Spätný odkup/buyback akcií – čo to je, riziko

Spätný odkup akcií, známy aj ako buyback akcií, predstavuje dôležitý a často využívaný nástroj v oblasti korporátneho financovania. Čo je to buyback akcií a aký je význam spätného odkupu akcií v podnikateľskom svete?

Spätný odkup akcií alebo buyback akcií, je proces, v ktorom spoločnosť odkupuje vlastné akcie od investorov. Tento postup môže byť dobrovoľný alebo sa môže uskutočňovať v súlade so zákonnými požiadavkami.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • Spätný odkup akcií alebo buyback akcií je proces, kedy spoločnosť nakupuje vlastné akcie z trhu.
 • Buyback má viacero dôvodov, napríklad ovládnutie trhu, zníženie počtu voľných akcií, zlepšenie kapitálovej štruktúry alebo odmena akcionárov.
 • Medzi najväčšie výhody spätného odkupu akcií patrí zvýšenie hodnoty akcií pre akcionárov, kontrola nad vlastníctvom alebo zlepšenie finančných ukazovateľov spoločnosti.
 • Okrem výhod má spätný odkup akcií aj riziká, ako sú finančné náklady, negatívny vplyv na likviditu, strata flexibility alebo negatívny signál na trhu.
 • Niektorí CEO, ako napríklad Steve Jobs v minulosti, spätný odkup akcií kritizujú.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to buyback?

Spoločnosti často vykonávajú buyback alebo spätný odkup vlastných akcií z rôznych dôvodov. Odpoveďou na otázku: „Čo je to buyback?“ je, že buyback je proces, ktorý spočíva v tom, že spoločnosť nakupuje vlastné akcie z trhu, obvykle za určitú cenu.

Tento trend je v súčasnosti čoraz častejší a zaujíma pozornosť investorov aj verejnosti. Tento postup umožňuje spoločnostiam odkúpiť akcie voľným obchodom na burze alebo prostredníctvom dohody so súkromnými akcionármi.

Dôvody pre spätný odkup akcií

Spätný odkup akcií je proces, kedy spoločnosť nakupuje vlastné akcie z trhu. Tento jav môže mať niekoľko dôvodov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie spoločnosti vykonať takúto akciu.

 • Ovládnutie trhu vlastnými akciami

  Jedným z dôvodov spätného odkupu akcií môže byť snaha ovládnuť trh s vlastnými akciami. Spoločnosť môže chcieť zvýšiť cenu vlastných akcií tým, že ich z trhu stiahne.

  S týmto cieľom môže spoločnosť nakupovať akcie na burze v pravidelných intervaloch alebo akumulovať väčšie množstvo akcií v krátkom čase.

  Týmto spôsobom sa môže spoločnosti podariť manipulovať s cenou na trhu v prípade, že sa rozhodne v budúcnosti tieto akcie znovu predávať.

 • Zníženie počtu voľných akcií na trhu

  Ďalším dôvodom spätného odkupu akcií môže byť zníženie počtu voľných akcií na trhu. Keď spoločnosť odkupuje vlastné akcie, znamená to, že na trhu bude k dispozícii menej voľných akcií.

  Pokiaľ je dopyt po akciách danej spoločnosti vyšší než ich ponuka, zníženie počtu voľných akcií môže viesť k zvýšeniu ich hodnoty. To môže byť prospešné pre existujúcich akcionárov, keďže im to prináša vyššiu hodnotu ich investície.

 • Zlepšenie kapitálovej štruktúry spoločnosti

  Ďalším dôležitým dôvodom spätného odkupu akcií môže byť zlepšenie kapitálovej štruktúry spoločnosti. Ak má spoločnosť nadbytočné prostriedky, môže ich využiť na odkúpenie vlastných akcií.

  Týmto spôsobom zníži množstvo vlastného vyplateného kapitálu a dosiahne vyššiu efektivitu využitia finančných prostriedkov.

  Spoločnosti preferujú tento krok najmä v situáciách, keď nemajú iné vhodné projekty na investovanie vlastných prostriedkov.

 • Spôsob odmeny pre akcionárov

  Napokon, spätný odkup akcií môže slúžiť ako spôsob odmeny pre akcionárov. Keď spoločnosť odkupuje vlastné akcie, zvyšným akcionárom pripadá väčší podiel na spoločnosti. Vďaka tomu sa môžu tešiť zo zvýšenej hodnoty vlastných investícií.

  Tento prístup môže byť využívaný spoločnosťami, ktoré majú dostatok prostriedkov na to, aby mohli ich akcionárov odmeniť spätným odkupom akcií.

Spätný odkup akcií môže byť pre spoločnosti výhodný a má viacero potenciálnych dôvodov, prečo sa takéto rozhodnutie prijíma.

Je však potrebné mať na pamäti, že takýto postup môže mať aj riziká a môže ovplyvniť situáciu na finančnom trhu so závislými faktormi, ako napríklad vývojom ceny akcií alebo dôverou investorov voči spoločnosti.

Výhody buybacku

Proces buybacku je často využívaný spoločnosťami na zabezpečenie dodatočného kapitálu a manažmentu vlastného vlastníctva. Pre spoločnosti, ktoré majú dostatok hotovosti a chcú využiť tento finančný nástroj, môže mať spätný odkup akcií viaceré výhody.

Zvýšenie hodnoty akcií

Jednou z hlavných výhod spätného odkupu akcií (buybacku) je zvýšenie hodnoty akcií pre aktuálnych akcionárov. Keď spoločnosť odkúpi časť vlastných akcií, zníži sa celkový počet akcií v obehu.

Tým sa zvyšuje podiel každého akcionára na spoločnosti, a tým aj hodnota jeho investície. Tento proces môže priniesť vysoké zhodnotenie pre tých, ktorí vlastnia akcie v danej spoločnosti.

Kontrola nad vlastným vlastníctvom

Okrem toho, spätný odkup akcií môže poskytnúť spoločnosti kontrolu nad vlastným vlastníctvom. Keď spoločnosť odkúpi akcie od vlastných akcionárov, posúva sa zodpovednosť za tieto akcie na spoločnosť.

To znamená, že spoločnosť môže získavať väčší podiel na rozhodnutiach a spravovaní zdrojov, nakoľko má viac hlasov.

Zlepšenie finančných ukazovateľov spoločnosti

Ďalšou výhodou spätného odkupu akcií je zlepšenie finančných ukazovateľov spoločnosti. Keďže sa množstvo akcií v obehu zníži, tak aj zisky z akcií sa zväčšia.

Spoločnosť môže tiež upraviť kapitálovú štruktúru, čo môže viesť k znižovaniu zadlženia a zvyšovaniu hodnoty akcií. To môže mať pozitívny vplyv na povesť spoločnosti a jej schopnosť získať ďalší kapitál.

Odstránenie nežiaduceho vlastníka

Buyback taktiež môže slúžiť ako prostriedok na odstránenie nežiaduceho vlastníka alebo investorov. Spoločnosti môžu použiť finančné prostriedky na odkúpenie akcií od akcionárov, ktorí nesúhlasia s cieľmi a stratégiou spoločnosti.

Týmto spôsobom je spoločnosť kontrolovaná správnym vedením podniku a môže sa sústrediť na dosiahnutie obchodných cieľov.

Spätný odkup akcií môže prispieť k oživeniu dôvery investorov v spoločnosti. Keď spoločnosť vykazuje záujem o vlastné akcie, to môže vzbudiť dôveru voči súčasným a potenciálnym investičným partnerom.

Investori môžu považovať spätný odkup akcií za pozitívny signál a preto sa môžu ľahšie rozhodnúť pre investovanie do tejto spoločnosti.

Warren Buffett s jeho Berkshire je fanúšikom spätného odkupu akcií, avšak iba v prípade, že si konkrétna firma myslí, že jej akcie sú podhodnotené – inak to kritizujú.

Spoločnosť Berkshire Hathaway je vo svete financií známou firmou, ktorá je preslávená úspešnými investíciami a pôsobivým portfóliom. Pod vedením investora Warrena Buffetta sa tento nadnárodný konglomerát stal jednou z najväčších a najziskovejších spoločností na svete.

Niektorí buybacky predovšetkým kritizujú a bránia sa tomu, ako napríklad v minulosti Steve Jobs s firmou Apple.

Riziká spojené so spätným odkupom

Spätný odkup akcií okrem rôznych výhod pre spoločnosti vyvoláva aj rôzne riziká, ktoré je dôležité zvážiť a pochopiť. Niektoré z nich môžu byť:

 1. Finančné náklady

  Prvým rizikom sú finančné náklady spojené so spätným odkupom akcií. Pre spoločnosť je to značná investícia, pretože musí nakúpiť dostatočné množstvo akcií na dosiahnutie žiadaného efektu.

  To môže zvýšiť dlhovú zaťaženosť spoločnosti alebo znížiť finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na iné účely, ako napríklad rast a rozvoj podniku.

 2. Negatívny vplyv na likviditu spoločnosti

  Ďalším rizikom je negatívny vplyv na likviditu spoločnosti. Ak sa spoločnosť rozhodne vrátiť akcie na trh, môže to vytvoriť prebytok ponuky, čo môže zvýšiť tlak na cenu akcií a znížiť ich hodnotu.

  To môže mať negatívny vplyv na investorov a spoločnosť ako celok, a to najmä v prípade, že sa akcie nakupujú za vysokú cenu a následne klesá ich hodnota.

 3. Strata flexibility

  Ako ďalšie riziko je strata flexibility. Spätný odkup akcií môže spoločnosti obmedziť možnosť využívať vlastné finančné prostriedky v budúcnosti.

  Ak sa spoločnosti darí a rastie, môže potrebovať tieto prostriedky na investície alebo na nákup konkurenčných firiem. Spätný odkup akcií môže vytvoriť obmedzenia a znemožniť realizáciu takýchto plánov.

 4. Negatívny signál na trhu

  Okrem toho, spätný odkup akcií môže poslať negatívny signál na trh. Ak spoločnosť odkupuje vlastné akcie, môže si to investor vyložiť ako nedôveru vo vlastné projekty a budúcnosť. To môže mať za následok odchod investorov a destabilizáciu ceny akcií.

Napriek týmto rizikám, spätný odkup akcií môže byť aj výhodný a žiaduci pre spoločnosti a investorov. Môže pomôcť zvýšiť hodnotu zostávajúcich akcií, zlepšiť finančné ukazovatele spoločnosti a umožniť kontrolu nad výškou podielu vlastných akcií.

Keď spoločnosť odkupuje vlastné akcie, znamená to, že na trhu bude k dispozícii menej voľných akcií.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang