Diaľničná známka – kúpa online, možnosti a porovnanie

Cestovanie po diaľniciach je dnes neoddeliteľnou súčasťou mnohých cestovateľských skúseností. A práve diaľničná známka je kľúčovým prvkom, ktorý umožňuje plynulú a bezpečnú jazdu po diaľniciach. S príchodom digitálnej éry sa však spôsob, ako získať a kontrolovať túto dôležitú licenciu, zmenil. Otvorili sa možnosti, ako jednoducho a efektívne zabezpečiť platnú diaľničnú známku online.

Ako sa dnes kupujú a kontrolujú dialničné známky? Tento článok sa pozrie aj na praktické aspekty týkajúce sa platnosti, ceny a jednoduchosti získania jednodňovej diaľničnej známky. Ako sa zmenil proces nakupovania dialničnej známky s príchodom eznamky a ako využiť výhody tejto modernizácie?

Diaľničná známka na Slovenku

Na Slovensku, rovnako ako v mnohých iných krajinách, sú úseky diaľníc spoplatnené. Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony je určená elektronická diaľničná známka. Jej výhodou je, že nie je potrebné lepiť žiadne fyzické známky na vozidlo. A čo je ešte lepšie, motorista si ju môže zakúpiť jednoducho cez mobilnú aplikáciu pohodlne z domova.

Jedným z najdôležitejších aspektov je určenie, kam idú peniaze z elektronických diaľničných známok na Slovensku. Hlavným cieľom je financovanie údržby a výstavby diaľníc. Časť týchto finančných prostriedkov je tiež vyčlenená na údržbu mýtnych brán, cez ktoré Národná diaľničná spoločnosť monitoruje platnosť diaľničných známok.

Ďalšia časť financuje činnosť diaľničných patrol, ktoré sú k dispozícii pre každého vodiča v prípade technických porúch, nehôd alebo iných núdzových situácií počas jazdy.

Systém eznamka.sk

Od 1. decembra 2015 začalo Slovensko používať elektronický systém na výber a evidenciu úhrady diaľničných známok, čo znamenalo, že papierové diaľničné nálepky boli nahradené elektronickými známkami. Tento systém eznamka.sk funguje pre vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest a je spravovaný Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.

Povinnosť platiť diaľničnú známku sa vzťahuje na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, s výnimkou niektorých skupín, ktoré sú oslobodené od tejto povinnosti.

Oslobodenie od poplatku platí pre občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) a pre držiteľov parkovacích preukazov. Tí, ktorí sa chcú kvalifikovať na túto výhodu, musia požiadať o oslobodenie od poplatku priamo u Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Žiadosť je možné podať osobne na mieste v obchodných zariadeniach alebo elektronicky pomocou formulára dostupného na webovej stránke eznamka.sk.

Okrem toho sú od poplatku za elektronickú diaľničnú známku oslobodené aj vozidlá určené na špeciálne účely a vozidlá záchranných zložiek, vrátane polície.

V systéme je zaznamenané každé vozidlo a jeho úhrada diaľničnej známky. Pred začatím jazdy na vymedzených úsekoch ciest je vodič povinný uhradiť túto známku.

Úhradu je možné vykonať online prostredníctvom internetového portálu eznamka.sk alebo mobilnej aplikácie, ako aj v niektorých predajných miestach, ktoré zahŕňajú čerpacie stanice a samoobslužné zariadenia, najmä na hraničných priechodoch.

Po zaplatení dostane vodič potvrdenie o úhrade, ktoré slúži ako doklad o zaplatení a zároveň ako daňový doklad. Podrobné informácie o procesoch súvisiacich s úhradou diaľničnej známky, ako aj zoznam obchodných miest je možné nájsť v sekcii „Zákaznícke služby“ a „Zákaznícke miesta“ na eznamka.sk.

Diaľničná známka a cena

Elektronické diaľničné známky na Slovensku sú nevyhnutnou súčasťou pre užívateľov určitých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Ich platnosť je viazaná na časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť alebo počet jázd. Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke upravuje typy a platnosť týchto známok. Platia sa na kalendárny rok, na 365 dní, na 30 dní alebo na 10 dní.

 • Diaľničná známka s ročnou platnosťou je účinná od 1. januára daného roka alebo od dátumu jej zakúpenia v tomto období do 31. januára nasledujúceho roka.
 • Diaľničná známka s platnosťou 365 dní je platná počas 365 dní, vrátane dátumu stanoveného užívateľom.
 • Diaľničná známka platná 30 dní je platná počas 30 dní vrátane dátumu stanoveného.
 • Diaľničná známka s platnosťou 10 dní je účinná počas 10 dní vrátane dátumu stanoveného.

Úhrada a ceny diaľničných známok

Diaľničné známky sú spoplatnené podľa nariadenia vlády č. 410/2014 Z. z. Ich výška závisí od typu vozidla a platnosti. Ceny dialničných známok sú uvedené vrátane DPH a rozlišujú sa podľa typu vozidla:

ObdobieCena
1 rok60 €
30 dní17 €
10 dní12 €
365 dní60 €
dialnicna znamka cena
V prípade, že diaľničná známka s platnosťou 30 alebo 10 dní bola zakúpená v decembri, platí aj počas januára nasledujúceho roka až do skončenia jej platnosti.

Jednodňová diaľničná známka a cena

Nedávno prijaté rozhodnutie Európskeho parlamentu prináša motoristom pozitívnu správu. S týmto novým opatrením sa konečne uľahčí život vodičom, ktorí často cestujú autom cez hranice krajín Európskej únie. Čo to znamená pre vodičov a ako ovplyvní ich cestovanie?

Aktuálny systém diaľničných známok často spôsobuje ťažkosti vodičom, predovšetkým tým, ktorí cestujú autom do zahraničia. Nákup viacdňových diaľničných známok, ktoré sú v ponuke, nie je vždy ideálny pre tých, ktorí potrebujú diaľnice využiť iba na jeden deň. To sa má však čoskoro zmeniť s príchodom nového typu diaľničnej známky.

Čo očakávať: Cena a dostupnosť

Nová jednodňová diaľničná známka by mala byť cenovo prístupnejšia pre vodičov, ktorí potrebujú diaľnicu využiť iba krátkodobo.

Podľa nových nariadení z Bruselu by cena jednodňovej diaľničnej známky nemala presiahnuť 9 % z ceny ročnej známky. V porovnaní so susednými krajinami bude jednodňová známka na Slovensku o niečo lacnejšia. Presný dátum spustenia predaja tejto novinky zatiaľ nie je známy, ale predpokladá sa, že sa tak stane v priebehu prvého štvrťroka roku 2024.

Nová jednodňová diaľničná známka bude platná len v deň jej zakúpenia. Jej platnosť nie je určená na 24 hodín, čo znamená, že ak si motorista známku zakúpi napríklad v piatok poobede, bude mu platiť len do polnoci toho istého dňa.

Diaľničná známka pre všetky typy vozidiel

Na základe predpisov a nariadení platných v Európskej únii musí byť diaľničná známka uhradená pre každé vozidlo, vrátane prípadu jazdnej súpravy s hmotnosťou nad 3,5 tony, kde je vyžadovaná platba za oba komponenty.

Typ vozidlaPožadované diaľničné známky
Dvojstopové motorové vozidlo do 3,5 tony alebo kategória M1Diaľničná známka pre: VOZIDLO
Jazdná súprava do 3,5 tony (vrátane vozidla a prípojného vozidla)Diaľničná známka pre: VOZIDLO
Jazdná súprava nad 3,5 tony (vrátane motorového vozidla kategórie M1/N1 a prípojného vozidla kategórie O1/O2)Diaľničné známky pre: VOZIDLO + PRÍPOJNÉ VOZIDLO

Kontrola a overenie diaľničnej známky

Prehľad o povinnostiach vodičov a prevádzkovateľov vozidiel v súlade so zákonom č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení je stanovený v sekcii „Kontrola“ na eznamka.sk. Tieto povinnosti a postupy sú definované v ustanoveniach § 8 až § 16b tohto zákona, ktoré zahŕňajú:

 • Identifikáciu osôb zodpovedných za vykonávanie kontroly.
 • Presný rozsah kompetencií a zodpovedností týchto osôb počas kontroly.
 • Zbieranie potrebných údajov na účely kontroly platnosti diaľničných známok.
 • Typy priestupkov a sankcií za ich porušenie podľa ustanovení zákona.

Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) alebo jej poverené osoby vykonávajú kontrolu dodržiavania týchto povinností v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky v rámci ich dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

Samotný priebeh kontroly elektronickej diaľničnej známky je následovný: Na spoplatnených úsekoch diaľníc sú umiestnené kamery, ktoré automaticky zaznamenávajú registračné čísla prechádzajúcich vozidiel.

Tieto údaje sú následne porovnávané so systémom evidencie platných diaľničných známok. Ak sa zistí, že vozidlo prechádzalo spoplatneným úsekom bez platnej známky, je uložená sankcia. Kontroly môžu byť tiež uskutočňované priamo na diaľnici pomocou diaľničných patrol.

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky na spoplatnenom úseku

Ak si vodič nevšimne, že vstúpil na spoplatnený úsek a pokračuje v jazde bez platnej známky, bude neskôr vyzvaný na úhradu pokuty z okresného úradu.

Výška pokuty za nedodržanie povinnosti mať platnú diaľničnú známku je 150 €, pričom jej suma sa zníži o 50 €, ak ju človek uhradí do 15 dní od doručenia výzvy. Ak má námietky voči pokute, môže podať sťažnosť, no treba zvážiť, že poplatok za správne konanie voči tejto sťažnosti je 30 €.

Za jeden mesiac môže byť udelená len jedna pokuta, aj keď vodič jazdili bez platnej známky na spoplatnenom úseku diaľnice viackrát.

Ako si overím platnosť diaľničnej známky?

Kroky k overeniu platnosti diaľničnej známky sú jednoduché:

 1. Navštíviť webovú stránku www.eznamka.sk.
 2. Na úvodnej stránke kliknúť na jednu z troch zelených ikon a vybrať možnosť „Kontrola platnosti diaľničnej známky“.
 3. Na nasledujúcej stránke vyplniť požadované údaje – evidenčné číslo vozidla (bez medzier a pomlčiek) a krajinu registrácie vozidla. Nezabudnúť zaškrtnúť aj políčko v reCAPTCHA okienku.
 4. Systém okamžite zobrazí informácie o platnosti diaľničnej známky, vrátane dátumu ukončenia platnosti a ceny.

S blížiacim sa koncom ročnej známky a zavedením len 365-dňovej verzie, je dôležité mať prehľad o dátume ukončenia platnosti. Toto sa stáva ešte dôležitejším faktorom.

platnosť diaľničnej známky
Online kontrola platnosti diaľničnej známky na portáli eznamka.sk.

Česko a diaľničná známka

Diaľničnú známku pre Česko na rok 2024 je možné získať týmito spôsobmi:

 1. Na oficiálnej webovej stránke eDalnice.cz, ktorá je určená na nákup diaľničných známok. Platbu je možné uskutočniť kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. E-shop umožňuje aj hromadný nákup pre správcov vozového parku alebo podnikateľov.
 2. V pobočkách Českej pošty a na čerpacích staniciach EuroOil. Pre nájdenie najbližšej predajne je k dispozícii mapa predajných miest.
 3. V samoobslužných kioskoch, ktorých je v Českej republike zatiaľ len niekoľko a sú určené najmä pre zahraničných vodičov. Väčšina z nich sa nachádza na hraničných priechodoch.

Pri každom z týchto spôsobov nákupu je potrebné poznať evidenčné číslo vozidla a štát registrácie.

Od 1. marca 2024 sa zvyšujú ceny diaľničných známok. Po prvýkrát bude k dispozícii aj jednodňová diaľničná známka a zmenia sa aj pravidlá pre zľavnenú „eko“ diaľničnú známku a oslobodenie od poplatkov pre plug-in hybridy a elektromobily. Motocykle a prívesy nie sú povinné platiť diaľničnú známku. Vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony platia mýto prostredníctvom elektronického mýta.

Tabuľka cien diaľničných známok v Česku

Pred 28. februárom 2024:

Typ1 rok30 dní10 dní
Štandardná cena1 500 CZK440 CZK310 CZK
Eko cena*750 CZK220 CZK155 CZK
*Eko cena je zvýhodnená sadzba diaľničného poplatku pre vozidlá poháňané stlačeným zemným plynom (CNG) alebo biometánom (možno kombinovať aj s iným palivom).

Od 1. marca 2024:

Typ paliva1 rok30 dní10 dní1 deň
Fosílne palivá (benzín, nafta, LPG)2 300 CZK430 CZK270 CZK200 CZK
Zemný plyn (CNG) a biometán (BioCNG)1 150 CZK210 CZK130 CZK100 CZK
Plug-in hybrid (CO₂ do 50 g/km)570 CZK100 CZK60 CZK50 CZK
Batéria / vodíkový elektromobil (CO₂ = 0 g/km)ZadarmoZadarmoZadarmoZadarmo

Na webovej stránke eDalnice.cz si môže motorista jednoducho overiť platnosť diaľničnej známky zadaním evidenčného čísla.

Vozidlá registrované mimo Českej republiky sú oslobodené od diaľničných poplatkov len v prípade, že sú elektrické, vodíkové alebo hybridné a ich emisie CO2 sú nižšie ako 50 g/km.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang