Index FTSE 100 –⁠ zoznam akcií, graf, ako investovať 2023

Index FTSE 100 je jedným z najvýznamnejších a najsledovanejších burzových indexov na svete. Je hlavným ukazovateľom výkonnosti 100 najväčších britských spoločností kótovaných na londýnskej burze cenných papierov. Čo je FTSE 100 a čo znamená skratka FTSE 100? Aké je zloženie FTSE 100?

FTSE 100, ako hlavný ukazovateľ výkonnosti najväčších britských firiem, je kľúčovým indikátorom ekonomického zdravia Veľkej Británie.

Čo je FTSE 100 a čo znamená skratka FTSE 100?

FTSE 100, známy aj ako Financial Times Stock Exchange 100, je akciový index 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze. Je to jeden z najuznávanejších ukazovateľov výkonnosti britského akciového trhu.

Index FTSE 100 vypočítava a udržiava spoločnosť FTSE Russell, dcérska spoločnosť skupiny London Stock Exchange Group. Prvýkrát bol FTSE 100 uvedený na trh v roku 1984 so základnou úrovňou 1 000 bodov. Odvtedy sa stal základným nástrojom investorov, obchodníkov a trhových analytikov na sledovanie a meranie výkonnosti popredných britských spoločností a hospodárstva ako celku.

Spoločnosti zaradené do indexu FTSE 100 sa vyberajú na základe ich veľkosti, likvidity a trhovej kapitalizácie. To znamená, že index predstavuje výkonnosť najväčších a najaktívnejšie obchodovaných spoločností na britskom trhu.

Medzi odvetvia zastúpené v indexe FTSE 100 patria financie, energetika, zdravotníctvo, spotrebný tovar a telekomunikácie.

Index FTSE 100 – zoznam akcií

Index FTSE 100 je vysoko cenený a široko sledovaný index, ktorý sa považuje za barometer britského akciového trhu a celkovej ekonomiky.

Index FTSE 100 bol prvýkrát zavedený v roku 1984 a odvtedy prešiel viacerými zmenami vrátane pridávania a vyraďovania spoločností zo zoznamu. FTSE Russell index každý štvrťrok prehodnocuje, aby sa zabezpečilo, že bude naďalej reprezentatívny pre trh Spojeného kráľovstva.

Prečo sa však týmto spôsobom mení v indexe FTSE 100 zoznam akcií? Hlavným dôvodom sú výkyvy na trhu a zmeny vo výkonnosti a trhovej kapitalizácii spoločností. Keďže index je vážený podľa trhovej kapitalizácie, spoločnosti s vyššou trhovou hodnotou majú na index väčší vplyv.

Preto ak cena akcií spoločnosti výrazne klesne, jej trhová kapitalizácia sa zníži a môže vypadnúť zo zoznamu 100 najlepších spoločností. Na druhej strane, vysoká výkonnosť spoločnosti a zvýšenie jej trhovej hodnoty môže viesť k jej zaradeniu do indexu.

Zmeny v indexe môžu odrážať aj posuny v hospodárstve Spojeného kráľovstva. Napríklad v marci 2020, keď globálne trhy zasiahla pandémia COVID-19, index FTSE 100 zaznamenal najväčšiu štvrťročnú zmenu za viac ako desať rokov.

Royal Dutch Shell a BP, dve najväčšie ropné spoločnosti na svete, boli vtedy z indexu vyradené v dôsledku prudkého poklesu cien ropy a klesajúcej trhovej kapitalizácie. Namiesto nich sa do zoznamu dostali internetový predajca módy Boohoo a služba na donášku jedla Just Eat Takeaway, čo odráža rastúci trend elektronického obchodu a donášky jedla v podmienkach pandémie.

Okrem trhových zmien sa index FTSE 100 pravidelne reviduje, aby sa zabezpečilo, že bude aj naďalej reprezentatívny pre trh Spojeného kráľovstva. To znamená, že spoločnosti môžu byť do indexu pridané alebo z neho odstránené, aj keď sa ich trhová hodnota výrazne nezmenila.

Napríklad v septembri 2020 bola do indexu FTSE 100 pridaná britská technologická spoločnosť Aveva Group, ktorá nahradila farmaceutického giganta AstraZeneca, ktorý sa presunul do indexu FTSE 250. Do tohto indexu patrí ďalších 250 najväčších britských spoločností po prvej 100.

Dá sa konštatovať, že zoznam akcií v indexe FTSE 100 sa neustále vyvíja, čo odráža dynamickú povahu trhu a hospodárstva Spojeného kráľovstva. Spoločnosti, ktoré sa dostanú do zoznamu 100 najlepších, môžu profitovať z väčšieho zviditeľnenia, keďže index je pozorne sledovaný investormi a správcami investičných fondov.

Index FTSE 100 sa neustále vyvíja, a preto ho musia investori dôsledne sledovať.

FTSE 100 graf

Index FTSE 100 pozostáva zo 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze. Tieto spoločnosti predstavujú viac ako 80 % celkovej trhovej kapitalizácie britského akciového trhu. Vďaka tomu je index FTSE 100 dôležitým referenčným ukazovateľom pre investorov a analytikov.

Index sa neustále mení, pretože sa doň pridávajú alebo z neho uberajú spoločnosti na základe ich trhovej kapitalizácie. Vďaka tomu je dynamickým a neustále sa vyvíjajúcim obrazom britského akciového trhu. Index FTSE 100 pozorne sledujú aj medzinárodní investori, pretože ho považujú za barometer zdravia britskej ekonomiky.

Jedným z kľúčových spôsobov analýzy výkonnosti indexu FTSE 100 je jeho graf. Graf je grafickým znázornením pohybu indexu za určité časové obdobie. Je to neoceniteľný nástroj pre investorov, pretože im umožňuje identifikovať trendy, vzory a potenciálne obchodné príležitosti.

FTSE 100 graf zvyčajne zobrazuje pohyb indexu na dennej, týždennej alebo mesačnej báze. Pozostáva z horizontálnej osi, ktorá predstavuje časové obdobie, a vertikálnej osi, ktorá predstavuje hodnotu indexu. Graf sa skladá zo série dátových bodov, z ktorých každý predstavuje záverečnú hodnotu indexu v určitý deň.

Analýzou FTSE 100 grafu môžu investori získať cenné informácie o náladách na trhu a prijímať informované obchodné rozhodnutia. Napríklad, ak graf ukazuje trvalý rastúci trend, investori môžu zvážiť nákup akcií indexu, zatiaľ čo klesajúci trend ich môže podnietiť k predaju alebo shortovaniu indexu, pričom treba poznať short squeeze.

Okrem sledovania celkového trendu môže graf FTSE 100 odhaliť aj dôležité trhové udalosti a správy, ktoré mohli ovplyvniť pohyb indexu. Napríklad náhly pokles hodnoty indexu môže naznačovať negatívnu udalosť, zatiaľ čo prudký nárast môže byť výsledkom pozitívnej nálady na trhu.

FTSE 100 graf sa dá zobraziť na viacerých webových stránkach. Jednou z možností je napr. Google Finance, kde je možné zobraziť výsledky indexu za rôzne obdobia.

Graf FTSE 100 indexu ukazuje výkonnosť indexu v čase. (zdroj: Google Finance)

Ako investovať do FTSE 100?

Jedným z najbežnejších spôsobov investovania do indexu FTSE 100 je nákup akcií priamo od spoločností zaradených do indexu. To možno urobiť prostredníctvom makléra alebo online obchodnej platformy.

Pri výbere makléra je dôležité zvážiť faktory, ako sú poplatky, sadzby provízií a úroveň ponúkanej zákazníckej podpory. Na druhej strane, online obchodné platformy môžu ponúkať nižšie poplatky a užívateľsky prívetivejšie rozhranie, ale nemusia poskytovať takú úroveň personalizovaných služieb ako tradičný maklér.

Je dôležité poznamenať, že pri priamom nákupe akcií je investor zodpovedný za vykonanie vlastného prieskumu spoločností, o ktoré má záujem. To zahŕňa sledovanie trhových trendov, finančných údajov spoločností a akýchkoľvek iných relevantných správ alebo informácií, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu investície.

Ďalším spôsobom investovania do FTSE 100 sú indexové fondy alebo fondy obchodované na burze (ETF). Ide o typ investičného fondu, ktorý sleduje výkonnosť indexu FTSE 100 a umožňuje investorom kúpiť skupinu akcií v rámci jednej transakcie.

Môže to byť pohodlnejší a nákladovo efektívnejší spôsob investovania do indexu FTSE 100, pretože rozkladá riziko na viacero spoločností a eliminuje potrebu prieskumu jednotlivých akcií.

Investovanie do indexu FTSE 100 prostredníctvom ETF tiež umožňuje diverzifikáciu portfólia, keďže index zahŕňa rôzne odvetvia a sektory. To môže pomôcť zmierniť vplyv výkyvov trhu na celkovú investíciu. Avšak, pri otázke, ako vybrať ETF, treba zvážiť mnoho faktorov. Niektoré z ETF indexu FTSE 100 sú:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing0,09 %4,309 miliardy €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)0,07 %12,593 miliardy €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)0,07 %2,216 miliardy €
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP0,07 %0,562 miliardy €
Porovnanie ETF indexu FTSE 100

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musia investori zaplatiť za správu fondu. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré je do ETF investované.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Možno povedať, že priamy nákup akcií alebo nákup prostredníctvom ETF sú dva bežné spôsoby investovania do indexu FTSE 100. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia je dôležité dôkladne preskúmať a pochopiť spoločnosti a trhové trendy.

Futures a opcie na FTSE 100 sú tiež finančné nástroje, ktoré umožňujú investovať do 100 najväčších britských spoločností. S týmito derivátmi sa obchoduje na londýnskej burze cenných papierov a v posledných rokoch sa výrazne rozšírili.

Futures kontrakty sú dohody o kúpe alebo predaji aktíva za vopred stanovenú cenu v budúcnosti. Na druhej strane opcie dávajú investorom právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať aktívum za vopred stanovenú cenu v určitom časovom rámci.

Jednou z hlavných výhod obchodovania s futures a opciami na FTSE 100 je pákový efekt, ktorý poskytujú. S relatívne malou počiatočnou investíciou môžu investori získať expozíciu voči oveľa väčšej hodnote indexu. To môže viesť k výrazným ziskom, ale zároveň to so sebou prináša vyššiu mieru rizika.

Sú investície s väčšími aj menšími rizikami, preto treba index pred investovaním dôsledne preskúmať.

Fond Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

Fond Vanguard FTSE 100 UCITS ETF je obľúbenou investičnou možnosťou pre tých, ktorí chcú získať expozíciu na britskom akciovom trhu. Tento fond obchodovaný na burze (ETF), ktorý bol uvedený na trh v roku 2012, si rýchlo získal povesť spoľahlivého a cenovo výhodného spôsobu investovania do indexu FTSE 100.

Jedným z hlavných lákadiel fondu Vanguard FTSE 100 UCITS ETF je jeho nízky pomer nákladov. Tento ETF má nákladový pomer len 0,09 %, čo z neho robí jednu z nákladovo najefektívnejších možností pre investorov.

Okrem toho fond ponúka investorom aj výhodu likvidity. Ako ETF ho možno kupovať a predávať na burze cenných papierov ako akékoľvek iné akcie. To znamená, že investori majú možnosť flexibilne vstúpiť do svojej investície a vystúpiť z nej kedykoľvek počas trhových hodín, čo poskytuje úroveň flexibility, ktorá nie je dostupná pri tradičných podielových fondoch.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF je obľúbenou a vysoko cenenou investičnou možnosťou na získanie expozície voči britskému akciovému trhu. Vďaka nízkym poplatkom, diverzifikovanému portfóliu, likvidite a vysokej výkonnosti je tento ETF solídnou voľbou pre investorov, ktorí chcú do svojho portfólia pridať britské akcie.

Mnohí pasívni investori uprednostňujú práve ETF fondy. Sú vhodné pre investorov, ktorí chcú pravidelne posielať čiastku peňazí do investovania a viac sa o to nestarať. Do ETF sa dá investovať na rôznych online platformách, napr.:

  • online investičná platforma Portu
  • obchodná obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším a online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Portu – FTSE 100

Investičná spoločnosť Portu vznikla v spoločnosti WOOD & Company. Dnes už funguje a poskytuje podporu aj v slovenčine. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov.

Investori musia počítať s dlhšou dobou investovania, aby sa prejavilo zložené úročenie. Iné poplatky Portu nemá. Nevyžaduje ani poplatok za premenu EUR do iných mien. Platforma je vhodná pre investorov, ktorí chcú pravidelne niekam posielať čiastku peňazí a o investíciu sa viac nestarať.

Platforma ponúka veľký výber ETF nielen z indexu FTSE 100. Každý investor si určí to diverzifikované portfólio, ktoré mu najviac vyhovuje. Viac informácií je v recenzii Portu.

XTB – FTSE 100

Platforma XTB vznikla v Poľsku a investorom ponúka množstvo spôsobov investovania. Aj táto spoločnosť funguje v slovenčine a poskytuje v slovenskom jazyku aj podporu. XTB sa zameriava na aktívne i pasívne investovanie.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou ponúka poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. Novinkou od septembra 2023 je možnosť vytvoriť si investičnú ETF stratégiu. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 78 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

eToro – FTSE 100

Online investičná platforma eToro na rozdiel od predošlých dvoch ešte neposkytuje podporu v slovenskom jazyku. Spoločnosť eToro tiež ponúka rôzne spôsoby investície a je obľúbenou voľbou mnohých investorov.

Platforma eToronízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva a sú prehľadne uvedené na webovej stránke eToro. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Index FTSE 100 – porovnanie s európskymi indexmi

Index FTSE 100, ktorý sleduje výkonnosť 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze cenných papierov, sa často porovnáva s ďalšími významnými európskymi indexmi, ako sú DAX 40 v Nemecku, MIB 40 v Taliansku a CAC 40 vo Francúzsku.

DAX 40, ktorý predstavuje 40 najväčších spoločností kótovaných na frankfurtskej burze cenných papierov, v posledných rokoch index FTSE 100 prekonal. Oba indexy však čelili problémom v dôsledku politickej a hospodárskej neistoty, čo poukazuje na dôležitosť diverzifikácie pri investovaní na globálnych trhoch.

FTSE 100 je známy svojou silnou koncentráciou vo finančnom a energetickom sektore, zatiaľ čo v indexe MIB 40 dominujú spoločnosti z odvetví luxusného tovaru a priemyslu. Na druhej strane CAC 40 má zastúpené rozmanitejšie odvetvia.

Napriek rozdielom sú tieto indexy investormi pozorne sledované, pretože poskytujú obraz o hospodárskych vyhliadkach Európy ako celku. Dnes majú tieto európske indexy dobrú výkonnosť.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang