Dow Jones index – vývoj, graf, ako investovať 2023

Dow Jones index, resp. Dow Jones Industrial Average (DJIA), je jedným z najstarších akciových indexov na svete a pre investorov je referenčnou hodnotou už od svojho vzniku. Aký bol vývoj indexu Dow Jones? Ako investovať do indexu Dow Jones?

Index sa skladá z 30 najväčších a najvplyvnejších spoločností v Spojených štátoch amerických a používa sa na meranie výkonnosti amerického akciového trhu. Má bohatú históriu a dá sa využiť na výhodné investovanie.

Čo je to Dow Jones index?

Dow Jones Industrial Average je akciový index, ktorý meria výkonnosť 30 najväčších verejných spoločností v Spojených štátoch. Vytvorili ho Charles Dow a Edward Jones v roku 1896 a odvtedy sa stal jedným z najsledovanejších a najcitovanejších akciových indexov na svete.

Akciový index Dow Jones je cenovo vážený priemer akcií 30 spoločností, ktoré tento index tvoria. Inými slovami, index je priemerom cien akcií, pričom najdrahšia akcia má najvyššiu váhu. To znamená, že keď sa hodnota jednej akcie v indexe zvýši, musia sa zvýšiť aj ostatné akcie v indexe, aby sa priemer nezmenil.

Dow Jones index sa používa ako meradlo celkovej výkonnosti akciového trhu. Často sa porovnáva s indexom S&P 500, čo je ďalší široko sledovaný akciový index, ktorý sleduje 500 najväčších spoločností v Spojených štátoch. Vo všeobecnosti platí, že keď Dow Jones index stúpa, je to znakom toho, že trhu sa darí, a naopak.

Počas svojej viac ako 100-ročnej histórie zaznamenal index Dow Jones Industrial Average mnoho vzostupov a pádov. V roku 1929 dosiahol index Dow Jones Industrial Average rekordnú hodnotu 381,17 a v roku 1932 sa po Veľkej hospodárskej kríze prepadol na najnižšiu hodnotu 41,22.

Okrem sledovania výkonnosti 30 spoločností, ktoré tvoria index, sa Dow Jones používa aj na meranie výkonnosti celého akciového trhu. Ako taký je pozorne sledovaný investormi a finančnými expertmi, ktorí index využívajú na prijímanie investičných rozhodnutí.

Aký bol vývoj indexu Dow Jones?

V prvých rokoch existencie indexu Dow Jones boli do priemeru zahrnuté len priemyselné akcie. Tie boli považované za najvplyvnejšie akcie na trhu a za ukazovateľ zdravia americkej ekonomiky.

Postupom času sa do indexu Dow Jones pridávali ďalšie akcie, vrátane akcií dopravných podnikov v roku 1916, akcií verejnoprospešných podnikov v roku 1929 a finančných akcií v roku 1959.

Priemyselný index Dow Jones bol vytvorený ako prvý a stal sa jedným z najpoužívanejších burzových indexov. Akcie Dow Jones boli vybrané na základe ich trhovej kapitalizácie a zastúpenia americkej ekonomiky.

V súčasnosti je Dow Jones index naďalej cenným nástrojom pre investorov. Poskytuje im informácie o celkovom stave akciového trhu a výkonnosti najväčších spoločností v Spojených štátoch. Dow Jones index sa používa aj ako referenčná hodnota pre mnohé podielové fondy či ETF a poskytuje investorom možnosť porovnať výkonnosť rôznych spoločností.

Dow Jones graf

Dow Jones graf poskytuje prehľad výkonnosti indexu v priebehu času a je skvelý spôsob, ako sledovať akciový trh. Sledovaním výkonnosti spoločností Dow Jones indexu môžu investori získať prehľad o akciovom trhu a prijímať informované rozhodnutia o svojich investíciách.

Graf Dow Jones indexu je pre investorov cenným nástrojom, pretože poskytuje prehľad o aktuálnom stave akciového trhu. Slúži aj ako barometer nálady na trhu, ktorý možno použiť na predpovedanie budúcej výkonnosti trhu. Okrem toho sa graf dá použiť na identifikáciu dôležitých trendov na akciovom trhu, čo investorom umožňuje primerane upraviť svoje stratégie.

Je viac webových stránok, kde sa dá graf indexu Dow Jones online zobraziť. Vždy sa v ňom dajú vyhľadať výnosy za konkrétne obdobie. Jednou z možností je stránka Google Finance, kde je uvedená hodnota indexu a voliteľné obdobie, za ktoré chce človek zobraziť výnosy.

Index Dow Jones mal počas rokov dobré výnosy. (zdroj: Google Finance)

Dow Jones – výkonnosť

Výkonnosť indexu Dow Jones bola za posledných niekoľko rokov pozoruhodná. Aj vo štvrtom štvrťroku 2020 Dow Jones vzrástol na historické maximum, a to viac ako 30 000 bodov. To predstavovalo nárast o viac ako 11 % od začiatku roka.

Výkonnosť Dow Jones indexu neskôr po pandémii COVID-19 stále stúpala. Celkovo Dow Jones preukázal pôsobivú odolnosť voči veľkým hospodárskym výzvam a jeho výkonnosť naznačuje, že má potenciál pokračovať v dobrých výsledkoch aj v budúcnosti.

Index bude pravdepodobne ťažiť aj zo silnej situácie na akciovom trhu, kde dochádza k výraznému rastu ziskov mnohých spoločností. Očakáva sa tiež, že index bude profitovať z pokračujúceho zavádzania stimulačných balíkov, ktoré majú potenciál podporiť hospodárske oživenie.

Povinnosťou firiem je robiť výkaz ziskov a strát. Tento dokument je dôležitou súčasťou Registra účtovných závierok v SR, do ktorého majú podnikateľské subjekty povinnosť zverejňovať účtovné závierky.

Celkovo sa očakáva, že Dow Jones index bude aj naďalej dosahovať dobré výsledky vzhľadom na pokračujúci rast americkej ekonomiky.

Predpokladá sa, že Dow Jones index bude mať aj v budúcnosti dobrú výkonnosť.

Ako investovať do Dow Jones indexu?

Jedným zo spôsobov investovania do indexu Dow Jones je nákup jednotlivých akcií. Na tento účel je treba preskúmať spoločnosti v indexe, rozhodnúť sa, do ktorých investovať, a napokon kúpiť akcie týchto spoločností prostredníctvom makléra.

Dá sa investovať aj do futures kontraktov a opcií založených na indexe Dow Jones. Ide o zložité, vysoko rizikové investície, ktoré by mali realizovať len skúsení obchodníci.

Ďalším spôsobom investovania do indexu Dow Jones je nákup indexových fondov. Ide o podielové fondy alebo fondy obchodované na burze, tzv. ETF, ktoré sledujú výkonnosť indexu. Tieto fondy sa dajú kúpiť priamo u makléra alebo v online obchodnej platforme. Spôsob ako vybrať ETF ovplyvňuje viac faktorov. Niekoľkými známymi ETF indexu Dow Jones sú napr.:

  • Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist
  • iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)
  • iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
  • Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Každý z fondov má svoje špecifiká. Každý má inú veľkosť a pomer nákladov. Investor by mal fondy pred investovaním vždy preskúmať a porovnať.

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist0,50 %0,261 miliardy €
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)0,33 %0,940 miliardy €
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)0,51 %0,242 miliardy €
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist0,45 %0,089 miliardy €
Porovnanie ETF sledujúcich index Dow Jones

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,33 % až 0,51 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú investované do fondu.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Ako kúpiť akcie Dow Jones online?

Najprv treba preskúmať index Dow Jones, aby sa investor uistil, že sa hodí do jeho portfólia. Pred investovaním je tiež dôležité preskúmať akcie, ktoré chce investor kúpiť. Je dobré pozrieť si finančné výkazy spoločnosti a preskúmať odvetvie aj konkurenčnú výhodu spoločnosti.

Po dôkladnom prieskume môže investor kupovať akcie Dow Jones. Mnohí pasívni investori však uprednostnia práve ETF fondy, ktoré sledujú index Dow Jones. Sú vhodné pre investorov, ktorí chcú pravidelne posielať čiastku peňazí do investovania a viac sa o to nestarať. Do ETF sa dá investovať na rôznych online platformách, napr.:

  • obchodná obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro
  • online investičná platforma Portu

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším a online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

XTB – Dow Jones

Platforma XTB vznikla v Poľsku a investorom ponúka množstvo spôsobov investovania. Táto spoločnosť funguje aj v slovenčine a poskytuje v slovenskom jazyku aj podporu. XTB sa zameriava na aktívne i pasívne investovanie.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou ponúka poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. Novinkou od septembra 2023 je možnosť vytvoriť si investičnú ETF stratégiu. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 78 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

eToro – Dow Jones

Online investičná platforma eToro na rozdiel od XTB a Portu ešte neposkytuje podporu v slovenskom jazyku. Spoločnosť eToro tiež ponúka rôzne spôsoby investície a je obľúbenou voľbou mnohých investorov.

Platforma eToronízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva a sú prehľadne uvedené na webovej stránke eToro. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Portu

Investičná spoločnosť Portu vznikla v spoločnosti WOOD & Company. Dnes už funguje a poskytuje podporu aj v slovenčine. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov.

Investori musia počítať s dlhšou dobou investovania, aby sa prejavilo zložené úročenie. Iné poplatky Portu nemá. Nevyžaduje ani poplatok za premenu EUR do iných mien. Platforma je vhodná pre investorov, ktorí chcú pravidelne niekam posielať čiastku peňazí a o investíciu sa viac nestarať.

Online platforma Portu neponúka priamo ETF indexu Dow Jones, no napriek tomu má mnoho diverzifikovaných portfólií, ktoré zahŕňajú americké aj európske akcie. V širokom výbere si každý investor nájde to svoje. Viac informácií je v recenzii Portu.

Dow Jones porovnanie

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedným z najstarších a najrozšírenejších indexov akciového trhu, ktorý bol vytvorený v roku 1896. Index tvorí 30 veľkých spoločností v Spojených štátoch. V dôsledku toho sa DJIA často považuje za barometer výkonnosti americkej ekonomiky.

DJIA však nie je jediným burzovým indexom v Spojených štátoch, ba dokonca ani na svete. Existuje mnoho ďalších indexov, ktoré merajú výkonnosť rôznych akciových trhov na celom svete. Medzi najpopulárnejšie patria S&P 500, NASDAQ Composite, DAX, MIB 40 či FTSE 100.

Index S&P 500 tvorí 500 veľkých verejne obchodovaných spoločností. Tento index sa považuje za širšie meradlo amerického akciového trhu, keďže zahŕňa mnoho rôznych odvetví. Index NASDAQ Composite pozostáva z viac ako 3 000 spoločností kótovaných na burze NASDAQ.

Každý index má svoje silné aj slabé stránky a môže poslúžiť ako meradlo výkonnosti akciových trhov.

Ďalej napr. FTSE 100 pozostáva zo 100 spoločností s najvyššou kapitalizáciou kótovaných na londýnskej burze. Index FTSE 100 sa považuje za presnejší ukazovateľ výkonnosti londýnskej burzy. Každý z týchto indexov má svoje jedinečné silné a slabé stránky.

Index Dow Jones sa považuje za spoľahlivejší ukazovateľ ekonomiky USA, pretože obsahuje len najväčšie a najvplyvnejšie spoločnosti. Indexy S&P 500 a NASDAQ Composite sa však považujú za rôznorodejšie a reprezentatívnejšie pre celú ekonomiku USA. K pochopeniu týchto indexov sa odporúča porovnať si ich – S&P 500 vs. Nasdaq.

Celkovo každý z týchto indexov ponúka investorom iný spôsob merania výkonnosti rôznych akciových trhov. Môžu ich použiť na porovnanie výkonnosti rôznych trhov alebo na hodnotenie výkonnosti jednotlivých akcií.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang