Pasívne investovanie – ako na to, návod krok za krokom

Pasívne investovanie sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším, pretože sa investori snažia o voľnejší prístup k tvorbe svojich portfólií. Čo je to pasívne investovanie? Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním?

Pasívne investovanie umožňuje investorom minimalizovať poplatky a dane a zároveň dosahovať trhové výnosy. Prináša viacero výhod a zaujímavé spôsoby investovania peňazí. Investičnou stratégiou pasívneho investovania je napr. dollar cost averaging.

Čo je to pasívne investovanie?

Pasívne investovanie sa stalo obľúbenou stratégiou pre investorov, ktorí chcú vytvoriť dlhodobé a nízkonákladové portfólio. Na rozdiel od aktívneho investovania, ktoré zahŕňa neustály nákup a predaj cenných papierov a premýšľanie o tom, koľko akcií držať v portfóliu, v snahe prekonať trh, pasívne investovanie využíva viac voľný prístup.

Pasívne investovanie je stratégia, ktorá zahŕňa vytvorenie portfólia investícií a jeho dlhodobé udržiavanie namiesto aktívneho nákupu a predaja aktív. Tento prístup vychádza z presvedčenia, že trh bude časom vo všeobecnosti zvyšovať svoju hodnotu a poskytovať solídnu návratnosť investícií.

Túto stratégiu často uprednostňujú investori, ktorí hľadajú nízkonákladový a málo rizikový spôsob, ako časom zväčšiť svoje bohatstvo. Pasívne investovanie môže byť skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú stabilný a spoľahlivý spôsob budovania svojej finančnej budúcnosti, napríklad prostredníctvom investícií do nehnuteľností alebo akcií.

Podstatou pasívneho investovania je sledovanie trhového indexu, napríklad indexu S&P 500, a nie snaha prekonať ho. Zvyčajne sa to robí prostredníctvom indexových fondov alebo fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré sú navrhnuté tak, aby odrážali výkonnosť konkrétneho indexu. Investovať sa dá napr. do krytomenových ETF.

Pasívne investovanie síce neponúka vzrušenie zo snahy poraziť trh, ale môže byť spoľahlivým a málo stresujúcim spôsobom, ako časom zväčšiť svoje bohatstvo a stať sa tak členom FIRE komunity. Rovnako ako pri každej investičnej stratégii je dôležité urobiť si prieskum a poradiť sa s finančným poradcom.

Pasívne investovanie – výhody a nevýhody

Pasívne investovanie, známe aj ako indexové investovanie alebo stratégia „kúp a drž“, si v posledných rokoch získalo popularitu ako nízkonákladový a nenáročný prístup k investovaniu. Táto stratégia zahŕňa investovanie do diverzifikovaného portfólia akcií alebo iných aktív.

Hlavné výhody pasívneho investovania sú:

 • jednoduchosť – investori nemusia neustále sledovať trh ani vykonávať časté obchody; je to ideálna stratégia pre tých, ktorí s investovaním začínajú alebo nemajú čas či odborné znalosti na aktívnu správu svojho portfólia
 • nižšie poplatky – nie je potrebné toľko skúmať a obchodovať (ukazovateľ Total expense ratio)
 • diverzifikácia – investori sú vystavení širokému spektru spoločností a sektorov, čím sa znižuje riziko výrazných strát v prípade, že sa jednej konkrétnej akcii alebo sektoru nedarí
 • daňová efektívnosť – pasívne fondy majú nižšiu mieru obratu a generujú menej kapitálových výnosov, čo investorom prináša nižšie dane

Hoci pasívne investovanie ponúka niekoľko výhod, má aj svoje nevýhody:

 • nedostatočná flexibilita – keďže portfólio je navrhnuté tak, aby zodpovedalo výkonnosti indexu, je tu obmedzený priestor na prispôsobenie alebo úpravy na základe trhových podmienok; to znamená, že v čase volatility trhu alebo pri slabej výkonnosti niektorých sektorov môžu pasívni investori zaznamenať straty bez možnosti prechodu na iné investície
 • možnosť nevyužitia príležitostí – portfólio nie je aktívne riadené, takže investor môže prísť o potenciálne zisky z jednotlivých akcií alebo aktív, ktoré dosahujú lepšie výsledky ako trh
 • nedostatočná kontrola nad portfóliom – pasívne investovanie sleduje vopred stanovený index, takže investor nemôže vykonávať zmeny v portfóliu na základe trhových podmienok alebo individuálnych preferencií
 • možnosť nižších výnosov – pasívne fondy aktívne nevyhľadávajú najvýkonnejšie akcie, ale sledujú trh ako celok

Pasívne investovanie síce ponúka niekoľko výhod, ale má aj obmedzenia, ako napríklad nedostatočnú flexibilitu a možnosť nevyužitia príležitostí. Rovnako ako pri každej investičnej stratégii je dôležité, aby investori pred rozhodnutím, či je pasívne investovanie pre nich tým správnym prístupom, dôkladne zvážili svoje ciele a toleranciu voči riziku.

Aktívne a pasívne investovanie

Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním? Aktívne a pasívne investovanie sú dva rôzne prístupy k investovaniu na akciovom trhu. Cieľom oboch stratégií je dosiahnuť výnosy pre investorov, líšia sa však svojimi metódami a filozofiou.

Aktívne investovanie zahŕňa aktívnu správu portfólia prostredníctvom nákupu a predaja akcií na základe trhových trendov, výkonnosti spoločností a ďalších faktorov. Aktívni investori sa pri prijímaní investičných rozhodnutí často spoliehajú na vlastný prieskum a analýzu a môžu sa tiež zapájať do častých nákupov a predajov v snahe prekonať trh.

Na druhej strane, pasívni investori veria v hypotézu efektívneho trhu, podľa ktorej nie je možné konzistentne prekonávať trh. Namiesto toho sa zameriavajú na dlhodobé investovanie s nízkymi nákladmi.

Jedným z hlavných rozdielov medzi aktívnym a pasívnym investovaním je miera angažovanosti a potrebného úsilia. Aktívne investovanie si vyžaduje značné množstvo času, výskumu a odborných znalostí, čo môže byť pre individuálnych investorov skľučujúce.

Na druhej strane, pasívne investovanie je relatívne jednoduché a vyžaduje si menej času a úsilia, čo z neho robí obľúbenú voľbu pre začínajúcich investorov.

Ďalším kľúčovým rozdielom sú náklady. Aktívne investovanie často zahŕňa vyššie poplatky v dôsledku častého nákupu a predaja akcií. Na druhej strane pasívne investovanie má zvyčajne nižšie poplatky, pretože zahŕňa menej obchodovania a spolieha sa na nízkonákladové indexové fondy.

V konečnom dôsledku rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním spočíva v úrovni rizika a potenciálnych výnosov. Aktívne investovanie môže ponúknuť potenciál vyšších výnosov, ale nesie so sebou aj vyššie riziko.

Pasívne investovanie ponúka stabilnejší a predvídateľnejší výnos v dlhodobom horizonte. Je dôležité, aby investori tieto rozdiely pochopili a vybrali si stratégiu, ktorá zodpovedá ich cieľom a tolerancii rizika.

Aktívne a pasívne investovanie sa môže líšiť vo výške výnosov.

Do čoho sa dá pasívne investovať?

Na rozdiel od aktívneho investovania, ktoré zahŕňa neustály nákup a predaj cenných papierov, pasívne investovanie zahŕňa prístup, pri ktorom sa na investovanie viac prihliada. Aké sú spôsoby pasívneho investovania?

Jedným z bežných spôsobov pasívneho investovania sú indexové fondy. Tieto fondy sledujú konkrétny index, napríklad S&P 500, a držia rôznorodé portfólio akcií v rámci indexu. Táto stratégia teda zahŕňa pasívne investované podielové fondy, ktoré sledujú určitý trhový index.

Na rozdiel od aktívne spravovaných fondov, ktoré sa pri prijímaní investičných rozhodnutí spoliehajú na odborné znalosti manažérov fondov, pasívne investované podielové fondy sa jednoducho snažia kopírovať výkonnosť indexu, ktorý sledujú.

Ďalšou možnosťou pasívneho investovania sú fondy obchodované na burze (ETF). Podobne ako indexové fondy, aj ETF sledujú konkrétny index, ale možno ich kupovať a predávať ako akcie na burze. To umožňuje väčšiu flexibilitu a potenciálne nižšie poplatky v porovnaní s tradičnými indexovými fondmi.

Jednou z foriem tohto druhu investovania je tiež pasívne investovanie do akcií, pri ktorom jednotlivci kupujú vlastníctvo spoločnosti a získavajú výnosy prostredníctvom dividend a zhodnocovania kapitálu. Pasívne investovanie do akcií zahŕňa nákup a držanie diverzifikovaného portfólia na dlhšie obdobie.

Táto stratégia umožňuje investorom využívať výhody rastu trhu a dosahovať stabilné výnosy bez stresu a časovej náročnosti neustáleho monitorovania a upravovania svojho portfólia. S nárastom online obchodných platforiem sa pasívne investovanie do akcií stalo dostupnejším a cenovo prijateľnejším.

Obľúbeným spôsobom pasívneho investovania sú aj realitné investičné trusty (REIT). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia a prevádzkujú nehnuteľnosti generujúce príjem. Investovaním do REIT môže investor získať časť príjmov generovaných nehnuteľnosťami bez toho, aby ich musel sám spravovať.

Celkovo možno povedať, že pasívne investovanie ponúka nenáročný a lacný prístup k zvyšovaniu bohatstva. Keďže je k dispozícii viac možností, je dôležité, aby si investor urobil prieskum a vybral najlepšiu stratégiu, ktorá je v súlade s jeho finančnými cieľmi.

ETF môžu byť skvelým spôsobom ako pasívne investovať.

Pasívne investovanie Portu – online investičná platforma

Pasívne investovanie sa v posledných rokoch stáva medzi investormi čoraz populárnejšou stratégiou a s rozvojom online investičných platforiem nebolo nikdy jednoduchšie ju realizovať. Jednou z platforiem, ktorá si vo svete pasívneho investovania získala významné postavenie, je Portu.

Platforma Portu ponúka používateľsky prívetivé rozhranie a širokú škálu investičných možností, čo z nej robí atraktívnu voľbu pre tých, ktorí chcú dať svoje peniaze na pasívne investovanie. Portu umožňuje používateľom jednoducho vytvoriť diverzifikované portfólio investovaním do rôznych nízkonákladových ETF a indexových fondov.

Jednou z hlavných výhod pasívneho investovania prostredníctvom Portunižšie poplatky začínajúce na 0,6 % ročne so všetkým servisom zahŕňajúcim týždenný newsletter o vývoji na trhoch, konverziu mien 1:1 alebo detailné daňové podklady. Táto platforma ponúka aj automatické vyvažovanie, čím zabezpečuje, že portfólio zostane v súlade s požadovaným rozdelením aktív.

Ďalšou výhodou používania Portu je pohodlie, ktoré ponúka táto platforma. Pasívne investovanie začne jednoducho nastavením portfólia niekoľkými kliknutiami a ponechaním ho na autopilotovi, čím sa eliminuje potreba neustáleho monitorovania a úprav.

Portu poskytuje jednoduchý a prístupný spôsob, ako môžu jednotlivci pasívne investovať svoje peniaze a potenciálne zaznamenať dlhodobý rast. Vďaka nízkym poplatkom a rôznorodým možnostiam investovania nie je prekvapením, že si táto online platforma pasívneho investovania získala medzi investormi obľubu.

Ako pasívne investovať?

Pasívne investovanie môže byť nenáročný a efektívny spôsob získavania peňazí, pričom v tomto procese môžu pomôcť rôzne spoločnosti a brokeri, napríklad česká spoločnosť Purple Trading. Na rozdiel od aktívneho investovania, ktoré si vyžaduje neustále monitorovanie a rozhodovanie, je pasívne investovanie prístup, ktorý umožňuje časom získavať peniaze s minimálnym úsilím. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžu na začiatku investovania pomôcť:

 1. Pochopenie základov pasívneho investovania: Pred začatím investovania je dôležité mať základné znalosti o tom, čo je pasívne investovanie a ako sa líši od aktívneho investovania. Pasívne investovanie zvyčajne zahŕňa investovanie do rôznorodého portfólia aktív.
 2. Určenie investičných cieľov: Je nutné, aby mal investor jasnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť. Chce si našetriť na dôchodok, vytvoriť fond na štúdium alebo získať dodatočný príjem? Jeho investičné ciele určia typ aktív, do ktorých by mal investovať, a časový horizont jeho investícií.
 3. Výber investičného nástroja: Existujú rôzne investičné nástroje, ktoré sa dajú použiť na pasívne investovanie, napr. indexové fondy a ETF. Každý má svoje výhody a nevýhody, preto je nevyhnutné preskúmať ich a vybrať si ten, ktorý je v súlade s investorovými cieľmi a toleranciou rizika.
 4. Nastavenie automatických príspevkov: Jednou z kľúčových zásad pasívneho investovania je konzistentnosť. Je vhodné si nastaviť automatické mesačné či dvojtýždňové príspevky do zvoleného investičného nástroja, aby investor zabezpečil konzistentné investovanie.
 5. Zostať v kurze: Na rozdiel od aktívneho investovania si pasívne investovanie vyžaduje dlhodobé myslenie. Je nevyhnutné odolať nutkaniu neustále sledovať a meniť portfólio. Treba sa držať investičného plánu a vyhýbať sa emocionálnym rozhodnutiam na základe krátkodobých výkyvov na trhu.

Na záver možno povedať, že pasívne investovanie môže byť jednoduchým a účinným spôsobom, ako časom zväčšiť bohatstvo. Keď investor pochopí podmienky a riziká pasívneho investovania, môže začať investovať a sledovať, ako jeho peniaze rastú. Treba myslieť na to, že pri pasívnom investovaní je kľúčová trpezlivosť a dôslednosť.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang