Dividendové ETF – najlepšie, porovnanie, zdanenie

Investovanie do akcií s výplatou dividend je jedným z tradičných spôsobov, ako budovať pasívny príjem a dosahovať rast vo svojom portfóliu. Pre tých, ktorí hľadajú jednoduchší a dobre diverzifikovaný spôsob investovania do dividendových akcií, sú tu dividendové ETF.

Tieto fondy ponúkajú investičný nástroj, ktorý kombinuje výhody akcií s príjmovými titulmi a diverzifikáciou ETF a dopomôcť k získaniu pasívneho príjmu.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo sú dividendové ETF?

Dividendové ETFburzovo obchodované fondy, ktoré investujú do akcií spoločností s výplatou dividend. Ich hlavným cieľom je dosahovať pravidelný príjem pre držiteľov a zároveň umožňovať investovať do širokej škály spoločností, ktoré vyplácajú dividendy.

Tieto fondy obvykle obsahujú rôzne sektory a odvetvia, čo pomáha diverzifikovať riziko. Sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú dlhodobý rast svojho diverzifikovaného portfólia a zároveň chcú profitovať z pravidelných výplat ETF dividend.

Avšak, ako pri akomkoľvek investovaní, je dôležité dôkladne preskúmať dostupné možnosti a zvážiť svoje finančné ciele a riziká. V prípade pochybností sa odporúča konzultovať s finančným poradcom.

Výplata dividend ETF

Dividendy z dividendových ETF sa vyplácajú držiteľom podielov vo forme pravidelných výplat ETF dividend. Proces vyplácania dividend z týchto fondov zvyčajne prebieha nasledovne:

 1. Zber dividend: Dividendové ETF investujú do akcií spoločností, ktoré vyplácajú dividendy svojim akcionárom. Tieto spoločnosti majú obvykle stanovené termíny a frekvenciu vyplácania dividend, napríklad štvrťročne alebo ročne.
 2. Príjem dividend: Keď spoločnosti, v ktorých ETF drží akcie, vyplatia svoje dividendy, fond príjme tieto platby vo forme hotovosti.
 3. Rozdelenie dividend: Fond má povinnosť pravidelne distribuovať tieto dividendy svojim držiteľom podielov. Toto rozdelenie sa zvyčajne deje hotovostnou výplatou, reinvestíciou v rámci plánov reinvestície dividend (DRIP), či pridaním nových podielov.
 4. Platby držiteľom: Výplaty dividend sa zvyčajne vykonávajú v súlade s kalendárom dividendového ETF. Držitelia podielov dostávajú svoje dividendy na svoje investičné účty v stanovenom termíne.

Výplaty ETF dividend v hotovosti sú pravdepodobne najbežnejším spôsobom vyplácania dividend z ETF. Fond jednoducho prevodí peniaze na účty držiteľov podielov v závislosti od ich podielu na fonde.

Investori majú nárok na svoje dividendy aj keď investujú prostredníctvom investičných platforiem, ako je napríklad Portu.sk. Portu dáva klientom na výber z dvoch možností, ako naložiť so svojimi dividendami. Buď ich pošle na bežný účet, a tým podliehajú zdaneniu, alebo ich využije na rebalansovanie investičného portfólia klienta. V druhom prípade investor neplatí daň z dividend.

Niektoré najlepšie dividendové ETF umožňujú držiteľom reinvestovať svoje dividendy, často nazývané aj plán reinvestície dividend,späť do fondu na nákup ďalších podielov a podporiť tak zložené úročenie vkladov. Týmto spôsobom je možné zvýšiť svoj investovaný kapitál bez toho, aby ho investori vyberali z fondu.

V niektorých prípadoch sa nové podiely ETF vydávajú ako forma vyplácania dividend. To znamená, že miesto hotovostnej výplaty investori dostanú nové podiely fondu.

Výplaty dividend z ETF fondov sa môžu vykonať niekoľkými spôsobmi. Investor môže žiadať výplatu dividend na účet, alebo ich môže reinvestovať do fondu.

Kde investovať do dividendových ETF fondov?

Investovanie do dividendových ETF je možné na viacerých platformách a burzách po celom svete. Tu sú niektoré z miest, kde môžu investori nájsť a investovať do týchto fondov:

 • Burzy: Dividendové ETF sú obchodované na burzách rovnako ako jednotlivé akcie. Možno ich nakupovať a predávať na burzách, ako sú New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, London Stock Exchange (LSE), Toronto Stock Exchange (TSX) a mnohé ďalšie.
 • Online brokeri: Mnoho online maklérov (ako je XTB či Interactive Brokers) a investičných platforiem umožňuje obchodovať s dividendovými ETF. Tieto platformy poskytujú investičné účty, ktoré investorom umožňujú nakupovať a predávať ETF prostredníctvom internetu.
 • Investičné aplikácie: Rôzne investičné aplikácie, ktoré sú dostupné pre mobilné zariadenia, ponúkajú možnosť investovať do ETF, vrátane tých s dividendovým zameraním. Tieto aplikácie môžu byť vhodné pre tých, ktorí preferujú mobilný prístup k investovaniu.
 • Investičné účty u banky: Mnohé banky ponúkajú svojim klientom možnosť investovať do ETF, vrátane dividendových fondov, prostredníctvom investičných účtov alebo spravovaných portfólií.

Pri výbere miesta pre investovanie do dividendových ETF je dôležité zvážiť faktory ako poplatky, dostupnosť fondov, použiteľnosť platformy a podporu pre individuálne investičné ciele. Pred investovaním by mali investori tiež dôkladne preskúmať konkrétne ETF, do ktorých plánujú investovať, a porovnať ich výnosy, náklady a investičnú stratégiu.

Najlepšie dividendové ETF fondy na XTB

Jedným z najefektívnejších spôsobov investovania do svetových trhov sú ETF (Exchange-Traded Funds), a platforma XTB je na tomto poli jedným z lídrov. XTB ponúka niekoľko výhod pre investovanie do ETF cez túto platformu.

Na platforme majú investori pri dividendových ETF na XTB výhodu transparentných poplatkov, ktoré sú pri mesačnom objeme obchodu do 100 000 EUR minimálne. Všetky transakcie nad tento limit sú spoplatnené drobným poplatkom 0,2 %, pričom minimálna suma je 10 EUR.

Investori môžu vybrať z približne 300 rôznych globálnych ETF, čo znamená, že majú prístup k širokej škále aktív vrátane akcií veľkých spoločností, komodít a sektorovového investovania, ako napríklad niektoré z najlepších dividendových ETF fondov na XTB:

 • iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF – Fond poskytuje investorom expozíciu voči 100 akciám s vysokými dividendami na rozvíjajúcich sa trhoch, čo im umožňuje potenciálne ťažiť z príjmu z dividend aj z rastového potenciálu týchto trhov, avšak je spojený s vyšším rizikom. Dividendový výnos tohto fondu predstavuje v súčasnosti 9,3 %.
 • L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF – Fond investuje do cenných papierov a snaží sa poskytnúť investorom expozíciu voči vysokokvalitným spoločnostiam s vysokým výnosom dividend v Európe, ktoré spĺňajú určité ESG kritériá. Medzi najviac zastúpené spoločnosti patria Norsk Hydro ASA, Volvo, Swedbank, DNB Bank či OMV. ETF má momentálny dividendový výnos vo výške 4,86 %.
 • VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF – Sledovaný index sa skladá zo 100 akcií s poprednými dividendovými výnosmi vybraných z krajín s rozvinutými trhmi. Medzi spoločnosti patria Verizon Communications, Totalenergies, Altria, Allianz, BNP Paribas a mnohé ďalšie. Investorom sa v súčasnosti vyplácajú dividendy vo výške 5,07 %.
 • iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF – Index sledovaný týmto ETF fondom sa skladá z 50 akcií s poprednými dividendovými výnosmi vybraných z ázijsko-pacifických krajín. ETF investuje do fyzických indexových cenných papierov a dividendy dosahujú výšku 7,6 % ročne.
 • iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF – snaží sa sledovať výkonnosť indexu zloženého zo spoločností z európskeho sektora automobilov a dielov. Fond bol spustený v roku 2002 a má sídlo v Nemecku. Medzi 5 najviac zastúpených spoločností patria Mercedes Benz Group AG, Stellantis NV, Ferrari NV, BMW AG a Michelin. Dividendový výnos predstavuje 6,16 % ročne.
ETF fondy kopírujú úspešnosť rôznych indexov, ktoré sa skladajú z akcií niekoľkých spoločností spĺňajúcich určité kritériá.

ETF dividend aristocrats

Dividendový aristokrat (ETF dividend aristocrats) je spoločnosť v indexe S&P 500, ktorá nielenže dôsledne vypláca dividendy akcionárom, ale každoročne zvyšuje výšku svojej výplaty. Spoločnosť bude považovaná za dividendového aristokrata, ak bude svoje dividendy zvyšovať sústavne aspoň počas posledných 25 rokov.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF je ETF fond, ktorý je zameraný na globálnych aristokratov dividend (ETF dividend aristocrats). Tento fond sa snaží poskytnúť investorom prístup k portfóliu akcií spoločností, ktoré majú dlhodobú históriu zvyšovania svojich dividendov.

ETF je spravovaný spoločnosťou State Street Global Advisors (SSGA) a je naviazaný na index S&P Global Dividend Aristocrats Index. Tento index vyberá spoločnosti z celého sveta, ktoré spĺňajú kritériá pre aristokratov dividend. Medzi tieto kritériá patrí minimálne 10 rokov zvyšovania dividendov a primeraná likvidita akcií.

Výkonnosť schémy podielových fondov je vyjadrená hodnotou NAV (Net Asset Value) na podielový list. NAV pre SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF predstavuje 29,65 dolárov za september 2023, ročný výnos ETF dividend je 4,34 % a pomer nákladov investora (TER) je 0,45 % z výnosu.

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Vďaka brokerským platformám, akú má aj XTB môžu individuálni investori vkladať svoje penazie do fondov aj z pohodlia domova.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF je druh investičného fondu, ktorý sa obchoduje na burze a je spravovaný spoločnosťou Vanguard, jedným z popredných správcov investícií na svete. Cieľom tohto ETF je poskytovať investorom vysoký dividendový výnos prostredníctvom investícií do akcií spoločností, ktoré pravidelne vyplácajú vysoké dividendy.

Čo ho robí atraktívnym pre investorov, je jeho jednoduchosť a diverzifikácia. ETF obsahuje široký výber dividendových akcií z rôznych odvetví a sektorov, čo znižuje riziko, ktorému by mohli čeliť investori pri investovaní do jednotlivých akcií. Navyše, ETF sa obchoduje na burze rovnako ako akcie.

NAV fondu Vanguard High Dividend Yield ETF dosahuje v septembri výšku 107,75 dolárov, výnos 3,20 % a pomer nákladov (TER) siaha na úroveň 0,06 %.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF sa snaží sledovať index FTSE All-World High Dividend Yield. Index FTSE All-World High Dividend Yield sleduje celosvetovo akcie s vysokým dividendovým výnosom.

TER (celkový pomer nákladov) ETF predstavuje 0,29 % ročne. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing je najlacnejší a najväčší ETF, ktorý sleduje index FTSE All-World High Dividend Yield.

ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu technikou vzorkovania (nákupom vybraných najdôležitejších zložiek indexu). Dividendy v ETF sa rozdeľujú investorom štvrťročne.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF je veľmi veľký ETF so spravovanými aktívami vo výške viac ako 3 miliardy. ETF bolo uvedené na trh 21. mája 2013 a má sídlo v Írsku.

Najlepšie dividendové akumulačné ETF

Najlepšie dividendové akumulačné ETF sú investičné fondy, ktoré sú navrhnuté tak, aby investori mohli získať prínosy z výplat dividend ETF spoločností a zároveň umožňujú tieto dividendy reinvestovať priamo späť do ETF. Tento proces reinvestovania sa nazýva „akumulácia“ a znamená, že dividendy nie sú vyplatené investorom v hotovosti, ale sú automaticky použité na nákup ďalších akcií ETF, čím znižujú aj cash drag efekt.

Tieto ETF umožňujú investorom rýchlejšie rásť svoje investície. Tu je niekoľko z najlepších dividendových akumulačných ETF, ktoré sú momentálne k dispozícii na trhu.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD

Fond iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (WQDV) je fond obchodovaný na burze, ktorého cieľom je sledovať výkonnosť indexu MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select.

Fond sa snaží dosiahnuť návratnosť investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a výnosov, čo odráža výnosnosť indexu, ktorý sleduje. Zameriava sa na vysokokvalitné spoločnosti vyplácajúce dividendy so zníženým uhlíkovým cieľom a s ohľadom na ESG aspekty.

Medzi najvýznamnejšie podiely fondu patria spoločnosti ako Apple, Microsoft, Amgen, Cisco Systems či Coca Cola, pričom tieto podiely predstavujú rôzne sektory, ako sú technológie, zdravotníctvo a ďalšie.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD je fond obchodovaný na burze, ktorý sa snaží sledovať výkonnosť ceny a výnosu pred úhradou poplatkov a nákladov indexu WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth.

Tento index je založený na pravidlách, je fundamentálne vážený a pozostáva z vysokokvalitných akcií vyplácajúcich dividendy z rozvinutých trhov s rastovými charakteristikami. Medzi najväčšie podiely fondu patria spoločnosti ako Microsoft, Apple, Visa, Procter & Gamble, Johnson & Johnson a Mastercard.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF je fond obchodovaný na burze, ktorý sa snaží sledovať výkonnosť indexu FTSE All-World High Dividend Yield. Index je zložený z akcií s vysokým výnosom z dividend z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov na celom svete so zameraním na veľké a stredne veľké spoločnosti.

Medzi päť najväčších podielov fondu patria spoločnosti ako Exxon Mobil, JPMorgan Chase & Co, Johnson & Johnson, Procter & Gamble a Broadcom, pričom tieto podiely predstavujú 8 % portfólia.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang