Nízkonákladové ETF –⁠ najlepšie fondy a ako do nich investovať

ETF, fondy obchodované na burze, sú v posledných rokoch medzi investormi čoraz obľúbenejšie a ponúkajú lacný a efektívny spôsob diverzifikácie portfólia. Čo je to ETF? Ako vybrať ETF? Aké sú najlepšie ETF fondy a ako investovať do ETF?

S nárastom počtu ETF rastie dopyt po nízkonákladových možnostiach, ktoré môžu zabezpečiť dlhodobé výnosy.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to ETF?

ETF (Exchange-Traded Fund) je typ investičného nástroja, ktorý si v posledných rokoch získal popularitu. Je podobný podielovému fondu, pretože združuje peniaze od viacerých investorov na nákup diverzifikovaného portfólia aktív.

Na rozdiel od podielových fondov sa však s ETF obchoduje na burzách cenných papierov, čo znamená, že sa môžu kupovať a predávať počas dňa rovnako ako jednotlivé akcie. Investovať sa dá napr. do kryptomenových ETF.

Jednou z hlavných výhod ETF sú ich nízke náklady. V porovnaní s podielovými fondmi majú tieto investičné fondy zvyčajne nižšie poplatky za správu, čo z nich robí atraktívnu možnosť pre investorov, ktorí chcú minimalizovať výdavky.

Okrem toho sú ETF spravované pasívne, čo znamená, že sledujú konkrétny trhový index, napríklad S&P 500, namiesto toho, aby ich aktívne spravoval správca fondu. To tiež prispieva k ich nižším poplatkom, keďže do investičného procesu zasahuje menej ľudí.

Ďalšou výhodou ETF je ich flexibilita. Možno ich kupovať a predávať kedykoľvek počas obchodných hodín, čo investorom poskytuje likviditu a možnosť rýchlo reagovať na zmeny na trhu. To je v protiklade s podielovými fondmi, ktorých cena sa stanovuje a obchoduje až na konci každého obchodného dňa.

ETF tiež ponúkajú širokú škálu investičných možností. Existujú ETF, ktoré sledujú rôzne burzové indexy, napríklad Dow Jones alebo NASDAQ, ako aj ETF, ktoré sa zameriavajú na konkrétne sektory alebo odvetvia. Okrem toho existujú ETF, ktoré sledujú komodity, dlhopisy a dokonca aj meny.

Jednou z kľúčových výhod ETF je tiež ich daňová efektívnosť. Keďže sú pasívne spravované, dochádza k menšiemu nákupu a predaju aktív v rámci fondu, čo znižuje možnosť rozdelenia kapitálových výnosov. Výsledkom môžu byť nižšie dane pre investorov v porovnaní s aktívne spravovanými fondmi.

Ako každá investícia tak aj ETF majú svoje nevýhody. Jedným z potenciálnych rizík je volatilita trhu. Keďže s ETF sa obchoduje na burzách, ich hodnota môže počas dňa kolísať, čo investorov vystavuje výkyvom na trhu. Hoci ETF ponúkajú diverzifikáciu, môžu byť tiež koncentrované v určitých sektoroch alebo odvetviach, čo ich môže urobiť zraniteľnejšími voči poklesom trhu.

Na záver možno konštatovať, že ETF sú obľúbenou investičnou možnosťou pre svoje nízke náklady, flexibilitu a daňovú efektívnosť. Poskytujú diverzifikáciu a možnosť ľahko investovať do rôznych tried aktív, čo z nich robí cenný nástroj na vytvorenie dobre orientovaného portfólia.

Ako pri každej investícii je však dôležité, aby si investori pred investovaním do ETF urobili prieskum a plne porozumeli rizikám a potenciálnym nevýhodám.

Nízkonákladové ETF

Nízkonákladové ETF ponúkajú nákladovo efektívny spôsob diverzifikácie investícií a získavania expozície voči širokému spektru aktív. Jednou z hlavných výhod nízkonákladových ETF je ich nízky pomer nákladov. Ide o ročný poplatok, ktorý investori platia na pokrytie prevádzkových nákladov a nákladov na správu fondu.

V porovnaní s tradičnými podielovými fondmi, ktoré môžu mať nákladový pomer 1 % alebo viac, majú nízkonákladové ETF zvyčajne nákladový pomer nižší ako 0,5 %. To znamená, že investori môžu ušetriť značnú sumu peňazí na poplatkoch, čo im umožňuje ponechať si väčšiu časť výnosov z investícií.

Ďalšou výhodou nízkonákladových ETF je ich daňová efektívnosť. ETF sú štruktúrované tak, aby minimalizovali vyplácanie kapitálových výnosov. Je to preto, že ETF sledujú podkladový index, a nie sú aktívne spravované ako podielové fondy.

Okrem toho sú nízkonákladové ETF vysoko likvidné, čo znamená, že sa dajú ľahko kupovať a predávať na burze. To poskytuje investorom flexibilitu, vďaka ktorej môžu rýchlo upraviť svoje investície v reakcii na zmeny na trhu alebo osobné finančné ciele.

Jednou z najatraktívnejších vlastností nízkonákladových ETF je ich schopnosť zabezpečiť širokú diverzifikáciu. Tieto fondy sledujú konkrétny index, napr. S&P 500 alebo Dow Jones, ktorý obsahuje kôš akcií alebo iných aktív. To umožňuje investorom získať expozíciu voči širokému spektru spoločností a priemyselných odvetví, čím sa znižuje riziko.

Okrem nízkych nákladov a výhod diverzifikácie ponúkajú nízkonákladové ETF investorom aj jednoduchý prístup. Možno ich kupovať a predávať aj prostredníctvom online investičných platforiem. Toto pohodlie z nich robí obľúbenú voľbu pre tých, ktorí chcú investovať do rôznych aktív bez toho, aby museli každé z nich aktívne spravovať.

Investovanie do nízkonákladových ETF má mnoho výhod.

Ako vybrať ETF?

Pri investovaní na akciovom trhu sa mnohí ľudia obracajú na fondy obchodované na burze (ETF) ako na spôsob, ako diverzifikovať svoje portfólio a potenciálne dosiahnuť vyššie výnosy.

Ako však pri tisíckach ETF zistiť, ktoré z nich sú vhodné pre investičné ciele investora? Tu je niekoľko kľúčových faktorov, ktoré treba pri výbere ETF zvážiť:

  • porozumieť podkladovým aktívam – ETF môžu sledovať širokú škálu aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a meny; je dôležité pochopiť, aké aktíva ETF drží a ako sú v súlade s investičnými cieľmi
  • pozrieť sa na pomer nákladov – ETF si účtujú ročný poplatok známy ako nákladový pomer; vo všeobecnosti platí, že čím nižší je pomer nákladov, tým lepšie sú investičné výnosy
  • zvážiť diverzifikáciu fondu – nie všetky ETF sú rovnaké, pokiaľ ide o diverzifikáciu; niektoré môžu mať vyššiu koncentráciu v určitom sektore alebo odvetví, zatiaľ čo iné môžu mať vyváženejší mix aktív
  • pozrieť sa na výkonnosť fondu – minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov, ale môže poskytnúť prehľad o tom, ako sa ETF darilo v priebehu času; dá sa pozrieť výkonnosť fondu za rôzne časové obdobia
  • zvážiť veľkosť a likviditu fondu – veľkosť ETF môže ovplyvniť jeho likviditu, ktorá sa vzťahuje na jednoduchosť nákupu a predaja akcií; väčšie ETF majú zvyčajne vyššie objemy obchodovania, čo investorom uľahčuje nákup a predaj akcií; menšie ETF môžu mať nižšiu likviditu, čo môže mať za následok väčšie rozpätia medzi ponukou a dopytom a potenciálne vyššie náklady na obchodovanie

Výber správneho ETF si vyžaduje dôkladné preskúmanie jeho podkladových aktív, pomeru nákladov, diverzifikácie, výkonnosti aj veľkosti. Po zhodnotení týchto faktorov a určení investičných cieľov sa dá vytvoriť dobre diverzifikované portfólio.

Pri otázke, ako vybrať ETF, je dobré urobiť dôkladný prieskum a poradiť sa s finančným poradcom. Na výber je mnoho fondov s rôznymi pomermi nákladov. Niektoré z nízkonákladových ETF sú:

Názov ETFTERPočet firemVeľkosť fondu
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF0,22 % 3 677 7,230 miliardy €
iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,07 %50456,397 miliardy €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF0,10 %513,330 miliardy €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF0,07 %1022,218 miliardy €
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C0,18 %1 4804,320 miliardy €
Porovnanie nízkonákladových ETF

Ukazovateľ pomer nákladov (TER) je ročný poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ ETF za správu fondu. Ako je uvedené v tabuľke, všetky ETF majú mimoriadne nízky pomer nákladov, ktorý sa pohybuje od 0,07 % do 0,22 %.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Počet firiem v ETF predstavuje počet jednotlivých akcií alebo dlhopisov držaných vo fonde. Všetky ETF ponúkajú širokú škálu akcií a dlhopisov. Veľkosť fondu ukazuje, koľko peňazí je investovaných v danom ETF, teda akú má fond hodnotu.

Ako vybrať ETF S&P 500 indexu?

Index S&P 500 je jedným z najsledovanejších indexov akciového trhu, ktorý predstavuje výkonnosť 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v Spojených štátoch amerických. Pri porovnaní dvoch indexov amerického trhu S&P 500 vs Nasdaq index S&P 500 ponúka širšie spektrum sektorov. Investor môže mať záujem získať expozíciu voči tomuto indexu prostredníctvom ETF.

Vzhľadom na množstvo fondov ETF dostupných na trhu môže byť výber toho správneho na investovanie náročnou úlohou. Je niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť pri výbere ETF indexu S&P 500. Určite je vhodné stanoviť investičné ciele a porovnať jednotlivé ETF fondy.

Pri výbere záleží na pomere nákladov, likvidite aj výkonnosti fondu. Dôležitá je tiež chyba sledovania. ETF sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť konkrétneho indexu, ale niektoré sa môžu od neho odchýliť v dôsledku rôznych faktorov, ako sú poplatky a chyby sledovania. Nižšia chyba sledovania naznačuje, že ETF presne nasleduje index, čo z neho robí efektívnejšiu investíciu.

Fondy ETF ponúkajú jednoduchý spôsob, ako získať expozíciu voči celému indexu S&P 500 alebo voči konkrétnej podskupine tohto indexu. K dispozícii je mnoho ETF sledujúcich index S&P 500 vrátane populárnych fondov, ako napr.:

Názov ETFPomer nákladov Veľkosť fondu
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07 % 56,955 miliardy €
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05 %14,094 miliardy €
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07 %6,733 miliardy €
SPDR S&P 500 UCITS ETF0,09 %4,901 miliardy €
Porovnanie ETF indexu S&P 500

Pomer nákladov teda predstavuje ročný poplatok, ktorý musia investori zaplatiť za správu fondu. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré je do ETF investované. Porovnanie ETF indexu môže pomôcť pri skúmaní, ako vybrať ETF S&P 500.

Najlepšie ETF fondy indexu S&P 500 majú nízky pomer nákladov.

Ako investovať do ETF?

Investovanie do ETF je v posledných rokoch čoraz populárnejšie a ponúka investorom pohodlný a nákladovo efektívny spôsob diverzifikácie ich portfólia. Fondy ETF ponúkajú investorom expozíciu voči širokému spektru aktív, ako sú akcie, dlhopisy (dlhopisové ETF), komodity a meny, a to všetko v jednom investičnom nástroji.

Obľúbeným a jednoduchým spôsobom ako investovať do ETFonline platformy. Umožňujú investorom nakupovať a predávať cenné papiere vrátane ETF. Tieto platformy ponúkajú celý rad funkcií a služieb, ktoré jednotlivcom uľahčujú investovanie do ETF.

Jednou z hlavných výhod používania online platforiem je pohodlie, ktoré ponúkajú. Stačí niekoľko kliknutí a investori môžu nakupovať a predávať ETF z pohodlia domova. To znamená, že investori môžu spravovať svoje investície vo svojom vlastnom čase a vlastným tempom.

Ďalšou výhodou používania online platforiem sú nižšie poplatky a provízie v porovnaní s tradičnými maklérmi. Mnohé online platformy majú nízke alebo dokonca nulové poplatky za obchodovanie s ETF, čo môže výrazne znížiť náklady na investovanie. To je výhodné najmä pre tých, ktorí práve začínajú a majú menší rozpočet na investovanie.

Okrem toho online platformy často disponujú vzdelávacími zdrojmi a nástrojmi, ktoré investorom pomáhajú zorientovať sa vo svete investovania. Tie môžu siahať od analýzy a prieskumu trhu až po investičné kalkulačky a nástroje na správu portfólia. Tieto zdroje môžu byť užitočné najmä pre začiatočníkov, ktorí sa ešte len učia o ETF a o tom, ako do nich investovať.

Online platformy predstavujú pohodlný a nákladovo efektívny spôsob investovania do ETF. Ponúkajú celý rad funkcií a zdrojov, ktoré môžu sprístupniť investičný proces najmä začiatočníkom. Niektoré z nich sú napr.:

  • online investičná platforma Portu
  • online obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro
  • online investičná platforma Fondee

Online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Sú obľúbeným nástrojom aj pre pasívnych investorov, ktorí uprednostňujú práve pasívne investovanie. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Nízkonákladové ETF ponúkajú investorom nákladovo efektívny a účinný spôsob diverzifikácie ich portfólia a dosahovania dlhodobých investičných cieľov. Vďaka širokej ponuke majú investori možnosť vybrať si najlepšie fondy, ktoré zodpovedajú ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang