Dlhopisové ETF – čo to je, ako vybrať fond

Investovanie do dlhopisov je už dlho obľúbenou stratégiou investorov, ktorí hľadajú stabilný a predvídateľný zdroj príjmu. Môže byť náročné orientovať sa na trhu s dlhopismi a nájsť tie správne investičné príležitosti. Práve tu prichádzajú na rad dlhopisové fondy obchodované na burze (ETF). Čo sú dlhopisové ETF? Ako vybrať ETF?

ETF dlhopisy ponúkajú pohodlný a nákladovo efektívny spôsob prístupu na trh s dlhopismi a poskytujú investorom rozmanité portfólio cenných papierov s pevným príjmom.

Čo sú dlhopisové ETF?

Dlhopisové fondy obchodované na burze (ETF) si v posledných rokoch získavajú medzi investormi čoraz väčšiu popularitu. Čo však presne sú dlhopisové ETF a ako fungujú?

Dlhopisové ETF alebo Bond ETF sú typ investičného nástroja, ktorý kombinuje vlastnosti dlhopisu a ETF. Podobne ako tradičné dlhopisy, aj dlhopisové ETF predstavujú pôžičku dlžníkovi, zvyčajne vláde alebo spoločnosti. Namiesto nákupu jednotlivých dlhopisov však investori môžu kúpiť akcie ETF, ktoré držia diverzifikované portfólio dlhopisov.

Dlhopis je finančný nástroj, ktorý predstavuje pôžičku poskytnutú investorom dlžníkovi, vláde alebo spoločnosti. Keď investor kupuje dlhopis, v podstate požičiava svoje peniaze emitentovi na stanovené obdobie za pevnú úrokovú sadzbu.

Dlhopisy sú pre vlády a spoločnosti spôsobom, ako získať peniaze na projekty alebo prevádzku, a pre investorov spôsobom, ako získať výnos zo svojej investície. V porovnaní s akciami sa považujú za menej rizikovú investíciu, ale zvyčajne ponúkajú nižší výnos. Dlhopisy sa môžu kupovať a predávať na voľnom trhu a ich hodnota môže kolísať v závislosti od úrokových sadzieb a úverového ratingu emitenta.

Výhody dlhopisových ETF

Jednou z hlavných výhod dlhopisových ETF je ich likvidita. Na rozdiel od tradičných dlhopisov, s ktorými sa obchoduje mimo burzy tak ako s Penny Stocks, dlhopisové ETF sa môžu kupovať a predávať na burzách počas celého dňa, čo investorom poskytuje flexibilitu pri rýchlom vstupe do pozícií a ich opúšťaní.

Ďalšou výhodou dlhopisových ETF sú ich nízke náklady. Keďže sa s nimi obchoduje na burzách, investori sa môžu vyhnúť poplatkom a prirážkam spojeným s nákupom jednotlivých dlhopisov od makléra. Okrem toho dlhopisové ETF majú zvyčajne nižšie poplatky za správu v porovnaní s aktívne spravovanými dlhopisovými fondmi.

ETF dlhopisy ponúkajú aj výhody diverzifikácie. Tým, že dlhopisové ETF držia portfólio dlhopisov od rôznych emitentov a s rôznou splatnosťou, môžu pomôcť zmierniť riziko a zabezpečiť stabilný tok príjmov prostredníctvom výplaty úrokov.

Investovanie do dlhopisových ETF ponúka investorom aj možnosť prístupu k širokému spektru dlhopisových trhov. Dlhopisové ETF poskytujú expozíciu voči rôznym typom dlhopisov, od podnikových dlhopisov až po štátne dlhopisy z rôznych krajín, čo investorom umožňuje prispôsobiť svoje portfólio ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Je dôležité poznamenať, že dlhopisové ETF nie sú bezrizikové. Ako pri každej investícii, aj tu vždy existuje riziko straty peňazí, najmä v prípade dlhopisových ETF, ktoré držia menej kvalitné alebo vysoko výnosné dlhopisy. Je veľmi dôležité, aby investori pred investovaním dôkladne preskúmali a pochopili podkladové dlhopisy, ktoré ETF drží.

ETF dlhopisy majú viacero výhod.

Dlhopisové ETF a pasívne investovanie

Pasívne investovanie prostredníctvom dlhopisových ETF ponúka investorom prístup bez zbytočných starostí. Tieto fondy sú pasívne spravované. Ich cieľom je sledovať výkonnosť konkrétneho dlhopisového indexu.

To znamená, že investori nemusia svoje portfólio neustále sledovať a meniť, pretože fond automaticky upraví svoje podiely tak, aby zodpovedali indexu.

Aké ETF na dlhopisy vybrať?

Pokiaľ ide o investovanie do dlhopisov, existuje niekoľko možností v podobe dlhopisových ETF. Tieto fondy ponúkajú investorom expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu dlhopisov, čo z nich robí atraktívnu voľbu pre tých, ktorí chcú do svojho portfólia pridať cenné papiere s pevným výnosom.

Ako sa však pri takom množstve možností rozhodnúť, aké ETF na dlhopisy vybrať? Treba zvážiť niekoľko faktorov:

  • pochopiť podkladové podiely – niektoré ETF sa napr. môžu zameriavať na štátne dlhopisy, zatiaľ čo iné môžu obsahovať podnikové dlhopisy alebo kombináciu oboch; pochopenie podkladových podielov poskytne lepšiu predstavu o riziku a potenciáli výnosu ETF.
  • zvážiť kreditnú kvalitu – dlhopisové ETF sú hodnotené na základe kreditnej kvality dlhopisov, ktoré držia; tento rating určujú nezávislé ratingové agentúry a je ukazovateľom schopnosti emitenta splácať svoj dlh; všeobecne platí, že dlhopisy s vyššou kreditnou kvalitou ponúkajú nižšie výnosy, ale zároveň sú spojené s nižším rizikom; na druhej strane dlhopisy s nižšou kreditnou kvalitou môžu ponúkať vyššie výnosy, ale sú spojené s vyšším rizikom
  • pozrieť sa na pomer nákladov – je dôležité zvážiť náklady na investovanie; zvyčajne sa to meria pomerom nákladov, čo je ročný poplatok účtovaný poskytovateľom ETF; nižší pomer nákladov znamená, že väčšia časť investície ide na podkladové dlhopisy, čo z neho robí nákladovo efektívnejšiu možnosť
  • pochopiť duráciu a výnos – durácia je miera citlivosti dlhopisu na zmeny úrokových sadzieb; dlhšia durácia znamená, že cena dlhopisu bude viac ovplyvnená zmenami úrokových sadzieb; pri očakávaní rastu úrokových sadzieb, môže byť rozumné vybrať si dlhopisový ETF s kratšou duráciou, aby sa minimalizoval vplyv na investíciu
  • zvážiť poskytovateľa ETF – treba hľadať renomovaných poskytovateľov, ktorí majú skúsenosti so správou dlhopisových ETF

Ako vždy, pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom. Pri otázke ako vybrať ETF sa naskytne mnoho možností. Výber ovplyvňuje napr. pomer nákladov:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating0,07 %1,317 miliardy €
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)0,09 %4,147 miliardy €
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist0,10 %0,098 miliardy €
Porovnanie dlhopisových ETF

Ukazovateľ pomer nákladov (TER) je ročný poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ ETF za správu fondu. Ako je uvedené v tabuľke, všetky ETF majú mimoriadne nízky pomer nákladov, ktorý sa pohybuje od 0,07 % do 0,10 %.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Kde investovať do ETF?

Investori sa môžu rozhodnúť investovať do ETF prostredníctvom samotných poskytovateľov ETF. Títo poskytovatelia, ako napríklad iShares spoločnosti BlackRock, ponúkajú investorom na výber širokú škálu možností ETF.

Jednou z výhod investovania priamo u poskytovateľov je, že investori majú často prístup k nižším nákladovým pomerom. Okrem toho mnohí poskytovatelia ponúkajú nástroje a zdroje, ktoré investorom pomáhajú prijímať informované rozhodnutia, napr. prehľad a analýzu trhu.

Jednou z obľúbených metód investovania je tiež používanie online platforiem, ktoré investorom umožňujú jednoducho nakupovať a predávať ETF len niekoľkými kliknutiami. Tieto platformy často ponúkajú širokú škálu nízkonákladových ETF od rôznych poskytovateľov, čo investorom uľahčuje diverzifikáciu portfólia.

Mnohé z týchto platforiem tiež ponúkajú vzdelávacie zdroje a nástroje. To môže byť užitočné najmä pre tých, ktorí sú v ETF nováčikmi a chcú sa o trhu dozvedieť viac ešte pred uskutočnením svojej prvej investície.

Online platformy predstavujú pohodlný a nákladovo efektívny spôsob investovania do ETF. Ponúkajú celý rad funkcií a zdrojov. Niektoré z nich sú napr.:

  • online investičná platforma Portu
  • online obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro

Online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Sú obľúbeným nástrojom aj pre pasívnych investorov, ktorí uprednostňujú práve pasívne investovanie. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Portu

Investičná spoločnosť Portu vznikla v spoločnosti WOOD & Company. Dnes už funguje a poskytuje podporu aj v slovenčine. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov.

Investori musia počítať s dlhšou dobou investovania, aby sa prejavilo zložené úročenie. Iné poplatky Portu nemá. Nevyžaduje ani poplatok za premenu EUR do iných mien. Platforma je vhodná pre investorov, ktorí chcú pravidelne niekam posielať čiastku peňazí a o investíciu sa viac nestarať.

Online platforma Portu ponúka mnoho diverzifikovaných portfólií, ktoré zahŕňajú americké aj európske akcie. V širokom výbere si každý investor nájde to svoje. Viac informácií je v recenzii Portu.

XTB

Platforma XTB vznikla v Poľsku a investorom ponúka množstvo spôsobov investovania. Aj táto spoločnosť funguje v slovenčine a poskytuje v slovenskom jazyku aj podporu. XTB sa zameriava na aktívne i pasívne investovanie.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou ponúka poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. Novinkou od septembra 2023 je možnosť vytvoriť si investičnú ETF stratégiu. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 78 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

eToro

Online investičná platforma eToro na rozdiel od predošlých dvoch ešte neposkytuje podporu v slovenskom jazyku. Spoločnosť eToro tiež ponúka rôzne spôsoby investície a je obľúbenou voľbou mnohých investorov.

Platforma eToronízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva a sú prehľadne uvedené na webovej stránke eToro. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Dlhopisové ETF ponúkajú investorom pohodlný a efektívny spôsob prístupu na trh s pevným výnosom. Poskytujú diverzifikáciu, nízke náklady a flexibilitu, vďaka čomu sú obľúbenou voľbou pre individuálnych aj inštitucionálnych investorov.

Vzhľadom na pokračujúci rast a rozvoj trhu s dlhopismi budú dlhopisové ETF pravdepodobne aj naďalej dôležitým nástrojom pre investorov, ktorí sa snažia vytvoriť dobre vyvážené a diverzifikované investičné portfólio.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang