Revolvingový úver – kreditná karta, disponibilný zostatok

Revolvingový úver je flexibilná forma financovania, ktorá poskytuje jedinečné výhody pre jednotlivcov aj podniky. Tento druh úveru sa vyznačuje možnosťou opakovaného využívania a splácania dostupných prostriedkov, čím ponúka klientom značnú finančnú slobodu.

Revolvingový úver je druh nezabezpečeného úveru, kde si klient môže požičať určitú sumu peňazí, splácať ju a následne opäť využívať dostupné prostriedky. Táto forma úveru poskytuje maximálnu flexibilitu, pretože klient nemusí žiadať o nový úver v prípade ďalších finančných potrieb, ale môže využívať stále dostupné limity.

Ako funguje revolvingový úver

To, ako funguje revolvingový úver, je jednoduché. Klientovi je schválený určitý úverový limit, ktorý môže využívať podľa svojich potrieb. Úroky sa účtujú len z časti úveru, ktorú klient skutočne využíva, a to len počas obdobia, kedy je táto suma nevrátená. Keď klient splatí časť alebo celý dlh, znovu získava prístup k týmto finančným prostriedkom.

Výhody revolvingového úveru:

  • flexibilita – revolving ponúka maximálnu flexibilitu, umožňujúc klientovi využívať dostupné finančné prostriedky podľa vlastných potrieb
  • opakované využívanie – klient môže opakovane využívať dostupné prostriedky, čím eliminuje potrebu opakovaného schvaľovania nových úverov
  • úroky len z využitej sumy – úroky sa účtujú len z časti úveru, ktorú klient skutočne využíva, čo môže byť výhodné v porovnaní s úvermi s pevným úrokom
  • rýchly prístup k financiám – klient má rýchly prístup k finančným prostriedkom, kedykoľvek ich potrebuje, bez nutnosti opätovného vybavovania úveru

Revolvingové úvery sú ideálne pre situácie, kde klient potrebuje prístup k plynúcim finančným prostriedkom na rôzne výdavky. Môžu byť užitočné pre krytie nečakaných nákladov, úhradu krátkodobých záväzkov alebo financovanie projektov.

Nevýhody revolvingu

Hoci revolving ponúka viacero výhod, existujú aj niektoré nevýhody, ktoré by klienti mali zvážiť pred jeho využitím. Revolvingový úver môže mať vyššie úrokové sadzby v porovnaní s inými formami úverov, čo môže viesť k vyšším nákladom na úroky pre klienta.

Pri absencii disciplíny môže revolvingový úver viesť k nekontrolovateľnému zadlžovaniu, keď klient opakovane využíva celý dostupný kreditný limit. Keď klient len minimalizuje splátky a využíva dostupné prostriedky, môže sa ocitnúť v riziku predlžujúceho sa dlhu a zvyšujúcich sa úrokových nákladov.

Niekedy môže prísť k zmenám úrokových sadzieb, ktoré ovplyvnia celkové náklady na úver. Rastúce úrokové sadzby môžu viesť k vyšším splátkam pre klienta. Získanie revolvingového úveru môže byť náročné pre jednotlivcov s nízkym kreditným hodnotením. Klienti s nižším kreditným skóre môžu čeliť obmedzeným možnostiam alebo vyšším úrokovým sadzbám.

Niektoré revolvingové úvery môžu obsahovať skryté poplatky, ktoré klient môže overiť len pri dôkladnom preštudovaní zmluvy. Tieto poplatky môžu zvýšiť celkové náklady na úver.

Nevyhnutnosť pravidelných platieb môže predstavovať problém pre klientov, ktorí nemajú stabilný príjem alebo ktorí čelia neočakávaným finančným ťažkostiam.

Pred podpisom zmluvy o revolvingovom úvere je dôležité, aby klienti starostlivo preskúmali podmienky, zmluvu a porovnali rôznych poskytovateľov úverov. Je vhodné zvážiť vlastné finančné možnosti, splatnosti a schopnosť riadiť tento druh úveru s ohľadom na svoju individuálnu situáciu.

Ako funguje kreditná karta

Kreditná karta je široko využívaným finančným nástrojom, ktorý poskytuje držiteľom flexibilitu a pohodlie pri nákupoch a platbách. Ako funguje kreditná karta a čo všetko sa s ňou spája?

Na získanie kreditnej karty je potrebné podať žiadosť v banke alebo u iného poskytovateľa finančných služieb. Schválenie žiadosti závisí od kreditnej histórie žiadateľa, jeho príjmu a ďalších faktorov. Po schválení je držiteľovi pridelený kreditný limit, čo je maximálna suma, ktorú môže kreditnú kartu využiť.

Kreditný limit predstavuje maximálnu sumu peňazí, ktorú môže držiteľ kreditnej karty požičať. Je to stanovená čiastka, ktorú môže klient použiť na nákupy a platby. Kreditný limit sa odvíja od kreditnej histórie, príjmu a ďalších faktorov klienta.

Nákupy a platby

Držitelia kreditných kariet môžu vykonávať nákupy v obchodoch alebo online. Pri platení kreditnou kartou na termináli alebo online sa suma transakcie odčíta od dostupného kreditného limitu. Kreditná karta umožňuje aj bezhotovostné platby, čím sa zjednodušuje proces nakupovania.

Každý mesiac dostáva držiteľ kreditnej karty výpis, kde sú uvedené všetky transakcie a minimálna platba, ktorú musí uhradiť. Minimálna platba je len malou časťou zostatku, a ak ju klient zaplatí, zvyšná časť dlhu sa prenesie na ďalší mesiac s úrokovými sadzbami.

Ak klient neuhradí celý zostatok do splatnosti, úroky sa účtujú na zostávajúcu sumu. Úrokové sadzby kreditných kariet môžu byť pomerne vysoké, a preto je odporúčané uhrádzať dlh včas.

Kreditné karty často poskytujú doplatkové výhody, ako sú cashback, odmeny alebo poistenie. Je však dôležité si byť vedomý aj prípadných poplatkov, ako sú ročné poplatky za údržbu karty, poplatky za medzinárodné transakcie a podobne.

Kreditné karty majú množstvo bezpečnostných opatrení na ochranu pred zneužitím. Tieto zahŕňajú PIN kód, overovanie totožnosti, a v niektorých prípadoch aj biometrickú identifikáciu. Preto si pred požiadaním treba dôkladne naštudovať, ako funguje kreditná karta.

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok na kreditnej karte predstavuje sumu peňazí, ktorú má držiteľ karty k dispozícii na použitie na nákupy alebo iné transakcie. Je to rozdiel medzi kreditným limitom, teda maximálnou sumou, ktorú môže klient požičať, a aktuálnym zostatkom na účte, teda sumou, ktorú klient zatiaľ nevyužil.

Ako sa vypočíta disponibilný zostatok:

Disponibilný zostatok je vypočítavaný odčítaním aktuálneho zostatku na kreditnej karte od kreditného limitu. Napríklad, ak má klient kreditný limit vo výške 2 000 eur a aktuálny zostatok na účte je 500 eur, jeho disponibilný zostatok by bol 1 500 eur.

disponibilný zostatok = kreditný limit − aktuálny zostatok

Dôležitosť disponibilného zostatku:

  1. Kontrola finančnej situácie: Disponibilný zostatok umožňuje klientom sledovať, koľko peňazí ešte môžu použiť na svojej kreditnej karte. To im poskytuje lepšiu kontrolu nad svojimi financiami a zabraňuje neplánovaným prečerpaniam.
  2. Plánovanie nákupov: Klienti môžu využiť informácie o disponibilnom zostatku na plánovanie svojich nákupov a platieb. To pomáha predchádzať situáciám, kedy by mohli prekročiť kreditný limit a čeliť dodatočným poplatkom.
  3. Rizikový manažment: Pre držiteľov kariet je dôležité sledovať svoj disponibilný zostatok, aby predchádzali nežiaducim úrokovým nákladom a udržiavali si kreditnú kartu v optimálnom stave.

Vopred treba zvážiť niekoľko aspektov. Zohľadnenie vlastných platobných zvyklostí je dôležité pri plánovaní použitia disponibilného zostatku. Pravidelné splátky môžu ovplyvniť množstvo dostupných prostriedkov.

Disponibilný zostatok nezahŕňa úroky, ktoré môžu vzniknúť v prípade, že klient neuhradí celý zostatok do splatnosti. K tomu dochádza v prípade, že klient zaplatí len minimálnu sumu, ktorá je stanovená k udržaniu karty v platnosti.

Disponibilný zostatok na kreditnej karte poskytuje užívateľom informácie o ich finančnej disponibilite a umožňuje im riadiť svoje výdavky tak, aby zostali v rámci dostupných prostriedkov a minimalizovali dodatočné náklady. Je to užitočný nástroj pre efektívne riadenie financií a zachovanie zdravého finančného stavu.

Tatra banka kreditná karta

V Tatra banke si môže klient vybrať z troch druhov kreditných kariet- Štandard, Zlatá a Platinum. Spoločne s kartou klient získava nie len možnosť požičať si peniaze, ale aj mnoho ďalších východ.

Tatra banka kreditná karta v sebe skrýva napríklad možnosť MyDoctor, vďaka čomu klient získa lekára na telefóne či špeciálne vyšetrenia. Čím vyššia karta, tým viac výhod môže človek využívať. Zároveň môže prostredníctvom karty využívať zľavy u vybraných obchodníkov.

Čím nižšia karta, tým väčší úrok sa však na ňu vzťahuje. Tatra banka kreditná karta štandard nesie až 18,80-percentný úrok. Zlatá karta má úrok 14,90 percent a Premium 10,90 percent ročne s rôznym úverovým rámcom:

  • Štandard: 400 – 5 000 eur
  • Zlatá: 3 000 – 15 000 eur
  • Premium: od 10 000 eur

Na každú kartu sa vzťahuje minimálne splátka 5 percent dlžnej sumy, čo je minimálne 15 eur z dlžnej sumy. Klient má zároveň nárok na bezúročné obdobie, ktorého dĺžka sa vzťahuje na tip karty, je to však od 47 do 51 dní.

VÚB kreditná karta

Aj VÚB banka poskytuje svoju kreditnú kartu. Rovnako ako Tatra banka poskytuje tri tipy MasterCard: Standard, World a Šikovnú kartu. Každá nesie svoje výhody a podmienky.

VÚB kreditnú kartu môže mať klient aj v digitalizovanej podobe a nemusí tak plniť peňaženku ďalšou plastovou kartičkou. Prostredníctvom aplikácie si ju môže jednoducho nainštalovať do svojho mobilného telefónu.

VÚB kreditná karta Štandard je typickým revolvingovým úverom. Banka prostredníctvom nej ponúka niekoľko výhod, ako napríklad odmeny za platby, tzv. Money back či zľavy u vybraných obchodníkov. Jej úverový limit je od 400 eur do 4 000 eur s úrokovou sadzbou 18,90 percent. Vzťahuje sa na ňu 43 dňové bezúročné obdobie.

VÚB kreditná karta World má v sebe o čosi viac výhod. Klient spoločne s úverom získava vstup do letiskových salónikov a taktiež cestovné poistenie pre seba a ďalších piatich účastníkov. Samozrejme, klient získa aj odmeny, ktoré sa vzťahujú na štandardnú kartu.

Prostredníctvom karty World si človek požičiava od 1 500 eur do 20 000 eur s úrokovou sadzbou 17,90 percent. Naviac za všetky platby kartou v deň narodenín dostane 4 percentá späť.

ČSOB kreditná karta

V ČSOB si môže klient vybrať medzi kartou Basic, Standard a Gold. ČSOB kreditná karta má rovnako ako predošlé banky bezúročné obdobie, a to na dobu 55 dní.

Prostredníctvom karty Basic je možné požičať si od 150 eur do 3 000 eur s úrokovou sadzbou 19,50 percenta. Vzťahuje sa na ňu zároveň poplatok vo výške 2,50 eur mesačne a neposkytuje žiadne výhody.

Výhodnejšia je ČSOB kreditná karta Standard, ktorá vo svojom balíku obsahuje aj poistenie ochrany nákupu a predĺženú záruku na tovar. Úverový limit sa pohybuje v rozsahu od 300 eur do 7 500 eur s rovnakou úrokovou sadzbou, ako karta Basic. Na poplatok 2,50 € môže klient získať stopercentnú zľavu.

Najviac si môže človek požičať prostredníctvom ČSOB kreditnej karty Gold, a to od 1 500 eur do 15 000 eur s úrokovou sadzbou 13,90 percenta. Výška poplatku sa tu vyšplhá až na 9 eur mesačne, no klient naň môže taktiež získať stopercentnú zľavu. Výhodami v balíku sú napríklad vstup do letiskového salónika či služby lekárov.

Mbank kreditná karta

Banka mBank poskytuje tzv. mKreditku, taktiež v troch tipoch – mKreditka, mKreditka Plus a mKreditka e-shop. Okrem bezkontaktnej fyzickej karty človek získa možnosť využívať ju aj prostredníctvom mobilu či hodiniek. Podporuje tiež Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay.

Mbank kreditná karta nesie úverový limit do 6 500 eur a na vedenie účtu sa vzťahuje poplatok 1,50 eur. Pokiaľ bude klient pravidelne vyberať najmenej 70 eur mesačne, vedenie účtu bude mať bezplatne. Klient môže využívať benefity programu Môj Mastercard.

Viac výhod v sebe ukrýva Mbank kreditná karta Plus, na ktorú si môže klient požičať až 16 500 eur. Zároveň s kartou získa poistenie nákupu a poistenie asistenčných služieb pre domácnosť vrátane právnej asistencie. Taktiež klient získa jedno percento späť z každej mobilnej platby na mSporenie.

MBank Kreditka e-shop je zameraná výlučne na nakupovanie prostredníctvom internetových obchodov. Vzťahuje sa na ňu úverový limit do 6 500 eur s výhodou vrátenia jedného percenta z nákupu a poistením pre zneužitím karty. Pre všetky typy kariet je úroková sadzba 21,99 percent.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang