Index CAC 40 – zloženie, graf, ako investovať 2024

Index CAC 40 je hlavným referenčným ukazovateľom francúzskeho akciového trhu a predstavuje 40 najväčších spoločností kótovaných na parížskej burze Euronext. Čo je index CAC 40 a aké má zloženie? Ako investovať do CAC 40?

Ako kľúčový ukazovateľ francúzskej ekonomiky je index CAC 40 pozorne sledovaný investormi aj analytikmi. Jeho výkonnosť v priebehu času sa dá sledovať na CAC 40 grafe.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je CAC 40?

Index CAC 40, známy aj ako francúzsky akciový index, je pojem, ktorý môže znieť neznámo. Ide však o dôležitý ekonomický ukazovateľ, ktorý zohráva významnú úlohu na svetovom finančnom trhu.

CAC 40 je skratka pre Cotation Assistée en Continu (kontinuálne asistované kótovanie) a ide o referenčný index parížskej burzy Euronext Paris. Tvorí ho 40 najväčších a najaktívnejšie obchodovaných spoločností kótovaných na francúzskom akciovom trhu. Tieto spoločnosti pokrývajú širokú škálu odvetví vrátane energetiky, finančníctva, technológií a spotrebného tovaru.

Index bol vytvorený v roku 1987 so základnou hodnotou 1 000 bodov. Odvtedy sa stal jedným z najsledovanejších akciových indexov na svete, ktorý poskytuje investorom prehľad o výkonnosti francúzskeho akciového trhu.

Odráža celkové zdravie a výkonnosť francúzskej ekonomiky. Keďže index tvoria najväčšie a najvplyvnejšie spoločnosti v krajine, akékoľvek výrazné zmeny jeho hodnoty možno považovať za ukazovateľ hospodárskej klímy vo Francúzsku.

Index CAC 40 má tiež vplyv na globálny finančný trh. Ako jeden z hlavných európskych indexov je pozorne sledovaný investormi a analytikmi na celom svete. Akékoľvek výrazné pohyby indexu môžu mať vlnový efekt na ostatné trhy, najmä v Európe.

Index sa vypočítava metódou váženej trhovej kapitalizácie, čo znamená, že váha každej akcie sa určuje podľa jej celkovej trhovej hodnoty. To znamená, že väčšie spoločnosti v indexe majú väčší vplyv na jeho hodnotu.

Index sa prehodnocuje štvrťročne, pričom jednotlivé zložky sa prehodnocujú na základe ich trhovej kapitalizácie a objemu obchodovania. Tým sa zabezpečuje, že index zostáva reprezentatívny pre francúzsky akciový trh a prispôsobuje sa akýmkoľvek zmenám na trhu.

Aké ma index CAC 40 zloženie?

Zloženie indexu CAC 40 určuje výbor, ktorý sa schádza raz za štvrťrok a je zložený zo zástupcov Parížskej burzy, Euronext a finančného sektora. Výbor posudzuje výkonnosť 100 najväčších spoločností kótovaných na parížskej burze a na základe určitých kritérií vyberá 40 najlepších.

Jedným z hlavných kritérií na zaradenie do indexu CAC 40 je trhová kapitalizácia. Tá sa vzťahuje na celkovú hodnotu akcií spoločnosti v obehu a vypočíta sa vynásobením aktuálnej ceny akcie celkovým počtom akcií v obehu.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý výbor zohľadňuje, je likvidita akcií spoločnosti. Tá sa vzťahuje na jednoduchosť, s akou sa akcie spoločnosti dajú kúpiť a predať na burze. Spoločnosti s vyššou likviditou majú väčšiu šancu byť zaradené do indexu, pretože sú pre investorov považované za atraktívnejšie.

K zmenám v zložení indexu môže dôjsť aj v dôsledku fúzií a akvizícií, keď sa dve spoločnosti môžu zlúčiť a vytvoriť väčší subjekt, ktorý spĺňa kritériá na zaradenie do indexu. V takýchto prípadoch môže novovzniknutá spoločnosť nahradiť jednu z existujúcich spoločností v indexe.

Okrem toho index CAC 40 ovplyvňujú aj faktory, ako sú hospodárske podmienky, politické udalosti a trendy na svetových trhoch. Významná udalosť alebo kríza môže spôsobiť významné zmeny vo výkonnosti indexu, čo vedie k zmenám v jeho zložení.

Zloženie indexu CAC 40 teda nie je pevné a môže sa v priebehu času meniť. Spoločnosti môžu byť do indexu pridané alebo z neho odstránené na základe ich výkonnosti a trhovej kapitalizácie.

CAC 40 graf

Graf CAC 40 poskytuje cenné informácie o výkonnosti indexu a jeho konkrétnych odvetví a sektorov v rámci francúzskeho trhu. Zobrazuje výkonnosť indexu v priebehu času.

Na pohyblivom grafe sa dá nastaviť obdobie, za ktoré sa majú zobraziť výnosy indexu CAC 40. Graf sa nachádza na rôznych webových stránkach, napr. na Google Finance.

Graf indexu CAC 40 zobrazuje jeho výkonnosť v čase. (zdroj: Google Finance)

Ako investovať do CAC 40?

Investovanie do indexu sa môže zdať ako náročná úloha, najmä pre začiatočníkov. Môže to však byť skvelý spôsob, ako diverzifikovať portfólio a získať expozíciu voči niektorým z najväčších a najúspešnejších spoločností vo Francúzsku.

Pre skúsenejších investorov tu je investovanie do jednotlivých akcií spoločností kótovaných na indexe CAC 40. Je to spôsob, ako sa priamo podieľať na výkonnosti konkrétnej spoločnosti. Vyžaduje si to však rozsiahly prieskum a znalosti akciového trhu.

Ďalej to môžu byť podielové fondy. Ponúkajú diverzifikované portfólio akcií a sú aktívne spravované správcom fondu, ktorý vyberá a spravuje investície vo fonde. To môže viesť k vyšším poplatkom, ale aj k potenciálne vyšším výnosom.

Existuje aj obchodovanie s opciami. Je to pokročilejšia stratégia a zahŕňa nákup a predaj kontraktov na základe indexu CAC 40. Opcie dávajú kupujúcemu právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu v určitom časovom období. Tento typ investície môže byť rizikovejší a nemusí byť vhodný pre všetkých investorov.

Potom tu sú indexové fondy. Zvyčajne ich ponúkajú veľké finančné inštitúcie a môžu byť dobrou voľbou pre tých, ktorí chcú investovať do indexu CAC 40, ale nemajú čas alebo znalosti na riadenie vlastných investícií.

Avšak, jedným z najobľúbenejších spôsobov investovania do indexu CAC 40 sú fondy obchodované na burze (ETF). Ide o investičné fondy, ktoré sa obchodujú na burzách cenných papierov a sledujú výkonnosť indexu, napr. CAC 40.

ETF poskytujú pohodlný a cenovo výhodný spôsob, ako získať expozíciu voči košu akcií bez toho, aby musel investor kupovať každú z nich jednotlivo. Ponúkajú tiež diverzifikáciu a znižujú riziko investovania do jednej spoločnosti. Pri otázke ako vybrať ETF treba však zvážiť mnoho faktorov. Niektoré z ETF indexu CAC 40 sú:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF – Dist0,25 %2,883 miliardy €
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D0,20 %0,168 miliardy €
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR – EUR (C)0,25 %0,657 miliardy €
Porovnanie ETF indexu CAC 40

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,20 % až 0,25 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú investované do fondu.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Mnohí pasívni investori uprednostňujú práve ETF fondy. Sú vhodné pre investorov, ktorí chcú pravidelne posielať čiastku peňazí do investovania a viac sa o to nestarať. Do ETF sa dá investovať na rôznych online platformách, napr.:

  • obchodná obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro
  • online investičná platforma Portu
  • online investičná platforma Fondee

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším a online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred výberom vhodnej možnosti je dôležité dôkladne zvážiť investičné ciele, toleranciu rizika a úroveň odborných znalostí. Ako pri každej investícii sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom.

Pred investovaním je vhodné urobiť si prieskum a spoznať všetky riziká.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Index CAC 40 – porovnanie s indexmi vo svete

Index CAC 40 sa považuje za jeden z najdôležitejších indexov v Európe a často sa používa ako barometer francúzskej ekonomiky. Ako je však na tom v porovnaní s inými významnými indexmi na svete, ako sú S&P 500, Dow Jones a Nasdaq?

Index S&P 500, ktorý sa často považuje za najreprezentatívnejší index akciového trhu v USA, sleduje výkonnosť 500 veľkých spoločností kótovaných na newyorskej burze a na burze Nasdaq.

S trhovou kapitalizáciou viac ako 33 biliónov USD je S&P 500 najsledovanejším indexom na svete. Pre porovnanie, CAC 40 má trhovú kapitalizáciu približne 1,8 bilióna USD, takže je podstatne menší ako S&P 500. Pokiaľ však ide o výkonnosť, CAC 40 sa v posledných rokoch drží v porovnaní s indexom S&P 500 na rovnakej úrovni.

Pri indexe Dow Jones, ktorý sleduje výkonnosť 30 veľkých verejne vlastnených spoločností v Spojených štátoch, vidno podobný trend. Zatiaľ čo Dow Jones má trhovú kapitalizáciu viac ako 8 biliónov USD, CAC 40 stále dokázal držať krok, pokiaľ ide o výkonnosť.

Nakoniec je tu Nasdaq, ktorý je známy svojím zameraním na technologické akcie. S trhovou kapitalizáciou viac ako 17 biliónov USD je po newyorskej burze druhou najväčšou burzou na svete. CAC 40 sa síce nemôže rovnať trhovej kapitalizácii indexu Nasdaq, ale z hľadiska výkonnosti sa mu vyrovná.

Hoci index CAC 40 nemá takú veľkosť alebo trhovú kapitalizáciu ako S&P 500, Dow Jones či Nasdaq, v posledných rokoch sa ukázal ako výkonný. Keďže francúzska ekonomika naďalej rastie, index CAC 40 budú investori určite v rámci svetového trhu sledovať.

Index CAC 40 nemá trhovú kapitalizáciu ako svetové indexy, no stále je veľmi výkonný.

Index CAC 40 – porovnanie v Európe

Index CAC 40 je nepochybne jedným z najvplyvnejších indexov v Európe. Tvorí ho 40 najvýznamnejších spoločností kótovaných na parížskej burze Euronext, ktoré reprezentujú širokú škálu odvetví. Ako je však tento index porovnateľný s inými významnými európskymi indexmi, ako sú DAX 40, FTSE 100 a MIB 40?

Jednou z hlavných podobností medzi týmito indexmi je, že všetky reprezentujú najlepšie spoločnosti vo svojich krajinách. DAX 40 napríklad sleduje výkonnosť 40 najväčších a najlikvidnejších spoločností kótovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov.

Ďalej FTSE 100 zahŕňa 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze cenných papierov. Podobne MIB 40 sleduje 40 najväčších spoločností na talianskom akciovom trhu.

Pokiaľ však ide o výkonnosť, CAC 40 v posledných rokoch nezaostával za svojimi európskymi náprotivkami. Jedným z dôvodov silnej výkonnosti CAC 40 je jeho expozícia voči globálnej ekonomike. Mnohé zo spoločností kótovaných v indexe majú celosvetovú pôsobnosť a nie sú závislé len od francúzskeho trhu.

Ďalším faktorom, ktorým sa index CAC 40 odlišuje od svojich náprotivkov, je jeho silné zameranie na inovácie a technológie. Keďže sa svet stáva čoraz viac digitálnym, spoločnosti v indexe CAC 40 sa prispôsobujú a investujú do nových technológií, aby si udržali konkurencieschopnosť.

Na porovnanie, nemecký index DAX 40 je do veľkej miery závislý od automobilového priemyslu, ktorý v posledných rokoch čelil problémom v dôsledku obchodného napätia a prechodu na elektrické vozidlá. Aj index FTSE 100 čelil protivetru, a to v súvislosti s neistotou okolo brexitu a vplyvom pandémie na hospodárstvo Spojeného kráľovstva.

Ani index CAC 40 však nebol voči výzvam imúnny. Na index mala výrazný vplyv pandémia COVID-19, ktorá spôsobila, že v marci 2020 index zaznamenal prudký pokles. Odvtedy sa však podobne ako ostatné hlavné indexy na celom svete zotavil a v súčasnosti sa obchoduje na úrovni spred pandémie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang