Index FTSE 100 –⁠ zoznam akcií, graf, ako investovať 2024

Index FTSE 100 je jedným z najvýznamnejších a najsledovanejších burzových indexov na svete. Je hlavným ukazovateľom výkonnosti 100 najväčších britských spoločností kótovaných na londýnskej burze cenných papierov. Čo je FTSE 100 a čo znamená skratka FTSE 100? Aké je zloženie FTSE 100?

FTSE 100, ako hlavný ukazovateľ výkonnosti najväčších britských firiem, je kľúčovým indikátorom ekonomického zdravia Veľkej Británie.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je FTSE 100 a čo znamená skratka FTSE 100?

FTSE 100, známy aj ako Financial Times Stock Exchange 100, je akciový index 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze. Je to jeden z najuznávanejších ukazovateľov výkonnosti britského akciového trhu.

Index FTSE 100 vypočítava a udržiava spoločnosť FTSE Russell, dcérska spoločnosť skupiny London Stock Exchange Group. Prvýkrát bol FTSE 100 uvedený na trh v roku 1984 so základnou úrovňou 1 000 bodov. Odvtedy sa stal základným nástrojom investorov, obchodníkov a trhových analytikov na sledovanie a meranie výkonnosti popredných britských spoločností a hospodárstva ako celku.

Spoločnosti zaradené do indexu FTSE 100 sa vyberajú na základe ich veľkosti, likvidity a trhovej kapitalizácie. To znamená, že index predstavuje výkonnosť najväčších a najaktívnejšie obchodovaných spoločností na britskom trhu.

Medzi odvetvia zastúpené v indexe FTSE 100 patria financie, energetika, zdravotníctvo, spotrebný tovar a telekomunikácie.

Index FTSE 100 – zoznam akcií

Index FTSE 100 je vysoko cenený a široko sledovaný index, ktorý sa považuje za barometer britského akciového trhu a celkovej ekonomiky.

Index FTSE 100 bol prvýkrát zavedený v roku 1984 a odvtedy prešiel viacerými zmenami vrátane pridávania a vyraďovania spoločností zo zoznamu. FTSE Russell index každý štvrťrok prehodnocuje, aby sa zabezpečilo, že bude naďalej reprezentatívny pre trh Spojeného kráľovstva.

Prečo sa však týmto spôsobom mení v indexe FTSE 100 zoznam akcií? Hlavným dôvodom sú výkyvy na trhu a zmeny vo výkonnosti a trhovej kapitalizácii spoločností. Keďže index je vážený podľa trhovej kapitalizácie, spoločnosti s vyššou trhovou hodnotou majú na index väčší vplyv.

Preto ak cena akcií spoločnosti výrazne klesne, jej trhová kapitalizácia sa zníži a môže vypadnúť zo zoznamu 100 najlepších spoločností. Na druhej strane, vysoká výkonnosť spoločnosti a zvýšenie jej trhovej hodnoty môže viesť k jej zaradeniu do indexu.

Zmeny v indexe môžu odrážať aj posuny v hospodárstve Spojeného kráľovstva. Napríklad v marci 2020, keď globálne trhy zasiahla pandémia COVID-19, index FTSE 100 zaznamenal najväčšiu štvrťročnú zmenu za viac ako desať rokov.

Royal Dutch Shell a BP, dve najväčšie ropné spoločnosti na svete, boli vtedy z indexu vyradené v dôsledku prudkého poklesu cien ropy a klesajúcej trhovej kapitalizácie. Namiesto nich sa do zoznamu dostali internetový predajca módy Boohoo a služba na donášku jedla Just Eat Takeaway, čo odráža rastúci trend elektronického obchodu a donášky jedla v podmienkach pandémie.

Okrem trhových zmien sa index FTSE 100 pravidelne reviduje, aby sa zabezpečilo, že bude aj naďalej reprezentatívny pre trh Spojeného kráľovstva. To znamená, že spoločnosti môžu byť do indexu pridané alebo z neho odstránené, aj keď sa ich trhová hodnota výrazne nezmenila.

Napríklad v septembri 2020 bola do indexu FTSE 100 pridaná britská technologická spoločnosť Aveva Group, ktorá nahradila farmaceutického giganta AstraZeneca, ktorý sa presunul do indexu FTSE 250. Do tohto indexu patrí ďalších 250 najväčších britských spoločností po prvej 100.

Dá sa konštatovať, že zoznam akcií v indexe FTSE 100 sa neustále vyvíja, čo odráža dynamickú povahu trhu a hospodárstva Spojeného kráľovstva. Spoločnosti, ktoré sa dostanú do zoznamu 100 najlepších, môžu profitovať z väčšieho zviditeľnenia, keďže index je pozorne sledovaný investormi a správcami investičných fondov.

Index FTSE 100 sa neustále vyvíja, a preto ho musia investori dôsledne sledovať.

FTSE 100 graf

Index FTSE 100 pozostáva zo 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze. Tieto spoločnosti predstavujú viac ako 80 % celkovej trhovej kapitalizácie britského akciového trhu. Vďaka tomu je index FTSE 100 dôležitým referenčným ukazovateľom pre investorov a analytikov.

Index sa neustále mení, pretože sa doň pridávajú alebo z neho uberajú spoločnosti na základe ich trhovej kapitalizácie. Vďaka tomu je dynamickým a neustále sa vyvíjajúcim obrazom britského akciového trhu. Index FTSE 100 pozorne sledujú aj medzinárodní investori, pretože ho považujú za barometer zdravia britskej ekonomiky.

Jedným z kľúčových spôsobov analýzy výkonnosti indexu FTSE 100 je jeho graf. Graf je grafickým znázornením pohybu indexu za určité časové obdobie. Je to neoceniteľný nástroj pre investorov, pretože im umožňuje identifikovať trendy, vzory a potenciálne obchodné príležitosti.

FTSE 100 graf zvyčajne zobrazuje pohyb indexu na dennej, týždennej alebo mesačnej báze. Pozostáva z horizontálnej osi, ktorá predstavuje časové obdobie, a vertikálnej osi, ktorá predstavuje hodnotu indexu. Graf sa skladá zo série dátových bodov, z ktorých každý predstavuje záverečnú hodnotu indexu v určitý deň.

Analýzou FTSE 100 grafu môžu investori získať cenné informácie o náladách na trhu a prijímať informované obchodné rozhodnutia. Napríklad, ak graf ukazuje trvalý rastúci trend, investori môžu zvážiť nákup akcií indexu, zatiaľ čo klesajúci trend ich môže podnietiť k predaju alebo shortovaniu indexu, pričom treba poznať short squeeze.

Okrem sledovania celkového trendu môže graf FTSE 100 odhaliť aj dôležité trhové udalosti a správy, ktoré mohli ovplyvniť pohyb indexu. Napríklad náhly pokles hodnoty indexu môže naznačovať negatívnu udalosť, zatiaľ čo prudký nárast môže byť výsledkom pozitívnej nálady na trhu.

FTSE 100 graf sa dá zobraziť na viacerých webových stránkach. Jednou z možností je napr. Google Finance, kde je možné zobraziť výsledky indexu za rôzne obdobia.

Graf FTSE 100 indexu ukazuje výkonnosť indexu v čase. (zdroj: Google Finance)

Ako investovať do FTSE 100?

Jedným z najbežnejších spôsobov investovania do indexu FTSE 100 je nákup akcií priamo od spoločností zaradených do indexu. To možno urobiť prostredníctvom makléra alebo online obchodnej platformy.

Pri výbere makléra je dôležité zvážiť faktory, ako sú poplatky, sadzby provízií a úroveň ponúkanej zákazníckej podpory. Na druhej strane, online obchodné platformy môžu ponúkať nižšie poplatky a užívateľsky prívetivejšie rozhranie, ale nemusia poskytovať takú úroveň personalizovaných služieb ako tradičný maklér.

Je dôležité poznamenať, že pri priamom nákupe akcií je investor zodpovedný za vykonanie vlastného prieskumu spoločností, o ktoré má záujem. To zahŕňa sledovanie trhových trendov, finančných údajov spoločností a akýchkoľvek iných relevantných správ alebo informácií, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu investície.

Ďalším spôsobom investovania do FTSE 100 sú indexové fondy alebo fondy obchodované na burze (ETF). Ide o typ investičného fondu, ktorý sleduje výkonnosť indexu FTSE 100 a umožňuje investorom kúpiť skupinu akcií v rámci jednej transakcie.

Môže to byť pohodlnejší a nákladovo efektívnejší spôsob investovania do indexu FTSE 100, pretože rozkladá riziko na viacero spoločností a eliminuje potrebu prieskumu jednotlivých akcií.

Investovanie do indexu FTSE 100 prostredníctvom ETF tiež umožňuje diverzifikáciu portfólia, keďže index zahŕňa rôzne odvetvia a sektory. To môže pomôcť zmierniť vplyv výkyvov trhu na celkovú investíciu. Avšak, pri otázke, ako vybrať ETF, treba zvážiť mnoho faktorov. Niektoré z ETF indexu FTSE 100 sú:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing0,09 %4,309 miliardy €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)0,07 %12,593 miliardy €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)0,07 %2,216 miliardy €
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP0,07 %0,562 miliardy €
Porovnanie ETF indexu FTSE 100

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musia investori zaplatiť za správu fondu. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré je do ETF investované.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Možno povedať, že priamy nákup akcií alebo nákup prostredníctvom ETF sú dva bežné spôsoby investovania do indexu FTSE 100. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia je dôležité dôkladne preskúmať a pochopiť spoločnosti a trhové trendy.

Futures a opcie na FTSE 100 sú tiež finančné nástroje, ktoré umožňujú investovať do 100 najväčších britských spoločností. S týmito derivátmi sa obchoduje na londýnskej burze cenných papierov a v posledných rokoch sa výrazne rozšírili.

Futures kontrakty sú dohody o kúpe alebo predaji aktíva za vopred stanovenú cenu v budúcnosti. Na druhej strane opcie dávajú investorom právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať aktívum za vopred stanovenú cenu v určitom časovom rámci.

Jednou z hlavných výhod obchodovania s futures a opciami na FTSE 100 je pákový efekt, ktorý poskytujú. S relatívne malou počiatočnou investíciou môžu investori získať expozíciu voči oveľa väčšej hodnote indexu. To môže viesť k výrazným ziskom, ale zároveň to so sebou prináša vyššiu mieru rizika.

Sú investície s väčšími aj menšími rizikami, preto treba index pred investovaním dôsledne preskúmať.

Fond Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

Fond Vanguard FTSE 100 UCITS ETF je obľúbenou investičnou možnosťou pre tých, ktorí chcú získať expozíciu na britskom akciovom trhu. Tento fond obchodovaný na burze (ETF), ktorý bol uvedený na trh v roku 2012, si rýchlo získal povesť spoľahlivého a cenovo výhodného spôsobu investovania do indexu FTSE 100.

Jedným z hlavných lákadiel fondu Vanguard FTSE 100 UCITS ETF je jeho nízky pomer nákladov. Tento ETF má nákladový pomer len 0,09 %, čo z neho robí jednu z nákladovo najefektívnejších možností pre investorov.

Okrem toho fond ponúka investorom aj výhodu likvidity. Ako ETF ho možno kupovať a predávať na burze cenných papierov ako akékoľvek iné akcie. To znamená, že investori majú možnosť flexibilne vstúpiť do svojej investície a vystúpiť z nej kedykoľvek počas trhových hodín, čo poskytuje úroveň flexibility, ktorá nie je dostupná pri tradičných podielových fondoch.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF je obľúbenou a vysoko cenenou investičnou možnosťou na získanie expozície voči britskému akciovému trhu. Vďaka nízkym poplatkom, diverzifikovanému portfóliu, likvidite a vysokej výkonnosti je tento ETF solídnou voľbou pre investorov, ktorí chcú do svojho portfólia pridať britské akcie.

Mnohí pasívni investori uprednostňujú práve ETF fondy. Sú vhodné pre investorov, ktorí chcú pravidelne posielať čiastku peňazí do investovania a viac sa o to nestarať. Do ETF sa dá investovať na rôznych online platformách, napr.:

  • online investičná platforma Portu
  • obchodná obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro
  • online investičná platforma Fondee

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším a online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Index FTSE 100 – porovnanie s európskymi indexmi

Index FTSE 100, ktorý sleduje výkonnosť 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze cenných papierov, sa často porovnáva s ďalšími významnými európskymi indexmi, ako sú DAX 40 v Nemecku, MIB 40 v Taliansku a CAC 40 vo Francúzsku.

DAX 40, ktorý predstavuje 40 najväčších spoločností kótovaných na frankfurtskej burze cenných papierov, v posledných rokoch index FTSE 100 prekonal. Oba indexy však čelili problémom v dôsledku politickej a hospodárskej neistoty, čo poukazuje na dôležitosť diverzifikácie pri investovaní na globálnych trhoch.

FTSE 100 je známy svojou silnou koncentráciou vo finančnom a energetickom sektore, zatiaľ čo v indexe MIB 40 dominujú spoločnosti z odvetví luxusného tovaru a priemyslu. Na druhej strane CAC 40 má zastúpené rozmanitejšie odvetvia.

Napriek rozdielom sú tieto indexy investormi pozorne sledované, pretože poskytujú obraz o hospodárskych vyhliadkach Európy ako celku. Dnes majú tieto európske indexy dobrú výkonnosť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang