Čo je dropshipping a ako funguje?

Dropshipping sa stal jedným z najdôležitejších trendov v e-commerce v posledných rokoch. Pre tých, ktorí hľadajú spôsob, ako začať online obchod bez veľkých investícií do skladu alebo výroby, môže byť dropshipping atraktívnou voľbou.

Čo to je dropshipping, ako funguje a aké sú jeho výhody a nevýhody?

Čo je to dropshipping?

Dropshipping je obchodný model v rámci elektronického obchodovania (e-commerce), v ktorom maloobchodník nepotrebuje mať fyzický sklad so zásobami produktov, ktoré ponúka. Namiesto toho spolupracuje s dodávateľmi alebo veľkoobchodníkmi, ktorí majú produkty na sklade.

Keď maloobchodník dostane objednávku od zákazníka, prenáša túto objednávku svojmu dodávateľovi, ktorý potom priamo dodá produkt zákazníkovi.

Kľúčovými aspektmi dropshippingu sú:

 • žiadne skladovanie tovaru: Maloobchodník nepotrebuj zásoby, skladovanie, alebo správu inventára. Tovar zostáva v držbe dodávateľov, ktorí sú zodpovední za skladovanie a riadenie produktov.
 • spracovanie objednávok: Keď zákazník uskutoční nákup v online obchode maloobchodníka, ten posunie objednávku svojmu dodávateľovi, ktorý ju vybaví a dodá produkt zákazníkovi.
 • nízke náklady na začiatok: Dropshipping je atraktívny pre tých, ktorí nemajú veľa finančných prostriedkov na začiatok podnikania, pretože nepotrebujú investovať do nákupu veľkých množstiev tovaru vopred.
 • široký sortiment: Maloobchodníci môžu ponúkať široký sortiment produktov, pretože nie sú obmedzení fyzickým skladom.
 • flexibilita: Dropshipping umožňuje pracovať z akéhokoľvek miesta s prístupom k internetu a umožňuje začať obchod bez veľkého časového záväzku.

Hoci dropshipping má mnoho výhod, vrátane nízkych nákladov na začiatok a širokej ponuky produktov, existujú aj nevýhody, ako je nižšia marža a obmedzená kontrola nad dodacím termínom a kvalitou produktov.

Je dôležité pochopiť tieto aspekty a vybrať si to, čo najlepšie vyhovuje stanoveným obchodným cieľom a zdrojom.

Ako funguje dropshipping?

Fungovanie dropshippingu je relatívne jednoduché. Jeho fungovanie možno demonštrovať v niekoľkých krokoch:

 • výber produktov a dodávateľov: Prvým krokom je výber produktov, ktoré chce obchodník predávať, a nadviazanie spojenia s vhodnými dodávateľmi alebo veľkoobchodníkmi. Dodávatelia môžu mať rôzne sortimenty tovaru, takže je dôležité zamerať sa na tie, ktoré vyhovujú danej cieľovej skupine zákazníkov.
 • vytvorenie online obchodu: Nasledujúcim krokom je vytvorenie online obchodu alebo webovej stránky, na ktorej sa budú tieto produkty ponúkať zákazníkom. Môžu sa použiť e-commerce platformy ako Shopify, WooCommerce, Magento alebo sa vytvorí vlastný web.
 • získanie zákazníkov: Pre úspech je kľúčové prilákať zákazníkov do obchodu. To sa môže dosiahnuť prostredníctvom rôznych marketingových stratégií, vrátane online reklamy, obsahu na sociálnych médiách, emailového marketingu a optimalizácie pre vyhľadávače.
 • spracovanie objednávok: Keď zákazník na webovej stránke uskutoční objednávku, obchodník sa stáva prostredníkom medzi ním a dodávateľom. To znamená, že prijme objednávku od zákazníka a potom ju prenesie dodávateľovi na spracovanie.
 • dodanie produktov: Dodávateľ vybaví objednávku, zabalí produkt a doručí ho priamo zákazníkovi. Väčšina dropshippingových dodávateľov má skúsenosti s rýchlym doručovaním a balením produktov.
 • zisk: Maloobchodník získa maržu tým, že predá produkt zákazníkovi za vyššiu cenu, než za ktorú ho zakúpil od dodávateľa. Rozdiel medzi týmito cenami tvorí zisk maloobchodníka.
 • zákaznícka podpora: Maloobchodník je zodpovedný za poskytovanie zákazníckej podpory. To zahŕňa riešenie otázok a problémov zákazníkov, vrátane reklamácií alebo vrátenia tovaru. Na administratívu je možné využiť aj služby virtuálnej asistentky.

Je dôležité mať na pamäti, že dropshipping nie je bez výziev. Maloobchodníci musia zvládnuť konkurenciu, starostlivosť o zákazníkov a dôkladne vyberať spoľahlivých dodávateľov, aby dosiahli úspech v tomto obchodnom modeli.

Dropshipping má mnoho výhod, vrátane nízkych nákladov na začiatok a širokej ponuky produktov, existujú aj nevýhody, ako je nižšia marža a obmedzená kontrola nad dodacím termínom a kvalitou produktov.

Výhody dropshippingu

Dropshipping ponúka niekoľko výhod pre tých, ktorí hľadajú spôsob, ako začať online obchod. Niektoré z týchto výhod zahŕňajú:

 • nízke náklady na začiatok: Dropshipping nevyžaduje veľké finančné investície do nákupu produktov vopred ani do skladovania tovaru. Môže sa začať s relatívne nízkymi nákladmi.
 • žiadna starostlivosť o skladové zásoby: Maloobchodníci nemusia mať sklad a nemusia sa starať o skladovanie produktov, balenie a expedíciu. Všetky tieto aspekty sú zodpovednosťou dodávateľov.
 • široký sortiment: Môže ponúkať široký sortiment produktov od rôznych dodávateľov bez potreby fyzického skladovania. Tým môže osloviť rôzne segmenty trhu.
 • flexibilita: Dropshipping umožňuje pracovať z akéhokoľvek miesta s prístupom k internetu. Podnikateľ môže mať online obchod aj ako vedľajší príjem a pracovať na ňom voľne časovo. Časom sa môže stať pasívnym príjmom.
 • nízke riziko: Vzhľadom k tomu, že nemusí nakupovať produktové zásoby vopred, nemá riziko zbytočných nákupov alebo problémov so zásobami, ak produkt nepredá.
 • testovanie trhu: Dropshipping umožňuje jednoduché testovanie rôznych trhov a produktov bez veľkého rizika. Môžu sa rýchlo pridávať alebo odstraňovať produkty na základe dopytu zákazníkov.
 • nižšie náklady na prevádzku: Nemusí sa starostiť o prevádzkové náklady, ktoré sú spojené s klasickými kamennými obchodmi, ako sú nájomné, elektrina a voda.
 • prístup k globálnemu trhu: S online obchodom a dropshippingom má možnosť osloviť globálny trh a predávať produkty zákazníkom na celom svete.

Hoci dropshipping má mnoho výhod, je dôležité mať na pamäti aj jeho obmedzenia a nevýhody, ako je nižšia marža a obmedzená kontrola nad skladom a logistikou. Je nevyhnutné zvážiť tieto faktory.

Nevýhody dropshippingu

Hoci dropshipping má mnoho výhod, existujú aj niektoré nevýhody a výzvy spojené s týmto obchodným modelom. Tu sú niektoré z hlavných nevýhod:

 • nízke marže: Vzhľadom k veľkej konkurencii v dropshippingu sú marže obvykle nižšie, čo môže znížiť potenciálny zisk. Maloobchodníci musia predávať väčšie množstvo produktov na dosiahnutie značného zisku.
 • obmedzená kontrola: Maloobchodník nemá úplnú kontrolu nad skladovým stavom, kvalitou produktov a logistikou, pretože to je v rukách dodávateľov. Ak dodávateľ má problémy s týmito aspektmi, môže to ovplyvniť povesť obchodníka a spokojnosť zákazníkov.
 • silná konkurencia: Dropshipping je populárny model, a preto je trh preplnený konkurenciou. Konkurenti môžu ponúkať rovnaké produkty za nižšie ceny, čo môže byť ťažké pre zisky.
 • logistické komplikácie: Dostupnosť produktov, doručenie a dodací termín môžu byť problémom, najmä ak obchodník spolupracuje s dodávateľmi z iných krajín. To môže viesť k problémom so zákazníkmi, ktorí očakávajú rýchle doručenie.
 • zákaznícka podpora: Ako dropshipping obchodník, bude stále zodpovedný za poskytovanie zákazníckej podpory. To znamená riešiť otázky, problémy a reklamácie od zákazníkov, čo môže byť časovo náročné.
 • povesť a značka: Ak dodávatelia ponúkajú nízku kvalitu produktov alebo majú povesť nespoľahlivých, to sa môže odraziť na vlastnej povesti a značke.
 • zmeny v ponuke a dostupnosti: Dodávatelia môžu kedykoľvek zmeniť svoju ponuku produktov alebo ich dostupnosť. To môže mať vplyv na obchod a vyžadovať, aby sa neustále aktualizoval web obchodníka.
 • závislosť od dodávateľov: schopnosť predávať produkty je silne závislá od spoľahlivosti a kvality dodávateľov. Ak hlavný dodávateľ prestane spolupracovať, môže to obchod značne ovplyvniť.

Je dôležité zohľadniť tieto nevýhody pri rozhodovaní pre dropshipping a zvážiť, či tento obchodný model vyhovuje cieľom a schopnostiam. Ak sa sa obchodník rozhodne pre dropshipping, dôležité je starostlivo vybrať spoľahlivých dodávateľov a zamerať sa na budovanie kvalitného zákazníckeho servisu.

Dropshipping je obchodný model, ktorý ponúka rôzne výhody, ale nie je vhodný pre každého. Je dôležité zvážiť všetky aspekty a byť pripravený na tvrdú konkurenciu. Ak má obchodník odhodlanie, kreativitu a ochotu naučiť sa, môže však úspešne využiť tento model na budovanie online obchodu.

Dropshipping na Slovensku

Dropshipping je obchodný model, ktorý možno úspešne aplikovať aj na Slovensku. Mnoho ľudí tu aktívne praktikuje dropshipping a má úspešné online obchody.

Dropshipping na Slovensku je atraktívny obchodný model, ktorý je považovaný za jednoduchý a zároveň výnosný. Avšak, pri prechode k tomuto obchodnému modelu sa objavujú určité obavy ohľadom daní, čo je pre začínajúcich dropshipperov častým zdrojom stresu.

Dropshipping je obchodný model, ktorý možno úspešne aplikovať aj na Slovensku. Mnoho ľudí tu aktívne praktikuje dropshipping a má úspešné online obchody.

Dropshipping Slovensko a dane

Dropshippingu Slovensko sa týkajú dve hlavné dane – daň z príjmu a daň z predaja. Daň z príjmu je povinnosťou vlastníka podniku a platí sa na základe príjmov dosiahnutých prostredníctvom obchodovania. Toto zahrňuje zisky dosiahnuté zo predaja produktov.

Daň z príjmu sa platí v krajine, v ktorej je dropshipper rezidentom, a to v súlade s miestnymi daňovými pravidlami. Je dôležité mať na pamäti, že daň sa platí len z čistého zisku, teda z rozdielu medzi príjmami a nákladmi.

Daň z predaja je daňou na tovar a služby, ktorú stanovuje miestna vláda. Pri dropshipping sk môže obchodník čeliť dane z predaja v prípadoch, keď prevádzkuje online obchod a predáva tovar koncovým zákazníkom.

Dôležité je poznať, že nie všetci dropshipperi sú povinní platiť daň z predaja. To závisí od miestnych zákonov a pravidiel v danej krajine. Ak ste dropshipper, ktorý nekončí ako koncový používateľ produktu, môžete byť oslobodení od tejto dane.

Dropshipping sk a oslobodenie od dane

Osvedčenie o oslobodení od dane je dokument, ktorý môže byť potrebný, aby sa dokázalo, že podnikateľ nie je povinný platiť daň z predaja. Každá krajina má vlastné pravidlá týkajúce sa oslobodenia od dane, a preto je dôležité sa informovať o miestnych predpisoch.

Na záver je dôležité zdôrazniť, že daný právny rámec a povinnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od miesta a podnikateľského kontextu. Preto je vždy odporúčané konzultovať s profesionálnym daňovým poradcom alebo právnikom, aby bolo jasné, aké dané povinnosti sú daňové povinnosti v oblasti dropshippingu.

Napríklad ak v Európe dropshippingový podnik zarobil viac než 10 000 € ročne, potom je povinnosťou vykazovať, vyberať a odvádzať DPH. Európa tiež zaviedla osobitnú úpravu dane Import One-Stop-Shop (IOSS), ktorá predajcom umožňuje odvádzať DPH prostredníctvom jediného daňového úradu.

Dropshipping je obľúbený model na Slovensku, a preto aj konkurencia môže byť výzvou. Dôležité je byť dobre pripravený, mať kvalitný e-shop a ponúkať produkty, ktoré sú relevantné pre vašu cieľovú skupinu zákazníkov. S dôkladnou prípravou a stratégiou môže byť dropshipping úspešným spôsobom podnikania na slovenskom trhu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang