Pasívne investovanie – ako na to, návod krok za krokom

Pasívne investovanie sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším, pretože sa investori snažia o voľnejší prístup k tvorbe svojich portfólií. Čo je to pasívne investovanie? Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním?

Pasívne investovanie umožňuje investorom minimalizovať poplatky a dane a zároveň dosahovať trhové výnosy. Prináša viacero výhod a zaujímavé spôsoby investovania peňazí. Investičnou stratégiou pasívneho investovania je napr. dollar cost averaging.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to pasívne investovanie?

Pasívne investovanie sa stalo obľúbenou stratégiou pre investorov, ktorí chcú vytvoriť dlhodobé a nízkonákladové portfólio, pričom sa o tejto metóde možno dozvedieť viac z kníh o pasívnom investovaní. Na rozdiel od aktívneho investovania, ktoré zahŕňa neustály nákup a predaj cenných papierov a premýšľanie o tom, koľko akcií držať v portfóliu, v snahe prekonať trh, pasívne investovanie využíva viac voľný prístup.

Pasívne investovanie je stratégia, ktorá zahŕňa vytvorenie portfólia investícií a jeho dlhodobé udržiavanie namiesto aktívneho nákupu a predaja aktív. Tento prístup vychádza z presvedčenia, že trh bude časom vo všeobecnosti zvyšovať svoju hodnotu a poskytovať solídnu návratnosť investícií.

Túto stratégiu často uprednostňujú investori, ktorí hľadajú nízkonákladový a málo rizikový spôsob, ako časom zväčšiť svoje bohatstvo. Pasívne investovanie môže byť skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú stabilný a spoľahlivý spôsob budovania svojej finančnej budúcnosti, napríklad prostredníctvom investícií do nehnuteľností alebo akcií.

Podstatou pasívneho investovania je sledovanie trhového indexu, napríklad indexu S&P 500, a nie snaha prekonať ho. Zvyčajne sa to robí prostredníctvom indexových fondov alebo fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré sú navrhnuté tak, aby odrážali výkonnosť konkrétneho indexu. Investovať sa dá napr. do krytomenových ETF.

Pasívne investovanie síce neponúka vzrušenie zo snahy poraziť trh, ale môže byť spoľahlivým a málo stresujúcim spôsobom, ako časom zväčšiť svoje bohatstvo a stať sa tak členom FIRE komunity. Rovnako ako pri každej investičnej stratégii je dôležité urobiť si prieskum a poradiť sa s finančným poradcom.

Pasívne investovanie – výhody a nevýhody

Pasívne investovanie, známe aj ako indexové investovanie alebo stratégia „kúp a drž“, si v posledných rokoch získalo popularitu ako nízkonákladový a nenáročný prístup k investovaniu. Táto stratégia zahŕňa investovanie do diverzifikovaného portfólia akcií alebo iných aktív.

Hlavné výhody pasívneho investovania sú:

 • jednoduchosť – investori nemusia neustále sledovať trh ani vykonávať časté obchody; je to ideálna stratégia pre tých, ktorí s investovaním začínajú alebo nemajú čas či odborné znalosti na aktívnu správu svojho portfólia
 • nižšie poplatky – nie je potrebné toľko skúmať a obchodovať (ukazovateľ total expense ratio)
 • diverzifikácia – investori sú vystavení širokému spektru spoločností a sektorov, čím sa znižuje riziko výrazných strát v prípade, že sa jednej konkrétnej akcii alebo sektoru nedarí
 • daňová efektívnosť – pasívne fondy majú nižšiu mieru obratu a generujú menej kapitálových výnosov, čo investorom prináša nižšie dane

Hoci pasívne investovanie ponúka niekoľko výhod, má aj svoje nevýhody:

 • nedostatočná flexibilita – keďže portfólio je navrhnuté tak, aby zodpovedalo výkonnosti indexu, je tu obmedzený priestor na prispôsobenie alebo úpravy na základe trhových podmienok; to znamená, že v čase volatility trhu alebo pri slabej výkonnosti niektorých sektorov môžu pasívni investori zaznamenať straty bez možnosti prechodu na iné investície
 • možnosť nevyužitia príležitostí – portfólio nie je aktívne riadené, takže investor môže prísť o potenciálne zisky z jednotlivých akcií alebo aktív, ktoré dosahujú lepšie výsledky ako trh
 • nedostatočná kontrola nad portfóliom – pasívne investovanie sleduje vopred stanovený index, takže investor nemôže vykonávať zmeny v portfóliu na základe trhových podmienok alebo individuálnych preferencií
 • možnosť nižších výnosov – pasívne fondy aktívne nevyhľadávajú najvýkonnejšie akcie, ale sledujú trh ako celok

Pasívne investovanie síce ponúka niekoľko výhod, ale má aj obmedzenia, ako napríklad nedostatočnú flexibilitu a možnosť nevyužitia príležitostí. Rovnako ako pri každej investičnej stratégii je dôležité, aby investori pred rozhodnutím, či je pasívne investovanie pre nich tým správnym prístupom, dôkladne zvážili svoje ciele a toleranciu voči riziku.

Aktívne a pasívne investovanie

Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním? Aktívne a pasívne investovanie sú dva rôzne prístupy k investovaniu na akciovom trhu. Cieľom oboch stratégií je dosiahnuť výnosy pre investorov, líšia sa však svojimi metódami a filozofiou.

Aktívne investovanie zahŕňa aktívnu správu portfólia prostredníctvom nákupu a predaja akcií na základe trhových trendov, výkonnosti spoločností a ďalších faktorov. Aktívni investori sa pri prijímaní investičných rozhodnutí často spoliehajú na vlastný prieskum a analýzu a môžu sa tiež zapájať do častých nákupov a predajov v snahe prekonať trh.

Na druhej strane, pasívni investori veria v hypotézu efektívneho trhu, podľa ktorej nie je možné konzistentne prekonávať trh. Namiesto toho sa zameriavajú na dlhodobé investovanie s nízkymi nákladmi.

Jedným z hlavných rozdielov medzi aktívnym a pasívnym investovaním je miera angažovanosti a potrebného úsilia. Aktívne investovanie si vyžaduje značné množstvo času, výskumu a odborných znalostí, čo môže byť pre individuálnych investorov skľučujúce.

Na druhej strane, pasívne investovanie je relatívne jednoduché a vyžaduje si menej času a úsilia, čo z neho robí obľúbenú voľbu pre začínajúcich investorov.

Ďalším kľúčovým rozdielom sú náklady. Aktívne investovanie často zahŕňa vyššie poplatky v dôsledku častého nákupu a predaja akcií. Na druhej strane pasívne investovanie má zvyčajne nižšie poplatky, pretože zahŕňa menej obchodovania a spolieha sa na nízkonákladové indexové fondy.

V konečnom dôsledku rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním spočíva v úrovni rizika a potenciálnych výnosov. Aktívne investovanie môže ponúknuť potenciál vyšších výnosov, ale nesie so sebou aj vyššie riziko.

Pasívne investovanie ponúka stabilnejší a predvídateľnejší výnos v dlhodobom horizonte. Je dôležité, aby investori tieto rozdiely pochopili a vybrali si stratégiu, ktorá zodpovedá ich cieľom a tolerancii rizika.

Aktívne a pasívne investovanie sa môže líšiť vo výške výnosov.

Do čoho sa dá pasívne investovať?

Na rozdiel od aktívneho investovania, ktoré zahŕňa neustály nákup a predaj cenných papierov, pasívne investovanie zahŕňa prístup, pri ktorom sa na investovanie viac prihliada. Aké sú spôsoby pasívneho investovania?

Jedným z bežných spôsobov pasívneho investovania sú indexové fondy. Tieto fondy sledujú konkrétny index, napríklad S&P 500, a držia rôznorodé portfólio akcií v rámci indexu. Táto stratégia teda zahŕňa pasívne investované podielové fondy, ktoré sledujú určitý trhový index.

Na rozdiel od aktívne spravovaných fondov, ktoré sa pri prijímaní investičných rozhodnutí spoliehajú na odborné znalosti manažérov fondov, pasívne investované podielové fondy sa jednoducho snažia kopírovať výkonnosť indexu, ktorý sledujú.

Ďalšou možnosťou pasívneho investovania sú fondy obchodované na burze (ETF). Podobne ako indexové fondy, aj ETF sledujú konkrétny index, ale možno ich kupovať a predávať ako akcie na burze. To umožňuje väčšiu flexibilitu a potenciálne nižšie poplatky v porovnaní s tradičnými indexovými fondmi.

Jednou z foriem tohto druhu investovania je tiež pasívne investovanie do akcií, pri ktorom jednotlivci kupujú vlastníctvo spoločnosti a získavajú výnosy prostredníctvom dividend a zhodnocovania kapitálu. Pasívne investovanie do akcií zahŕňa nákup a držanie diverzifikovaného portfólia na dlhšie obdobie.

Táto stratégia umožňuje investorom využívať výhody rastu trhu a dosahovať stabilné výnosy bez stresu a časovej náročnosti neustáleho monitorovania a upravovania svojho portfólia. S nárastom online obchodných platforiem sa pasívne investovanie do akcií stalo dostupnejším a cenovo prijateľnejším.

Obľúbeným spôsobom pasívneho investovania sú aj realitné investičné trusty (REIT). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia a prevádzkujú nehnuteľnosti generujúce príjem. Investovaním do REIT môže investor získať časť príjmov generovaných nehnuteľnosťami bez toho, aby ich musel sám spravovať.

Celkovo možno povedať, že pasívne investovanie ponúka nenáročný a lacný prístup k zvyšovaniu bohatstva. Keďže je k dispozícii viac možností, je dôležité, aby si investor urobil prieskum a vybral najlepšiu stratégiu, ktorá je v súlade s jeho finančnými cieľmi.

ETF môžu byť skvelým spôsobom ako pasívne investovať.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Investičné plány XTB

Obľúbenou funkciou sú aj investičné plány XTB. Používateľom umožňujú zostaviť si z viac než 365 ETF vlastný investičný plán, na základe ktorého následne systém platformy automaticky investuje vklad peňazí do ETF vybraných používateľom.

Investičný plán na XTB sa dá otvoriť len niekoľkými jednoduchými krokmi. Investor si vyberie ETF, ktoré chce mať v portfóliu, a následne každému určí percentuálne množstvo, ktoré má byť systémom XTB zainvestované do jednotlivých ETF.

Investor potom urobí vklad peňazí a platforma ich podľa určených percent automaticky rozdelí a zainvestuje do ETF, ktoré si používateľ vybral. Minimálny vklad je 15 €. Pasívne investovanie nebolo nikdy jednoduchšie.

Ako pasívne investovať?

Pasívne investovanie môže byť nenáročný a efektívny spôsob získavania peňazí, pričom v tomto procese môžu pomôcť rôzne spoločnosti a brokeri, napríklad česká spoločnosť Purple Trading. Na rozdiel od aktívneho investovania, ktoré si vyžaduje neustále monitorovanie a rozhodovanie, je pasívne investovanie prístup, ktorý umožňuje časom získavať peniaze s minimálnym úsilím. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžu na začiatku investovania pomôcť:

 1. Pochopenie základov pasívneho investovania: Pred začatím investovania je dôležité mať základné znalosti o tom, čo je pasívne investovanie a ako sa líši od aktívneho investovania. Pasívne investovanie zvyčajne zahŕňa investovanie do rôznorodého portfólia aktív.
 2. Určenie investičných cieľov: Je nutné, aby mal investor jasnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť. Chce si našetriť na dôchodok, vytvoriť fond na štúdium alebo získať dodatočný príjem? Jeho investičné ciele určia typ aktív, do ktorých by mal investovať, a časový horizont jeho investícií.
 3. Výber investičného nástroja: Existujú rôzne investičné nástroje, ktoré sa dajú použiť na pasívne investovanie, napr. indexové fondy a ETF. Každý má svoje výhody a nevýhody, preto je nevyhnutné preskúmať ich a vybrať si ten, ktorý je v súlade s investorovými cieľmi a toleranciou rizika.
 4. Nastavenie automatických príspevkov: Jednou z kľúčových zásad pasívneho investovania je konzistentnosť. Je vhodné si nastaviť automatické mesačné či dvojtýždňové príspevky do zvoleného investičného nástroja, aby investor zabezpečil konzistentné investovanie.
 5. Zostať v kurze: Na rozdiel od aktívneho investovania si pasívne investovanie vyžaduje dlhodobé myslenie. Je nevyhnutné odolať nutkaniu neustále sledovať a meniť portfólio. Treba sa držať investičného plánu a vyhýbať sa emocionálnym rozhodnutiam na základe krátkodobých výkyvov na trhu.

Na záver možno povedať, že pasívne investovanie môže byť jednoduchým a účinným spôsobom, ako časom zväčšiť bohatstvo. Keď investor pochopí podmienky a riziká pasívneho investovania, môže začať investovať a sledovať, ako jeho peniaze rastú. Treba myslieť na to, že pri pasívnom investovaní je kľúčová trpezlivosť a dôslednosť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang