Dark web – darknet, deep web, ako sa naň dostať

Dark web je súčasťou internetu, ktorá nie je bežne dostupná. Na rozdiel od webových stránok, ktoré je možné nájsť pomocou Googlu alebo iných vyhľadávačov, stránky na dark webe sú ukryté v špeciálnych sieťach. Pre prístup k nim je potrebný zvláštny softvér, ako napríklad prehliadač Tor. Ako sa dostať na dark web? Čo je to prehliadač Tor? Je darknet len temné miesto?


Obsah článku


Dark web sa stáva domovom pre rôzne aktivity, od uctievaných záležitostí súkromia a slobody prejavu až po temné zákutia obchodovania s drogami, zbraňami a inými nezákonnými tovarmi. Táto podzemná sféra internetu ľudí láka svojou anonymitou, no zároveň pripomína potenciálne riziká a dôsledky, ktoré môžu plynúť z objavovania jej hlbín.

Čo je to dark web, resp. darknet?

Dark web je časť internetu, ktorá nie je prístupná bežným vyhľadávačom alebo prehliadačom. Skladá sa z privátnych sietí a anonymných serverov, ktoré umožňujú používateľom uchovávať svoju identitu a pohybovať sa v online prostredí bez veľkej stopy.

Na rozdiel od povrchového webu, kde sú stránky verejne dostupné, dark web je z väčšej časti skrytý a vyžaduje špeciálne nástroje na jeho prehliadanie, napr. prehliadač Tor.

Jedným z hlavných znakov dark webu je jeho anonymita a nezaznamenávanie používateľských aktivít. Táto časť internetu sa stala útočiskom pre rôzne nelegálne aktivity, ako je obchodovanie s drogami, zbraňami, ukradnutými údajmi a inými nezákonnými komoditami.

Vzhľadom na nedostatočnú reguláciu a ťažko identifikovateľné transakcie môže byť dark web prostredím pre podvody a zločinecké aktivity.

Je však dôležité zdôrazniť, že dark web nie je výlučne miestom zla a kriminálnych aktivít. Táto časť internetu poskytuje aj priestor pre politickú slobodu pre prenasledovaných aktivistov, novinárov a ľudí žijúcich v diktatúrach.

Okrem toho môže byť dark web využívaný na ochranu súkromia a bezpečnostných opatrení pre jednotlivcov, ktorí potrebujú komunikovať a zdieľať informácie v tajnosti.

Dark web stránky – deep web prehliadač

Dark web stránky sú webové stránky, ktoré sú hostované na darknete, časti internetu, ktorá nie je prístupná pomocou bežných prehliadačov alebo vyhľadávačov. Tieto stránky majú zvláštnu charakteristiku v tom, že ich adresy končia na .onion a nie na bežných doménach, ako napríklad .com alebo .org.

Dark web stránky fungujú na základe anonymného pripojenia a snažia sa poskytovať vyššiu úroveň súkromia a bezpečnosti pre svojich návštevníkov. Väčšina z nich je navrhnutá tak, aby neposkytovala stopu k identite návštevníka a aby nezaznamenávala používateľské aktivity.

Tieto stránky sa venujú rôznym témam a záujmom. Niektoré z nich môžu mať legitímne účely, ako je diskusia o politike, technológii, slobode prejavu, novinárstve a podobne.


Avšak dark web je známy aj svojimi kontroverznými stránkami, ktoré sa zaoberajú nelegálnymi činnosťami, ako je obchodovanie s drogami, zbraňami, ukradnutými údajmi, záznamami o hackovaní a ďalšími neetickými a nezákonnými aktivitami.


Pre návštevu a prezeranie dark web stránok je zvyčajne potrebný špeciálny prehliadač, ako je prehliadač Tor, ktorý umožňuje anonymné pripojenie.

Je dôležité si uvedomovať, že návšteva dark web stránok môže niesť riziká a je potrebné byť opatrný a dodržiavať zákony a etické zásady pri prehliadaní tejto časti internetu.

Ako sa dostať na darknet – Tor, dark web

Dostať sa na dark web vyžaduje špeciálne nástroje a postupy, pretože ide o časť internetu, ktorá nie je prístupná cez bežné prehliadače. Existujú určité postupy, ako sa dostať na dark web.

 • Základom je stiahnutie Tor prehliadača. Tor (The Onion Router) je softvér, ktorý umožňuje anonymné pripojenie k dark webu. Môžno si ho stiahnuť z oficiálnej stránky Tor Project. Tor prehliadač prechádza internetovú komunikáciu cez rôzne serverové uzly, aby sa zakryla skutočná IP adresa.
 • Po stiahnutí prehliadača je potrebné ho nainštalovať a spustiť. Tor prehliadač automaticky zabezpečuje pripojenie cez sieť Tor. Umožňuje ľudom prechádzať stránky, ktoré sú na dark webe hostované na .onion doménach.
 • Na dark webe sú stránky hostované na .onion doménach, ktoré nie sú prístupné cez bežné prehliadače. Zoznamy .onion stránok možno nájsť na rôznych fórach a wiki stránkach určených pre dark web. Je potrebné byť však opatrný pri klikaní na neznáme odkazy (dark web links), pretože dark web môže obsahovať nezákonný obsah.

Pri prehliadaní dark webu je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Nikto by nemal poskytovať osobné údaje a mal by si dávať pozor na to, na aké odkazy (dark web links) kliká. Nezákonné aktivity a riziká na dark webe sú reálne, a preto je nevyhnutné byť opatrný a informovať sa o možných nebezpečenstvách.

Dôležité je taktiež mať na pamäti, že dark web môže obsahovať obsah, ktorý je nelegálny alebo neetický. Preto sa odporúča dbať na zákony a etické zásady pri prehliadaní tejto časti internetu.

Prehliadač Tor, dark web a ich anonymita môžu používateľom poskytnúť bezpečnosť, no môžu slúžiť aj zlu.

Prečo sa dostať na darknet?

Ľudia sa snažia dostať na darknet z rôznych dôvodov, ktoré zahŕňajú záujmy o súkromie, politickú aktivitu, bezpečnostné opatrenia, ale aj nelegálne činnosti. Tu sú niektoré z hlavných dôvodov, prečo niektorí ľudia túžia preniknúť na darknet:

 1. Súkromie a anonymita: Mnohí ľudia sa snažia dostať na darknet, aby ochránili svoju identitu a súkromie. Darknet ponúka možnosť komunikovať a prehliadať internet anonymne, čo môže byť dôležité pre jednotlivcov, ktorí sa cítia ohrození online sledovaním alebo únikom osobných údajov.
 2. Politická aktivita a sloboda prejavu: Darknet môže slúžiť ako útočisko pre aktivistov, novinárov a ľudí žijúcich v represívnych režimoch, ktorí sa snažia zdieľať informácie a myšlienky, ktoré by inak mohli byť potlačené. Pre niektorých jednotlivcov môže byť darknet miestom, kde môžu diskutovať o politike a slobode prejavu bez obáv zo zásahu vládnych orgánov.
 3. Bezpečnostné opatrenia a ochrana pred sledovaním: Niektorí ľudia využívajú darknet na komunikáciu a zdieľanie informácií v prostredí, kde sa snažia minimalizovať riziko sledovania zo strany vládnych agentúr alebo zločineckých skupín. Darknet môže poskytnúť vyššiu úroveň bezpečnosti.
 4. Nelegálne aktivity: Aj keď to nie je hlavným dôvodom pre vstup na darknet, niektorí ľudia sa pokúšajú využiť jeho anonymitu a nezákonné obchodné príležitosti. Darknet sa stal priestorom pre nezákonné aktivity, ako je obchodovanie s drogami, zbraňami, ukradnutými údajmi a inými nelegálnymi komoditami.

Darknet však nie je jednotným prostredím a jeho charakter sa líši v závislosti od konkrétnych stránok a komunít, ktoré na ňom existujú. Niektoré aktivity na darknete môžu byť úplne legálne a etické, dokonca môžu mať pozitívne následky pre jednotlivcov aj spoločnosť ako celok.

Čo je deep web prehliadač?

Deep web prehliadač (niekedy označovaný aj ako „invisible web browser“) je prehliadač, ktorý umožňuje prístup k obsahu na deep webe. Deep web je časť internetu, ktorá nie je indexovaná bežnými vyhľadávačmi a prehliadačmi a nie je verejne prístupná.

Na rozdiel od dark webu, ktorý je iba podmnožinou deep webu, obsah deep webu môže byť legálny a legitímny, ale aj citlivý alebo súkromný, čo z neho robí nemožné ho nájsť pomocou bežných vyhľadávačov.

Deep web prehliadače sú navrhnuté tak, aby sa mohli pripojiť k privátnym databázam, webovým stránkam a ďalšiemu obsahu, ktorý je mimo dosah bežných prehliadačov.

Tieto prehliadače môžu byť využívané na prístup k rôznym druhom obsahu, ako sú bežné účty, platby a bankové informácie, firemné intranety, zdravotné záznamy a iný citlivý obsah, ktorý je potrebné chrániť pred verejným prístupom.

V snahe zlepšiť bezpečnosť a súkromie, ktoré sú dôležité na deep webe, tieto prehliadače zvyčajne implementujú šifrované pripojenia a anonymita je mnohokrát kľúčovým aspektom ich dizajnu.

Je dôležité si uvedomiť, že deep web prehliadače majú legitímne využitie, najmä v rámci podnikateľského a profesionálneho prostredia, kde ochrana dát a súkromia sú kľúčové.

Nebezpečenstvá dark webu

Dark web, hoci ponúka anonymitu a slobodu pre legitímne aktivity, skrýva aj značné riziká. Medzi najvýznamnejšie nebezpečenstvá patria:

 1. Nezákonné aktivity: Dark web je rajom pre nelegálne aktivity, ako je predaj drog a zbraní, obchodovanie s ľuďmi, detská pornografia a pranie špinavých peňazí. Anonymná povaha platformy sťažuje orgánom činným v trestnom konaní stíhanie týchto aktivít.
 2. Kybernetické hrozby: Dark web je živnou pôdou pre kybernetických kriminálnikov, ktorí tu šíria malvér, phishingové podvody a ransomvérové útoky. Tieto hrozby môžu viesť k strate dát, krádeži identity a finančným stratám.
 3. Podvodné obchody: Na dark webe je bežné, že človek narazí na podvodných predajcov, ktorí ponúkajú falošné produkty alebo služby. Tieto podvody môžu obetiam spôsobiť značné finančné straty.
 4. Dezinformácie a propaganda: Dark web sa stal úrodnou pôdou pre šírenie dezinformácií, propagandy a konšpiračných teórií. Tieto informácie môžu mať negatívny vplyv na myslenie ľudí a spoločnosť ako celok.
 5. Zneužívanie detí: Na dark webe sa nachádza aj materiál týkajúci sa sexuálneho zneužívania detí, ktorý je nelegálny a vysoko morálne odsúdeniahodný.
 6. Riziko pre duševné zdravie: Pobyt na dark webe a vystavenie jeho temnému obsahu môže mať negatívny vplyv na duševné zdravie používateľov, vedúc k úzkosti, depresii a paranoji.

Pred vstupom na dark web je dôležité si uvedomiť tieto riziká a podniknúť kroky na ochranu seba a svojich zariadení. Medzi bezpečnostné opatrenia patrí používanie spoľahlivého antivírusového softvéru, udržiavanie aktualizovaného softvéru, vyhýbanie sa kliknutiu na neznáme odkazy a súborové prílohy a celková opatrnosť pri zdieľaní osobných informácií.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang