Automatické investovanie – návod, ako nastaviť, platformy 2023

Automatické investovanie je spôsob, ako efektívne zhromažďovať a zhodnocovať svoje finančné prostriedky. V dnešnom rýchlo meniacom sa svete sa stáva čoraz dôležitejším mať správnu stratégiu na investovanie, a automatické investovanie môže byť jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť. Čo je to pasívne investovanie a čo znamená automatizácia investovania?

Tento článok popíše podstatu automatického investovania, čo je to pasívne investovanie ako aj to, aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním. Okrem toho predstaví pasívne investované fondy a užitočné platformy pasívneho investovania.

Podstata automatického investovania

Automatické investovanie je investičná stratégia, pri ktorej investor nastaví svoje investičné kritériá a následne použije technológiu na automatizované vykonávanie týchto investícií. Môže to zahŕňať pravidelné nákupy akcií, investičných fondov, či iných aktív v určitých intervaloch alebo v reakcii na určité trhové podmienky.

Automatické investovanie sa zameriava na spôsob, ako investor vykonáva investičné transakcie, a nie nutne na to, čo investuje. Môže to zahŕňať nastavenie automatických pravidelných nákupov investícií alebo automatické rebalancovanie portfólia na základe preddefinovaných kritérií.

Automatické investovanie môže byť použité ako spôsob správy investícií bez toho, aby investori museli ručne vykonávať všetky obchody.

Spôsoby automatického investovania

Existuje niekoľko spôsobov automatického investovania, ktoré umožňujú investorom jednoducho a systematicky zhromažďovať svoje finančné prostriedky. Tu sú niektoré z týchto spôsobov:

 • Robo-poradenstvo: Toto je služba poskytovaná firmami, ktoré používajú algoritmy a automatizované systémy na správu investičných portfólií. Na základe cieľov a profilu rizika roboporadca navrhne optimálnu investičnú stratégiu a potom automaticky vykonáva transakcie na investičnom účte.
 • Automatické výbery na základe signálov: Tento prístup používa určité signály alebo technické analýzy na rozhodovanie o investičných transakciách. Možno nastaviť automatické nákupy alebo predaje, keď sa určité trhové indikátory dosiahnu určité úrovne. Pri výbere je dôležitý aj stock picking.
 • Automatické reinvestovanie dividend: Ak investor drží akcie, ktoré vydávajú dividendy, môže nastaviť automatické reinvestovanie týchto dividend späť do tých istých akcií alebo fondov, z ktorých pochádzajú. Týmto spôsobom môže efektívne zhromažďovať viac aktív.
 • Automatické investovanie pomocou aplikácií: Existuje mnoho mobilných aplikácií, ktoré umožňujú investovať malé sumy peňazí automaticky. Tieto aplikácie často používajú zaokrúhlenie nákupov na najbližšiu celú sumu a investujú zostávajúce centy do portfólia.

Každý spôsob automatického investovania má svoje vlastné výhody a obmedzenia, a je dôležité vybrať si ten, ktorý najlepšie vyhovuje finančným cieľom, rizikovému profilu a osobným preferenciám.

Automatické reinvestovanie dividend predstavuje skvelý spôsob ako využiť zložené úročenie vkladov.

Čo je to pasívne investovanie?

Automatické investovanie a pasívne investovanie sú dva rôzne koncepty, ale môžu byť použité spolu v jednej investičnej stratégii. Pasívne investovanie je investičný prístup, ktorý sa zameriava na dlhodobé držanie aktív s minimálnymi zmenami v investičnom portfóliu.

Typickým príkladom pasívneho investovania je investovanie do indexových fondov, ktoré sa snažia replikovať vývoj určitého trhového indexu, ako napríklad S&P 500. Pasívne investovanie si kladie za cieľ dosiahnuť podobnú výkonnosť ako celý trh, a nie aktívne vyberať jednotlivé investície. Pasívni investori obvykle vykonávajú menej transakcií a majú nižšie náklady na správu portfólia.

Pasívne investovanie je základným pilierom hnutia FIRE, ktoré sľubuje finančnú nezávislosť a možnosť predčasného odchodu do dôchodku.

Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním?

Aktívne a pasívne investovanie sú dva odlišné prístupy k správe investičného portfólia. Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním? Ich hlavný rozdiel spočíva v spôsobe, akým investor vyberá a spravuje svoje investície.

A. Aktívne investovanie

Cieľom aktívnych investorov je prekonať trhový vývoj a dosiahnuť nadpriemerný výnos na svojich investíciách. Snažia sa o to, koľko akcií držať v portfóliu, ako vyberať jednotlivé akcie, fondy alebo iné aktíva, ktoré by mali prekonať priemer trhu.

Aktívne investovanie vyžaduje pravidelné a aktívne rozhodovanie o kúpach, predajoch a zmenách v portfóliu. Často vykonávajú prieskum a analýzu investícií s cieľom nájsť príležitosti na zisk.

Toto investovanie môže byť nákladné, pretože zahŕňa časté obchody, poplatky za správu portfólia a potenciálne vysoké transakčné náklady. Okrem toho prináša vyššie riziko, pretože závisí od schopnosti investora predvídať budúci vývoj trhu a vyberať víťazné investície. Neúspech môže viesť k značným stratám.

B. Pasívne investovanie

Pasívni investori sa snažia dosiahnuť výkonnosť trhu, nie ju prekonávať. Investujú do širokých indexových fondov alebo nízkonákladových ETF fondov, ktoré sledujú vývoj trhu. Na to nepotrebujú časté rozhodovanie o jednotlivých investíciách. Držia sa dlhodobého prístupu a obvykle nepretržite držia svoje investície.

Ide o často lacnejšie investovanie, pretože nezahŕňa časté obchody alebo náročný výber investícií. Poplatky za správu indexových fondov sú obvykle nižšie. Pasívne investovanie je spojené s menším rizikom, pretože investor nevsádza na schopnosť predvídať trhový vývoj. Jeho cieľom je zisk celého trhu.

Každý z týchto prístupov má svoje miesto v investičnom svete a môže byť vhodný pre rôzne investičné ciele a preferencie.

Výhody pasívneho investovania do akcií

Pasívne investovanie do akcií má niekoľko výhod, ktoré ho robia populárnou stratégiou pre mnohých investorov. Tu sú niektoré z týchto výhod:

 • diverzifikácia
 • nízke náklady
 • jednoduchosť
 • dlhodobý rast
 • odpadá potreba predvídať trh
 • transparentnosť
 • historická úspešnosť

Investícia do širokého indexového fondu alebo ETF fondu umožňuje získať okamžitú diverzifikáciu portfólia do mnohých akcií v rámci tohto indexu. Tým sa minimalizuje riziko spojené s jednotlivými akciami. Poplatky za správu a províziu za pasívne investičné produkty sú často nižšie ako náklady na aktívne investovanie, čo znamená, že viac vkladu zostáva v investíciách.

Pasívne investovanie do akcií nevyžaduje časté rozhodovanie o jednotlivých investíciách alebo aktívnu správu portfólia. Je to jednoduchý spôsob investovania, ktorý nevyžaduje veľa času. Pasívni investori sa zameriavajú na dlhodobý rast. Držia sa investícií aj počas trhových fluktuácií a nepoddávajú sa emocionálnym reakciám na krátkodobé výkyvy.

Väčšina indexových fondov a ETF má transparentnú štruktúru, ktorá umožňuje vedieť, ktoré akcie alebo aktíva sú v portfóliu. To poskytuje investorom jasné pochopenie toho, do čoho investujú.

Pasívne investovanie do širokých trhových indexov ako Nasdaq sa historicky ukázalo ako úspešný spôsob zhromažďovania bohatstva, keďže výkonnosť takýchto indexov často dobre prekonáva priemer aktívnych správcov fondov.

Je treba podotknúť, že dôležitú úlohu v investovaní zohráva aj výber akcií čiže stock picking.

Vďaka pasívnemu investovaniu do ETF fondov majú investori dostatočnú diverzifikáciu portfólia a ochranu pred rizikom.

Pasívne investované podielové fondy

Pasívne investované podielové fondy sa podobajú ETF v tom, že oba sú navrhnuté tak, aby sledovali index, ale líšia sa v spôsobe obchodovania a správy. ETF fondy sa obchodujú na burze ako s akciami, zatiaľ čo podielové fondy sa kupujú a predávajú na konci obchodného dňa za cenu čistej hodnoty aktív (NAV).

Pasívne investované podielové fondy sú obľúbenou investičnou stratégiou pre investorov, ktorí chcú dlhodobo budovať majetok. Tu sú niektoré populárne pasívne ETF fondy:

 • Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX): Tento fond sleduje výkonnosť indexu CRSP US Total Market Index, ktorý zahŕňa takmer 4 000 akcií. Ide o nízkonákladový fond s minimálnou investíciou 3 000 USD.
 • Fidelity 500 Index Fund (FXAIX): Tento fond sleduje výkonnosť indexu S&P 500, ktorý zahŕňa 500 veľkých amerických akcií. Ide o nízkonákladový fond s minimálnou investíciou 2 500 USD.
 • Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX): Tento fond sleduje výkonnosť indexu Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, ktorý zahŕňa takmer 3 500 akcií. Ide o nízkonákladový fond s minimálnou investíciou 1 USD.
 • iShares Core S&P 500 ETF (IVV): Tento fond sleduje výkonnosť indexu S&P 500, ktorý zahŕňa 500 veľkých amerických akcií. Je to fond obchodovaný na burze (ETF) s nízkym pomerom nákladov 0,03 %.
 • Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX): Tento fond sleduje výkonnosť indexu Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted, ktorý zahŕňa širokú škálu amerických dlhopisov. Ide o nízkonákladový fond s minimálnou investíciou 3 000 USD.

Tieto fondy sú len niekoľkými príkladmi populárnych pasívnych podielových fondov. Je dôležité urobiť si vlastný prieskum a vybrať si fondy, ktoré zodpovedajú individuálnym investičným cieľom a tolerancii rizika.

Platformy pasívneho investovania

Niekoľko platforiem pasívneho investovania ponúka možnosti automatického investovania pre pasívne investície, čo investorom umožňuje nastaviť automatické príspevky do svojich investičných portfólií. Niektoré z týchto platforiem zahŕňajú:

 • investičnú platformu Portu
 • broker XTB
 • investičná spoločnosť Fondee

Tieto platformy pasívneho investovania sú len niekoľkými príkladmi tých, ktoré ponúkajú automatické investovanie do pasívnych investícií.

Pasívne investovanie Portu

Portu.sk je investičná platforma, ktorá ponúka automatické investovanie do pasívnych investícií. Umožňuje investovať do globálne diverzifikovaných portfólií prispôsobených ich potrebám a cieľom.

Portu používa na správu portfólií jedinečný softvér a roboadvisorov, na ktoré dohliadajú portfólio manažéri s 25-ročnými skúsenosťami. Spoločnosť ponúka rôzne typy investícií vrátane portfólií prispôsobených individuálnym investorom, tematických stratégií a investičných rezerv.

Pasívne investovanie Portu ponúka možnosť automatického investovania tým, že si investori nastavia pravidelné príspevky do svojich portfólií. Ide teda o dobrú voľbu pre investorov, ktorí chcú investovať pasívne a mať svoje portfólio spravované automaticky. Za pasívne investovanie Portu klienti platia iba jeden ročný poplatok, ktorý začína na 0,60 % z hodnoty portfólia.

Investovanie s XTB

XTB je maklér, ktorý poskytuje prístup na globálne trhy vrátane mien, komodít, indexov, akcií a ETF. Ponúka širokú škálu nástrojov, či už na investovanie alebo na obchodovanie.

XTB je jedným z najväčších forexových brokerov v Európe a poskytuje prístup k profesionálnym obchodným platformám a analytickým službám. Na svojich webových stránkach ponúka aj vzdelávacie zdroje vrátane informácií o obchodných stratégiách a analýzach trhu, ako aj možnostiach automatizácie obchodov.

Prednedávnom XTB predstavil novinku pre pasívnych investorov, ktorí môžu po novom využívať investičné plány založené na ETF fondoch. Tento produkt zjednodušuje dlhodobé pasívne investovanie do ETF, pričom klienti môžu vytvárať portfóliá s minimálnou investíciou 15 eur.

Pasívne investície s Fondee

Fondee je česká online platforma umožňujúca investovanie do pasívne spravovaných portfólií burzovo obchodovaných fondov. Klienti majú na výber zo 7 rôznych ponúkaných portfólií, ktoré sa skladajú z ETF obsahujúcich dlhopisy a akcie.

Každé z týchto portfólií má odlišný pomer medzi dlhopisovou a akciovou zložkou. Portfóliá s vyšším rizikom majú väčší podiel akcií, zatiaľ čo menej rizikové portfóliá sú zamerané viac na dlhopisy. Klientove rizikové preferencie a úroveň znalostí a skúseností v oblasti investovania sú získané prostredníctvom úvodného investičného dotazníka, čo pomáha pri výbere vhodného produktu.

Minimálna výška investície do Fondee je 40 EUR, a investovať je možné buď pravidelne alebo jednorazovo. Poplatok za poskytovanú službu činí 0,9 % ročne z celkovej hodnoty investovaného portfólia.

Investovanie môže byť skvelým spôsobom, ako zväčšiť majetok a zabezpečiť si finančnú budúcnosť. Je však dôležité si uvedomiť, že investovanie môže byť aj nezákonné, ak sa uskutočňuje napr. prostredníctvom insider tradingu.

Každý obchodník by mal dôkladne zvážiť svoje ciele, znalosti a finančnú situáciu pred tým, než sa rozhodne investovať či obchodovať.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang