Akciová spoločnosť – čo to je, IEM akcie, kto sú akcionári

Akciová spoločnosť je druh právnického subjektu, ktorým sa môže stať každý, kto má záujem investovať do podnikania a zdieľať riziká a zisky s ostatnými spoločníkmi. Táto forma podnikania získala na popularite v posledných desaťročiach, pretože umožňuje malým aj veľkým investorom zapojiť sa do veľkých ekonomických projektov a získať konkrétny podiel na zisku spoločnosti.


Obsah článku


Väčšina veľkých a známych spoločností pôsobiacich na medzinárodnom trhu je práve v podobe akciových spoločností. Túto formu podnikania charakterizuje vysoká miera transparentnosti, široký okruh investorov a možnosť obchodovania s akciami na burze.

Preto je dôležité mať prehľad o tom, ako takáto spoločnosť funguje a aké sú jej výhody a nevýhody.

Čo je akciová spoločnosť?

Akciová spoločnosť je jednou z najpoužívanejších foriem podnikania v dnešnej dobe.

 • Ide o podnikateľskú formu, ktorá poskytuje výhody nielen pre vlastníkov, ale aj pre veľké množstvo investorov. Tak, ako názov naznačuje, akciová spoločnosť má akcie – časti kapitálu, ktoré sú vydávané a predávané investorom. Tieto akcie predstavujú vlastníctvo spoločnosti a sú základným zdrojom financovania.
 • Významnou výhodou tohto typu spoločnosti pre vlastníkov je, že jeho zodpovednosť za dlhy je obmedzená len na vklad do spoločnosti. To znamená, že ak spoločnosť zbankrotuje alebo sa dostane do finančných problémov, majetok vlastníka je v bezpečí.
 • Hlavným cieľom akciových spoločností je vytváranie zisku pre svojich akcionárov. Dopyt investorov po akciách človek môže sledovať prostredníctvom burzy cenných papierov. Bývajú to väčšinou bohaté investičné spoločnosti alebo jednotlivci, ktorí chcú zhromaždiť svoj kapitál a investovať ho do spoločností, ktoré majú potenciál na rast a zisk.

Akciová spoločnosť má špecifickú organizačnú štruktúru. Hlavnými rozhodovacími orgánmi sú valné zhromaždenie akcionárov, výbor riaditeľov alebo správnej rady a výkonný manažment. Valné zhromaždenie akcionárov je zvyčajne jedným z najvyšších orgánov a zároveň určuje výkonný manažment.

Výkonný manažment robí strategické rozhodnutia pre spoločnosť a zodpovedá za jej denný chod. Jednou z najväčších výhod akciových spoločností je možnosť získať veľké množstvo financií prostredníctvom emisie nových akcií, čo im umožňuje rýchlo rásť a expandovať svoje podnikanie.

Zároveň majú aj lepší prístup k pôžičkám od bánk, lebo ich akcie predstavujú istotu pre splnenie finančných záväzkov. Je dôležité poznamenať, že tieto spoločnosti často využívajú finančnú stratégiu – buyback akcií, ktorá má za úlohu eliminovať množstvo aktívnych akcií na trhu.

Buyback alebo spätný odkup akcií je proces, v ktorom spoločnosť odkupuje vlastné akcie od investorov. Tento postup môže byť dobrovoľný alebo sa môže uskutočňovať v súlade so zákonnými požiadavkami.

Na druhej strane, vytváranie zisku pre akcionárov môže byť zdrojom nátlaku na výkonný manažment a môže viesť k nerozumným rozhodnutiam, ktoré sú zamerané len na krátkodobý zisk. To môže niekedy viesť k úpadku alebo zániku spoločnosti, čo môže byť škodlivé nielen pre akcionárov, ale aj pre zamestnancov a miestnu ekonomiku.

V každom prípade, akciová spoločnosť je jednou z najdôležitejších foriem podnikania dneška a zohráva dôležitú úlohu v hospodárstve. Je dôležité pamätať, že jej cieľom je len získanie zisku a vytváranie hodnoty pre spoločnosť a jej akcionárov, ako aj pre spoločnosť ako celok.

Akcie IEM – Impax Environmental Markets

Spoločnosť IEM (Impax Environmental Markets) ponúka investičné príležitosti zamerané na environmentálne a energetické odvetvie. Ide o dánsku spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2002 a odvtedy sa stala jedným z popredných poskytovateľov oblasti investícií s dôrazom na environmentálne faktory.

 • IEM je globálnym investičným fondom zameraným na podporu spoločností, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Tieto spoločnosti sa zameriavajú na riešenie environmentálnych problémov, ako sú napríklad zmena klímy, udržateľná energia, ochrana vodných zdrojov a využívanie obnoviteľných zdrojov.
 • Cieľom IEM je nielen dosiahnuť finančný zisk pre svojich investorov, ale aj podporiť rast a inováciu. Jednou z výhod investovania do IEM akcií je diverzifikácia portfólia. Spoločnosti, do ktorých IEM investuje, sú z rôznych sektorov a poskytujú služby a produkty pre širokú škálu odvetví, čo znižuje riziko pre investorov.
 • Okrem toho, IEM zameriava svoje investície na spoločnosti s vysokou tržnou kapitalizáciou a s udržateľne vysokou mierou výnosnosti, čo znamená, že poskytuje stabilné a dlhodobé investičné možnosti. Investovanie do IEM tiež pomáha zmierniť negatívne dopady environmentálnych problémov.
 • Akcie spoločnosti IEM v poslednom roku vzrástli.
 • Akcie IEM sú pomerne drahé a ich pomer ceny k zisku je nadpriemerný.

Spoločnosti, do ktorých fond investuje, majú za cieľ znížiť svoj environmentálny vplyv a poskytovať riešenia na ochranu životného prostredia. Tým pádom môžu mať investori pocit, že svojimi investíciami pomáhajú riešiť globálne environmentálne problémy.

IEM má dobrú investičnú výkonnosť od svojho založenia v roku 2002. V dlhodobom horizonte poskytuje nadpriemerné výnosy pre svojich investorov a súbor spracovaných dát naznačuje, že sa tento trend vyvíja stále silnejšie.

Cena akcií spoločnosti Meta

Akcie spoločnosti Meta sú dnes veľmi žiadané a vo svete finančných trhov sa stávajú veľkým lákadlom pre investorov. Za posledné roky sme svedkami výrazného rastu ceny akcií spoločnosti Meta. V súčasnosti sa ich cena pohybuje okolo 280 eur. Táto spoločnosť si získala dôveru investorov svojim stabilným a úspešným rastom, čím sa stala jednou z najviac sledovaných a obdivovaných spoločností na trhu.

Tento úspech je výsledkom nielen kvalitného riadenia a budovania silného tímu odborníkov, ale aj inovatívnych riešení poskytovaných pre svojich klientov. Meta je známa ako spoločnosť, ktorá stále hľadá nové možnosti a príležitosti pre svoj ďalší rast a úspech.

Napriek výraznému rastu ceny akcií spoločnosti Meta, je dôležité si uvedomiť, že investovanie do akcií je vždy spojené s určitým rizikom. Cena akcií môže kedykoľvek klesnúť, ak sa spoločnosti nepodarí udržať svoj silný výkon alebo ak trh obecného obchodu skúma nový trend. Preto je dôležité, aby investor vždy vykonával dôkladný výskum a investoval rozumne.


V konečnom dôsledku je cena akcií spoločnosti Meta ovplyvnená mnohými faktormi, vrátane celkovej situácie na trhu, hospodárskej politiky a výkonnosti spoločnosti. Investori by mali mať na pamäti, že ceny akcií sa môžu meniť každý deň a dôsledne sledovať trh a vývoj spoločnosti.


So svojím stabilným rastom, inovatívnosťou a ambicióznym prístupom nie je prekvapujúce, že akcie spoločnosti Meta sú stále atraktívne pre investorov. Avšak, ako pri každej investícii, je dôležité byť obozretný a riadiť správne investičné stratégie.

Kto je to akcionár?

Akcionár je osoba alebo organizácia, ktorá vlastní akcie spoločnosti. Akcie sú cenné papiere, ktoré predstavujú podiel vlastníctva v rámci určitej spoločnosti. Akcionári teda majú nárok na určitý podiel zisku a majetku spoločnosti.

Typická spoločnosť má množstvo akcionárov, ktorí vlastnia rôzne percentuálne podiely v nej. Každý akcionár môže mať aj inú motiváciu, prečo vlastní akcie danej spoločnosti. Môže ísť o ziskovú investíciu, ale tiež o podporu určitého projektu alebo idey, ktorú daná spoločnosť zastrešuje.

Akcionári vlastnia akcie nielen v rámci veľkých medzinárodných korporácií, no tiež v menších spoločnostiach alebo miestnych podnikoch. Často sa stáva, že aj zamestnanci majú podiel vlastníctva v spoločnosti, v ktorej pracujú.

V súčasnej dobe je tiež populárna forma crowdfundingu, kde sa môžu jednotlivci zapojiť do vlastníctva určitej spoločnosti cez investovanie do jej akcií. Vlastníctvo akcií prináša akcionárom určité výhody, ale zároveň aj riziká.

Práva akcionárov:

 • Na jednej strane majú nárok na podiel zo zisku, ktorý vypláca spoločnosť, na druhej strane môže dôjsť aj k stratám, ak sa hodnota akcií zníži.
 • Akcionári tiež majú právo na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti a hlasovať o dôležitých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú fungovania spoločnosti.
 • Pre akcionárov je dôležité sledovať vývoj spoločnosti, jej ekonomické výsledky a strategické plány, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu akcií. Investovanie do akcií je preto aj určitou formou riskantnej investície, no môže priniesť aj vysoké výnosy.
 • V niektorých krajinách majú akcionári aj dodatočné práva a vplyv na manažment spoločnosti prostredníctvom svojich zastupiteľov v dozorných orgánoch. Napríklad v niektorých európskych krajinách majú akcionári právo na zadávanie otázok na valných zhromaždeniach alebo na predkladanie návrhov na zmenu vedenia spoločnosti.

Celkovo možno povedať, že akcionári sú dôležitou súčasťou fungovania a rozvoja spoločnosti. Ich vlastníctvo a zapojenie do rozhodovania môže mať vplyv na finančné výsledky a budúcnosť spoločnosti. Preto sa o akcie zaujímajú nielen profesionálni investori, ale aj obyčajní ľudia, ktorí chcú mať svoj podiel na úspechu a raste spoločnosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang