Technická analýza – čo to je, manuál, nástroje

Technická analýza je metóda predpovedania cenových pohybov na finančných trhoch. Tento prístup k obchodovaniu je obľúbený pre svoju schopnosť poskytovať cenné poznatky a predpovede o budúcom smerovaní trhov. Čo je technická analýza? Aké sú nástroje technickej analýzy?

Bez ohľadu na to, či je investor začiatočník alebo skúsený obchodník, pochopenie technickej analýzy môže výrazne zlepšiť jeho schopnosť orientovať sa v zložitom svete finančných trhov.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je technická analýza?

Technická analýza je metóda analýzy finančných trhov, ktorá zahŕňa štúdium historických cenových údajov a používanie rôznych technických ukazovateľov na predpovedanie budúcich cenových pohybov. Je založená na presvedčení, že trhové trendy a vzory (paterny) možno identifikovať a využiť na prijímanie informovaných obchodných rozhodnutí.

Na rozdiel od fundamentálnej analýzy, ktorá skúma vnútornú hodnotu aktíva, technická analýza sa zameriava výlučne na cenovú akciu a psychológiu trhu. Bežne sa používa pri obchodovaní s akciami, menami, komoditami a inými finančnými nástrojmi. Pochopením princípov technickej analýzy môžu obchodníci získať cenné poznatky o trendoch na trhu a presnejšie predpovedať budúci vývoj cien.

Technická a fundamentálna analýza

Technická a fundamentálna analýza sú dva rôzne prístupy k analýze finančných trhov. Zatiaľ čo fundamentálna analýza sa zameriava na ekonomické a finančné údaje s cieľom určiť hodnotu aktíva, technická analýza sa zaoberá minulými trhovými trendmi a vzorcami s cieľom predpovedať budúci vývoj cien.

Fundamentálna analýza sa zaoberá vnútornou hodnotou aktíva a technická analýza sa viac zameriava na krátkodobé pohyby cien a psychológiu trhu.

Oba prístupy majú svoje silné a slabé stránky a mnohí obchodníci využívajú na svoje obchodné rozhodnutia kombináciu oboch prístupov. Fundamentálna analýza môže poskytnúť dlhodobý výhľad a pochopenie základných faktorov, ktoré riadia pohyby na trhu, zatiaľ čo technická analýza môže poskytnúť okamžitejšie poznatky a signály pre potenciálne obchody.

Je dôležité poznamenať, že technická analýza neznižuje význam fundamentálnych faktorov, ale skôr berie do úvahy celkový sentiment na trhu a to, ako môže ovplyvniť pohyby cien. Kombináciou technickej a fundamentálnej analýzy môžu obchodníci komplexnejšie pochopiť trh.

Forex technická analýza

Forex obchodovanie je populárna forma investovania, ktorá zahŕňa nákup a predaj mien na devízovom trhu elektronicky mimo burzy (OTC) tak, ako sa obchoduje napr. s Penny Stocks. Ide o veľmi volatilný trh, ktorý ovplyvňujú rôzne ekonomické a politické faktory. Na prijímanie informovaných obchodných rozhodnutí mnohí forexoví obchodníci používajú ako kľúčový nástroj technickú analýzu.

Tá zahŕňa analýzu historických cenových údajov, grafov a trhových trendov s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body pre obchody. Pomocou technických ukazovateľov, ako sú kĺzavé priemery, úrovne podpory a odporu a trendové čiary, môžu obchodníci lepšie pochopiť pohyby na trhu a robiť presnejšie predpovede. Technická analýza je kľúčovým aspektom forexového obchodovania a používajú ju profesionálni obchodníci aj začiatočníci.

Forex technická analýza je teda metóda predpovedania budúcich cenových pohybov na devízovom trhu pomocou analýzy minulých trhových údajov. Tento prístup je založený na presvedčení, že trhové trendy a vzory majú tendenciu sa opakovať a že tieto vzory možno identifikovať a využiť.

Tento prístup je medzi obchodníkmi obľúbený, pretože umožňuje používať objektívne údaje a možno ho aplikovať na rôzne časové rámce, vďaka čomu je užitočný pre krátkodobé aj dlhodobé obchodné stratégie.

Obchodníci, ktorí používajú túto technickú analýzu, ju často kombinujú s inými formami analýzy, napríklad s fundamentálnou analýzou, aby komplexne pochopili trh a mohli robiť presnejšie predpovede.

Forex obchodovanie zahŕňa predaj a nákup mien na devízovom trhu.

Manuál technickej analýzy

Manuál technickej analýzy je komplexnou príručkou, ktorá opisuje rôzne princípy, stratégie a techniky používané pri analýze finančných trhov. Poskytuje postupný prístup k pochopeniu a interpretácii trhových trendov, cenových pohybov a modelov. Táto príručka zahŕňa širokú škálu tém, od základov tvorby grafov a technických indikátorov až po pokročilé koncepty.

Jednou z kľúčových zložiek príručky je naučiť sa čítať a interpretovať grafy. To zahŕňa pochopenie rôznych typov grafov, ako sú čiarové grafy, stĺpcové grafy a sviečkové grafy, a ako v nich rozpoznať trendy a vzory. Okrem toho sa príručka zaoberá rôznymi technickými ukazovateľmi, ktoré možno použiť na potvrdenie alebo predpovedanie pohybov na trhu, ako sú kĺzavé priemery, oscilátory a ukazovatele objemu.

Ďalším podstatným aspektom príručky je riadenie rizík. Učí obchodníkov, ako riadiť svoje pozície a nastavovať úrovne stop-loss a take-profit na základe technickej analýzy. To má zásadný význam pri zmierňovaní potenciálnych strát a maximalizácii ziskov.

Okrem toho sa príručka zaoberá aj psychologickým aspektom obchodovania. Zdôrazňuje význam disciplíny, trpezlivosti a emocionálnej kontroly pri prijímaní správnych obchodných rozhodnutí. Rozoberá tiež bežné chyby pri obchodovaní a spôsob, ako ich prekonať.

Celkovo manuál slúži ako komplexná príručka pre obchodníkov všetkých úrovní, ktorá im poskytuje potrebné vedomosti a zručnosti pre investovanie podľa informácií, ktoré poskytne technická analýza. Kniha alebo články o technickej analýze môžu tiež poskytnúť cenné informácie.

Vďaka podrobným vysvetleniam a príkladom je manuál cenným zdrojom informácií pre každého, kto chce pochopiť a uplatniť tento mocný nástroj na finančných trhoch. Ak začínajúceho investora viac zaujme technická analýza, kniha s dobrým zdrojom informácií môže byť napr. titul z roku 2015 Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích.

Nástroje technickej analýzy

Nástroje technickej analýzy sú pre obchodníkov nevyhnutné na analýzu historických údajov a predpovedanie budúcich pohybov na trhu. Tieto nástroje pomáhajú obchodníkom prijímať informované rozhodnutia a identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body obchodov.

Medzi bežné nástroje používané pri technickej analýze patria grafy, ukazovatele a oscilátory. Grafy, ako sú čiarové, stĺpcové a sviečkové grafy, sa používajú na vizuálne znázornenie cenových pohybov za určité obdobie.

Indikátory, ako napríklad kĺzavé priemery a index relatívnej sily (RSI), poskytujú cenné informácie o trendoch a hybnosti trhu. Oscilátory, ako napríklad stochastický a MACD, pomáhajú obchodníkom identifikovať prekúpené a prepredané podmienky na trhu. Tieto nástroje spolu s ďalšími technikami technickej analýzy tvoria komplexný prístup k analýze a pochopeniu správania trhu.

Zo sviečkového grafu sa dajú odčítať rôzne paterny.

Technická analýza – paterny

Technická analýza je metóda analýzy finančných trhov na základe štúdia údajov o cenách a objemoch z minulosti. Jedným z kľúčových aspektov technickej analýzy je identifikácia paternov (vzorov) v pohyboch trhu, ktoré môžu poskytnúť cenné informácie o budúcich pohyboch cien.

Tieto vzory môžu siahať od jednoduchých úrovní až po zložitejšie vzory grafov, ako sú trojuholníky, hlava a ramená a dvojité vrcholy a dná. Rozpoznaním týchto vzorov môžu obchodníci prijímať informovanejšie rozhodnutia o tom, kedy vstúpiť do obchodu alebo z neho vystúpiť.

Vzory sú jedným z pomocníkov, ktoré ponúka technická analýza. Paterny by však nemali byť jediným základom pre obchodné rozhodnutia. V kombinácii s inými technickými ukazovateľmi sú užitočným nástrojom.

Príklady technickej analýzy

Medzi príklady technickej analýzy patrí používanie vzorov grafov, indikátorov a trendových línií na identifikáciu potenciálnych vstupných a výstupných bodov pre obchody. Obchodník môže napr. použiť stratégiu kríženia kĺzavých priemerov, pri ktorej hľadá priesečník dvoch kĺzavých priemerov ako signál na vstup alebo výstup z obchodu.

Na signalizáciu potenciálneho obratu trendu môže použiť aj sviečkové obrazce. Technická analýza môže zahŕňať aj používanie úrovní podpory a odporu, pri ktorých obchodníci hľadajú cenové úrovne, ktoré v minulosti pôsobili ako prekážky cenového pohybu.

Analýzou cenových grafov a používaním týchto nástrojov môžu obchodníci prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia na základe trhových trendov a modelov.

Technická analýza akcií

Technická analýza je metóda hodnotenia akcií pomocou analýzy minulých trhových údajov, ako je cena a objem, s cieľom identifikovať vzory a trendy. Tento prístup vychádza z presvedčenia, že historické trhové údaje môžu poskytnúť náhľad na budúce pohyby cien.

Technickí analytici používajú na analýzu akcií a prijímanie obchodných rozhodnutí rôzne nástroje a ukazovatele. Pozornosť venujú aj úrovniam podpory a odporu, čo sú špecifické cenové body, pri ktorých je problém akciu dostať.

Štúdiom týchto vzorcov a úrovní sa technickí analytici snažia predpovedať budúce pohyby cien a identifikovať potenciálne príležitosti na nákup alebo predaj. Hoci sa technická analýza dá aplikovať na akúkoľvek triedu aktív, medzi obchodníkmi s akciami je mimoriadne obľúbená vzhľadom na vysokú likviditu a volatilitu akciového trhu.

Technická analýza akcií môže poslúžiť k správnemu načasovaniu kúpy alebo predaja akcií.

Technická analýza BTC

Technická analýza sa dá aplikovať na rôzne finančné trhy vrátane kryptomien, ako je Bitcoin (BTC). Keďže BTC je veľmi volatilné aktívum, je obľúbenou voľbou pre obchodníkov využívajúcich technickú analýzu. Obchodníci používajú rôzne nástroje na analýzu minulých cenových pohybov BTC a predpovedanie budúcich cenových pohybov.

Medzi obľúbené ukazovatele používané na technickú analýzu BTC patria index relatívnej sily (RSI), kĺzavé priemery a Bollingerove pásma. Tieto ukazovatele pomáhajú obchodníkom identifikovať potenciálne nákupné a predajné príležitosti na základe trhových trendov a cenových modelov.

Technická analýza BTC môže zahŕňať aj analýzu objemu obchodovania a nálady na trhu s cieľom lepšie pochopiť dynamiku trhu. Celkovo môže byť technická analýza užitočným nástrojom pre obchodníkov, ktorí chcú pri obchodovaní s BTC prijímať dobré investičné rozhodnutia.

Kde obchodovať s kryptomenami?

Kryptomeny možno obchodovať na rôznych platformách a burzách, ktoré poskytujú rôznorodé možnosti pre investovanie. Jednou z populárnych možností je využiť služby brokera, ako je napríklad aj eToro, ktorý zjednodušuje obchodovanie a poskytuje prístup k rozsiahlej ponuke digitálnych aktív.

eToro je medzinárodná obchodná platforma, ktorá si získala popularitu u viac ako 30 miliónov používateľov, čo robí eToro jedným z najväčších brokerov v oblasti kryptomenového obchodovania.

Na platforme eToro majú klienti prístup k pestrej ponuke kryptomien, ktorá zahŕňa 74 rôznych digitálnych aktív. V ponuke možno nájsť najznámejšie kryptomeny ako je Bitcoin, Ethereum či Cardano, ako aj tie menej známe, napríklad Tezos či Polkadot. Táto ponuka je pravidelne aktualizovaná a rozširovaná, aby investori mohli využívať nové príležitosti na trhu.

eToro je prívetivou platformou aj pre začiatočníkov, pretože ponúka jednoduché užívateľské rozhranie a nástroje na sledovanie a analýzu trhov. S možnosťou sociálneho obchodovania môžu noví investori sledovať a kopírovať stratégie skúsených obchodníkov, čo zvyšuje ich šance na úspech na kryptomenových trhoch.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Investovanie do kryptoaktív je vysoko volatilné a v niektorých krajinách EÚ neregulované. Neexistuje tu žiadna ochrana spotrebiteľa. Na zisky sa môže vzťahovať daň.

Technická analýza – zlato

Technická analýza je metóda používaná aj na analýzu a predpovedanie cenových pohybov na finančných trhoch so zlatom. Aj tu zahŕňa štúdium grafov a používanie rôznych technických ukazovateľov na identifikáciu modelov a trendov, ktoré môžu obchodníkom pomôcť rozhodovať sa.

Medzi bežné nástroje používané pri technickej analýze zlata patria tiež kĺzavé priemery, úrovne podpory a odporu a trendové čiary. Analýzou týchto nástrojov môžu obchodníci získať prehľad o ponuke a dopyte po zlate a predpovedať budúci vývoj cien.

Ak napríklad cena zlata prelomí kľúčovú úroveň odporu, môže to signalizovať býčí trend a predstavovať pre obchodníkov príležitosť na nákup. Technická analýza môže byť cenným nástrojom pre obchodníkov, ktorí chcú vstúpiť do pozícií na trhu so zlatom alebo z nich vystúpiť.

Technická analýza a investovanie

Pri technickej analýze ide o analýzu finančných trhov na základe trhových trendov a modelov. Zahŕňa štúdium historických cenových údajov a používanie rôznych technických ukazovateľov na predpovedanie budúcich cenových pohybov. Tento prístup sa často používa v kombinácii s fundamentálnou analýzou, ktorá sa zameriava na základné finančné zdravie spoločnosti alebo aktíva.

Zatiaľ čo aktívni investori sa pri určovaní toho, kedy nakupovať a predávať aktíva, vo veľkej miere spoliehajú na technickú analýzu, pasívni investori zvyčajne uplatňujú stratégiu „kúp a drž“ a pre pasívne investovanie aktívne nesledujú trhové trendy.

Aj pasívni investori však môžu mať prospech z pochopenia základov technickej analýzy a jej využívania na prijímanie informovaných investičných rozhodnutí. Sledovaním kľúčových technických ukazovateľov môžu pasívni investori identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body pre svoje investície, čo vedie k potenciálne lepším dlhodobým výnosom.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang