Darovanie plazmy – odber, riziká a cena

darovanie plazmy

Plazma je tekutá zložka krvi, ktorá tvorí približne 55 % krvi. Krvná plazma je žltkastá tekutina pozostávajúca z 92 % vody, okolo 1 % minerálnych solí a približne 7 % proteínov. Tieto unikátne plazmové proteíny a ich rôznorodé zložky tvoria základ pre výrobu mnohých životne dôležitých liekov. Krvnú plazmu nie je možné vyrobiť pomocou genetických alebo syntetických postupov. Pre mnohých pacientov má teda darovanie plazmy kľúčový význam.

Tento článok sa zameriava na proces darovania plazmy, cenu tejto „služby“, ako aj riziká a prínosy pre spoločnosť.

Proces darovania krvnej plazmy

Darovanie plazmy je dobrovoľný proces, ktorý poskytuje životne dôležitý zdroj pre výrobu liekov a liečbu rôznych ochorení. Plazma, ktorá tvorí približne 55 % krvi, obsahuje bielkoviny, krvné doštičky a ďalšie esenciálne látky. Táto tekutá zložka krvi sa využíva na výrobu liekov na liečbu popálenín, ochorení krvi a autoimunitných ochorení.

Kto môže darovať plazmu?Každý zdravý jedinec vo veku od 18 do 60 rokov, s hmotnosťou nad 50 kg a do max. 130 kg, bez zdravotných problémov, ktoré by bránili darovaniu plazmy.
Ako prebieha darovanie plazmy?Počas tejto procedúry sa odčerpáva krv, plazma sa oddelí od krvných doštičiek a červených krviniek a následne sa vrátia darcovi.
Čo nasleduje po darovaní?Darca by mal odpočívať aspoň 15 minút po darovaní plazmy, piť dostatok tekutín a vyhýbať sa fyzicky náročným aktivitám.
Aké sú benefity darovania plazmy?Darovanie plazmy je nielen prospešné pre pacientov, ktorí potrebujú lieky z plazmy, ale aj pre samotného darcu. Pomáha udržiavať zdravé srdce a cievy, pričom poskytuje bezpečný spôsob, ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
darovanie plazmy
Darovanie plazmy trvá približne 45 minút. Darca môže darovať plazmu až trikrát za 2 týždne a až 50-krát do roka.

Priebeh odberu plazmy

Proces odberu krvnej plazmy, známeho ako plazmaferéza, je starostlivo navrhnutý postup, ktorý umožňuje efektívne a bezpečné získanie plazmy od darcu. Tento proces zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Vstupné vyšetrenie:
  • Darca príde do darcovského centra, kde ho najprv vyšetrí lekár.
  • Ak je darca zdravotne spôsobilý, podstúpi vstupné vyšetrenie, ktoré zahŕňa odber vzorky krvi a vyplnenie dotazníka.
 2. Pripravenie na darovanie:
  • Ak je darca vhodným darcom plazmy, môže začať s darovaním.
  • Darca si sadne do pohodlnej polohy a do žily mu bude vpichnutá ihla.
 3. Plazmaferéza:
  • Darcovská krv sa odčerpáva do prístroja na plazmaferézu.
  • Plazmaferéza je proces, ktorý oddeľuje plazmu od krvných doštičiek a červených krviniek.
 4. Spracovanie a odber plazmy:
  • Plazma sa potom spracuje a odoberie sa darcovi.
  • Krvné doštičky a červené krvinky sa vrátia darcovi do tela.
 5. Časový rámec a vedľajšie účinky:
  • Odber plazmy trvá približne 45 minút.
  • Po odbere plazmy môžu niektorí darcovia pociťovať mierne vedľajšie účinky, ako sú bolesť alebo začervenanie na mieste vpichu ihly, závraty alebo nevoľnosť.
odber plazmy
Plazmaferéza sa odlišuje od iných druhov odberov krvi, pretože sa pri nej odoberá len plazma, nie celá krv. Je časovo náročnejšia v porovnaní s inými druhmi odberov krvi.

Darovanie plazmy a produkty na záchranu

Krvná plazma je východiskový materiál pre mnohé esenciálne účinné látky na výrobu život zachraňujúcich a udržiavajúcich liečiv pre pacientov.

Protilátky (Imunoglobulíny):Používajú sa pri nedostatku protilátok a rôznych imunoterapiách.
Imunoglobulíny sú súčasťou imunitného systému a bránia organizmu pred rôznymi patogénmi.
Albumín:Využíva sa pri vážnych zraneniach, popáleninách a rakovinových ochoreniach. Slúži ako prepravný proteín, stabilizuje krvný obeh a pomáha zachovať onkotický tlak v tele.
Fibrínové lepidlo:Používa sa pri vnútornom krvácaní a veľkých operáciách. Hrá významnú úlohu pri zrážanlivosti krvi a umožňuje spájať roztrhané šľachy a nervové vlákna.
Fibrinogén:Využíva sa pri vnútorných zraneniach a na hojenie rán. Je prekurzorom fibrínu, hlavnej zložky krvnej zrazeniny.
Koagulačné faktory:Pomáhajú prežiť ľuďom s poruchami zrážania krvi, ako napríklad hemofilikom.
Bez koagulačných faktorov by organizmus nedokázal regulovať krvácanie, čo môže viesť k vážnym komplikáciám.

Zaujímavosti o plazme

 • Prvýkrát sa plazma začala darovať v roku 1930.
 • Má farbu podobnú slabo červenej, ale získava žltú farbu, keď sa oddelí od červených krviniek.
 • Obsahuje viac ako 1000 rôznych bielkovín.

Cena za darovanie plazmy

Darovanie plazmy je v mnohých krajinách platené. Cena darovania plazmy sa líši v závislosti od krajiny, darcovského centra a ďalších faktorov.

 • na Slovensku: 35–50 eur za jedno darovanie
 • v Českej republike: 30–40 eur
 • v Nemecku 25–40 eur
 • v USA 25–50 dolárov. Darca môže darovať plazmu až dvakrát týždenne a do 60-krát ročne.

Výplata za darovanie plazmy sa obvykle poskytuje v hotovosti okamžite po darovaní, ale darca má tiež možnosť požiadať o prevod na bankový účet.

Dôvodov poskytovania odmeny za darovanie plazmy je viacero. Jednak motivuje ľudí k darovaniu a zabezpečuje stabilný prísun plazmy pre pacientov, ktorí ju potrebujú.

darovanie plazmy
Existujú však aj kritici darovania plazmy, ktorí argumentujú, že finančné odmeny môžu ovplyvniť motiváciu darcov a viesť k riziku nelegálneho obchodovania. Napriek tomu je darovanie plazmy považované za bezpečný a prospešný proces s potenciálom zachrániť životy pacientov.

Riziká pri darovaní plazmy

Darovanie plazmy je v zásade bezpečný proces, no existujú isté riziká, ktoré by mali byť zvážené predtým, než sa jednotlivec rozhodne pre tento úkon.

Riziká pre darcov

 • Mierne vedľajšie účinky: Patrí sem bolesť alebo začervenanie na mieste vpichu ihly, závraty, nevoľnosť, bolesť hlavy a únava.
 • Komplikácie spojené s ihlou: V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k infekcii alebo krvácaniu na mieste vpichu ihly.
 • Riziko prenosu infekcie: Aj keď sa plazma testuje na prítomnosť infekcií, existuje malé riziko, že darca môže preniesť infekciu na pacienta, ktorý dostane jeho plazmu.

Riziká pre pacientov

 • Riziko infekcie: Lieky vyrobené z plazmy môžu byť kontaminované infekciou, ak má darca nediagnostikovanú alebo neliečenú infekciu.
 • Riziko nežiaducich účinkov: Lieky z plazmy môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ako sú alergické reakcie, vysoký krvný tlak alebo záchvaty.

Ako znížiť riziká pri darovaní plazmy

 • Byť úprimný k lekárom o svojom zdravotnom stave: Lekár môže objektívne prehodnotiť, či je darovanie plazmy pre darcu bezpečné.
 • Dodržiavať pokyny darcovského centra: Darcovské centrum prijíma opatrenia na minimalizáciu rizík spojených s darovaním plazmy.
 • V prípade vedľajších účinkov vyhľadať lekársku pomoc: Ak sa po darovaní plazmy objavia akékoľvek vedľajšie účinky, je dôležité okamžite to konzultovať so zdravotníkom.

Plazma má schopnosť regenerácie a rýchlo sa obnovuje v tele, čo umožňuje pravidelné darovanie bez vážneho negatívneho vplyvu na zdravie darca.

Po darovaní plazmy potrebuje telo čas na rekonvalescenciu. Je dôležité, aby bolo telo dobre hydratované a vyživované, aby mohlo doplniť krvné bunky a plazmatické bielkoviny, ktoré boli počas zákroku stratené. Telo tiež potrebuje čas na obnovenie normálneho krvného tlaku, pričom čas, ktorý na to potrebuje, sa u každého jednotlivca líši.

Darovanie plazmy na Slovensku

V boji proti aktuálnemu nedostatku darcov krvnej plazmy na Slovensku, Národná transfúzna služba (NTS) spustila ambicióznu osvetovú kampaň prostredníctvom portálu mamzlatovkrvi.sk. Táto iniciatíva sa snaží pripútať pozornosť verejnosti k dôležitosti darovania plazmy, s nádejou, že počet darcov vzrastie. Tým sa zlepší celková situácia v zdravotníctve.

K tejto myšlienke sa pridávajú nielen dobrovoľníci z bežného života, ale aj zlatí olympionici, ktorí sa rozhodli podporiť myšlienku „zlata v krvi“. Ich angažovanosť má za cieľ motivovať a inšpirovať potenciálnych darcov k účasti v dobrovoľnom darcovstve krvnej plazmy.

Slovensko momentálne čelí akútnemu deficitu darcov plazmy, čo má negatívny dopad na schopnosť poskytovať lieky a liečby pacientom. Osvetová kampaň si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o tom, ako dôležité je pravidelné darovanie plazmy.

Na mamzlatovkrvi.sk je uvedené, že výhody darovania plazmy nie sú len spojené s dobrým pocitom z pomoci chorým. Darcovia krvnej plazmy sa môžu tešiť z niekoľkých výhod, ktoré zahŕňajú:

 • Prehľad o zdraví:
  • Aplikácia od NTS SR poskytuje darcovi pravidelné informácie o jeho zdravotnom stave, vrátane výsledkov predodberových vyšetrení.
 • Získavanie plakiet:
  • Darcovia môžu získať plakety nielen darovaním celej krvi, ale aj bezplatným darovaním krvnej plazmy, čo je zahrnuté do celkového počtu odberov a ocenené plaketami.
 • Občerstvenie a kompenzácia:
  • Každý darca je počas odberu odmenený občerstvením v podobe tekutín, bagiet a ovocia.
 • Skvelá komunita:
  • Odberné centra sú miestom s úsmevom, kde príjemný tím dohliada na pohodlie darcu. Okrem toho sa dobrovoľného darcovstva zúčastňujú prívetiví ľudia, čo pridáva príjemný pocit spoločenstva k celému procesu darovania plazmy.

Portál mamzlatovkrvi.sk poskytuje podrobné informácie o odberných centrách na Slovensku, čím uľahčuje budúcim darcom nájdenie najbližšieho centra. Tieto centrá sú umiestnené v Bratislave, Trnave, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove, Košiciach a Martine.

Celkovo má darovanie krvnej plazmy, ako aj darovanie krvi, nielen život zachraňujúci, ale aj príjemný spoločenský a osobný aspekt.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang