DAX index – graf, vývoj, ako investovať 2024

Index DAX, známy aj ako Deutscher Aktienindex, je burzový index zložený z najväčších spoločností v Nemecku, ktoré sa obchodujú na Frankfurtskej burze cenných papierov. Čo znamená DAX 40? Aký bol vývoj tohto indexu a ako investovať do akciového indexu DAX?

Index DAX sa stal kľúčovým ukazovateľom zdravia nemeckej ekonomiky a je široko sledovaný investormi na celom svete. Výkonnosť DAX sa dá pozorovať hlavne na grafe indexu.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to index DAX a čo znamená DAX 40?

Akciový index DAX je dôležitým indexom akciového trhu v Nemecku. Sleduje výkonnosť 40 najväčších spoločností obchodovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov. Index bol prvýkrát zavedený v roku 1988 a stal sa dôležitým referenčným ukazovateľom nemeckého akciového trhu.

Označuje sa aj DAX 40, pretože zahŕňa 40 najdôležitejších spoločností Nemecka. Do roku 2021 to bol DAX 30. Dovtedy zahŕňal 30 spoločností. Ide o najväčší európsky index. Akciový index DAX tvoria napríklad akcie spoločností:

 • Adidas
 • Allianz
 • BMW
 • Merck
 • Siemens
 • Volkswagen

DAX 40 je pre investorov dôležitý, pretože poskytuje komplexný prehľad o nemeckom akciovom trhu. Investori DAX 40 často používajú na porovnanie výkonnosti rôznych akciových trhov a sektorov.

Aký boj vývoj DAX indexu?

Vývoj indexu DAX bol brzdený viacerými faktormi. Jednou z najvýznamnejších prekážok bol nedostatok likvidity na nemeckom akciovom trhu. Index DAX je síce populárnym ukazovateľom výkonnosti nemeckých akcií, je však výrazne zaťažený veľkými blue-chip spoločnosťami.

To znamená, že menšie spoločnosti majú menej príležitostí stať sa súčasťou indexu. Tento nedostatok likvidity sťažuje investorom presné posúdenie výkonnosti nemeckého akciového trhu, keďže index DAX neposkytuje úplný obraz.

Okrem toho nemecký akciový trh pomaly zavádzal koncepciu indexových fondov, ktoré sa stali populárnymi v mnohých iných krajinách. To znamená, že investori nemohli vždy využiť výhody diverzifikácie, ktoré indexové fondy poskytujú.

A napokon, európska dlhová kríza mala na index DAX výrazný vplyv. Kríza spôsobila pokles dôvery investorov, čo viedlo k zníženiu dopytu po nemeckých akciách. To následne znížilo hodnotu indexu DAX. Výkonnosť indexu napriek všetkému od svojho založenia stále stúpa.

Index napriek prekážkam dlhé roky vykazoval skvelú výkonnosť, a preto ho investori stále sledujú.

Výkonnosť DAX indexu rokmi stúpa, a tak bude index aj naďalej sledovaný investormi.

DAX graf – aktuálna hodnota

Graf DAX indexu je široko používaným nástrojom na meranie výkonnosti nemeckej ekonomiky. Vytvorila ho nemecká burza cenných papierov v roku 1988 a stal sa obľúbeným spôsobom merania stavu hospodárstva krajiny. Graf zobrazuje výkonnosť indexu v priebehu času.

DAX graf je pre investorov dôležitým nástrojom, pretože im umožňuje sledovať, ako sa vyvíja nemecká ekonomika. Možno ho použiť na posúdenie výkonnosti akciového trhu krajiny a na prijímanie informovaných investičných rozhodnutí.

Okrem toho sa DAX graf môže použiť na porovnanie výkonnosti rôznych sektorov v rámci hospodárstva, ako sú technológie, výroba a služby. Používa sa aj na identifikáciu trendov v ekonomike, ktoré môžu poskytnúť prehľad o budúcich príležitostiach a potenciálnych rizikách.

Ak má napríklad graf DAX indexu stúpajúci trend, môže to znamenať, že ekonomika rastie a že je k dispozícii viac investičných príležitostí. Naopak, ak má graf DAX indexu klesajúci trend, môže to byť varovným signálom, že ekonomika sa spomaľuje a že je menej investičných príležitostí.

Celkovo je DAX graf pre investorov účinným nástrojom. Sledovaním výkonnosti indexu môžu investori identifikovať potenciálne príležitosti a riziká pre svoje investície.

Graf DAX indexu sa dá pozorovať na rôznych webových stránkach. Jednou z nich je Google Finance, kde sa nachádza aj bodové ohodnotenie DAX. V grafe sa dá zobraziť výkonnosť grafu v akomkoľvek období.

DAX graf zobrazuje výkonnosť tohto indexu v priebehu času. (zdroj: Google Finance)

Dividendy DAX

Dividendy sú pre akcionárov dôležitým spôsobom, ako získať príjem zo svojich investícií. Ide o časť zisku spoločnosti, ktorá sa pravidelne vypláca akcionárom. Dividendy sa môžu vyplácať štvrťročne, polročne alebo ročne a zvyčajne sa vyplácajú vo forme hotovosti alebo akcií.

Vo všeobecnosti platí, že čím viac akcií spoločnosti akcionár vlastní, tým viac dividend dostane. Dividendy môžu investorom poskytnúť spoľahlivý zdroj pasívneho príjmu a možno ich reinvestovať do spoločnosti s cieľom vytvárať ďalšie bohatstvo.

Pre investorov, ktorí chcú generovať príjem zo svojich investícií, môžu byť dividendy atraktívnou možnosťou. Okrem toho môžu byť dividendy pre investorov aj signálom, že spoločnosti sa darí a môže byť dobrou dlhodobou investíciou.

DAX je index so širokým záberom, takže pokrýva širokú škálu odvetví vrátane automobilového priemyslu, bankovníctva, poisťovníctva a technológií. Ako taký je index vystavený rôznym faktorom, od globálnych hospodárskych trendov až po výkonnosť jednotlivých spoločností. To vysvetľuje, prečo sa výplata dividend môže z roka na rok výrazne líšiť.

Rovnako ako pri iných akciách, aj pri akciách DAX môže byť dividendový výnos spoločnosti pre investorov dôležitým faktorom. Čím vyšší je výnos, tým atraktívnejšia môže byť spoločnosť pre investorov hľadajúcich príjem.

Výplata dividend je kľúčovým ukazovateľom toho, ako sa spoločnosti darí. Ak je spoločnosť schopná sústavne zvyšovať výplatu dividend, môže to byť znakom jej dobrého finančného zdravia.

Na druhej strane, ak spoločnosť nie je schopná vyplácať dividendy alebo ich znižuje, môže to byť znakom toho, že spoločnosť má problémy.

Celkovo sú výplaty dividend dôležitým faktorom, ktorý treba zohľadniť pri hodnotení výkonnosti indexu DAX. Hoci index v posledných rokoch zaznamenal stabilný nárast výplaty dividend, investori by sa mali bližšie pozrieť na jednotlivé akcie, aby určili najlepší dividendový výnos pre svoje portfólio.

DAX dividendy môžu byť pre akcionárov súčasťou ich pasívneho príjmu.

Ako investovať do DAX indexu?

Akcie DAX sa nedajú kúpiť priamo, ale existuje viacero spôsobov, ako získať expozíciu voči tomuto indexu.

Jedným spôsobom investovania do indexu DAX sú futures kontrakty. Sú to dohody o nákupe alebo predaji aktíva za vopred stanovenú cenu k určitému dátumu v budúcnosti. Tieto kontrakty sa dajú kupovať a predávať na burze.

Investori často využívajú futures kontrakty na zaujatie pozície na trhu bez toho, aby skutočne vlastnili podkladové aktívum. Nevýhodou týchto kontraktov je, že môžu byť rizikové a investor musí mať dôkladné znalosti trhu, aby ich mohol plne využiť.

Ďalej môžu investori získať expozíciu voči indexu DAX aj prostredníctvom nákupu rozdielových kontraktov (CFD). Sú to pákové finančné nástroje, ktoré umožňujú obchodníkom špekulovať na cenu aktíva bez toho, aby museli vlastniť podkladové aktívum. CFD, ktoré sledujú DAX, ponúka široká škála maklérov a možno s nimi obchodovať online.

Obľúbeným spôsobom investovania do indexu DAX sú však fondy obchodované na burze (ETF). ETF sú investičné fondy, ktoré sledujú výkonnosť podkladového aktíva. V tomto prípade by ETF sledoval výkonnosť indexu DAX.

ETF ponúkajú výhody diverzifikácie a nákladovej efektívnosti. Obchoduje sa s nimi na burze podobne ako s akciami a môžu sa kupovať a predávať vo veľkých množstvách len s jednou províziou. Výber ETF ovplyvňuje mnoho faktorov. Jednými z najznámejších ETF indexu DAX 40 sú:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF0,08 %0,979 miliardy €
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc0,15 %0,557 miliardy €
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)0,16 %5,405 miliardy €
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C0,09 %3,777 miliardy €
Porovnanie ETF indexu DAX 40

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,08 % až 0,16 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú investované do fondu.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Mnohí pasívni investori uprednostňujú práve ETF fondy. Sú vhodné pre investorov, ktorí chcú pravidelne posielať čiastku peňazí do investovania a viac sa o to nestarať. Do ETF sa dá investovať na rôznych online platformách, napr.:

 • obchodná obchodná platforma XTB
 • online obchodná platforma eToro
 • online investičná platforma Portu
 • online investičná platforma Fondee
 • obchodná spoločnosť Purple Trading

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším a online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

DAX – porovnanie so svetovými indexmi

DAX index je najdôležitejší nemecký akciový index. V porovnaní s inými burzovými indexmi, ako sú S&P 500, Dow Jones, MIB index či Nasdaq, sa DAX považuje za menej volatilný a menej náchylný na extrémne cenové pohyby.

Je to spôsobené tým, že DAX index tvoria veľké, dobre zavedené spoločnosti, ktoré sa dlhodobo osvedčili ako spoľahlivé investície, na rozdiel od špekulatívnejších akcií, ktoré možno nájsť v indexoch S&P 500 a Nasdaq.

DAX je tradične konzervatívnejší ako iné indexy, čo z neho robí preferovanú investíciu pre tých, ktorí hľadajú stabilitu a investície s nízkym rizikom. To však neznamená, že DAX neponúka potenciál výnosov. V skutočnosti DAX v minulosti z hľadiska dlhodobých výnosov prekonal indexy S&P 500, Dow Jones a Nasdaq.

DAX index je tiež dobrým ukazovateľom celkového hospodárskeho zdravia Nemecka, ktoré má najväčšiu ekonomiku v Európe. Preto sa často považuje za barometer európskej ekonomiky ako celku. Investori ho môžu používať ako nástroj na posúdenie výkonnosti európskych trhov.

Celkovo sa DAX ukázal ako spoľahlivá, nízkoriziková investícia, ktorá dlhodobo ponúka vysoké výnosy. Pre investorov, ktorí sa vyznajú vo svete akcií je minimálne dobrou cestou, ako získať prehľad o celkovom hospodárskom stave Európy.

DAX – porovnanie s európskymi indexmi

Pri meraní výkonnosti európskych akciových trhov vystupujú do popredia tri ďalšie indexy:

DAX zahŕňa najväčšie a najlikvidnejšie spoločností na frankfurtskej burze cenných papierov. Považuje sa za jeden z najdôležitejších indexov v Európe a jeho výkonnosť sa často používa ako barometer celkového stavu európskej ekonomiky.

V porovnaní so svojimi európskymi náprotivkami DAX za posledné desaťročie prekonával FTSE 100, MIB 40 a CAC 40 z hľadiska celkového výnosu. Možno to pripísať silnej výkonnosti nemeckých spoločností, najmä vo výrobnom a automobilovom priemysle, ktoré tvoria významnú časť indexu DAX.

Treba však poznamenať, že DAX je v porovnaní s ostatnými európskymi indexmi aj volatilnejší, s vyššou štandardnou odchýlkou. Možno to pripísať skutočnosti, že je značne závislý od niekoľkých veľkých spoločností, ako sú Volkswagen a Siemens, ktoré môžu výrazne ovplyvniť jeho celkovú výkonnosť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang