Ako vybrať ETF – nízkonákladové a najlepšie fondy

Fondy obchodované na burze alebo ETF sa v posledných rokoch stávajú medzi investormi čoraz obľúbenejšími. Tieto investičné nástroje ponúkajú jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob, ako získať expozíciu voči rôznym aktívam. Ako vybrať ETF? A ako investovať do ETF?

Vzhľadom na rastúci počet dostupných ETF môže byť ťažké určiť, ktoré z nich sú najvhodnejšie pre investičné ciele konkrétneho investora. Je potrebné zvážiť viaceré faktory.

Čo je to ETF?

ETF (Exchange-Traded Fund) je populárna investičná možnosť, ktorá sa v posledných rokoch výrazne rozšírila. Zjednodušene povedané, ETF je „celý balík“ cenných papierov, ktorý sleduje určitý index (napr. Nasdaq, DAX, FTSE 100, MIB 40 či CAC 40), komoditu alebo sektor. Je podobný podielovému fondu, ale má niekoľko zásadných rozdielov.

Jednou z hlavných výhod ETF sú ich nízke náklady. Na rozdiel od podielových fondov majú ETF investičné fondy nižšie poplatky za správu, čo z nich robí nákladovo efektívnejšiu investičnú možnosť. Okrem toho sa s ETF obchoduje na burzách počas celého dňa, čo investorom umožňuje väčšiu flexibilitu a likviditu.

Ďalšou výhodou ETF je ich diverzifikácia. Keďže ETF sledujú konkrétny index alebo sektor, poskytujú investorom expozíciu voči širokému spektru spoločností v rámci daného indexu alebo sektora. To pomáha znižovať riziko investorov, keďže ich investícia je rozložená medzi viaceré cenné papiere, a nie je sústredená v jednej spoločnosti.

ETF ponúkajú aj daňovú efektívnosť. Keďže majú nižšiu mieru obratu v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondmi, ETF generujú menej kapitálových ziskov, čo má za následok nižšie daňové dôsledky pre investorov.

Jedným z najpríťažlivejších aspektov ETF je tiež ich jednoduchosť. Sú ľahko pochopiteľné a nevyžadujú si takmer žiadne odborné znalosti akciového trhu. To z nich robí skvelú voľbu pre začínajúcich investorov, ktorí chcú vstúpiť na trh.

ETF tiež umožňujú flexibilitu pri riadení portfólia. Investori môžu nakupovať a predávať ETF rovnako ako jednotlivé akcie, čo im dáva možnosť upravovať svoje portfólio podľa vývoja na trhu a svojich investičných cieľov.

ETF fondy sú však aj skvelou voľbou pre pasívnych investorov, ktorí uprednostňujú práve pasívne investovanie. Okrem toho, mnoho brokerov umožňuje automatické investovanie do takýchto investícií pre ešte pohodlnejšiu správu portfólia a možnosť dosiahnuť vysnívaný pasívny príjem.

Ako vybrať ETF?

ETF ponúkajú diverzifikované portfólio aktív, vďaka čomu predstavujú nízkorizikovú investičnú možnosť. Avšak pri množstve ETF, ktoré sú na trhu k dispozícii, môže byť výber toho správneho zložitejší. Je niekoľko kľúčových faktorov, ktoré je potrebné pri výbere ETF zvážiť:

 1. Pochopenie vlastných investičných cieľov
  Investor si musí položiť otázku, či chce dlhodobý rast, pravidelný príjem, kombináciu oboch alebo niečo ďalšie. To pomôže zúžiť možnosti.
 2. Preskúmanie podkladových aktív
  ETF sa skladajú z balíku podkladových aktív, ako sú akcie, komodity alebo dlhopisy (dlhopisové ETF). Je veľmi dôležité preskúmať a pochopiť aktíva zahrnuté v ETF, o ktorých investor uvažuje. Treba si pozrieť zloženie ETF a zistiť, či zodpovedá jeho tolerancii voči riziku a investičnej stratégii.
 3. Kontrola pomeru nákladov (TER)
  Fondy ETF si účtujú poplatok za správu známy ako pomer nákladov. Tento poplatok sa odpočítava z aktív fondu a môže mať významný vplyv na výnosy. Je vhodné porovnať pomery nákladov rôznych ETF a vybrať si fond s nižším pomerom, pretože bude mať menší vplyv na konečné výnosy.
 4. Zváženie veľkosti a likvidity fondu
  Veľkosť ETF a jeho likvidita môžu zohrávať zásadnú úlohu pri jeho výkonnosti. Veľký a likvidný ETF má zvyčajne nižšie rozpätie ponuky a dopytu, čo uľahčuje nákup a predaj akcií. Okrem toho je pravdepodobné, že väčší ETF bude mať nižšie nákladové pomery, keďže poplatok za správu sa rozloží na väčší objem aktív.
 5. Zhodnotenie výkonnosti fondu
  Hoci minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky, je nevyhnutné zhodnotiť, ako sa ETF darilo v minulosti. Je dobré pozrieť si výnosy fondu za rôzne časové obdobia a porovnať ich s jeho referenčným indexom. Užitočné je tiež zistenie volatility fondu a toho, ako sa mu darilo počas poklesov na trhu.
 6. Pochopenie stratégie fondu
  Každý ETF má špecifickú investičnú stratégiu, napr. sleduje určitý index. Je veľmi dôležité pochopiť stratégiu ETF a to, ako zapadá do celkového investičného portfólia. Jasná stratégia pomôže k správnemu rozhodnutiu a investor sa tak vyhne impulzívnym investičným rozhodnutiam.
 7. Zváženie daňových dôsledkov
  Niektoré ETF môžu mať vyššiu mieru obratu, čo má za následok vyššie dane z kapitálových výnosov. Pred investovaním do ETF sa odporúča poradiť sa s daňovým poradcom.

Výber správneho ETF si vyžaduje dôkladné zváženie investičných cieľov aj prieskum podkladových aktív, poplatkov, výkonnosti a stratégie. Pochopením týchto faktorov môže aj začínajúci investor jednoducho zistiť, ako vybrať ETF, ktoré sú v súlade s jeho investičnými cieľmi.

Treba myslieť aj na pravidelnú kontrolu investícií a ich úpravu podľa potreby. Tak investor zostane na ceste k svojim finančným cieľom.

Pri výbere ETF je dôležitý vlastný prieskum a určenie investičných cieľov.

Najlepšie nízkonákladové ETF

Pri veľkom množstve dostupných možností nie je orientácia vo svete ETF jednoduchá, a to najmä pre tých, ktorí majú obmedzený rozpočet. Tu je na výber niekoľko možností z ETF. Ide o najlepšie ETF a zároveň nízkonákladové ETF:

 • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating –⁠ tento ETF od spoločnosti Vanguard má nízky pomer nákladov len 0,22 % a sleduje index FTSE All-World
 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) –⁠ je to ETF s nákladovým pomerom 0,07 % a sleduje index S&P 500, ktorý zahŕňa 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v USA
 • iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) –⁠ ide o fond s nákladovým pomerom 0,10 % a sleduje index EURO STOXX 50
 • iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) –⁠ tento ETF s nákladovým pomerom 0,07 % sleduje index FTSE 100
 • Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C –⁠ je to ETF sledujúci index MSCI Emerging Markets a pomer nákladov má iba 0,18 %

Uvedené ETF sú len niekoľkými príkladmi mnohých nízkonákladových možností, ktoré sú na trhu k dispozícii. Pred výberom vhodného ETF je dôležité vykonať vlastný prieskum a zvážiť investičné ciele.

Porovnanie – nízkonákladové ETF

Keď ide o investovanie do ETF, jedným z hlavných faktorov pre investorov sú náklady. Nízkonákladové ETF si v posledných rokoch získali popularitu, pretože investorom ponúkajú nákladovo efektívny spôsob diverzifikácie ich portfólia.

Pomery nákladov sú jedným z kľúčových faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere nízkonákladových ETF. Čím nižší je pomer nákladov, tým je ETF pre investorov nákladovo efektívnejší. Nižšie je uvedená porovnávacia tabuľka niektorých nízkonákladových ETF a ich nákladových pomerov:

Názov ETFTERPočet firemVeľkosť fondu
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF0,22 % 3 677 7,230 miliardy €
iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,07 %50456,397 miliardy €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF0,10 %513,330 miliardy €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF0,07 %1022,218 miliardy €
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C0,18 %1 4804,320 miliardy €
Porovnanie nízkonákladových ETF

Ukazovateľ pomer nákladov (TER) je ročný poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ ETF za správu fondu. Ako je uvedené v tabuľke, všetky ETF majú mimoriadne nízky pomer nákladov, ktorý sa pohybuje od 0,07 % do 0,22 %.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Počet firiem v ETF predstavuje počet jednotlivých akcií alebo dlhopisov držaných vo fonde. Všetky ETF ponúkajú širokú škálu akcií a dlhopisov. Veľkosť fondu ukazuje, koľko peňazí je investovaných v danom ETF, teda akú má fond hodnotu.

Celkovo všetky spomenuté ETF ponúkajú nízkonákladovú, diverzifikovanú expozíciu na príslušných trhoch. Je dôležité, aby investori pred výberom správneho nízkonákladového ETF pre svoje portfólio dôkladne zvážili svoje investičné ciele a toleranciu voči riziku.

Ako vybrať ETF S&P 500 indexu?

Index S&P 500 je obľúbenou voľbou pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio a potenciálne dosiahnuť solídne výnosy v dlhodobom horizonte. Vo svojom portfóliu má 500 spoločností a dlhodobo dosahuje vysokú výkonnosť. Ako vybrať ETF S&P 500?

 • pomer nákladov – pomery nákladov sa medzi ETF S&P 500 môžu výrazne líšiť, preto je dôležité ich porovnať a vybrať taký, ktorý má nižší pomer nákladov
 • chyba sledovania – vzťahuje na rozdiel medzi výkonnosťou ETF a skutočným indexom S&P 500; nižšia chyba sledovania znamená, že ETF presne kopíruje index, zatiaľ čo vyššia chyba sledovania naznačuje, že ETF nemusí presne reprezentovať výkonnosť indexu; preto sa treba zamerať na ETF s nízkou chybou sledovania
 • likvidita – je meradlom toho, ako ľahko možno ETF na trhu kúpiť alebo predať; vysoko likvidný ETF bude mať vysoký objem obchodovania, čo uľahčuje vstup do pozícií a výstup z nich bez výrazných cenových výkyvov; pri výbere je teda dobrý ETF s vysokou likviditou
 • veľkosť fondu – môže tiež zohrávať úlohu pri jeho výkonnosti a stabilite; väčší ETF s vyšším objemom spravovaných aktív môže byť stabilnejší a mať nižšie náklady vďaka úsporám z rozsahu; menší ETF môže byť pružnejší a schopný rýchlo upravovať svoje portfólio
 • štruktúra fondu – ETF môžu mať fyzickú alebo syntetickú štruktúru; fyzické ETF držia skutočné cenné papiere v indexe, ktorý sledujú; syntetické ETF používajú finančné deriváty na replikáciu výkonnosti indexu; fyzické ETF bývajú transparentnejšie a majú menšie riziko protistrany, čo z nich robí bezpečnejšiu možnosť pre väčšinu investorov

Pri otázke ako vybrať ETF S&P 500 je potrebné zvážiť mnoho faktorov. Jednou z najlepších možností ETF sledujúceho index S&P 500 je iShares Core S&P 500 UCITS ETF, ktorý má nízky pomer nákladov 0,07 %.

Najlepší ETF pre jednotlivca bude nakoniec závisieť od jeho konkrétnych investičných cieľov a tolerancie voči riziku. Pred rozhodnutím je dôležité dôkladne preskúmať a porovnať možnosti.

ETF S&P 500 indexu môžu byť veľmi výnosné.

Ako investovať do ETF?

Jednou z hlavných výhod ETF je ich dostupnosť. Na rozdiel od tradičných podielových fondov, ktoré sú zvyčajne dostupné len prostredníctvom finančného poradcu alebo makléra, ETF si môže kúpiť každý, kto má maklérsky účet.

So vznikom online investičných platforiem, ako sú Portu a eToro, sa investovanie do ETF stalo pre bežného človeka ešte dostupnejšie. Tieto platformy ponúkajú používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré začiatočníkom uľahčuje začať investovať do ETF len niekoľkými kliknutiami.

Portu patrí medzi najlepšie voľby pre začiatočníkov, ktorí chcú každý mesiac pravidelne posielať určitú čiastku do investícií. Pri fixácii na 15 rokov je možné získať poplatok vo výške 0,6 % ročne, ktorý patrí k najnižším pre investičné platformy.

Zistiť o Portu viac >

Okrem toho ponúkajú na výber širokú škálu možností, čo investorom umožňuje prispôsobiť si portfólio podľa ich vlastných potrieb. Vďaka možnosti investovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek sa investovanie do ETF na platformách ako Portu a eToro stalo pohodlnou a cenovo dostupnou možnosťou.

eToro je možné odporučiť pokročilejším investorom, ktorí si chcú poskladať vlastné portfólio na základe svojich úsudkov.

Zistiť o eToro viac >


U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Niektorí poskytovatelia ETF, ako napríklad Vanguard a iShares, ponúkajú vlastné online platformy, na ktorých môžu investori priamo nakupovať ich ETF. Môže to byť nákladovo efektívna možnosť, pretože odpadá potreba sprostredkovateľa. Investori by však mali mať na pamäti, že nie všetci poskytovatelia ETF túto možnosť ponúkajú a môže byť obmedzená na niektoré ETF.

Okrem online platforiem môžu investori investovať do ETF aj prostredníctvom tradičných maklérskych spoločností alebo finančných poradcov. Tieto možnosti môžu byť vhodnejšie pre tých, ktorí uprednostňujú individuálnejší prístup k svojim investíciám, alebo pre tých, ktorí hľadajú poradenstvo.

Je dôležité poznamenať, že bez ohľadu na to, kde sa investor rozhodne investovať do ETF, je veľmi dôležité urobiť si prieskum a pochopiť výdavky a riziká spojené s každou investíciou. Odporúča sa tiež mať jasný investičný plán a pravidelne sledovať a upravovať svoje portfólio podľa potreby.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang