Dividendoví aristokrati – ako investovať do dividend aristocrats a oplatí sa to?

Súčasná finančná a investičná scéna je poznačená zvýšenou volatilitou a neistotou. V takomto prostredí sú investori neustále na cestách za novými príležitosťami, hľadajúc spôsoby, ako chrániť svoje aktíva a zabezpečiť dlhodobý rast. Jednou z tradičných stratégií, ktorá získava čoraz viac pozornosti, je investovanie do dividendových aristokratov.

Tento článok sa pozrie na to, čo dividendoví aristokrati sú, prečo sú tak dôležití v súčasnom investičnom svete a ako môžu prispieť k dosiahnutiu finančnej stability a rastu v budúcnosti. Preskúma výhody a riziká investovania do tejto vybranej skupiny spoločností a poskytne návody na to, ako ich identifikovať a zahrnúť do investičného portfólia.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Kľúčové informácie článku

Dividendoví aristokrati sú spoločnosti, ktoré zvýšili svoje dividendy každý rok min. 25 rokov po sebe, čím investorom poskytujú stabilný príjem. Spoločnosť, ktorá sa stane dividendovým kráľom, má záznam zvyšovania dividendy každý rok 50 rokov po sebe.

Investovanie do dividendových aristokratov má množstvo výhod, ako je stabilný príjem z dividend, ochrana pred infláciou a dlhodobý rast hodnoty portfólia, avšak môže byť spojené aj s rizikami ako je zlý výkon trhu alebo zastaralé podnikanie.

Existujú rôzne spôsoby investovania do akcií dividendových aristokratov, vrátane priameho nákupu akcií jednotlivých spoločností alebo prostredníctvom ETF, ktoré zhromažďujú portfólio dividendových aristokratov.

Medzi najznámejších dividendových aristokratov patria spoločnosti ako Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble, ktoré majú bohatú históriu zvyšovania dividend a silné postavenie na trhu.

Čo sú dividendoví aristokrati?

Pojem dividendoví aristokrati (ang. dividend aristocrats) označuje spoločnosť, ktorá nielenže neustále vypláca dividendy akcionárom, ale každoročne zvyšuje výšku svojej výplaty. Aby bola spoločnosť považovaná za „Dividend Aristocrat“, musí byť členom indexu S&P 500 a musí:

  • každoročne zvyšovať svoju dividendu najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov

Dividendoví aristokrati sú zvyčajne veľké, etablované spoločnosti, ktoré už nemajú superrýchly rast, a mnohé z nich sú zväčša odolné voči recesii, majú stabilné zisky a rastúce dividendy v dobrých aj zlých časoch.

V súčasnosti sa množstvo dividendových aristokratov pohybuje okolo 67 spoločností, pričom sú rozmiestnení v mnohých rôznych častiach hospodárstva vrátane zdravotníctva, spotrebného tovaru, finančného a priemyselného sektora. Dividendoví aristokrati sa považujú za vysokokvalitné podniky na základe ich dlhej dividendovej histórie a dlhodobo dosahujú lepšie výsledky ako trh.

Aká spoločnosť je dividendovým kráľom?

Dividendový kráľ je spoločnosť, ktorá zvýšila výplatu dividend najmenej 50 rokov po sebe. Tieto spoločnosti sú podskupinou dividendových aristokratov. Dividendoví králi nemusia byť členmi indexu S&P500, ale musia dosiahnuť sériu dividendového rastu v trvaní aspoň 50 po sebe nasledujúcich rokov.

V súčasnosti je menej ako 50 dividendových kráľov a sú exkluzívnejšou skupinou ako aristokrati dividend. Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma skupinami je dĺžka obdobia, počas ktorého sústavne zvyšujú výplatu dividend. Dividendoví králi majú dlhšiu históriu zvyšovania dividend, ale je ich menej ako Dividend Aristocrats.

Investovanie do dividendových aristokratov nie je len o pravidelnom príjme v podobe dividend, ale aj o dlhodobej hodnote portfólia.

Výhody a nevýhody investovania do dividendových aristokratov

Investovanie do dividendových aristokratov má svoje výhody aj nevýhody. Tu je niekoľko pozitívnych a negatívnych stránok pre túto investičnú stratégiu:

VýhodyNevýhody
+ pravidelný, rastúci a zdravý príjem z dividend– môžu prinášať menšie kapitálové zisky
+ finančne zdravé a silné spoločnosti– môžu mať nižšie očakávané výnosy ako rastové
akcie
+ stabilita počas makroekonomickej neistoty– relatívne nízke ročné zvyšovanie dividend
+ vhodné na dlhodobé budovanie bohatstva– platenie daní z dividendových príjmov

Investovanie do Dividend Aristocrats môže poskytnúť stabilný tok príjmov a stabilitu počas makroekonomickej neistoty, ale môže to byť na úkor budúcich rastových príležitostí. Je dôležité urobiť si vlastný prieskum a vybrať si akcie, ktoré zodpovedajú individuálnym investičným cieľom a tolerancii voči riziku.

Spôsoby investovania do akcií dividendových aristokratov

Existuje mnoho spôsobov, ako začať investovať do akcií dividendových aristokratov. Výber z nasledujúcich spôsobov bude závisieť od cieľov a preferencií investora.

1. Priame investície do akcií

Jedným z najjednoduchších spôsobov je nákup jednotlivých akcií dividendových aristokratov. Možno preskúmať a vybrať konkrétne spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá, a nakúpiť ich akcie prostredníctvom maklérskeho účtu. Tento prístup poskytuje priamu expozíciu voči spoločnostiam, o ktorých je investor presvedčený, že budú naďalej poskytovať stabilné dividendy a rast.

2. Fondy ETF s dividendovými aristokratmi

Dividendové ETF fondy sledujú indexy dividendových aristokratov a sú vhodným spôsobom, ako získať expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu týchto spoločností. Príkladom je SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (ticker UDVD) alebo ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Tieto ETF poskytujú diverzifikáciu a zvyčajne majú nižšie náklady ako aktívne spravované fondy.

3. Dividendové aristokratické podielové fondy

Niektoré podielové fondy sa zameriavajú na akcie vyplácajúce dividendy a súčasťou ich portfólia môžu byť aj dividendoví aristokrati. Ak investor uprednostňuje aktívnejšie riadený prístup, môže zvážiť takéto fondy. Existujú podielové fondy špeciálne určené na investovanie do dividendových aristokratov.

Tieto fondy sú spravované so zameraním na spoločnosti so silnou históriou rastu dividend. Príkladom je fond T. Rowe Price Dividend Growth Fund alebo fond Vanguard Dividend Growth Fund.

4. Plány reinvestovania dividend (DRIP)

Mnohí dividendoví aristokrati ponúkajú plány reinvestovania dividend, ktoré umožňujú automaticky reinvestovať dividendy do ďalších akcií spoločnosti. DRIP môže pomôcť využiť výhody zloženého úročenia v priebehu času.

5. Portfóliá na mieru

Ďalšou možnosťou je spôsob, ako si poskladať portfólio samostatne, ktoré zahŕňa dividendových aristokratov spolu s ďalšími investíciami, ktoré sú v súlade s celkovou investičnou stratégiou. Tento prístup umožňuje väčšie prispôsobenie, ale môže vyžadovať aktívnejšiu správu.

Do dividendových aristokratov môžu jednotlivci investovať aj aktívne, pričom sledujú trhové trendy a analyzujú finančné správy spoločností.

Najznámejší dividendoví aristokrati

Svet dividendových aristokratov je pestrý a obsahuje spoločnosti z rôznych odvetví, ktoré preukázali dlhodobú stabilitu, rast a spoľahlivosť pri vyplácaní dividend akcionárom.

1. Procter & Gamble (PG)

Firma P&G je globálnou spoločnosťou, ktorá vyrába rôzne spotrebné tovary, vrátane domáceho a osobného tovaru. Spoločnosť Procter & Gamble (PG) je dividendový aristokrat.

P&G vypláca dividendy už 132 rokov a 66 rokov po sebe zvyšuje dividendy, čo z neho robí dividendového aristokrata a dividendového kráľa. Spoločnosť je jednou z najznámejších čo sa týka dividendových akcií, najmä vďaka svojej mimoriadne dlhej dividendovej histórii a všeobecne známym značkám.

Spoločnosť Procter & Gamble je tiež zahrnutá v indexe S&P 500, čo je podmienkou pre zaradenie medzi dividendových aristokratov. Súčasný dividendový výnos spoločnosti Procter & Gamble vo výške 2,37 % je -7 % pod jej 5-ročným priemerom.

2. Coca Cola (KO)

The Coca-Cola Company je jednou z najznámejších značiek na svete a dlhodobo zvyšuje svoje dividendy. Svojou globálnou prítomnosťou a portfóliom nápojových značiek patrí medzi klasických dividendových aristokratov.

Akcie Coca-Coly sa môže pochváliť dividendovým výnosom 3,14 %, čo je číslo výrazne vyššie ako priemerný výnos indexu S&P 500 1,6 %. Okrem toho sa očakáva, že Coca-Cola bude pokračovať vo svojej každoročnej tradícii zvyšovania dividend.

3. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson je významným hráčom v oblasti farmaceutík a zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť je známa nielen svojimi dividendami, ale aj dlhodobým rastom hodnoty akcií.

Rozsiahle obchodné operácie a celosvetová prítomnosť spoločnosti Johnson & Johnson poskytujú firme trvalé konkurenčné výhody, ktoré boli nápomocné pri jej expanzii do zahraničia počas niekoľkých predchádzajúcich desaťročí.

J&J má všetky atribúty, ktoré by mali investori hľadať pri akciách s výnimočným rastom dividend. Môže sa pochváliť dividendovým výnosom 3,22 % presahujúcim priemer S&P500, podporeným robustnou značkou a vysoko ziskovým obchodným rámcom s potenciálom pre trvalú dlhodobú expanziu.

História dividendových aristokratov

Koncept Dividend Aristocrats vznikol v roku 1989, keď agentúra Standard & Poor’s (S&P) vytvorila zoznam spoločností, ktoré zvyšovali výplatu dividend najmenej 25 rokov po sebe. Zoznam bol vytvorený s cieľom identifikovať vysokokvalitné spoločnosti, ktoré majú dlhú históriu vyplácania a zvyšovania dividend.

Odvtedy sa stal obľúbeným nástrojom pre investorov, ktorí hľadajú stabilné, výnosné akcie. Tento historický kontext podčiarkuje dôležitosť dividendových aristokratov ako pevného a overeného prístupu k investovaniu.

Aby bola spoločnosť považovaná za „Dividend Aristocrat“, musí byť členom indexu S&P 500. Samotný index S&P 500 tvoria napr. tieto akcie známych spoločností:

S&P 500 index tvoria spoločnosti z rôznych sektorov vrátane energetikyspotrebného tovaruzdravotníctvaIT a financií. Aby mohla byť spoločnosť zaradená do indexu S&P 500, musí spĺňať niekoľko podmienok, napr. musí byť súčasťou ekonomiky USA a byť určitú dobu zisková.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Oplatí sa investovať do dividendových aristokratov?

V dnešnom svete investícií sa dividendoví aristokrati vynímajú ako pevný základ pre dlhodobých investorov. Ich schopnosť udržiavať a zvyšovať dividendy počas dlhého obdobia ich radí medzi najspoľahlivejšie investície na trhu. Z histórie ich výkonu vyplýva, že tieto spoločnosti majú v sebe zabudovanú odolnosť voči ekonomickým výkyvom a krízam.

Investovanie do dividendových aristokratov nie je len o pravidelnom príjme v podobe dividend, ale aj o dlhodobej hodnote portfólia. Ich schopnosť generovať stabilný príjem a zároveň ponúkať potenciál na rast hodnoty akcií robí z týchto spoločností atraktívneho partnera pre investorov, ktorí uprednostňujú kombináciu príjmu a kapitálového zhodnocovania.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang