Index CAC 40 – zloženie, graf, ako investovať 2023

Index CAC 40 je hlavným referenčným ukazovateľom francúzskeho akciového trhu a predstavuje 40 najväčších spoločností kótovaných na parížskej burze Euronext. Čo je index CAC 40 a aké má zloženie? Ako investovať do CAC 40?

Ako kľúčový ukazovateľ francúzskej ekonomiky je index CAC 40 pozorne sledovaný investormi aj analytikmi. Jeho výkonnosť v priebehu času sa dá sledovať na CAC 40 grafe.

Čo je CAC 40?

Index CAC 40, známy aj ako francúzsky akciový index, je pojem, ktorý môže znieť neznámo. Ide však o dôležitý ekonomický ukazovateľ, ktorý zohráva významnú úlohu na svetovom finančnom trhu.

CAC 40 je skratka pre Cotation Assistée en Continu (kontinuálne asistované kótovanie) a ide o referenčný index parížskej burzy Euronext Paris. Tvorí ho 40 najväčších a najaktívnejšie obchodovaných spoločností kótovaných na francúzskom akciovom trhu. Tieto spoločnosti pokrývajú širokú škálu odvetví vrátane energetiky, finančníctva, technológií a spotrebného tovaru.

Index bol vytvorený v roku 1987 so základnou hodnotou 1 000 bodov. Odvtedy sa stal jedným z najsledovanejších akciových indexov na svete, ktorý poskytuje investorom prehľad o výkonnosti francúzskeho akciového trhu.

Odráža celkové zdravie a výkonnosť francúzskej ekonomiky. Keďže index tvoria najväčšie a najvplyvnejšie spoločnosti v krajine, akékoľvek výrazné zmeny jeho hodnoty možno považovať za ukazovateľ hospodárskej klímy vo Francúzsku.

Index CAC 40 má tiež vplyv na globálny finančný trh. Ako jeden z hlavných európskych indexov je pozorne sledovaný investormi a analytikmi na celom svete. Akékoľvek výrazné pohyby indexu môžu mať vlnový efekt na ostatné trhy, najmä v Európe.

Index sa vypočítava metódou váženej trhovej kapitalizácie, čo znamená, že váha každej akcie sa určuje podľa jej celkovej trhovej hodnoty. To znamená, že väčšie spoločnosti v indexe majú väčší vplyv na jeho hodnotu.

Index sa prehodnocuje štvrťročne, pričom jednotlivé zložky sa prehodnocujú na základe ich trhovej kapitalizácie a objemu obchodovania. Tým sa zabezpečuje, že index zostáva reprezentatívny pre francúzsky akciový trh a prispôsobuje sa akýmkoľvek zmenám na trhu.

Aké ma index CAC 40 zloženie?

Zloženie indexu CAC 40 určuje výbor, ktorý sa schádza raz za štvrťrok a je zložený zo zástupcov Parížskej burzy, Euronext a finančného sektora. Výbor posudzuje výkonnosť 100 najväčších spoločností kótovaných na parížskej burze a na základe určitých kritérií vyberá 40 najlepších.

Jedným z hlavných kritérií na zaradenie do indexu CAC 40 je trhová kapitalizácia. Tá sa vzťahuje na celkovú hodnotu akcií spoločnosti v obehu a vypočíta sa vynásobením aktuálnej ceny akcie celkovým počtom akcií v obehu.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý výbor zohľadňuje, je likvidita akcií spoločnosti. Tá sa vzťahuje na jednoduchosť, s akou sa akcie spoločnosti dajú kúpiť a predať na burze. Spoločnosti s vyššou likviditou majú väčšiu šancu byť zaradené do indexu, pretože sú pre investorov považované za atraktívnejšie.

K zmenám v zložení indexu môže dôjsť aj v dôsledku fúzií a akvizícií, keď sa dve spoločnosti môžu zlúčiť a vytvoriť väčší subjekt, ktorý spĺňa kritériá na zaradenie do indexu. V takýchto prípadoch môže novovzniknutá spoločnosť nahradiť jednu z existujúcich spoločností v indexe.

Okrem toho index CAC 40 ovplyvňujú aj faktory, ako sú hospodárske podmienky, politické udalosti a trendy na svetových trhoch. Významná udalosť alebo kríza môže spôsobiť významné zmeny vo výkonnosti indexu, čo vedie k zmenám v jeho zložení.

Zloženie indexu CAC 40 teda nie je pevné a môže sa v priebehu času meniť. Spoločnosti môžu byť do indexu pridané alebo z neho odstránené na základe ich výkonnosti a trhovej kapitalizácie.

CAC 40 graf

Graf CAC 40 poskytuje cenné informácie o výkonnosti indexu a jeho konkrétnych odvetví a sektorov v rámci francúzskeho trhu. Zobrazuje výkonnosť indexu v priebehu času.

Na pohyblivom grafe sa dá nastaviť obdobie, za ktoré sa majú zobraziť výnosy indexu CAC 40. Graf sa nachádza na rôznych webových stránkach, napr. na Google Finance.

Graf indexu CAC 40 zobrazuje jeho výkonnosť v čase. (zdroj: Google Finance)

Ako investovať do CAC 40?

Investovanie do indexu sa môže zdať ako náročná úloha, najmä pre začiatočníkov. Môže to však byť skvelý spôsob, ako diverzifikovať portfólio a získať expozíciu voči niektorým z najväčších a najúspešnejších spoločností vo Francúzsku.

Pre skúsenejších investorov tu je investovanie do jednotlivých akcií spoločností kótovaných na indexe CAC 40. Je to spôsob, ako sa priamo podieľať na výkonnosti konkrétnej spoločnosti. Vyžaduje si to však rozsiahly prieskum a znalosti akciového trhu.

Ďalej to môžu byť podielové fondy. Ponúkajú diverzifikované portfólio akcií a sú aktívne spravované správcom fondu, ktorý vyberá a spravuje investície vo fonde. To môže viesť k vyšším poplatkom, ale aj k potenciálne vyšším výnosom.

Existuje aj obchodovanie s opciami. Je to pokročilejšia stratégia a zahŕňa nákup a predaj kontraktov na základe indexu CAC 40. Opcie dávajú kupujúcemu právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu v určitom časovom období. Tento typ investície môže byť rizikovejší a nemusí byť vhodný pre všetkých investorov.

Potom tu sú indexové fondy. Zvyčajne ich ponúkajú veľké finančné inštitúcie a môžu byť dobrou voľbou pre tých, ktorí chcú investovať do indexu CAC 40, ale nemajú čas alebo znalosti na riadenie vlastných investícií.

Avšak, jedným z najobľúbenejších spôsobov investovania do indexu CAC 40 sú fondy obchodované na burze (ETF). Ide o investičné fondy, ktoré sa obchodujú na burzách cenných papierov a sledujú výkonnosť indexu, napr. CAC 40.

ETF poskytujú pohodlný a cenovo výhodný spôsob, ako získať expozíciu voči košu akcií bez toho, aby musel investor kupovať každú z nich jednotlivo. Ponúkajú tiež diverzifikáciu a znižujú riziko investovania do jednej spoločnosti. Pri otázke ako vybrať ETF treba však zvážiť mnoho faktorov. Niektoré z ETF indexu CAC 40 sú:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF – Dist0,25 %2,883 miliardy €
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D0,20 %0,168 miliardy €
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR – EUR (C)0,25 %0,657 miliardy €
Porovnanie ETF indexu CAC 40

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,20 % až 0,25 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú investované do fondu.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Mnohí pasívni investori uprednostňujú práve ETF fondy. Sú vhodné pre investorov, ktorí chcú pravidelne posielať čiastku peňazí do investovania a viac sa o to nestarať. Do ETF sa dá investovať na rôznych online platformách, napr.:

  • obchodná obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro
  • online investičná platforma Portu

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším a online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred výberom vhodnej možnosti je dôležité dôkladne zvážiť investičné ciele, toleranciu rizika a úroveň odborných znalostí. Ako pri každej investícii sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom.

Pred investovaním je vhodné urobiť si prieskum a spoznať všetky riziká.

XTB – CAC 40

Platforma XTB vznikla v Poľsku a investorom ponúka množstvo spôsobov investovania. Táto spoločnosť funguje aj v slovenčine a poskytuje v slovenskom jazyku aj podporu. XTB sa zameriava na aktívne i pasívne investovanie.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou ponúka poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. Novinkou od septembra 2023 je možnosť vytvoriť si investičnú ETF stratégiu. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 78 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

eToro – CAC 40

Online investičná platforma eToro na rozdiel od XTB a Portu ešte neposkytuje podporu v slovenskom jazyku. Spoločnosť eToro tiež ponúka rôzne spôsoby investície a je obľúbenou voľbou mnohých investorov.

Platforma eToronízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva a sú prehľadne uvedené na webovej stránke eToro. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Portu

Investičná spoločnosť Portu vznikla v spoločnosti WOOD & Company. Dnes už funguje a poskytuje podporu aj v slovenčine. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov.

Investori musia počítať s dlhšou dobou investovania, aby sa prejavilo zložené úročenie. Iné poplatky Portu nemá. Nevyžaduje ani poplatok za premenu EUR do iných mien. Platforma je vhodná pre investorov, ktorí chcú pravidelne niekam posielať čiastku peňazí a o investíciu sa viac nestarať.

Online platforma Portu neponúka priamo ETF indexu CAC 40, no napriek tomu má mnoho diverzifikovaných portfólií, ktoré zahŕňajú americké aj európske akcie. V širokom výbere si každý investor nájde to svoje. Viac informácií je v recenzii Portu.

Index CAC 40 – porovnanie s indexmi vo svete

Index CAC 40 sa považuje za jeden z najdôležitejších indexov v Európe a často sa používa ako barometer francúzskej ekonomiky. Ako je však na tom v porovnaní s inými významnými indexmi na svete, ako sú S&P 500, Dow Jones a Nasdaq?

Index S&P 500, ktorý sa často považuje za najreprezentatívnejší index akciového trhu v USA, sleduje výkonnosť 500 veľkých spoločností kótovaných na newyorskej burze a na burze Nasdaq.

S trhovou kapitalizáciou viac ako 33 biliónov USD je S&P 500 najsledovanejším indexom na svete. Pre porovnanie, CAC 40 má trhovú kapitalizáciu približne 1,8 bilióna USD, takže je podstatne menší ako S&P 500. Pokiaľ však ide o výkonnosť, CAC 40 sa v posledných rokoch drží v porovnaní s indexom S&P 500 na rovnakej úrovni.

Pri indexe Dow Jones, ktorý sleduje výkonnosť 30 veľkých verejne vlastnených spoločností v Spojených štátoch, vidno podobný trend. Zatiaľ čo Dow Jones má trhovú kapitalizáciu viac ako 8 biliónov USD, CAC 40 stále dokázal držať krok, pokiaľ ide o výkonnosť.

Nakoniec je tu Nasdaq, ktorý je známy svojím zameraním na technologické akcie. S trhovou kapitalizáciou viac ako 17 biliónov USD je po newyorskej burze druhou najväčšou burzou na svete. CAC 40 sa síce nemôže rovnať trhovej kapitalizácii indexu Nasdaq, ale z hľadiska výkonnosti sa mu vyrovná.

Hoci index CAC 40 nemá takú veľkosť alebo trhovú kapitalizáciu ako S&P 500, Dow Jones či Nasdaq, v posledných rokoch sa ukázal ako výkonný. Keďže francúzska ekonomika naďalej rastie, index CAC 40 budú investori určite v rámci svetového trhu sledovať.

Index CAC 40 nemá trhovú kapitalizáciu ako svetové indexy, no stále je veľmi výkonný.

Index CAC 40 – porovnanie v Európe

Index CAC 40 je nepochybne jedným z najvplyvnejších indexov v Európe. Tvorí ho 40 najvýznamnejších spoločností kótovaných na parížskej burze Euronext, ktoré reprezentujú širokú škálu odvetví. Ako je však tento index porovnateľný s inými významnými európskymi indexmi, ako sú DAX 40, FTSE 100 a MIB 40?

Jednou z hlavných podobností medzi týmito indexmi je, že všetky reprezentujú najlepšie spoločnosti vo svojich krajinách. DAX 40 napríklad sleduje výkonnosť 40 najväčších a najlikvidnejších spoločností kótovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov.

Ďalej FTSE 100 zahŕňa 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze cenných papierov. Podobne MIB 40 sleduje 40 najväčších spoločností na talianskom akciovom trhu.

Pokiaľ však ide o výkonnosť, CAC 40 v posledných rokoch nezaostával za svojimi európskymi náprotivkami. Jedným z dôvodov silnej výkonnosti CAC 40 je jeho expozícia voči globálnej ekonomike. Mnohé zo spoločností kótovaných v indexe majú celosvetovú pôsobnosť a nie sú závislé len od francúzskeho trhu.

Ďalším faktorom, ktorým sa index CAC 40 odlišuje od svojich náprotivkov, je jeho silné zameranie na inovácie a technológie. Keďže sa svet stáva čoraz viac digitálnym, spoločnosti v indexe CAC 40 sa prispôsobujú a investujú do nových technológií, aby si udržali konkurencieschopnosť.

Na porovnanie, nemecký index DAX 40 je do veľkej miery závislý od automobilového priemyslu, ktorý v posledných rokoch čelil problémom v dôsledku obchodného napätia a prechodu na elektrické vozidlá. Aj index FTSE 100 čelil protivetru, a to v súvislosti s neistotou okolo brexitu a vplyvom pandémie na hospodárstvo Spojeného kráľovstva.

Ani index CAC 40 však nebol voči výzvam imúnny. Na index mala výrazný vplyv pandémia COVID-19, ktorá spôsobila, že v marci 2020 index zaznamenal prudký pokles. Odvtedy sa však podobne ako ostatné hlavné indexy na celom svete zotavil a v súčasnosti sa obchoduje na úrovni spred pandémie.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang