Predschválený úver – čo to znamená a aké má výhody

predschvaleny úver

V dnešnej dobe sa často hľadajú procesy, ako urýchliť rôzne finančné procesy. Jedným z takýchto užitočných nástrojov je predschválený úver. Mnohí počuli tento termín v súvislosti s bankovými službami, ale čo presne to znamená? A ako môže tento nástroj pomôcť pri realizácii finančných cieľov?


Obsah článku


V posledných rokoch sa stal predschválený úver veľmi populárnym a mnohé banky ho ponúkajú svojim klientom. Tento článok poskytne užitočné rady o bezúčelových pôžičkách, predschválení hypotéky a porovnaní úverov.

Čo je predschválený úver?

Prvýkrát sa môže človek stretnúť s pojmom predschválený úver prostredníctvom ponuky od jeho bankového poskytovateľa. Tento typ ponuky sa môže objaviť v internetovom bankovníctve, mobilnej aplikácii alebo na webovej stránke banky. Hoci sa zdá, že predschválený úver ponúka atraktívne možnosti, niekedy môže ľudí nalákať k uzatvoreniu úveru, aj keď ho v skutočnosti nepotrebujú.

Dôležité je si uvedomiť, že tento typ úveru má svoje vlastné nevýhody, ktoré je potrebné preskúmať predtým, ako sa uzavrie.


Predschválený úver sa zvyčajne zaradzuje medzi spotrebné úvery, no má jednoduchší charakter. Na jeho schválenie zvyčajne postačuje vyplnenie kontaktného formulára alebo zaslanie žiadosti priamo cez internet. Peniaze môžu byť k dispozícii na žiadateľovom účte už do niekoľkých hodín či minút.


Výhodou predschváleného úveru je, že žiadateľ nemusí poskytnúť dôkazy o účele ani o svojom príjme. Banky sa snažia vytvoriť výhodné ponuky s nízkym úrokom a jednoduchými splátkami, ktoré sú prispôsobené potrebám klienta. S vysokým percentom schválených žiadostí a personalizovanými ponukami predstavujú predschválené úvery atraktívnu možnosť pre mnohých klientov.

Výhody a nevýhody predschváleného úveru

Zatiaľ čo podmienky poskytovania úverov boli posledné roky sprísnené, predschválené úvery zostávajú stále relevantnou možnosťou. Banky ich stále rady poskytujú, takže je dôležité mať prehľad o ich výhodách a nevýhodách.

VýhodyPopis
Flexibilita pri využití finančných prostriedkovPredschválené úvery často nevyžadujú určený účel použitia peňazí, čo umožňuje klientovi slobodne rozhodnúť, ako ich využije.
Jednoduchý proces schvaľovaniaProces získavania predschváleného úveru je zvyčajne jednoduchý a rýchly, čo zahŕňa minimálne požiadavky na dokumentáciu a možnosť vybavenia cez internet.
Rýchle uvoľnenie finančných prostriedkovPo schválení môžu byť peniaze na účte klienta uvoľnené veľmi rýchlo, v niektorých prípadoch dokonca do niekoľkých hodín.
NevýhodyPopis
Neistota v budúcnostiPredschválené úvery môžu predstavovať finančné riziko, a to najmä v prípade, že sa klientova finančná situácia v budúcnosti zhorší, čo môže viesť k problémom so splácaním.
Lákavé ponukyPonuky na predschválené úvery môžu byť zavádzajúce a presviedčať klientov, že potrebujú peniaze aj v prípadoch, keď ich v skutočnosti nepotrebujú.
predschválený úver
Takéto zhodnotenie výhod a nevýhod predschváleného úveru môže pomôcť pri rozhodovaní, či je predschválený úver naozaj vhodnou možnosťou.

Ako získať predschválený úver?

Získať výhodný predschválený úver nie je len otázkou pár kliknutí. Existuje niekoľko kľúčových podmienok, ktoré je potrebné splniť, aby mohol klient využiť túto formu finančnej podpory.

  1. História v banke: Predschválené úvery sú často určené klientom, ktorí už sú klientami danej banky. Je dôležité mať s bankou už nejakú históriu. Čím dlhšiu a stabilnejšiu, tým lepšie.
  2. Bonita: Banka vyhodnocuje bonitu na základe pohybu na účte a ďalších faktorov. Aj keď proces poskytovania úverov je prísnejší, stále existuje možnosť, že človek dostane výhodnú ponuku. Ak nie, môže skúsiť inú banku, alebo počkať na zlepšenie svojej bonity.
  3. Čistý úverový profil: Ak má žiadateľ záznamy v úverovom registri, môže to ovplyvniť schválenie jeho úveru.

Tipy, na čo si treba dávať pozor

Úroky:Banky môžu mať tendenciu ponúkať vyššie úroky pre predschválené úvery. Je dôležité pozorne skontrolovať úrokové sadzby, aby si bol človek istý, že dostáva konkurencieschopnú ponuku.
Povinné poistenie a dlhá splatnosť:Aj keď poistenie môže byť prospešné, dlhá splatnosť môže viesť k vyšším nákladom.
Ďalšie produkty:Pred potvrdením ponuky si treba overiť, či nie je viazaná na používanie ďalších produktov tej istej banke.
RPMN:Treba si skontrolovať celkové náklady na úver pomocou ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), aby človek získal jasný obraz o celkových nákladoch na úver.

Čo je predschválená hypotéka?

Predschválenie hypotéky predstavuje proces, v ktorom banka posúdi finančnú situáciu a bonitu klienta a následne schváli finančný limit na kúpu nehnuteľnosti. Tento proces obvykle začína nahodením klienta do systému banky, kde sa overuje jeho záznam v registri, príjem a ďalšie relevantné faktory. Kompletná žiadosť o hypotéku sa posúva na ďalšie schvaľovanie v banke a vyžaduje si kompletnú dokumentáciu klienta, vrátane zápisu v úverovom registri.

Ako sa predschválená hypotéka líši od klasickej hypotéky?

Predschválená hypotéka umožňuje klientovi získať potvrdenie o schválenom limite hypotéky bez špecifikovanej nehnuteľnosti. Naopak, klasická hypotéka vyžaduje predloženie vybranej nehnuteľnosti a následné schválenie hypotéky na túto konkrétnu nehnuteľnosť. Predschválená hypotéka dáva klientovi čas na hľadanie nehnuteľnosti po získaní potvrdenia od banky.

Výhody predschválenej hypotéky

  • Väčšia vyjednávacia sila: Klient s predschválenou hypotékou má väčšiu istotu a vyjednávaciu silu pri kúpe nehnuteľnosti.
  • Rýchlejšia transakcia: Možnosť schválenia hypotéky vopred umožňuje rýchlejšiu a plynulejšiu transakciu pri kúpe nehnuteľnosti.

V kombinácii s aktuálnym trhom nehnuteľností a úrokovými sadzbami, má predschválená hypotéka potenciál zabezpečiť klientovi výhodnejšie a rýchlejšie vybavenie financovania nehnuteľnosti.

Predschválený úver vo VÚB

SAS, spoločnosť zaoberajúca sa softvérovými nástrojmi a poradenskými službami, poskytla VÚB banke pomoc pri oslovovaní klientov s ponukami úverov a ich optimalizácii. Tieto opatrenia viedli k zvýšeniu počtu klientov, ktorým banka môže ponúkať predschválené úvery, a tým aj k zvýšeniu predaja týchto produktov.


Trh s bankovými produktami na Slovensku nedávno zažil významný nárast poskytnutých úverov, vrátane hypoték, spotrebných úverov a kreditných kariet. V rámci tohto trendu sa niektoré banky rozhodli oslovovať klientov s predschválenými ponukami úverov, ako sú spotrebné úvery alebo kreditné karty, na základe ich historických dát a bonity.


Jednou z týchto bánk je aj VÚB, ktorá sa rozhodla využiť dostupné dáta o klientoch na určenie ich príjmu a ponúkať im predschválené úvery. Tento prístup umožnil banke rozšíriť svoju klientelu a zvýšiť efektivitu predaja úverových produktov.

SAS poskytla VÚB softvérové nástroje a metodiku založenú na štatistických a matematických modeloch, ktoré umožňujú bankám predpovedať príjem klienta na základe jeho sociálno-demografických údajov a správania. Tieto modely umožnili VÚB oslovovať aj klientov, ktorí nemajú v banke otvorený osobný účet, čo viedlo k zvýšeniu potenciálu VÚB predschválených úverov o približne pätinu.

vúb predschválený úver
Dôležitou súčasťou projektu nazvaného Client Income Verification (CIV) vo VÚB banke bolo aj optimalizovanie výšky ponúkaných úverových limitov. Banka sa snaží ponúkať klientom predschválené úvery v optimálnych sumách. Následne sú pre klientov zaujímavé a prispievajú k zvýšeniu pravdepodobnosti ich akceptácie.

Predschválené úvery a bezúčelové pôžičky

Predschválené úvery a bezúčelové pôžičky sú dva rôzne finančné produkty, ktoré ponúka banka svojim klientom. Hoci oba tieto produkty umožňujú klientovi získať potrebné finančné prostriedky, existujú medzi nimi podstatné rozdiely.

Predschválené úvery sú zvyčajne bezúčelové spotrebné úvery, čo znamená, že klient môže použiť peniaze na akýkoľvek účel. Avšak, existujú aj iné formy predschválených úverov, ako napríklad kreditný úver. Banka iniciuje ponuku na úver klientovi, ktorého vyhodnotí ako bonitného a pripraví ponuku na úver s určitou výškou, úrokovou sadzbou a splatnosťou. Klientovi je táto ponuka zaslaná bez toho, aby o ňu musel požiadať.

Čo je bezúčelová pôžička?

Bezúčelová pôžička je typ pôžičky, ktorú klient môže použiť taktiež na akýkoľvek účel. Nemusí banke dokladovať, na čo budú peniaze využité. Táto forma pôžičky má obvykle vyššiu úrokovú sadzbu ako účelové pôžičky a je dostupná v rôznych výškach a s rôznymi splatnosťami.

Hlavné rozdiely medzi predschváleným úverom a bezúčelovou pôžičkou:

  • Schvaľovací proces: Predschválený úver je už dopredu schválený pre vybraných klientov banky, zatiaľ čo bezúčelová pôžička sa schvaľuje individuálne pre každého klienta.
  • Úroková sadzba: Bezúčelová pôžička má obvykle vyššiu úrokovú sadzbu ako predschválený úver.
  • Dostupnosť: Bezúčelové pôžičky sú dostupné pre všetkých klientov banky, zatiaľ čo predschválené úvery sú dostupné len pre vybraných klientov banky.

Spotrebné úvery – porovnanie

Spotrebný úver je jednoduchou formou nepodnikateľskej pôžičky, poskytujúcej rýchlu a jednoduchú cestu k potrebným finančným prostriedkom. Účel tohto úveru môže byť rozmanitý, od kúpy nového auta po vybavenie domácnosti. Na trhu existuje množstvo bankových aj nebankových subjektov, ktoré ponúkajú spotrebné úvery. Pri výbere je dôležité orientovať sa nielen podľa úrokových sadzieb, ale aj podľa RMPN a vybrať si tak najvýhodnejší spotrebný úver.

Porovnanie niektorých spotrebných úverov:

BankaTyp úveruMin. úrok
Fio banka, a.s.Podnikateľský úver5,65 %
Poštová banka, a.s.Dobrá pôžička5,9 %
Prima banka Slovensko, a.s.Pôžička5,9 %
Tatra banka,a.s.,organiz. složka – Raiffeisen bankaRaiffeisen pôžička5,9 %
365.bank a.s.Pôžička na refinancovanie6 %
Československá obchodná banka, a.s.Refinancovanie spotrebného úveru6,19 %
Československá obchodná banka, a.s.Spotrebný úver6,19 %
Všeobecná úverová banka, a.s.Profiúver6,5 %
mBank S.A.mPôžička Plus6,89 %
Tatra banka, a.s.BusinessÚver Expres7 %
Všeobecná úverová banka, a.s.Pôžička na čokoľvek7,2 %
Slovenská sporiteľňa, a. s.Spotrebný úver na Čokoľvek7,99 %

Členenie a porovnanie úverov

Pri výbere úveru je dôležité mať prehľad o dostupných možnostiach a ich charakteristikách. Aké sú teda typy úverov, ich charakteristiky a porovnanie? Nižšie je základné členenie a porovnanie úverov podľa doby splatnosti, účelovosti a ďalších parametrov.

Typ úveruDoba splatnostiÚčelovosťPríkladyCharakteristika
Krátkodobé úveryKratšia ako 1 rokÚčelové aj bezúčelovéKontokorentný úver
Eskontný úver
Spotrebný úver
Lombardný úver
Akceptačný úver
Avalový úver
Krátkodobé úvery slúžia na rýchle pokrytie finančných potrieb s lehotou splatnosti do jedného roka. Ich zabezpečenie sa môže líšiť podľa typu úveru.
Strednodobé úvery1 – 5 rokovÚčelové aj bezúčelovéSpotrebný úver
Revolvingový spotrebný úver
Strednodobé úvery majú lehotu splatnosti od jedného do piatich rokov. Používajú sa pre investičné projekty alebo väčšie nákupy, ktoré nevyžadujú dlhodobú splatnosť.
Dlhodobé úvery4 – 30 rokovÚčelovéEmisná pôžička
Hypotekárny úver
Komunálny úver
Dlhodobé úvery majú dlhšie lehoty splatnosti a často sú zabezpečené nehnuteľnosťami. Slúžia pre veľké investície ako napríklad kúpu nehnuteľnosti alebo podnikateľské projekty.
Úvery pre fyzické osoby (FO)Účelové aj bezúčelovéSpotrebný úver Hypotekárny úverTieto úvery sú poskytované fyzickým osobám na osobné alebo spotrebné účely, ako je nákup tovaru alebo nehnuteľnosti.
Úvery pre právnické osoby (PO)Účelové aj bezúčelovéÚverový úpis
Komunálny úver
Tieto úvery sú určené pre podnikateľské subjekty na investície do ich prevádzky alebo rozvoj podnikania.

Táto tabuľka poskytuje prehľad a porovnanie úverov rôznych typov. Pomáha porozumieť rozdielom medzi jednotlivými druhmi úverov a zvážiť ich vhodnosť v závislosti od konkrétnych finančných potrieb a situácie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang