Dollar cost averaging a lump sum –⁠ čo je lepšie, rozdiely

Pri veľkom množstve dostupných investičných stratégií môže byť ťažké rozhodnúť sa, ktorý prístup je najvhodnejší pre konkrétneho investora. Dve bežné metódy investovania sú dollar cost averaging (DCA) a lump sum, pričom obe majú svoje výhody aj nevýhody. Čo je DCA a lump sum? Aké sú ich rozdiely?

Článok sa venuje koncepcii DCA a lump sum, ich rozdielom a potenciálnym výhodám a rizikám spojeným s každou stratégiou.

Dollar cost averaging

Dollar cost averaging, teda priemerovanie nákladov v dolároch, je investičná stratégia, ktorá spočíva v pravidelnom investovaní pevnej čiastky peňazí do určitej investície bez ohľadu na trhové podmienky. Táto stratégia je založená na myšlienke, že investovaním pevnej čiastky počas určitého obdobia môže investor znížiť vplyv volatility trhu a potenciálne znížiť celkové náklady svojej investície.

Jednou z hlavných výhod priemerovania dolárových nákladov je jeho schopnosť pomôcť zmierniť riziko investovania veľkej čiastky peňazí naraz. Tým, že investor investuje pevnú sumu počas určitého obdobia, je menej pravdepodobné, že ho ovplyvnia krátkodobé výkyvy na trhu.

Ako každá investičná stratégia má však aj priemerovanie nákladov v dolároch svoje nevýhody. Jednou z hlavných nevýhod je, že si vyžaduje dlhodobý záväzok. Táto stratégia funguje najlepšie, keď investor investuje sústavne počas určitého obdobia, čo nemusí byť vhodné pre tých, ktorí hľadajú rýchle výnosy.

Priemerovanie nákladov v dolároch tiež nemusí byť také účinné na neustále rastúcom trhu. V takomto prípade môže investor nakoniec v priebehu času nakúpiť menej akcií, čo má za následok nižšiu návratnosť investície v porovnaní s investovaním jednorazovej sumy na začiatku.

Dôležité je tiež poznamenať, že priemerovanie nákladov v dolároch nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Je to len stratégia, ktorá pomáha znížiť vplyv volatility trhu na investíciu. Volatilita je miera kolísania hodnoty.

Lump sum

Jedným z obľúbených spôsobov investovania je investovanie lump sum, teda investovanie prostredníctvom paušálnej sumy. Ide o jednorazové investovanie.

Čo je však jednorazové investovanie? Paušálne investovanie znamená investovanie veľkej sumy peňazí naraz na rozdiel od pravidelného investovania menších súm. Môže ísť o jednorazovú investíciu z nečakanej výhry, dedičstva alebo akéhokoľvek iného zdroja finančných prostriedkov.

Jednou z hlavných výhod jednorazového investovania je možnosť vyšších výnosov. Investovaním veľkej sumy naraz má investor možnosť využiť výkyvy na trhu a potenciálne dosiahnuť vyššie výnosy v porovnaní s investovaním menších súm počas dlhšieho obdobia.

Okrem toho jednorazové investovanie môže ušetriť čas a námahu. Namiesto neustáleho sledovania a pravidelného prispievania do investícií sa môže investor sústrediť na iné aspekty svojho života.

Ako pri každej investícii, aj pri jednorazovom investovaní však existujú potenciálne riziká. Jedným z najväčších rizík je načasovanie trhu. Trh sa nedá predvídať a investovanie veľkej sumy v nesprávnom čase môže viesť k stratám. Preto je dôležité dobre poznať trh a pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia požiadať o odborné poradenstvo.

Ďalšou potenciálnou nevýhodou paušálneho investovania je nedostatočná diverzifikácia. Jednorazovým investovaním veľkej sumy peňazí môže investor prísť o potenciálne výhody diverzifikácie investícií do rôznych tried aktív.

Jednorazové investovanie nemusí byť vhodné pre každého. Niektorí investori môžu uprednostniť pravidelné investovanie menších súm prostredníctvom metód, ako je napríklad priemerovanie nákladov v dolároch, ktoré môže pomôcť zmierniť riziká spojené s časovaním trhu.

Investičná stratégia lump sum má potenciál dosiahnuť vyššie výnosy.

Dollar cost averaging a lump sum –⁠ rozdiely

Priemerovanie nákladov v dolároch a paušál sú dve populárne investičné stratégie, ktoré investori využívajú pri vstupe na akciový trh. Hoci oba prístupy majú svoje výhody a nevýhody, pochopenie rozdielov medzi nimi môže investorom pomôcť pri rozhodovaní o ich investičnej stratégii.

Priemerovanie nákladov v dolároch pomáha znižovať vplyv volatility trhu na celkové portfólio. Tento prístup môže tiež pomôcť znížiť riziko emocionálneho rozhodovania, keďže investori sa držia vopred stanoveného investičného plánu bez ohľadu na výkyvy na trhu. Táto stratégia je výhodná najmä pre začínajúcich investorov, ktorí môžu váhať s investovaním veľkej sumy peňazí naraz.

Na druhej strane, paušálne investovanie zahŕňa investovanie veľkej sumy peňazí naraz. Tento prístup často uprednostňujú skúsení investori, ktorí dôkladne poznajú trh a sú si istí svojimi investičnými rozhodnutiami. Investovaním jednorazovej sumy majú investori potenciál dosiahnuť vyššie výnosy, pretože môžu využiť výkyvy na trhu a nakupovať alebo predávať v najvhodnejšom čase.

Výhodou paušálneho investovania je tiež to, že umožňuje okamžité vystavenie sa trhu. Hlavnou nevýhodou paušálneho investovania je však zvýšené riziko nenačasovania trhu. Tento prístup môže byť odstrašujúci aj pre začínajúcich investorov, pretože môžu váhať, či investovať veľkú sumu peňazí naraz.

Na záver možno povedať, že DCA aj lump sum majú svoje výhody aj nevýhody. Zatiaľ čo priemerovanie nákladov v dolároch pomáha zmierniť riziko a znížiť vplyv volatility trhu, investovanie jednorazových čiastok má potenciál dosiahnuť vyššie výnosy. Najlepší prístup bude v konečnom dôsledku závisieť od individuálnych okolností a investičných cieľov.

Pasívne investovanie a investičné stratégie

Pasívne investovanie si v posledných rokoch získava čoraz väčšiu popularitu ako prístup k investovaniu, do ktorého nie je potrebné neustále zasahovať. Zahŕňa nákup a držbu diverzifikovaného portfólia aktív, zvyčajne prostredníctvom indexových fondov alebo ETF (fondov obchodovaných na burze), namiesto aktívneho nákupu a predaja jednotlivých akcií alebo aktív.

Jednou z hlavných výhod pasívneho investovania je schopnosť minimalizovať riziko a volatilitu. Tým, že pasívni investori investujú do rôznorodých aktív namiesto toho, aby sa zameriavali na niekoľko jednotlivých akcií, rozkladajú svoje riziko a vyhýbajú sa potenciálnym stratám, ktoré môžu vzniknúť pri koncentrovanom portfóliu.

Pasívne stratégie investovania sú výhodné najmä pre dlhodobých investorov, pretože im umožňujú prekonať výkyvy na trhu bez toho, aby museli neustále meniť svoje portfólio. DCA je tiež investičná stratégia pasívneho investovania.

Na druhej strane aktívne investovanie zahŕňa aktívny nákup a predaj aktív v snahe prekonať trh. To si vyžaduje značné množstvo času, výskumu a odborných znalostí, čo môže byť pre individuálnych investorov náročné.

Dobrá investičná stratégia ako napríklad stock picking môže zahŕňať kombináciu aktívneho aj pasívneho investovania. Zahrnutím oboch prístupov môžu investori profitovať zo stability a diverzifikácie pasívneho investovania a zároveň využívať potenciálne príležitosti prostredníctvom aktívneho investovania.

Za zmienku stojí aj to, že úspech pasívnej alebo aktívnej investičnej stratégie nie je podmienený len samotným prístupom, ale aj jednotlivými vybranými investíciami. Pri oboch typoch investovania je nevyhnutný dôkladný prieskum a náležitá starostlivosť, aby sa zabezpečilo, že vybrané aktíva sú v súlade s cieľmi a rizikovým profilom investora.

Investovanie do ETF je obľúbené medzi pasívnymi investormi.

Kde investovať?

Na dnešnom trhu je pre jednotlivcov, ktorí chcú investovať svoje peniaze, k dispozícii množstvo možností. S rozvojom technológií a dostupnosťou internetu sa investovanie stalo dostupnejším ako kedykoľvek predtým.

Jedným z najobľúbenejších a najpohodlnejších spôsobov investovania sú online platformy, ktoré ponúkajú rôzne investičné možnosti, napr. nízkonákladové ETF a akcie.

Vďaka online platformám môžu investori jednoducho nakupovať a predávať ETF a akcie z pohodlia svojho domova. To nielenže šetrí čas a námahu, ale umožňuje aj väčšiu flexibilitu pri správe investícií. Online platformy ponúkajú širokú škálu investičných možností, čo investorom uľahčuje diverzifikáciu ich portfólia.

Ďalšou výhodou investovania prostredníctvom online platforiem je prístup k cenným informáciám a zdrojom. Mnohé platformy ponúkajú vzdelávacie nástroje, analýzy trhu a výskumné správy. Tieto zdroje môžu byť užitočné najmä pre začiatočníkov, pre ktorých môže byť zložité napr. to, ako vybrať ETF.

Online platformy predstavujú pohodlný a nákladovo efektívny spôsob investovania. Ponúkajú celý rad funkcií a zdrojov, ktoré môžu sprístupniť investičný proces najmä začiatočníkom. Niektoré z nich sú napr.:

  • online investičná platforma Portu
  • online obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro

Online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Sú obľúbeným nástrojom aj pre pasívnych investorov, ktorí uprednostňujú práve pasívne investovanie. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Portu

Investičná spoločnosť Portu vznikla v spoločnosti WOOD & Company. Dnes už funguje a poskytuje podporu aj v slovenčine. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov.

Investori musia počítať s dlhšou dobou investovania, aby sa prejavilo zložené úročenie. Iné poplatky Portu nemá. Nevyžaduje ani poplatok za premenu EUR do iných mien. Platforma je vhodná pre investorov, ktorí chcú pravidelne niekam posielať čiastku peňazí a o investíciu sa viac nestarať.

Online platforma Portu ponúka mnoho diverzifikovaných portfólií, ktoré zahŕňajú americké aj európske akcie. V širokom výbere si každý investor nájde to svoje. Viac informácií je v recenzii Portu.

XTB

Platforma XTB vznikla v Poľsku a investorom ponúka množstvo spôsobov investovania. Aj táto spoločnosť funguje v slovenčine a poskytuje v slovenskom jazyku aj podporu. XTB sa zameriava na aktívne i pasívne investovanie.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou ponúka poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. Novinkou od septembra 2023 je možnosť vytvoriť si investičnú ETF stratégiu. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 78 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

eToro

Online investičná platforma eToro na rozdiel od predošlých dvoch ešte neposkytuje podporu v slovenskom jazyku. Spoločnosť eToro tiež ponúka rôzne spôsoby investície a je obľúbenou voľbou mnohých investorov.

Platforma eToronízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva a sú prehľadne uvedené na webovej stránke eToro. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Na záver možno povedať, že priemerovanie nákladov v dolároch aj investovanie jednorazových súm má svoje výhody a nevýhody. Zatiaľ čo DCA ponúka konzistentnejší a menej rizikový prístup, paušálne investovanie má potenciál vyšších výnosov. Druh investičnej stratégie je aj stock picking.

Najlepšia investičná stratégia nakoniec závisí od individuálnej tolerancie voči riziku a finančných cieľov. Bez ohľadu na to, ktorú metódu si investori zvolia, je však dôležité, aby pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia vždy dôkladne preskúmali a starostlivo zvážili svoje možnosti.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang