DAX index – graf, vývoj, ako investovať 2023

Index DAX, známy aj ako Deutscher Aktienindex, je burzový index zložený z najväčších spoločností v Nemecku, ktoré sa obchodujú na Frankfurtskej burze cenných papierov. Čo znamená DAX 40? Aký bol vývoj tohto indexu a ako investovať do akciového indexu DAX?

Index DAX sa stal kľúčovým ukazovateľom zdravia nemeckej ekonomiky a je široko sledovaný investormi na celom svete. Výkonnosť DAX sa dá pozorovať hlavne na grafe indexu.

Čo je to index DAX a čo znamená DAX 40?

Akciový index DAX je dôležitým indexom akciového trhu v Nemecku. Sleduje výkonnosť 40 najväčších spoločností obchodovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov. Index bol prvýkrát zavedený v roku 1988 a stal sa dôležitým referenčným ukazovateľom nemeckého akciového trhu.

Označuje sa aj DAX 40, pretože zahŕňa 40 najdôležitejších spoločností Nemecka. Do roku 2021 to bol DAX 30. Dovtedy zahŕňal 30 spoločností. Ide o najväčší európsky index. Akciový index DAX tvoria napríklad akcie spoločností:

  • Adidas
  • Allianz
  • BMW
  • Merck
  • Siemens
  • Volkswagen

DAX 40 je pre investorov dôležitý, pretože poskytuje komplexný prehľad o nemeckom akciovom trhu. Investori DAX 40 často používajú na porovnanie výkonnosti rôznych akciových trhov a sektorov.

Aký boj vývoj DAX indexu?

Vývoj indexu DAX bol brzdený viacerými faktormi. Jednou z najvýznamnejších prekážok bol nedostatok likvidity na nemeckom akciovom trhu. Index DAX je síce populárnym ukazovateľom výkonnosti nemeckých akcií, je však výrazne zaťažený veľkými blue-chip spoločnosťami.

To znamená, že menšie spoločnosti majú menej príležitostí stať sa súčasťou indexu. Tento nedostatok likvidity sťažuje investorom presné posúdenie výkonnosti nemeckého akciového trhu, keďže index DAX neposkytuje úplný obraz.

Okrem toho nemecký akciový trh pomaly zavádzal koncepciu indexových fondov, ktoré sa stali populárnymi v mnohých iných krajinách. To znamená, že investori nemohli vždy využiť výhody diverzifikácie, ktoré indexové fondy poskytujú.

A napokon, európska dlhová kríza mala na index DAX výrazný vplyv. Kríza spôsobila pokles dôvery investorov, čo viedlo k zníženiu dopytu po nemeckých akciách. To následne znížilo hodnotu indexu DAX. Výkonnosť indexu napriek všetkému od svojho založenia stále stúpa.

Index napriek prekážkam dlhé roky vykazoval skvelú výkonnosť, a preto ho investori stále sledujú.

Výkonnosť DAX indexu rokmi stúpa, a tak bude index aj naďalej sledovaný investormi.

DAX graf

Graf DAX indexu je široko používaným nástrojom na meranie výkonnosti nemeckej ekonomiky. Vytvorila ho nemecká burza cenných papierov v roku 1988 a stal sa obľúbeným spôsobom merania stavu hospodárstva krajiny. Graf zobrazuje výkonnosť indexu v priebehu času.

DAX graf je pre investorov dôležitým nástrojom, pretože im umožňuje sledovať, ako sa vyvíja nemecká ekonomika. Možno ho použiť na posúdenie výkonnosti akciového trhu krajiny a na prijímanie informovaných investičných rozhodnutí.

Okrem toho sa DAX graf môže použiť na porovnanie výkonnosti rôznych sektorov v rámci hospodárstva, ako sú technológie, výroba a služby. Používa sa aj na identifikáciu trendov v ekonomike, ktoré môžu poskytnúť prehľad o budúcich príležitostiach a potenciálnych rizikách.

Ak má napríklad graf DAX indexu stúpajúci trend, môže to znamenať, že ekonomika rastie a že je k dispozícii viac investičných príležitostí. Naopak, ak má graf DAX indexu klesajúci trend, môže to byť varovným signálom, že ekonomika sa spomaľuje a že je menej investičných príležitostí.

Celkovo je DAX graf pre investorov účinným nástrojom. Sledovaním výkonnosti indexu môžu investori identifikovať potenciálne príležitosti a riziká pre svoje investície.

Graf DAX indexu sa dá pozorovať na rôznych webových stránkach. Jednou z nich je Google Finance, kde sa nachádza aj bodové ohodnotenie DAX. V grafe sa dá zobraziť výkonnosť grafu v akomkoľvek období.

DAX graf zobrazuje výkonnosť tohto indexu v priebehu času. (zdroj: Google Finance)

Dividendy DAX

Dividendy sú pre akcionárov dôležitým spôsobom, ako získať príjem zo svojich investícií. Ide o časť zisku spoločnosti, ktorá sa pravidelne vypláca akcionárom. Dividendy sa môžu vyplácať štvrťročne, polročne alebo ročne a zvyčajne sa vyplácajú vo forme hotovosti alebo akcií.

Vo všeobecnosti platí, že čím viac akcií spoločnosti akcionár vlastní, tým viac dividend dostane. Dividendy môžu investorom poskytnúť spoľahlivý zdroj pasívneho príjmu a možno ich reinvestovať do spoločnosti s cieľom vytvárať ďalšie bohatstvo.

Pre investorov, ktorí chcú generovať príjem zo svojich investícií, môžu byť dividendy atraktívnou možnosťou. Okrem toho môžu byť dividendy pre investorov aj signálom, že spoločnosti sa darí a môže byť dobrou dlhodobou investíciou.

DAX je index so širokým záberom, takže pokrýva širokú škálu odvetví vrátane automobilového priemyslu, bankovníctva, poisťovníctva a technológií. Ako taký je index vystavený rôznym faktorom, od globálnych hospodárskych trendov až po výkonnosť jednotlivých spoločností. To vysvetľuje, prečo sa výplata dividend môže z roka na rok výrazne líšiť.

Rovnako ako pri iných akciách, aj pri akciách DAX môže byť dividendový výnos spoločnosti pre investorov dôležitým faktorom. Čím vyšší je výnos, tým atraktívnejšia môže byť spoločnosť pre investorov hľadajúcich príjem.

Výplata dividend je kľúčovým ukazovateľom toho, ako sa spoločnosti darí. Ak je spoločnosť schopná sústavne zvyšovať výplatu dividend, môže to byť znakom jej dobrého finančného zdravia.

Na druhej strane, ak spoločnosť nie je schopná vyplácať dividendy alebo ich znižuje, môže to byť znakom toho, že spoločnosť má problémy.

Celkovo sú výplaty dividend dôležitým faktorom, ktorý treba zohľadniť pri hodnotení výkonnosti indexu DAX. Hoci index v posledných rokoch zaznamenal stabilný nárast výplaty dividend, investori by sa mali bližšie pozrieť na jednotlivé akcie, aby určili najlepší dividendový výnos pre svoje portfólio.

DAX dividendy môžu byť pre akcionárov súčasťou ich pasívneho príjmu.

Ako investovať do DAX indexu?

Akcie DAX sa nedajú kúpiť priamo, ale existuje viacero spôsobov, ako získať expozíciu voči tomuto indexu.

Jedným spôsobom investovania do indexu DAX sú futures kontrakty. Sú to dohody o nákupe alebo predaji aktíva za vopred stanovenú cenu k určitému dátumu v budúcnosti. Tieto kontrakty sa dajú kupovať a predávať na burze.

Investori často využívajú futures kontrakty na zaujatie pozície na trhu bez toho, aby skutočne vlastnili podkladové aktívum. Nevýhodou týchto kontraktov je, že môžu byť rizikové a investor musí mať dôkladné znalosti trhu, aby ich mohol plne využiť.

Ďalej môžu investori získať expozíciu voči indexu DAX aj prostredníctvom nákupu rozdielových kontraktov (CFD). Sú to pákové finančné nástroje, ktoré umožňujú obchodníkom špekulovať na cenu aktíva bez toho, aby museli vlastniť podkladové aktívum. CFD, ktoré sledujú DAX, ponúka široká škála maklérov a možno s nimi obchodovať online.

Obľúbeným spôsobom investovania do indexu DAX sú však fondy obchodované na burze (ETF). ETF sú investičné fondy, ktoré sledujú výkonnosť podkladového aktíva. V tomto prípade by ETF sledoval výkonnosť indexu DAX.

ETF ponúkajú výhody diverzifikácie a nákladovej efektívnosti. Obchoduje sa s nimi na burze podobne ako s akciami a môžu sa kupovať a predávať vo veľkých množstvách len s jednou províziou. Výber ETF ovplyvňuje mnoho faktorov. Jednými z najznámejších ETF indexu DAX 40 sú:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF0,08 %0,979 miliardy €
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc0,15 %0,557 miliardy €
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)0,16 %5,405 miliardy €
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C0,09 %3,777 miliardy €
Porovnanie ETF indexu DAX 40

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,08 % až 0,16 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú investované do fondu.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Mnohí pasívni investori uprednostňujú práve ETF fondy. Sú vhodné pre investorov, ktorí chcú pravidelne posielať čiastku peňazí do investovania a viac sa o to nestarať. Do ETF sa dá investovať na rôznych online platformách, napr.:

  • obchodná obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro
  • online investičná platforma Portu
  • obchodná spoločnosť Purple Trading

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším a online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

XTB – DAX 40

Platforma XTB vznikla v Poľsku a investorom ponúka množstvo spôsobov investovania. Táto spoločnosť funguje aj v slovenčine a poskytuje v slovenskom jazyku aj podporu. XTB sa zameriava na aktívne i pasívne investovanie.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou ponúka poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. Novinkou od septembra 2023 je možnosť vytvoriť si investičnú ETF stratégiu. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 78 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

eToro – DAX 40

Online investičná platforma eToro na rozdiel od XTB a Portu ešte neposkytuje podporu v slovenskom jazyku. Spoločnosť eToro tiež ponúka rôzne spôsoby investície a je obľúbenou voľbou mnohých investorov.

Platforma eToronízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva a sú prehľadne uvedené na webovej stránke eToro. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Portu

Investičná spoločnosť Portu vznikla v spoločnosti WOOD & Company. Dnes už funguje a poskytuje podporu aj v slovenčine. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov.

Investori musia počítať s dlhšou dobou investovania, aby sa prejavilo zložené úročenie. Iné poplatky Portu nemá. Nevyžaduje ani poplatok za premenu EUR do iných mien. Platforma je vhodná pre investorov, ktorí chcú pravidelne niekam posielať čiastku peňazí a o investíciu sa viac nestarať.

Online platforma Portu neponúka priamo ETF indexu DAX 40, no napriek tomu má mnoho diverzifikovaných portfólií, ktoré zahŕňajú americké aj európske akcie. V širokom výbere si každý investor nájde to svoje. Viac informácií je v recenzii Portu.

DAX – porovnanie so svetovými indexmi

DAX index je najdôležitejší nemecký akciový index. V porovnaní s inými burzovými indexmi, ako sú S&P 500, Dow Jones, MIB index či Nasdaq, sa DAX považuje za menej volatilný a menej náchylný na extrémne cenové pohyby.

Je to spôsobené tým, že DAX index tvoria veľké, dobre zavedené spoločnosti, ktoré sa dlhodobo osvedčili ako spoľahlivé investície, na rozdiel od špekulatívnejších akcií, ktoré možno nájsť v indexoch S&P 500 a Nasdaq.

DAX je tradične konzervatívnejší ako iné indexy, čo z neho robí preferovanú investíciu pre tých, ktorí hľadajú stabilitu a investície s nízkym rizikom. To však neznamená, že DAX neponúka potenciál výnosov. V skutočnosti DAX v minulosti z hľadiska dlhodobých výnosov prekonal indexy S&P 500, Dow Jones a Nasdaq.

DAX index je tiež dobrým ukazovateľom celkového hospodárskeho zdravia Nemecka, ktoré má najväčšiu ekonomiku v Európe. Preto sa často považuje za barometer európskej ekonomiky ako celku. Investori ho môžu používať ako nástroj na posúdenie výkonnosti európskych trhov.

Celkovo sa DAX ukázal ako spoľahlivá, nízkoriziková investícia, ktorá dlhodobo ponúka vysoké výnosy. Pre investorov, ktorí sa vyznajú vo svete akcií je minimálne dobrou cestou, ako získať prehľad o celkovom hospodárskom stave Európy.

DAX – porovnanie s európskymi indexmi

Pri meraní výkonnosti európskych akciových trhov vystupujú do popredia tri ďalšie indexy:

DAX zahŕňa najväčšie a najlikvidnejšie spoločností na frankfurtskej burze cenných papierov. Považuje sa za jeden z najdôležitejších indexov v Európe a jeho výkonnosť sa často používa ako barometer celkového stavu európskej ekonomiky.

V porovnaní so svojimi európskymi náprotivkami DAX za posledné desaťročie prekonával FTSE 100, MIB 40 a CAC 40 z hľadiska celkového výnosu. Možno to pripísať silnej výkonnosti nemeckých spoločností, najmä vo výrobnom a automobilovom priemysle, ktoré tvoria významnú časť indexu DAX.

Treba však poznamenať, že DAX je v porovnaní s ostatnými európskymi indexmi aj volatilnejší, s vyššou štandardnou odchýlkou. Možno to pripísať skutočnosti, že je značne závislý od niekoľkých veľkých spoločností, ako sú Volkswagen a Siemens, ktoré môžu výrazne ovplyvniť jeho celkovú výkonnosť.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang