DRIP – reinvestovanie dividend, čo znamená, využitie

V súčasnom svete investícií, kde každý krok môže znamenať rozdiel medzi finančným úspechom a neúspechom, hľadanie efektívnych spôsobov zhodnocovania kapitálu je kľúčovým cieľom každého investora. Jedným z takýchto nástrojov je Dividend Reinvestment Plan (reinvestovanie dividend), skrátene DRIP. Čo je DRIP? Čo DRIP znamená?

S rozširovaním popularity a zaujatosti o finančnú nezávislosť sa stáva DRIP stále viac diskutovanou témou. Jeho jedinečná schopnosť umožňovať investičným portfóliám rásť bez ďalšieho vkladu peňazí od investora ho robí atraktívnym nástrojom pre tých, ktorí hľadajú dlhodobú hodnotu vo svojich investíciách.

Tento článok sa pozrie na to, čo je DRIP, čo DRIP znamená, ako táto schéma funguje a mnohé ďalšie aspekty.

Kľúčové informácie článku

Dividend Reinvestment Plan (DRIP) je program, ktorý umožňuje investorom automaticky reinvestovať vyplatené dividendy do ďalších akcií spoločnosti, namiesto toho, aby si ich vybrali v hotovosti.

Výhody DRIPu zahŕňajú možnosť zvýšiť vlastníctvo akcií spoločnosti a rast kapitálu prostredníctvom opakovaného reinvestovania dividend, minimalizáciu transakčných poplatkov a efektívne využívanie času v trhovom zhone.

Príklady spoločností s DRIP programami sú napríklad veľké firmy ako Coca-Cola, Johnson & Johnson a ExxonMobil, ktoré umožňujú investorom využívať tento program na rast svojho portfólia.

Zapojenie do DRIP je často jednoduché a vyžaduje iba zaregistrovanie sa priamo u spoločnosti alebo cez svojho makléra. Investori by mali skontrolovať podmienky a možnosti DRIP programu konkrétnej spoločnosti.

Pri výbere, cez koho investovať do DRIP, je dôležité zvážiť aspekty ako poplatky, kvalita služieb poskytovaných maklérom, dostupnosť DRIP programov pre rôzne spoločnosti a ďalšie aspekty, ktoré sú pre investora dôležité.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je Dividend Reinvestment Plan?

Dividend Reinvestment Plan (DRIP), v preklade plán reinvestície dividend, je investičný nástroj, ktorý umožňuje investorom automaticky reinvestovať získané dividendy z akcií spoločnosti naspäť do tej istej spoločnosti. Táto metóda investovania je populárna pre svoju schopnosť zvyšovať hodnotu investičného portfólia bez potreby manuálneho rozhodovania sa o reinvestovaní získaných prostriedkov.

Pri využívaní DRIP môžu investori vybrať možnosť, ktorá im umožní automaticky reinvestovať všetky alebo časť získaných dividend namiesto toho, aby boli vyplatené v hotovosti. Týmto spôsobom sa dosahuje postupný nárast počtu akcií v držbe investora, čo v konečnom dôsledku zvyšuje potenciálny príjem z budúcich dividend.

Existujú rôzne formy DRIP, pričom niektoré spoločnosti poskytujú vlastné interné DRIP, zatiaľ čo iní investori sa môžu rozhodnúť využiť služby externých finančných inštitúcií, ktoré poskytujú DRIP pre viacero spoločností. V niektorých prípadoch môžu byť tieto služby spoplatnené, ale mnoho investorov považuje tieto náklady za malý poplatok za výhody spojené s automatizovaným reinvestovaním.

Reinvestícia dividend prostredníctvom rôznych investičných platforiem predstavuje efektívny spôsob, ako systematicky zväčšovať svoje investičné portfólio.

Výhody DRIPu

DRIP má ako investičný prístup niekoľko výhod pre investorov. Od automatizovaného reinvestovania získaných dividend, cez zvýšené množstvo akcií v portfóliu, až po dlhodobý rast hodnoty investícií – DRIP poskytuje investorom nástroje na budovanie stabilného a rastúceho portfólia.

Automatizovaný rast investícií

DRIP umožňuje investorom proces automatického investovania získaných dividend. Týmto spôsobom môžu investori efektívne zhodnocovať svoje portfólio bez potreby manuálneho vykonávania transakcií.

Zvýšené množstvo akcií

Investori, ktorí využívajú DRIP, majú možnosť získať ďalšie akcie bez nutnosti investovať ďalšie finančné prostriedky. Tento prístup môže viesť k postupnému zvýšeniu množstva akcií v portfóliu, čo má potenciál zvýšiť budúce dividendové príjmy.

Jedným z hlavných cieľov investorov je dosiahnuť dlhodobý rast hodnoty ich investícií. DRIP je nástrojom, ktorý podporuje tento cieľ prostredníctvom pravidelného reinvestovania získaných dividend, čo môže viesť k zvýšeniu hodnoty portfólia v priebehu času.

Diverzifikácia portfólia

Vďaka DRIP môžu investori jednoducho pridávať nové akcie do svojho portfólia, čo prispieva k diverzifikácii portfólia. Diverzifikované portfólio môže lepšie odolávať výkyvom na trhu a znižovať celkové riziko investícií.

Dlhodobé zhodnocovanie

DRIP umožňuje dosiahnuť tzv. reinvestičný efekt, kde reinvestované dividendy generujú ďalšie dividendy. Tým sa zvyšuje celkový výnos z investícií a prispieva k dlhodobému zhodnocovaniu portfólia.

DRIP je najviac vhodný pre tých investorov, ktorí sledujú dlhodobý investičný horizont. Ak je cieľom investora budovať postupne bohatstvo a zhodnocovať portfólio v priebehu času, môže DRIP byť cenným nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov.

Príklady DRIP spoločností

Existuje mnoho spoločností, ktoré ponúkajú plány reinvestície dividend, a investori sa do nich môžu prihlásiť priamo prostredníctvom transferového agenta spoločnosti alebo prostredníctvom maklérskeho účtu. Niektoré spoločnosti ponúkajú flexibilné možnosti pre DRIP, ako je úplná alebo čiastočná reinvestícia, a mnohé ponúkajú akcie so zľavou prostredníctvom svojich DRIP.

Niektoré z najlepších akcií DRIP zahŕňajú dividendových aristokratov, čo sú elitné spoločnosti, ktoré zvyšovali svoje dividendy viac ako 25 po sebe nasledujúcich rokov a spĺňajú určité požiadavky na minimálnu veľkosť a likviditu. Príklady akcií DRIP zahŕňajú:

  • Johnson & Johnson
  • Coca-Cola
  • Procter & Gamble
  • AbbVie Inc.
  • Chubb Limited
  • Sherwin-Williams
  • Hormel Foods
  • Illinois Tool Works
  • A.O. Smith
  • a dalšie

Ako sa zapojiť do DRIP

Existujú dva základné spôsoby účasti na pláne reinvestovania dividend. Prvý spôsob zahŕňa priamu investíciu do DRIP, ktorú poskytuje záujmová spoločnosť, ak takýto plán ponúka. Pri tejto možnosti nie je potrebný maklérsky účet. Druhý spôsob zahŕňa investovanie prostredníctvom maklérskeho účtu, kde mnohí makléri umožňujú investorom rozhodnúť sa pre reinvestovanie dividend namiesto prijímania výplat.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že DRIP môže byť spojený s registráciou a ďalšími poplatkami, ktoré často prevyšujú náklady spojené s reinvestovaním dividend prostredníctvom maklérskeho účtu. Poplatky a podmienky DRIP sa líšia, preto je rozumné vykonať dôkladný prieskum s cieľom identifikovať najvýhodnejšie plány a uistiť sa, že vybraná spoločnosť je vhodnou investíciou.

DRIP pomáha investorom systematicky zväčšovať svoje portfólio bez potreby manuálneho rozhodovania o reinvestovaní získaných prostriedkov.

Cez koho investovať?

Reinvestícia dividend prostredníctvom rôznych investičných platforiem predstavuje efektívny spôsob, ako systematicky zväčšovať svoje investičné portfólio. Tieto platformy poskytujú investorom príležitosť využívať funkcie, ktoré umožňujú automatické reinvestovanie získaných dividend bez potreby manuálnej intervencie.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang