Finančná páka – pákový efekt a výpočet EBIT

V súčasnej dobe, kedy svet financií ovládajú dynamické pohyby a rýchle zmeny, je pre investora kľúčové mať na svojej strane spoľahlivého partnera. Svet akcií a finančných trhov ponúka nekonečné možnosti, no súčasne aj množstvo rizík, ktoré vyžadujú presné zváženie a odborné poradenstvo. V tomto svetle je výber správneho brokera pre investovanie do akcií kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje finančné rozhodnutia a výsledky.

Tento článok sa pozrie na najnovšie trendy v oblasti finančnej páky. Ako správne využiť tento nástroj na maximalizovanie ziskovosti investícií? Bude sa venovať aj pojmu EBIT, jeho výpočtu a významu pre finančné rozhodnutia investorov.

Ako sa môže finančná páka stať spoľahlivým nástrojom vo svete akcií a investícií? Ktorý broker môže ponúknuť najlepšie služby a podporu pri dosahovaní finančných cieľov?

Čo je finančná páka a ako funguje?

Finančná páka, známa aj ako pákový efekt či financial leverage, otvára brány sveta obchodovania na burze aj tým, ktorí nemajú na svojom účte milióny. V minulosti bolo obchodovanie vyhradené skôr pre tých s vysokým kapitálom, no dnes sa táto paradigma zmenila. Finančná páka umožňuje obchodovať aj s menšími finančnými prostriedkami, čím sa poskytuje prístup k akciám a fondom aj bežným ľuďom s priemernými príjmami.

Pojem „finančná páka“ sa často spája s dlhovým financovaním, pri ktorom investori využívajú pôžičky na nákup aktív. Základom je predpoklad, že zisky z investície pokryjú náklady na financovanie. Aj keď to môže pôsobiť ako riziková stratégia, finančná páka poskytuje investorom istú mieru slobody a flexibilitu, umožňujúc im realizovať obchody s vyššou hodnotou, ako je sumárne množstvo peňazí na ich účte.

Veľkosť a význam finančnej páky

Veľkosť finančnej páky sa odvíja od konkrétnych obchodov. V niektorých prípadoch stačí iba malá časť sumy, v iných sa vyžaduje väčší podiel financií. Táto informácia je kľúčová predtým, ako sa investor rozhodne vstúpiť do obchodu.

Výhody a riziká finančnej páky

Finančná páka prináša veľké výhody:

 • môže viacnásobne zvýšiť hodnotu investícií
 • umožňuje prístup k finančným trhom aj tým, ktorí by inak nemali dostatok kapitálu na obchodovanie

Avšak, je dôležité si uvedomiť aj riziká spojené s touto stratégiou:

 • v prípade neúspechu môže finančná páka zhoršiť situáciu a spôsobiť ešte väčšiu stratu
 • horzí riziko dlhu voči brokerskej spoločnosti

Predtým, než sa človek rozhodne využiť finančnú páku, je dôležité si dôkladne premyslieť svoje rozhodnutie. Nezabudnúť, že investovanie je vždy spojené s určitým stupňom rizika, a preto je dôležité mať jasno vo svojich cieľoch a znalostiach.

Ak je investor začiatočník, nemal by váhať vyhľadať radu skúsených odborníkov alebo využiť poradenské služby ponúkané niektorými brokerskými spoločnosťami. Nakoniec, jedným zo spôsobov minimalizácie rizík je využitie nástrojov ako Stop Loss, ktoré umožňujú stanoviť maximálnu možnú stratu.

Pákový efekt – vlastné vs. cudzie zdroje v investíciách

Pákový efekt sa javí ako zaujímavá a lákavá možnosť investovania. Aj keď ponúka svoje výhody a nevýhody, môže predstavovať efektívny nástroj pre dlhodobé investície. Avšak, otázka ostáva – je skutočne výhodnejšie využívať cudzie finančné prostriedky?

Najprv je potrebné pochopiť členenie nákladov kapitálu. V podstate existujú dva typy nákladov kapitálu:

 • Náklady vlastného kapitálu: Tieto sú ziskom z vlastného kapitálu získaného podnikateľskou alebo inou činnosťou. Hlavným problémom s vlastným kapitálom je nutnosť mať k dispozícii celú sumu na nákup aktív. Bez dostatočného kapitálu nie je možné investovať alebo obchodovať.
 • Náklady cudzieho kapitálu: Tento druh nákladov zahŕňa úrok, ktorý sa musí splatiť veriteľom. Úroková miera sa líši v závislosti od trhových podmienok a dohôd. Okrem toho je dôležitý aj čas – dlhodobé úvery môžu byť drahšie, aj keď majú nižšie úrokové sadzby, pretože ich splácajú dlhšie. Naopak, krátkodobé úvery sú lacnejšie, ale vyžadujú vyššie splátky.

Pákový efekt je jednou z možností, ako získať financie bez nutnosti využitia celého vlastného kapitálu.

Pri diskusii o pákovom efekte, človek často narazí aj na vzorec koeficientu samofinancovania, ktorý udáva percentuálny podiel aktív, ktorý je pokrytý vlastnými zdrojmi. Na základe tohto vzorca je možné vypočítať aj finančnú páku, ktorá odzrkadľuje percentuálny podiel cudzích zdrojov vo vlastnej investícii.

Vysoká zadĺženosť, kedy cudzie zdroje tvoria viac ako 50 % celkovej investície, môže byť riziková. Zadĺženosť sa ďalej delí na dlhodobú a krátkodobú, pričom každá má svoje vlastné vzorce na výpočet.

Pri rozhodovaní o pákovom efekte je dôležité zvážiť aj úrokové krytie, ktoré ukazuje, koľkokrát zisk pokryje úrokové platby. Optimalizovaná hodnota úrokového krytia je približne 8.

pákový efekt
S pákovým efektom je možné vykonávať úspešné investície aj bez obrovských kapitálových rezerv.

EBITDA a EBIT výpočet

EBITDA a EBIT sú kľúčovými ukazovateľmi, ktoré poskytujú investičným expertom podrobný pohľad na finančnú stabilitu a výkonnosť spoločností. Ich význam a výpočet nie sú všeobecne známe, ale sú kritické pri stanovení hodnoty spoločnosti a poskytujú cenné informácie o jej ziskovosti a efektívnosti.

EBITDA je zisk pred úrokmi, darmi, odpismi a amortizáciou. Je dôležitým nástrojom, ktorý odhaľuje hrubý zisk spoločnosti bez zahrnutia režijných nákladov. Tento ukazovateľ je často používaný na meranie ziskovosti spoločností a umožňuje porovnávanie ich výkonnosti s konkurenčnými firmami a priemernými hodnotami odvetvia.
EBIT je zisk z prevádzkovej činnosti bez úrokových nákladov a daní. Ide o ukazovateľ, ktorý sa používa na meranie ziskovosti firmy pred odpočítaním úrokov a daní.

Matematicky vzorec pre výpočet EBITDA je EBITDA = EBIT + Odpisy

Pri výpočte EBITDA a EBIT sa často odstránia aj jednorazové vplyvy, ako sú zmeny rezerv, pokuty alebo náklady spojené s neopakujúcimi sa udalosťami.

Existujú dva prístupy k výpočtu EBIT. Prvá metóda začína s čistým ziskom (prípadne stratou) spoločnosti a k nemu následne prirátava úrokové náklady a zaplatené alebo zaúčtované dane:

EBIT = Čistý zisk + úrokové náklady + dane

Druhý prístup k výpočtu EBIT vždy vedie k operačnému zisku definovanému podľa GAAP. Avšak, pri prvej metóde môže EBIT odlišovať od operačného zisku, ak čistý zisk zahŕňa mimoprodukčné príjmy a/alebo mimoprodukčné náklady (napríklad zisky a straty z investícií na kapitálovom trhu, ako je tomu v prípade spoločnosti Berkshire Hathaway).

EBIT = tržby z predaja – COGS (Cost of Goods Sold) – priame náklady na predaný tovar – prevádzkové náklady

Výhody a nevýhody EBITDA a EBIT

EBITDA a EBIT sú užitočné nástroje, ale existujú aj ich obmedzenia. Napríklad, zatiaľ čo EBITDA poskytuje lepší obraz o výkonnosti spoločnosti, neberie do úvahy financovanie, čo môže skresliť reálnu hodnotu spoločnosti. Naopak, EBIT môže poskytnúť presnejší obraz o prevádzkovom zisku spoločnosti, ale tiež nezahŕňa všetky aspekty jej finančnej stability.

Najlepší broker na akcie v roku 2024

Existuje mnoho možností cez koho investovať. Niektorí sprostredkovatelia investícií sa špecializujú na akciové investície, iní na forex obchodovanie, ďalší zas na kryptomeny, zlato alebo finančné deriváty. Existujú však aj tí, ktorí ponúkajú prijateľné podmienky pre rôzne formy investovania.

Broker je spoločnosť oprávnená obchodovať na kapitálových trhoch. Klienti môžu prostredníctvom ich platformy uzatvárať transakcie a obchody na burze. V súčasnosti je najlepšie obchodovať prostredníctvom internetových platforiem brokerov.

Výber správneho alebo najlepšieho brokera, teda firmy, ktorá sprostredkováva investície, je veľmi dôležitý. Správny výber môže:

 • ušetriť peniaze na poplatkoch
 • poskytnúť silnú ochranu účtu
 • zabezpečiť výbornú zákaznícku podporu a analytické nástroje

Naopak, nesprávny výber môže viesť k nadmerným poplatkom a nedostatku služieb.

Každý, kto chce investovať, by mal venovať čas premýšľaniu o tom, kam a do čoho investuje a následne si vybrať vhodnú brokerskú spoločnosť.

Ktoré faktory zohľadniť pri výbere najlepšieho brokera na akcie?

 • Poplatky: Za obchodovanie, správu účtu, neaktívnosť, konverziu mien.
 • Dostupné investičné produkty: Akcie, ETF, dlhopisy, kryptomeny, CFD, forex, komodity, opcie, futures atď.
 • Rozsah investičných produktov: Počet akcií, ETF, komodít a ďalších dostupných investičných nástrojov.
 • Užívateľské rozhranie: Jednoduchosť a prehľadnosť internetovej stránky a aplikácie.
 • Podpora mien: Dostupné národné meny pre obchodovanie.
 • Ochrana účtu a bezpečnosť: Regulačná kvalita a poistenie vkladov.
 • Ďalšie služby: Zákaznícka podpora, výskum trhu, analytické nástroje, vzdelávanie.

Poplatky a najlepší broker

Najdôležitejším faktorom pri výbere vhodného brokera sú poplatky. Treba zistiť, či broker účtuje poplatky za obchodovanie, správu účtu, neaktívnosť, alebo za menovú konverziu. Poplatky za transakcie sa môžu líšiť v závislosti od typu brokera.

V posledných rokoch vzniklo veľa lacných online brokerov, ktorí umožňujú obchodovať základné investičné aktíva bez akýchkoľvek poplatkov. Avšak, môžu existovať poplatky za iné služby, ako je menová konverzia alebo poplatky za neaktívnosť.

Porovnanie najlepších brokerov na akcie

Výber najlepšieho brokera pre bežných investorov a začiatočníkov:

XTBXTB je vhodnou voľbou pre začínajúcich investorov. Okrem nízkych poplatkov ponúka širokú ponuku akcií a ETF. Prezentuje skvelé dodatočné služby, ako je vzdelávanie investorov a analytické nástroje. Výborná domáca zákaznícka podpora.
eToroeToro poskytuje nízkonákladové investovanie s hravým užívateľským rozhraním. Ponúka sociálne investovanie, kde je možné kopírovať stratégie iných investorov. Nevýhody zahŕňajú obmedzený rozsah investičných nástrojov a slabú zákaznícku podporu.
Trading 212Trading 212 je ďalšou možnosťou s lacným investovaním a rozsiahlym výberom investičných aktív. Poskytuje jednoduchšiu aplikáciu a podporu viacerých mien.
LightyearLightyear sa zameriava na nenáročných investorov, ktorí preferujú investície do ETF fondov a akcií. Jeho jednoduché užívateľské rozhranie je výhodou, no neponúka rozsiahle dodatočné služby ako analytický výskum či vzdelávanie.
BirdwingBirdwing je vhodný pre tých, ktorí hľadajú širokú ponuku akcií a ETF, aj prostredníctvom frakčných podielov. Nedostatkom je absencia akcií obchodovaných na európskych burzách a obmedzené dodatočné služby, ako je analytický výskum a vzdelávanie.

Výber najlepšieho brokera na akcie pre profesionálov:

Interactive BrokersInteractive Brokers na Slovensku je ideálnou voľbou pre náročnejších investorov, ktorí vyhľadávajú väčšie možnosti. Tento broker vyniká nižšími poplatkami a širokou ponukou investičných nástrojov.

Pre bežných ľudí, ktorí nechcú investovať samostatne a tráviť čas analyzovaním trhu či konkrétnych aktív, sa odporúča česko-slovenská investičná platformu Portu. Tá umožňuje investovať jednoducho a lacno skrz portfóliá zostavené na mieru, ale umožňuje v obmedzenom rozsahu pridávať aj vlastné stratégie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang