Dow Jones index – vývoj, graf, ako investovať 2024

Dow Jones index, resp. Dow Jones Industrial Average (DJIA), je jedným z najstarších akciových indexov na svete a pre investorov je referenčnou hodnotou už od svojho vzniku. Aký bol vývoj indexu Dow Jones? Ako investovať do indexu Dow Jones?

Index sa skladá z 30 najväčších a najvplyvnejších spoločností v Spojených štátoch amerických a používa sa na meranie výkonnosti amerického akciového trhu. Má bohatú históriu a dá sa využiť na výhodné investovanie.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to Dow Jones index?

Dow Jones Industrial Average je akciový index, ktorý meria výkonnosť 30 najväčších verejných spoločností v Spojených štátoch. Vytvorili ho Charles Dow a Edward Jones v roku 1896 a odvtedy sa stal jedným z najsledovanejších a najcitovanejších akciových indexov na svete.

Akciový index Dow Jones je cenovo vážený priemer akcií 30 spoločností, ktoré tento index tvoria. Inými slovami, index je priemerom cien akcií, pričom najdrahšia akcia má najvyššiu váhu. To znamená, že keď sa hodnota jednej akcie v indexe zvýši, musia sa zvýšiť aj ostatné akcie v indexe, aby sa priemer nezmenil.

Dow Jones index sa používa ako meradlo celkovej výkonnosti akciového trhu. Často sa porovnáva s indexom S&P 500, čo je ďalší široko sledovaný akciový index, ktorý sleduje 500 najväčších spoločností v Spojených štátoch. Vo všeobecnosti platí, že keď Dow Jones index stúpa, je to znakom toho, že trhu sa darí, a naopak.

Počas svojej viac ako 100-ročnej histórie zaznamenal index Dow Jones Industrial Average mnoho vzostupov a pádov. V roku 1929 dosiahol index Dow Jones Industrial Average rekordnú hodnotu 381,17 a v roku 1932 sa po Veľkej hospodárskej kríze prepadol na najnižšiu hodnotu 41,22.

Okrem sledovania výkonnosti 30 spoločností, ktoré tvoria index, sa Dow Jones používa aj na meranie výkonnosti celého akciového trhu. Ako taký je pozorne sledovaný investormi a finančnými expertmi, ktorí index využívajú na prijímanie investičných rozhodnutí.

Aký bol vývoj indexu Dow Jones?

V prvých rokoch existencie indexu Dow Jones boli do priemeru zahrnuté len priemyselné akcie. Tie boli považované za najvplyvnejšie akcie na trhu a za ukazovateľ zdravia americkej ekonomiky.

Postupom času sa do indexu Dow Jones pridávali ďalšie akcie, vrátane akcií dopravných podnikov v roku 1916, akcií verejnoprospešných podnikov v roku 1929 a finančných akcií v roku 1959.

Priemyselný index Dow Jones bol vytvorený ako prvý a stal sa jedným z najpoužívanejších burzových indexov. Akcie Dow Jones boli vybrané na základe ich trhovej kapitalizácie a zastúpenia americkej ekonomiky.

V súčasnosti je Dow Jones index naďalej cenným nástrojom pre investorov. Poskytuje im informácie o celkovom stave akciového trhu a výkonnosti najväčších spoločností v Spojených štátoch. Dow Jones index sa používa aj ako referenčná hodnota pre mnohé podielové fondy či ETF a poskytuje investorom možnosť porovnať výkonnosť rôznych spoločností.

Dow Jones graf – aktuálná hodnota

Dow Jones graf poskytuje prehľad výkonnosti indexu v priebehu času a je skvelý spôsob, ako sledovať akciový trh. Sledovaním výkonnosti spoločností Dow Jones indexu môžu investori získať prehľad o akciovom trhu a prijímať informované rozhodnutia o svojich investíciách.

Graf Dow Jones indexu je pre investorov cenným nástrojom, pretože poskytuje prehľad o aktuálnom stave akciového trhu. Slúži aj ako barometer nálady na trhu, ktorý možno použiť na predpovedanie budúcej výkonnosti trhu. Okrem toho sa graf dá použiť na identifikáciu dôležitých trendov na akciovom trhu, čo investorom umožňuje primerane upraviť svoje stratégie.

Je viac webových stránok, kde sa dá graf indexu Dow Jones online zobraziť. Vždy sa v ňom dajú vyhľadať výnosy za konkrétne obdobie. Jednou z možností je stránka Google Finance, kde je uvedená hodnota indexu a voliteľné obdobie, za ktoré chce človek zobraziť výnosy.

Index Dow Jones mal počas rokov dobré výnosy. (zdroj: Google Finance)

Dow Jones – výkonnosť

Výkonnosť indexu Dow Jones bola za posledných niekoľko rokov pozoruhodná. Aj vo štvrtom štvrťroku 2020 Dow Jones vzrástol na historické maximum, a to viac ako 30 000 bodov. To predstavovalo nárast o viac ako 11 % od začiatku roka.

Výkonnosť Dow Jones indexu neskôr po pandémii COVID-19 stále stúpala. Celkovo Dow Jones preukázal pôsobivú odolnosť voči veľkým hospodárskym výzvam a jeho výkonnosť naznačuje, že má potenciál pokračovať v dobrých výsledkoch aj v budúcnosti.

Index bude pravdepodobne ťažiť aj zo silnej situácie na akciovom trhu, kde dochádza k výraznému rastu ziskov mnohých spoločností. Očakáva sa tiež, že index bude profitovať z pokračujúceho zavádzania stimulačných balíkov, ktoré majú potenciál podporiť hospodárske oživenie.

Povinnosťou firiem je robiť výkaz ziskov a strát. Tento dokument je dôležitou súčasťou Registra účtovných závierok v SR, do ktorého majú podnikateľské subjekty povinnosť zverejňovať účtovné závierky.

Celkovo sa očakáva, že Dow Jones index bude aj naďalej dosahovať dobré výsledky vzhľadom na pokračujúci rast americkej ekonomiky.

Predpokladá sa, že Dow Jones index bude mať aj v budúcnosti dobrú výkonnosť.

Ako investovať do Dow Jones indexu?

Jedným zo spôsobov investovania do indexu Dow Jones je nákup jednotlivých akcií. Na tento účel je treba preskúmať spoločnosti v indexe, rozhodnúť sa, do ktorých investovať, a napokon kúpiť akcie týchto spoločností prostredníctvom makléra.

Dá sa investovať aj do futures kontraktov a opcií založených na indexe Dow Jones. Ide o zložité, vysoko rizikové investície, ktoré by mali realizovať len skúsení obchodníci.

Ďalším spôsobom investovania do indexu Dow Jones je nákup indexových fondov. Ide o podielové fondy alebo fondy obchodované na burze, tzv. ETF, ktoré sledujú výkonnosť indexu. Tieto fondy sa dajú kúpiť priamo u makléra alebo v online obchodnej platforme. Spôsob ako vybrať ETF ovplyvňuje viac faktorov. Niekoľkými známymi ETF indexu Dow Jones sú napr.:

  • Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist
  • iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)
  • iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
  • Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Každý z fondov má svoje špecifiká. Každý má inú veľkosť a pomer nákladov. Investor by mal fondy pred investovaním vždy preskúmať a porovnať.

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist0,50 %0,261 miliardy €
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)0,33 %0,940 miliardy €
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)0,51 %0,242 miliardy €
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist0,45 %0,089 miliardy €
Porovnanie ETF sledujúcich index Dow Jones

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,33 % až 0,51 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú investované do fondu.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Ako kúpiť akcie Dow Jones online?

Najprv treba preskúmať index Dow Jones, aby sa investor uistil, že sa hodí do jeho portfólia. Pred investovaním je tiež dôležité preskúmať akcie, ktoré chce investor kúpiť. Je dobré pozrieť si finančné výkazy spoločnosti a preskúmať odvetvie aj konkurenčnú výhodu spoločnosti.

Po dôkladnom prieskume môže investor kupovať akcie Dow Jones. Mnohí pasívni investori však uprednostnia práve ETF fondy, ktoré sledujú index Dow Jones. Sú vhodné pre investorov, ktorí chcú pravidelne posielať čiastku peňazí do investovania a viac sa o to nestarať. Do ETF sa dá investovať na rôznych online platformách, napr.:

  • obchodná obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro
  • online investičná platforma Portu
  • online investičná platforma Fondee

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším a online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Dow Jones porovnanie

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedným z najstarších a najrozšírenejších indexov akciového trhu, ktorý bol vytvorený v roku 1896. Index tvorí 30 veľkých spoločností v Spojených štátoch. V dôsledku toho sa DJIA často považuje za barometer výkonnosti americkej ekonomiky.

DJIA však nie je jediným burzovým indexom v Spojených štátoch, ba dokonca ani na svete. Existuje mnoho ďalších indexov, ktoré merajú výkonnosť rôznych akciových trhov na celom svete. Medzi najpopulárnejšie patria S&P 500, NASDAQ Composite, DAX, MIB 40 či FTSE 100.

Index S&P 500 tvorí 500 veľkých verejne obchodovaných spoločností. Tento index sa považuje za širšie meradlo amerického akciového trhu, keďže zahŕňa mnoho rôznych odvetví. Index NASDAQ Composite pozostáva z viac ako 3 000 spoločností kótovaných na burze NASDAQ.

Každý index má svoje silné aj slabé stránky a môže poslúžiť ako meradlo výkonnosti akciových trhov.

Ďalej napr. FTSE 100 pozostáva zo 100 spoločností s najvyššou kapitalizáciou kótovaných na londýnskej burze. Index FTSE 100 sa považuje za presnejší ukazovateľ výkonnosti londýnskej burzy. Každý z týchto indexov má svoje jedinečné silné a slabé stránky.

Index Dow Jones sa považuje za spoľahlivejší ukazovateľ ekonomiky USA, pretože obsahuje len najväčšie a najvplyvnejšie spoločnosti. Indexy S&P 500 a NASDAQ Composite sa však považujú za rôznorodejšie a reprezentatívnejšie pre celú ekonomiku USA. K pochopeniu týchto indexov sa odporúča porovnať si ich – S&P 500 vs. Nasdaq.

Celkovo každý z týchto indexov ponúka investorom iný spôsob merania výkonnosti rôznych akciových trhov. Môžu ich použiť na porovnanie výkonnosti rôznych trhov alebo na hodnotenie výkonnosti jednotlivých akcií.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang