Automatické investovanie – návod, ako nastaviť, platformy 2024

Automatické investovanie je spôsob, ako efektívne zhromažďovať a zhodnocovať svoje finančné prostriedky. V dnešnom rýchlo meniacom sa svete sa stáva čoraz dôležitejším mať správnu stratégiu na investovanie, a automatické investovanie môže byť jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť. Čo je to pasívne investovanie a čo znamená automatizácia investovania?

Tento článok popíše podstatu automatického investovania, čo je to pasívne investovanie ako aj to, aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním. Okrem toho predstaví pasívne investované fondy a užitočné platformy pasívneho investovania.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Podstata automatického investovania

Automatické investovanie je investičná stratégia, pri ktorej investor nastaví svoje investičné kritériá a následne použije technológiu na automatizované vykonávanie týchto investícií. Môže to zahŕňať pravidelné nákupy akcií, investičných fondov, či iných aktív v určitých intervaloch alebo v reakcii na určité trhové podmienky.

Automatické investovanie sa zameriava na spôsob, ako investor vykonáva investičné transakcie, a nie nutne na to, čo investuje. Môže to zahŕňať nastavenie automatických pravidelných nákupov investícií alebo automatické rebalancovanie portfólia na základe preddefinovaných kritérií.

Automatické investovanie môže byť použité ako spôsob správy investícií bez toho, aby investori museli ručne vykonávať všetky obchody.

Spôsoby automatického investovania

Existuje niekoľko spôsobov automatického investovania, ktoré umožňujú investorom jednoducho a systematicky zhromažďovať svoje finančné prostriedky. Tu sú niektoré z týchto spôsobov:

 • Robo-poradenstvo: Toto je služba poskytovaná firmami, ktoré používajú algoritmy a automatizované systémy na správu investičných portfólií. Na základe cieľov a profilu rizika roboporadca navrhne optimálnu investičnú stratégiu a potom automaticky vykonáva transakcie na investičnom účte.
 • Automatické výbery na základe signálov: Tento prístup používa určité signály alebo technické analýzy na rozhodovanie o investičných transakciách. Možno nastaviť automatické nákupy alebo predaje, keď sa určité trhové indikátory dosiahnu určité úrovne. Pri výbere je dôležitý aj stock picking.
 • Automatické reinvestovanie dividend: Ak investor drží akcie, ktoré vydávajú dividendy, môže nastaviť automatické reinvestovanie týchto dividend späť do tých istých akcií alebo fondov, z ktorých pochádzajú. Týmto spôsobom môže efektívne zhromažďovať viac aktív.
 • Automatické investovanie pomocou aplikácií: Existuje mnoho mobilných aplikácií, ktoré umožňujú investovať malé sumy peňazí automaticky. Tieto aplikácie často používajú zaokrúhlenie nákupov na najbližšiu celú sumu a investujú zostávajúce centy do portfólia.

Každý spôsob automatického investovania má svoje vlastné výhody a obmedzenia, a je dôležité vybrať si ten, ktorý najlepšie vyhovuje finančným cieľom, rizikovému profilu a osobným preferenciám.

Automatické reinvestovanie dividend predstavuje skvelý spôsob ako využiť zložené úročenie vkladov.

Čo je to pasívne investovanie?

Automatické investovanie a pasívne investovanie sú dva rôzne koncepty, ale môžu byť použité spolu v jednej investičnej stratégii. Pasívne investovanie je investičný prístup, ktorý sa zameriava na dlhodobé držanie aktív s minimálnymi zmenami v investičnom portfóliu.

Typickým príkladom pasívneho investovania je investovanie do indexových fondov, ktoré sa snažia replikovať vývoj určitého trhového indexu, ako napríklad S&P 500. Pasívne investovanie si kladie za cieľ dosiahnuť podobnú výkonnosť ako celý trh, a nie aktívne vyberať jednotlivé investície. Pasívni investori obvykle vykonávajú menej transakcií a majú nižšie náklady na správu portfólia.

Pasívne investovanie je základným pilierom hnutia FIRE, ktoré sľubuje finančnú nezávislosť a možnosť predčasného odchodu do dôchodku.

Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním?

Aktívne a pasívne investovanie sú dva odlišné prístupy k správe investičného portfólia. Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním? Ich hlavný rozdiel spočíva v spôsobe, akým investor vyberá a spravuje svoje investície.

A. Aktívne investovanie

Cieľom aktívnych investorov je prekonať trhový vývoj a dosiahnuť nadpriemerný výnos na svojich investíciách. Snažia sa o to, koľko akcií držať v portfóliu, ako vyberať jednotlivé akcie, fondy alebo iné aktíva, ktoré by mali prekonať priemer trhu.

Aktívne investovanie vyžaduje pravidelné a aktívne rozhodovanie o kúpach, predajoch a zmenách v portfóliu. Často vykonávajú prieskum a analýzu investícií s cieľom nájsť príležitosti na zisk.

Toto investovanie môže byť nákladné, pretože zahŕňa časté obchody, poplatky za správu portfólia a potenciálne vysoké transakčné náklady. Okrem toho prináša vyššie riziko, pretože závisí od schopnosti investora predvídať budúci vývoj trhu a vyberať víťazné investície. Neúspech môže viesť k značným stratám.

B. Pasívne investovanie

Pasívni investori sa snažia dosiahnuť výkonnosť trhu, nie ju prekonávať. Investujú do širokých indexových fondov alebo nízkonákladových ETF fondov, ktoré sledujú vývoj trhu. Na to nepotrebujú časté rozhodovanie o jednotlivých investíciách. Držia sa dlhodobého prístupu a obvykle nepretržite držia svoje investície.

Ide o často lacnejšie investovanie, pretože nezahŕňa časté obchody alebo náročný výber investícií. Poplatky za správu indexových fondov sú obvykle nižšie. Pasívne investovanie je spojené s menším rizikom, pretože investor nevsádza na schopnosť predvídať trhový vývoj. Jeho cieľom je zisk celého trhu.

Každý z týchto prístupov má svoje miesto v investičnom svete a môže byť vhodný pre rôzne investičné ciele a preferencie.

Výhody pasívneho investovania do akcií

Pasívne investovanie do akcií má niekoľko výhod, ktoré ho robia populárnou stratégiou pre mnohých investorov. Tu sú niektoré z týchto výhod:

 • diverzifikácia
 • nízke náklady
 • jednoduchosť
 • dlhodobý rast
 • odpadá potreba predvídať trh
 • transparentnosť
 • historická úspešnosť

Investícia do širokého indexového fondu alebo ETF fondu umožňuje získať okamžitú diverzifikáciu portfólia do mnohých akcií v rámci tohto indexu. Tým sa minimalizuje riziko spojené s jednotlivými akciami. Poplatky za správu a províziu za pasívne investičné produkty sú často nižšie ako náklady na aktívne investovanie, čo znamená, že viac vkladu zostáva v investíciách.

Pasívne investovanie do akcií nevyžaduje časté rozhodovanie o jednotlivých investíciách alebo aktívnu správu portfólia. Je to jednoduchý spôsob investovania, ktorý nevyžaduje veľa času. Pasívni investori sa zameriavajú na dlhodobý rast. Držia sa investícií aj počas trhových fluktuácií a nepoddávajú sa emocionálnym reakciám na krátkodobé výkyvy.

Väčšina indexových fondov a ETF má transparentnú štruktúru, ktorá umožňuje vedieť, ktoré akcie alebo aktíva sú v portfóliu. To poskytuje investorom jasné pochopenie toho, do čoho investujú.

Pasívne investovanie do širokých trhových indexov ako Nasdaq sa historicky ukázalo ako úspešný spôsob zhromažďovania bohatstva, keďže výkonnosť takýchto indexov často dobre prekonáva priemer aktívnych správcov fondov.

Je treba podotknúť, že dôležitú úlohu v investovaní zohráva aj výber akcií čiže stock picking.

Vďaka pasívnemu investovaniu do ETF fondov majú investori dostatočnú diverzifikáciu portfólia a ochranu pred rizikom.

Pasívne investované podielové fondy

Pasívne investované podielové fondy sa podobajú ETF v tom, že oba sú navrhnuté tak, aby sledovali index, ale líšia sa v spôsobe obchodovania a správy. ETF fondy sa obchodujú na burze ako s akciami, zatiaľ čo podielové fondy sa kupujú a predávajú na konci obchodného dňa za cenu čistej hodnoty aktív (NAV).

Pasívne investované podielové fondy sú obľúbenou investičnou stratégiou pre investorov, ktorí chcú dlhodobo budovať majetok. Tu sú niektoré populárne pasívne ETF fondy:

 • Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX): Tento fond sleduje výkonnosť indexu CRSP US Total Market Index, ktorý zahŕňa takmer 4 000 akcií. Ide o nízkonákladový fond s minimálnou investíciou 3 000 USD.
 • Fidelity 500 Index Fund (FXAIX): Tento fond sleduje výkonnosť indexu S&P 500, ktorý zahŕňa 500 veľkých amerických akcií. Ide o nízkonákladový fond s minimálnou investíciou 2 500 USD.
 • Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX): Tento fond sleduje výkonnosť indexu Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, ktorý zahŕňa takmer 3 500 akcií. Ide o nízkonákladový fond s minimálnou investíciou 1 USD.
 • iShares Core S&P 500 ETF (IVV): Tento fond sleduje výkonnosť indexu S&P 500, ktorý zahŕňa 500 veľkých amerických akcií. Je to fond obchodovaný na burze (ETF) s nízkym pomerom nákladov 0,03 %.
 • Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX): Tento fond sleduje výkonnosť indexu Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted, ktorý zahŕňa širokú škálu amerických dlhopisov. Ide o nízkonákladový fond s minimálnou investíciou 3 000 USD.

Tieto fondy sú len niekoľkými príkladmi populárnych pasívnych podielových fondov. Je dôležité urobiť si vlastný prieskum a vybrať si fondy, ktoré zodpovedajú individuálnym investičným cieľom a tolerancii rizika.

Platformy pasívneho investovania

Niekoľko platforiem pasívneho investovania ponúka možnosti automatického investovania pre pasívne investície, čo investorom umožňuje nastaviť automatické príspevky do svojich investičných portfólií. Niektoré z týchto platforiem zahŕňajú:

 • investičnú platformu Portu
 • broker XTB
 • investičnú platformu eToro
 • investičnú spoločnosť Fondee

Tieto platformy pasívneho investovania sú len niekoľkými príkladmi tých, ktoré ponúkajú automatické investovanie do pasívnych investícií.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Investovanie môže byť skvelým spôsobom, ako zväčšiť majetok a zabezpečiť si finančnú budúcnosť. Je však dôležité si uvedomiť, že investovanie môže byť aj nezákonné, ak sa uskutočňuje napr. prostredníctvom insider tradingu. Prax insider tradingu sa vzťahuje k nákupu alebo predaja akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov na základe neverejných informácií, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť cenu týchto cenných papierov. 

Každý obchodník by mal dôkladne zvážiť svoje ciele, znalosti a finančnú situáciu pred tým, než sa rozhodne investovať či obchodovať.

Keďže aktuálna inflácia ani výhľady do budúcna nie sú príliš priaznivé, môže byť investovanie dobrou príležitosťou pre ochranu úspor.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang