4 najlepšie knihy o pasívnom investovaní 2024

V dnešnej dobe, kedy je finančný svet stále dynamickejší a náročnejší, mnoho ľudí hľadá spôsoby, ako zabezpečiť svoju budúcnosť a dosiahnuť finančnú nezávislosť. Jedným z najpopulárnejších prístupov k dosiahnutiu týchto cieľov je pasívne investovanie. Ktoré knihy o pasívnom investovaní stoja za to prečítať?

Tento spôsob investovania sa stal témou mnohých kníh, ktoré ponúkajú návody, rady a stratégie pre tých, ktorí sa chcú pustiť do sveta pasívneho investovania. Čo je to pasívne investovanie a aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním?

Knihy o pasívnom investovaní nie sú len zdrojom informácií pre začínajúcich investorov, ale aj pre tých skúsenejších, ktorí chcú zdokonaliť svoje stratégie. Pasívne investovanie ponúka možnosť dosiahnuť finančnú nezávislosť bez potreby neustáleho sledovania trhu a aktívneho riadenia portfólia.

S týmito knihami môžu čitatelia získať ucelený pohľad na svet investovania a naučiť sa efektívne využívať pasívne investičné nástroje, ako aj zistiť, aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním.

Knihy o pasívnom investovaní

Knihy o pasívnom investovaní sa stávajú sprievodcami pre tých, ktorí hľadajú spôsoby, ako efektívne zhodnocovať svoje financie bez neustáleho monitorovania trhov alebo zdĺhavých analýz jednotlivých akcií. Niektoré z najvýznamnejších diel poskytujú návod a inšpiráciu pre tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do sveta pasívneho investovania.

„Inteligentný Investor“ od Benjamina Grahama

Táto klasika od Benjamina Grahama je považovaná za bibliu investovania. Graham definoval koncept hodnotového dlhodobého investovania, ktorý zdôrazňuje dôležitosť investovania na základe hodnoty podniku a dlhodobého pohľadu. Jeho myšlienky o minimalizovaní rizika a rozumných investičných rozhodnutiach sú stále aktuálne.

Warren Buffett knihu nazval tým najlepším, čo kedy bolo o investovaní napísané. Benjamin Graham bol učiteľom a mentorom Warrena Buffetta.

„Náhodná prechádzka po Wall Street“ od Burtona Malkiela

Malkiel v tejto knihe rozoberá efektívnosť trhov a argumentuje, že aktívne spravované fondy neprekonávajú pasívne indexové fondy. Autor vysvetľuje, prečo náhodná prechádzka po Wall Street môže byť efektívnou stratégiou pre investovanie a prečo je ťažké predpovedať budúce pohyby na finančných trhoch.

„Common Sense on Mutual Funds“ od Johna C. Boglea

John Bogle, zakladateľ spoločnosti Vanguard Group, je považovaný za otca pasívneho investovania. V tejto knihe zdôrazňuje výhody investovania do indexových fondov a odhaľuje mýty spojené s aktívnym investovaním. Bogle tiež predstavuje koncept nízkych poplatkov, čo je jedna z kľúčových zásad pasívneho investovania.

„The Four Pillars of Investing“ od Williama J. Bernsteina

Bernstein vo svojej knihe identifikuje štyri pilierové zásady investovania: teória portfólia, histórie trhov, psychológia investovania a investičné produkty. Autor ponúka komplexný pohľad na to, čo je to pasívne investovanie a pomáha čitateľom lepšie porozumieť, ako môžu dosiahnuť dlhodobý investičný úspech.

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o pasívne investovanie a chcú sa dozvedieť viac o tejto stratégii, existuje mnoho výborných kníh, ktoré poskytujú ucelený pohľad na túto tému.

Čo je to pasívne investovanie?

Pasívne investovanie je investičný prístup, ktorý sa snaží dosiahnuť zhodnocovanie finančných prostriedkov bez aktívneho vyhľadávania a neustáleho monitorovania jednotlivých investícií. Jeho základná filozofia spočíva v tom, že dlhodobý rast trhu a ekonomický rozvoj sú dostatočné na dosiahnutie uspokojivých výnosov. Kým aktívne investovanie sa snaží predbehnúť trh a dosiahnuť nadpriemerné výnosy, pasívne investovanie sa zameriava na replikáciu výkonu širšieho trhu.

Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním?

Aktívne a pasívne investovanie predstavujú dva základné prístupy k riadeniu investičného portfólia. Rozdiely medzi nimi spočívajú v stratégii, filozofii a spôsobe, akým investor pristupuje k rozhodnutiam ohľadom svojich investícií.

Aktívne investovanie

Aktívni investori sa snažia odhadnúť trh a dosiahnuť nadpriemerné výnosy aktívnym vyhľadávaním a výberom konkrétnych investícií. Vyžaduje si pravidelnú analýzu trhu, finančného zdravia jednotlivých spoločností a ekonomických trendov s cieľom identifikovať príležitosti na nákup a predaj.

Investori často vykonávajú obchody s cieľom využiť krátkodobé pohyby na trhu a prispôsobiť svoje portfólio aktuálnym podmienkam. Aktívne investovanie môže byť rizikovejšie, pretože závisí od schopnosti predvídať pohyby na trhu, čo nie je vždy ľahké. Spravované fondy a profesionálni správcovia portfólia často účtujú vyššie poplatky za ich aktívne riadenie.

Pasívne investovanie

Pasívni investori sa snažia replikovať výkon širšieho trhu a dosiahnuť priemerné výnosy. Ich cieľom nie je predčiť trh, ale s ním súbežne rásť. Pasívne investovanie nevyžaduje neustálu analýzu jednotlivých akcií alebo trhových trendov. Investor sa jednoducho snaží držať krok s výkonom indexu.

Investori obvykle obchodujú len minimálne, keďže ich stratégia sa zameriava na držanie dlhodobých pozícií. Pasívne investovanie často poskytuje lepšiu diverzifikáciu, čo môže znamenať nižšie riziko v porovnaní s aktívnym investovaním. Má tendenciu mať nižšie správne poplatky, pretože nevyžaduje aktívne riadenie portfólia zo strany profesionálnych správcov.

Rozhodovanie medzi aktívnym a pasívnym investovaním

Rozhodnutie medzi aktívnym a pasívnym investovaním závisí od preferencií, cieľov a pohľadu investora na finančné trhy. Aktívne investovanie môže byť vhodné pre tých, ktorí sú ochotní venovať veľa času analýze trhov a sledovaniu investícií. Naopak, pasívne investovanie môže byť vhodné pre tých, ktorí preferujú jednoduchší prístup s nižšími nákladmi a menším časovým záväzkom.

Niektorí investori sa tiež rozhodujú pre kombináciu oboch prístupov aktívneho a pasívneho investovania v rámci svojho portfólia.

ETF fondy sú založené na sledovaní špecifických indexov alebo komodít a obchodujú na burze podobne ako jednotlivé akcie.

Pasívne investovanie do akcií

Pasívne investovanie do akcií sa stalo stále populárnejšou stratégiou medzi investormi, ktorí hľadajú dlhodobý rast svojich financií pri minimalizácii aktívneho dozoru nad svojím portfóliom. Táto stratégia je postavená na presvedčení, že dlhodobý vývoj celkového trhu ponúka lepšie výnosy než časté obchodovanie alebo vyhľadávanie jednotlivých akcií na krátkodobý zisk.

Základy pasívneho investovania do akcií:

 1. Indexové fondy a ETF:
  Pasívne investovanie do akcií často začína výberom indexových fondov alebo ETF fondov (dividendové ETF, Smart Beta ETF a ďalšie). Tieto fondy sledujú vývoj konkrétnych akciových indexov, čo umožňuje investorom vlastniť široko diverzifikované portfólio, ktoré zrkadlí výkon širšieho trhu.
 2. Diverzifikácia:
  Zásadným prvkom pasívneho investovania je diverzifikácia, čo znamená rozloženie investícií do rôznych odvetví, sektorov a regiónov. Tým sa minimalizuje riziko, ktoré môže vzniknúť z výkyvov v jednotlivých odvetviach.
 3. Nízke náklady:
  Pasívne investovanie zdôrazňuje dôležitosť minimalizácie nákladov spojených s investovaním. Indexové fondy a ETF majú často nižšie poplatky než aktívne spravované fondy, čím umožňujú investorom viac si ponechať zo svojich výnosov.
 4. Dlhodobý horizont:
  Pasívni investori zdôrazňujú dôležitosť trpezlivosti a dlhodobého investičného horizontu. Sledovanie krátkodobých fluktuácií môže viesť k emocionálnym rozhodnutiam, ktoré nie sú v súlade so základnými cieľmi investora.

Pasívne investovanie do akcií je prístup, ktorý umožňuje investorom rásť spolu s celkovým trhom a dosahovať dlhodobý finančný úspech bez potreby neustáleho sledovania trhov alebo aktívneho riadenia portfólia. Táto stratégia je založená na presvedčení, že v dlhodobom horizonte má trh tendenciu rásť, a investori môžu týmto trendom využívať bez potreby predpovedania krátkodobých pohybov.

Platformy pasívneho investovania

Existuje niekoľko populárnych platforiem pasívneho investovania, ktoré umožňujú investorom jednoducho a efektívne implementovať pasívne stratégie a získať expozíciu k širokým finančným trhom. Tieto platformy pasívneho investovania často ponúkajú možnosť investovať do indexových fondov, ETF a iných pasívnych investičných nástrojov.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang