Finančná páka – pákový efekt a výpočet EBIT

V súčasnej dobe, kedy svet financií ovládajú dynamické pohyby a rýchle zmeny, je pre investora kľúčové mať na svojej strane spoľahlivého partnera. Svet akcií a finančných trhov ponúka nekonečné možnosti, no súčasne aj množstvo rizík, ktoré vyžadujú presné zváženie a odborné poradenstvo. V tomto svetle je výber správneho brokera pre investovanie do akcií kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje finančné rozhodnutia a výsledky.

Tento článok sa pozrie na najnovšie trendy v oblasti finančnej páky. Ako správne využiť tento nástroj na maximalizovanie ziskovosti investícií? Bude sa venovať aj pojmu EBIT, jeho výpočtu a významu pre finančné rozhodnutia investorov.

Ako sa môže finančná páka stať spoľahlivým nástrojom vo svete akcií a investícií? Ktorý broker môže ponúknuť najlepšie služby a podporu pri dosahovaní finančných cieľov?

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je finančná páka a ako funguje?

Finančná páka, známa aj ako pákový efekt či financial leverage, otvára brány sveta obchodovania na burze aj tým, ktorí nemajú na svojom účte milióny. V minulosti bolo obchodovanie vyhradené skôr pre tých s vysokým kapitálom, no dnes sa táto paradigma zmenila. Finančná páka umožňuje obchodovať aj s menšími finančnými prostriedkami, čím sa poskytuje prístup k akciám a fondom aj bežným ľuďom s priemernými príjmami.

Pojem „finančná páka“ sa často spája s dlhovým financovaním, pri ktorom investori využívajú pôžičky na nákup aktív. Základom je predpoklad, že zisky z investície pokryjú náklady na financovanie. Aj keď to môže pôsobiť ako riziková stratégia, finančná páka poskytuje investorom istú mieru slobody a flexibilitu, umožňujúc im realizovať obchody s vyššou hodnotou, ako je sumárne množstvo peňazí na ich účte.

Veľkosť a význam finančnej páky

Veľkosť finančnej páky sa odvíja od konkrétnych obchodov. V niektorých prípadoch stačí iba malá časť sumy, v iných sa vyžaduje väčší podiel financií. Táto informácia je kľúčová predtým, ako sa investor rozhodne vstúpiť do obchodu.

Výhody a riziká finančnej páky

Finančná páka prináša veľké výhody:

 • môže viacnásobne zvýšiť hodnotu investícií
 • umožňuje prístup k finančným trhom aj tým, ktorí by inak nemali dostatok kapitálu na obchodovanie

Avšak, je dôležité si uvedomiť aj riziká spojené s touto stratégiou:

 • v prípade neúspechu môže finančná páka zhoršiť situáciu a spôsobiť ešte väčšiu stratu
 • hrozí riziko dlhu voči brokerskej spoločnosti

Predtým, než sa človek rozhodne využiť finančnú páku, je dôležité si dôkladne premyslieť svoje rozhodnutie. Nezabudnúť, že investovanie je vždy spojené s určitým stupňom rizika, a preto je dôležité mať jasno vo svojich cieľoch a znalostiach.

Ak je investor začiatočník, nemal by váhať vyhľadať radu skúsených odborníkov alebo využiť poradenské služby ponúkané niektorými brokerskými spoločnosťami. Nakoniec, jedným zo spôsobov minimalizácie rizík je využitie nástrojov ako Stop Loss, ktoré umožňujú stanoviť maximálnu možnú stratu.

Pákový efekt – vlastné vs. cudzie zdroje v investíciách

Pákový efekt sa javí ako zaujímavá a lákavá možnosť investovania. Aj keď ponúka svoje výhody a nevýhody, môže predstavovať efektívny nástroj pre dlhodobé investície. Avšak, otázka ostáva – je skutočne výhodnejšie využívať cudzie finančné prostriedky?

Najprv je potrebné pochopiť členenie nákladov kapitálu. V podstate existujú dva typy nákladov kapitálu:

 • Náklady vlastného kapitálu: Tieto sú ziskom z vlastného kapitálu získaného podnikateľskou alebo inou činnosťou. Hlavným problémom s vlastným kapitálom je nutnosť mať k dispozícii celú sumu na nákup aktív. Bez dostatočného kapitálu nie je možné investovať alebo obchodovať.
 • Náklady cudzieho kapitálu: Tento druh nákladov zahŕňa úrok, ktorý sa musí splatiť veriteľom. Úroková miera sa líši v závislosti od trhových podmienok a dohôd. Okrem toho je dôležitý aj čas – dlhodobé úvery môžu byť drahšie, aj keď majú nižšie úrokové sadzby, pretože ich splácajú dlhšie. Naopak, krátkodobé úvery sú lacnejšie, ale vyžadujú vyššie splátky.

Pákový efekt je jednou z možností, ako získať financie bez nutnosti využitia celého vlastného kapitálu.

Pri diskusii o pákovom efekte, človek často narazí aj na vzorec koeficientu samofinancovania, ktorý udáva percentuálny podiel aktív, ktorý je pokrytý vlastnými zdrojmi. Na základe tohto vzorca je možné vypočítať aj finančnú páku, ktorá odzrkadľuje percentuálny podiel cudzích zdrojov vo vlastnej investícii.

Vysoká zadĺženosť, kedy cudzie zdroje tvoria viac ako 50 % celkovej investície, môže byť riziková. Zadĺženosť sa ďalej delí na dlhodobú a krátkodobú, pričom každá má svoje vlastné vzorce na výpočet.

Pri rozhodovaní o pákovom efekte je dôležité zvážiť aj úrokové krytie, ktoré ukazuje, koľkokrát zisk pokryje úrokové platby. Optimalizovaná hodnota úrokového krytia je približne 8.

pákový efekt
S pákovým efektom je možné vykonávať úspešné investície aj bez obrovských kapitálových rezerv.

EBITDA a EBIT výpočet

EBITDA a EBIT sú kľúčovými ukazovateľmi, ktoré poskytujú investičným expertom podrobný pohľad na finančnú stabilitu a výkonnosť spoločností. Ich význam a výpočet nie sú všeobecne známe, ale sú kritické pri stanovení hodnoty spoločnosti a poskytujú cenné informácie o jej ziskovosti a efektívnosti.

EBITDA je zisk pred úrokmi, darmi, odpismi a amortizáciou. Je dôležitým nástrojom, ktorý odhaľuje hrubý zisk spoločnosti bez zahrnutia režijných nákladov. Tento ukazovateľ je často používaný na meranie ziskovosti spoločností a umožňuje porovnávanie ich výkonnosti s konkurenčnými firmami a priemernými hodnotami odvetvia.
EBIT je zisk z prevádzkovej činnosti bez úrokových nákladov a daní. Ide o ukazovateľ, ktorý sa používa na meranie ziskovosti firmy pred odpočítaním úrokov a daní.

Matematicky vzorec pre výpočet EBITDA je EBITDA = EBIT + Odpisy

Pri výpočte EBITDA a EBIT sa často odstránia aj jednorazové vplyvy, ako sú zmeny rezerv, pokuty alebo náklady spojené s neopakujúcimi sa udalosťami.

Existujú dva prístupy k výpočtu EBIT. Prvá metóda začína s čistým ziskom (prípadne stratou) spoločnosti a k nemu následne prirátava úrokové náklady a zaplatené alebo zaúčtované dane:

EBIT = Čistý zisk + úrokové náklady + dane

Druhý prístup k výpočtu EBIT vždy vedie k operačnému zisku definovanému podľa GAAP. Avšak, pri prvej metóde môže EBIT odlišovať od operačného zisku, ak čistý zisk zahŕňa mimoprodukčné príjmy a/alebo mimoprodukčné náklady (napríklad zisky a straty z investícií na kapitálovom trhu, ako je tomu v prípade spoločnosti Berkshire Hathaway).

EBIT = tržby z predajaCOGS (Cost of Goods Sold) – priame náklady na predaný tovarprevádzkové náklady

Výhody a nevýhody EBITDA a EBIT

EBITDA a EBIT sú užitočné nástroje, ale existujú aj ich obmedzenia. Napríklad, zatiaľ čo EBITDA poskytuje lepší obraz o výkonnosti spoločnosti, neberie do úvahy financovanie, čo môže skresliť reálnu hodnotu spoločnosti. Naopak, EBIT môže poskytnúť presnejší obraz o prevádzkovom zisku spoločnosti, ale tiež nezahŕňa všetky aspekty jej finančnej stability.

Najlepší broker na akcie v roku 2024

Existuje mnoho možností cez koho investovať. Niektorí sprostredkovatelia investícií sa špecializujú na akciové investície, iní na forex obchodovanie, ďalší zas na kryptomeny, zlato alebo finančné deriváty. Existujú však aj tí, ktorí ponúkajú prijateľné podmienky pre rôzne formy investovania.

Broker je spoločnosť oprávnená obchodovať na kapitálových trhoch. Klienti môžu prostredníctvom ich platformy uzatvárať transakcie a obchody na burze. V súčasnosti je najlepšie obchodovať prostredníctvom internetových platforiem brokerov.

Výber správneho alebo najlepšieho brokera, teda firmy, ktorá sprostredkováva investície, je veľmi dôležitý. Správny výber môže:

 • ušetriť peniaze na poplatkoch
 • poskytnúť silnú ochranu účtu
 • zabezpečiť výbornú zákaznícku podporu a analytické nástroje

Naopak, nesprávny výber môže viesť k nadmerným poplatkom a nedostatku služieb.

Každý, kto chce investovať, by mal venovať čas premýšľaniu o tom, kam a do čoho investuje a následne si vybrať vhodnú brokerskú spoločnosť.

Ktoré faktory zohľadniť pri výbere najlepšieho brokera na akcie?

 • Poplatky: Za obchodovanie, správu účtu, neaktívnosť, konverziu mien.
 • Dostupné investičné produkty: Akcie, ETF, dlhopisy, kryptomeny, CFD, forex, komodity, opcie, futures atď.
 • Rozsah investičných produktov: Počet akcií, ETF, komodít a ďalších dostupných investičných nástrojov.
 • Užívateľské rozhranie: Jednoduchosť a prehľadnosť internetovej stránky a aplikácie.
 • Podpora mien: Dostupné národné meny pre obchodovanie.
 • Ochrana účtu a bezpečnosť: Regulačná kvalita a poistenie vkladov.
 • Ďalšie služby: Zákaznícka podpora, výskum trhu, analytické nástroje, vzdelávanie.

Poplatky a najlepší broker

Najdôležitejším faktorom pri výbere vhodného brokera sú poplatky, napr. XTB poplatky. Treba zistiť, či broker účtuje poplatky za obchodovanie, správu účtu, neaktívnosť, alebo za menovú konverziu. Poplatky za transakcie sa môžu líšiť v závislosti od typu brokera.

V posledných rokoch vzniklo veľa lacných online brokerov, ktorí umožňujú obchodovať základné investičné aktíva bez akýchkoľvek poplatkov. Avšak, môžu existovať poplatky za iné služby, ako je menová konverzia alebo poplatky za neaktívnosť.

Porovnanie najlepších brokerov na akcie

Výber najlepšieho brokera pre bežných investorov a začiatočníkov:

XTBXTB je vhodnou voľbou pre začínajúcich investorov. Okrem nízkych poplatkov ponúka širokú ponuku akcií a ETF. Prezentuje skvelé dodatočné služby, ako je vzdelávanie investorov a analytické nástroje. Výborná domáca zákaznícka podpora.
eToroeToro poskytuje nízkonákladové investovanie s hravým užívateľským rozhraním. Ponúka sociálne investovanie, kde je možné kopírovať stratégie iných investorov. Nevýhody zahŕňajú obmedzený rozsah investičných nástrojov a slabú zákaznícku podporu.
Trading 212Trading 212 je ďalšou možnosťou s lacným investovaním a rozsiahlym výberom investičných aktív. Poskytuje jednoduchšiu aplikáciu a podporu viacerých mien.
LightyearLightyear sa zameriava na nenáročných investorov, ktorí preferujú investície do ETF fondov a akcií. Jeho jednoduché užívateľské rozhranie je výhodou, no neponúka rozsiahle dodatočné služby ako analytický výskum či vzdelávanie.
BirdwingBirdwing je vhodný pre tých, ktorí hľadajú širokú ponuku akcií a ETF, aj prostredníctvom frakčných podielov. Nedostatkom je absencia akcií obchodovaných na európskych burzách a obmedzené dodatočné služby, ako je analytický výskum a vzdelávanie.

Výber najlepšieho brokera na akcie pre profesionálov:

Interactive BrokersInteractive Brokers na Slovensku je ideálnou voľbou pre náročnejších investorov, ktorí vyhľadávajú väčšie možnosti. Tento broker vyniká nižšími poplatkami a širokou ponukou investičných nástrojov.

Pre bežných ľudí, ktorí nechcú investovať samostatne a tráviť čas analyzovaním trhu či konkrétnych aktív, sa odporúča česko-slovenská investičná platformu Portu. Tá umožňuje investovať jednoducho a lacno skrz portfóliá zostavené na mieru, ale umožňuje v obmedzenom rozsahu pridávať aj vlastné stratégie.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang