť mesačné cash flow podniku a obmedziť finančnú flexibilitu
 • nepredvídateľné okolnosti – zmeny na trhu alebo v ekonomickej situácii môžu ovplyvniť schopnosť splácať úver a zvýšiť riziko nesplatenia

Je dôležité dôkladne zvážiť všetky faktory a starostlivo posúdiť, či je podnikateľský úver pre váš podnik vhodný. Príprava a plánovanie sú kľúčové pre úspešné využitie úverov na podnikateľské ciele.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang