Ukazovateľ Fear and Greed index – čo to je a ako funguje

Strach a chamtivosť, teda fear a greed, sú dve silné emócie, ktoré poháňajú finančné trhy. Môžu spôsobiť, že investori robia impulzívne a niekedy iracionálne rozhodnutia, ktoré vedú k výrazným ziskom alebo ničivým stratám. Čo je to Fear and Greed index? Ako funguje?

Na pochopenie vplyvu emócií na trh bol vytvorený index „strachu a chamtivosti“. Fear and Greed index alebo tiež Fear Greed index meria úroveň strachu a chamtivosti na trhu a vo svete financií má vlastné miesto.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je Fear and Greed index?

Fear and greed je populárny ukazovateľ, ktorý investori používajú na posúdenie celkovej nálady na akciovom trhu. Je založený na myšlienke, že emócie, konkrétne strach a chamtivosť, zohrávajú významnú úlohu pri riadení pohybov na akciovom trhu. Index vytvorila spoločnosť CNNMoney a v súčasnosti ho vlastní a prevádzkuje CNN Business.

Prečo je tento index taký dôležitý? Nuž, strach a chamtivosť sú dve silné emócie, ktoré môžu mať významný vplyv na akciový trh. Keď investori pociťujú strach (fear), majú tendenciu predávať svoje akcie, čo spôsobuje pokles cien. Na druhej strane, keď investori pociťujú chamtivosť (greed), majú tendenciu nakupovať viac akcií, čo spôsobuje rast cien. Index strachu a chamtivosti pomáha investorom pochopiť tieto emócie a ich vplyv na trh.

Celkovo možno povedať, že Fear and Greed index je pre investorov cenným nástrojom na pochopenie aktuálnej nálady na akciovom trhu a na prijímanie informovanejších rozhodnutí. Sledovaním emócií strachu a chamtivosti môže tento index pomôcť investorom identifikovať potenciálne príležitosti a efektívne riadiť svoje riziko.

Je však dôležité mať na pamäti, že index je len jedným z nástrojov a nemalo by sa naň spoliehať ako na jediný faktor pri prijímaní investičných rozhodnutí. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia je vždy nevyhnutné vykonať dôkladný prieskum a poradiť sa s finančným poradcom. Možná je aj vlastná analýza, kde si investor pozrie rôzne ukazovatele, napríklad P/B pomer a iné.

Ako funguje Fear and Greed index?

Ukazovateľ Fear Greed index používa stupnicu od 0 do 100, pričom 0 predstavuje extrémny strach a 100 extrémnu chamtivosť. Pri výpočte indexu sa zohľadňuje sedem rôznych ukazovateľov vrátane dynamiky cien akcií, volatility trhu a dopytu po rizikových dlhopisoch.

Cieľom indexu je poskytnúť investorom rýchly a jednoduchý spôsob, ako posúdiť aktuálny stav trhu a prijímať informovanejšie rozhodnutia o ich investíciách.

Jednou z výhod indexu Greed and Fear je, že môže investorom pomôcť identifikovať potenciálne príležitosti na nákup a predaj. Keď sa index nachádza v pásme extrémneho strachu, môže to byť vhodný čas na nákup akcií, pretože ceny môžu byť nižšie ako ich skutočná hodnota.

Naopak, keď sa index nachádza v zóne extrémnej chamtivosti, môže to byť znamenie na predaj akcií, pretože ceny môžu byť nadhodnotené.

Fear and Greed index možno použiť aj na pomoc investorom pri riadení ich rizika. Keď je index v pásme extrémneho strachu, môže byť dobré držať hotovosť alebo investovať do bezpečnejších aktív, ako sú dlhopisy. To môže pomôcť chrániť sa pred prípadnými stratami na akciovom trhu.

Podobne, keď sa index nachádza v zóne extrémnej chamtivosti, investori môžu chcieť znížiť svoju expozíciu voči rizikovejším aktívam a zamerať sa na zachovanie svojich ziskov.

Greed and Fear index využíva stupnicu od 0 do 100.

Fear and Greed index a investovanie

Ako presne tento index ovplyvňuje investičné rozhodnutia? A čo to znamená pre aktívnych a pasívnych investorov?

Pre aktívnych investorov môže byť Greed and Fear index cenným nástrojom pri načasovaní ich obchodov. Keď je index vysoký a investori pociťujú chamtivosť, môže to znamenať, že trh je prekúpený a čaká ho korekcia.

To by mohlo byť signálom na predaj časti ich podielov a výber ziskov. Na druhej strane, keď je index nízky a prevláda strach, môže to byť pre aktívnych investorov príležitosť na nákup akcií za zvýhodnenú cenu.

Pre pasívnych investorov však index Greed and Fear nemusí mať takú váhu. Pasívne investovanie zahŕňa dlhodobý prístup, pri ktorom investori držia diverzifikované portfólio dlhší čas bez ohľadu na krátkodobé výkyvy na trhu. V tomto prípade môže index slúžiť ako šum a potenciálne môže viesť k impulzívnym rozhodnutiam, ktoré by mohli poškodiť ich celkovú investičnú stratégiu.

Je dôležité poznamenať, že Fear and Greed index by nemal byť jediným faktorom pri prijímaní investičných rozhodnutí. Pri investičných rozhodnutiach je nevyhnutné zohľadniť aj fundamentálnu analýzu, trhové trendy a osobnú toleranciu voči riziku.

Fear and Greed kryptomien

Kryptomeny veľmi volatilným trhom, ktorý neustále ovplyvňujú rôzne faktory, ako sú správy, regulácie a nálada investorov. V dôsledku toho môže byť pre obchodníkov náročné presne predpovedať smerovanie trhu a prijímať informované investičné rozhodnutia. Práve tu vstupujú do hry ukazovatele, ako napr. ukazovateľ Fear and Greed index.

Index Fear and Greed kryptomien je populárny ukazovateľ, ktorý obchodníci s kryptomenami používajú na posúdenie celkového sentimentu na trhu. Index sa vypočítava analýzou údajov z rôznych zdrojov vrátane sociálnych médií, volatility trhu a objemu obchodovania.

Jednou z hlavných výhod používania Greed and Fear je, že poskytuje ucelený pohľad na náladu na trhu. Namiesto toho, aby sa obchodníci spoliehali na jeden ukazovateľ alebo nástroje technickej analýzy, môžu tento index použiť na lepšie pochopenie celkového sentimentu na trhu.

Ako každý ukazovateľ, ani Fear and Greed by sa však nemal používať izolovane. Pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí je nevyhnutné zvážiť ďalšie faktory a vykonať dôkladný prieskum. Okrem toho by sa mal index používať v spojení s ďalšími nástrojmi fundamentálnej a technickej analýzy, aby sa získal presnejší obraz o trhu.

Greed and Fear index je pre investorov cenným nástrojom pri investovaní do kryptomien.

Kde obchodovať s kryptomenami?

Kryptomeny možno obchodovať na rôznych platformách a burzách, ktoré poskytujú rôznorodé možnosti pre investovanie. Jednou z populárnych možností je využiť služby brokera, ako je napríklad aj eToro, ktorý zjednodušuje obchodovanie a poskytuje prístup k rozsiahlej ponuke digitálnych aktív.

eToro je medzinárodná obchodná platforma, ktorá si získala popularitu u viac ako 30 miliónov používateľov, čo robí eToro jedným z najväčších brokerov v oblasti kryptomenového obchodovania.

Na platforme eToro majú klienti prístup k pestrej ponuke kryptomien, ktorá zahŕňa 74 rôznych digitálnych aktív. V ponuke možno nájsť najznámejšie kryptomeny ako je Bitcoin, Ethereum či Cardano, ako aj tie menej známe, napríklad Tezos či Polkadot. Táto ponuka je pravidelne aktualizovaná a rozširovaná, aby investori mohli využívať nové príležitosti na trhu.

eToro je prívetivou platformou aj pre začiatočníkov, pretože ponúka jednoduché užívateľské rozhranie a nástroje na sledovanie a analýzu trhov. S možnosťou sociálneho obchodovania môžu noví investori sledovať a kopírovať stratégie skúsených obchodníkov, čo zvyšuje ich šance na úspech na kryptomenových trhoch.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Investovanie do kryptoaktív je vysoko volatilné a v niektorých krajinách EÚ neregulované. Neexistuje tu žiadna ochrana spotrebiteľa. Na zisky sa môže vzťahovať daň.

Kde investovať po dôkladnom prieskume?

Investovanie sa môže zdať ako náročná úloha, najmä pre začiatočníkov. Pri toľkých dostupných možnostiach môže byť zložité rozhodnúť sa, kde začať. Dá sa investovať do rôznych aktív na viacerých miestach. Jedným z populárnych a dostupných spôsobov investovania sú napr. ETF (fondy obchodované na burze).

A kde sa dá investovať? Tu sú dve obľúbené možnosti:

  • priamo prostredníctvom poskytovateľov ETF – niektorí poskytovatelia ETF, ako napríklad Vanguard a iShares, umožňujú investorom nakupovať a predávať svoje ETF priamo prostredníctvom svojich webových stránok; môže to byť nákladovo efektívna možnosť, pretože odpadá potreba sprostredkovateľa
  • online platformy – obľúbený spôsob investovania; tieto platformy umožňujú nakupovať a predávať ETF, ako aj iné cenné papiere prostredníctvom digitálneho rozhrania

Online platformy predstavujú pohodlný a nákladovo efektívny spôsob investovania. Ponúkajú celý rad funkcií a zdrojov, ktoré môžu sprístupniť investičný proces najmä začiatočníkom. Niektoré z nich sú napr.:

  • online investičná platforma Portu
  • online obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro

Online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Sú obľúbeným nástrojom aj pre pasívnych investorov, ktorí uprednostňujú práve pasívne investovanie. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Index Fear and Greed slúži investorom ako užitočný nástroj na posúdenie celkovej nálady na trhu. Poukazuje na emocionálny aspekt obchodovania a pripomína, že rozhodovanie na základe strachu alebo chamtivosti môže často viesť k iracionálnym a potenciálne škodlivým výsledkom.

Sledovaním tohto indexu môžu investori lepšie riadiť svoje emócie a prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia. Index poslúži pri aktívnom aj pasívnom investovaní na rôznych platformách. V konečnom dôsledku je pochopenie a ovládanie emócií kľúčové pre dosiahnutie úspechu v nepredvídateľnom svete investovania.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang