Generali poisťovňa – ponuka, skúsenosti a kontakt

generali

Generali poisťovňa je jednou z dlhodobo pôsobiacich zahraničných poisťovní na Slovensku, s bohatou históriou, ktorá sa začala už v roku 1831. Svojou kontinuitou a rozsiahlym portfóliom služieb sa stala jednou z najvýznamnejších univerzálnych poisťovní na slovenskom trhu. Ako sa táto dlhoročná existencia a integrácia odrážajú na jej ponuke služieb a kontakte so zákazníkmi?


Obsah článku


Tento článok sa zameria, okrem iného, na Generali havarijné poistenie, cestovné poistenie a vzor žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy.

Generali Slovensko a ponuka služieb

Generali poisťovňa vznikla zlúčením Českej poisťovne – Slovensko a poisťovne Generali, a dnes sa radí medzi prvú trojku najvýznamnejších poisťovní na slovenskom trhu.

Ako súčasť poisťovacej skupiny Generali PPF Holding, profituje z rozsiahleho medzinárodného zázemia. S viac ako 130 obchodnými pobočkami zabezpečuje Generali poisťovňa pre Slovensko ľahkú dostupnosť a rýchle poskytovanie poistných služieb.

Produktová ponuka

 • Životné, úrazové a nemocenské poistenie
 • Poistenie domu, bytu a domácnosti
 • Poistenie pre podnikateľov
 • Poľnohospodárske poistenie
 • Poistenie motora a povinné zmluvné poistenie PZP

Získať to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie, a zároveň najkvalitnejšie býva častokrát neľahká úloha.

Výhody a zľavové programy:

 • Klientské zľavy: Vodiči môžu získať zľavy na poistenie vozidla v závislosti od miesta jazdy.
 • Asistenčné služby: Prístup k bezplatným asistenčným službám v rámci poistenia motora.
 • Individuálna poistná ochrana: Vyber si zo širokej ponuky poistných krytí a získanie špeciálnych výhod.
generali slovensko
Generali poisťovňa, a.s. je spoľahlivým a dlhoročne etablovaným partnerom v oblasti poistných služieb na Slovensku.

Poisťovňa Generali – kontakt, infolinka a pobočky

Poisťovňa Generali je dôležitým hráčom na trhu poisťovníctva v Slovenskej republike. Sídlom spoločnosti je Generali Slovensko, s adresou na Lamačskej ceste 3/A, 841 04 Bratislava. S cieľom poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc svojim klientom, poisťovňa ponúka širokú sieť pobočiek po celom Slovensku.

Pobočky Generali poisťovne v Slovenskej republike

PobočkaAdresaTelefónne číslo
Generali BratislavaLamačská cesta 3/A02/38 11 11 17
Generali TrnavaStarohájska 9/B033/591 34 04
Generali TrenčínNámestie sv. Anny 3032/741 72 01
Generali NitraMostná ulica 58037/692 23 01
Generali Banská BystricaUl. Janka Kráľa 1048/471 86 24
Generali ŽilinaKomenského 24041/707 27 01
Generali PrešovMetodova 12051/771 35 19
Generali KošiceKomenského 3055/720 79 01

Generali kontakt a infolinka

 • Generali infolinka: 02/38 11 11 17 (Po-Pia: 8:00 – 18:00)
 • Asistenčné služby Generali: 0800 121 122 (Nonstop)
 • Uzatvorenie zmluvy telefonicky: 02/38 11 11 16 (Po-Pia: 8:00 – 18:00)

Poisťovňa Generali ponúka rozsiahlu sieť pobočiek a efektívne kontaktné možnosti, aby zabezpečila rýchlu a spoľahlivú podporu pre svojich klientov. Nech už ide o uzatvorenie poistenia, nahlásenie poistnej udalosti alebo informácie k produktom, Generali infolinka je vždy pripravená pomôcť.

Generali havarijné poistenie – ako nahlásiť poistnú udalosť

Havarijné poistenie je základným prvkom pre ochranu majetku v prípade nečakaných udalostí. Poisťovňa Generali v rámci havarijného poistenia poskytuje komplexnú podporu a rýchle riešenia pre klientov, ktorí sa dostanú do situácie, kedy je nutné nahlásiť poistnú udalosť.

Zabezpečuje krytie v prípade poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu rôznych situácií, ako je náraz do pevnej prekážky, stret s iným vozidlom, požiar, živelné udalosti, vandalizmus alebo krádež.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

 • Online: Nahlásiť poistnú udalosť pohodlne a rýchlo cez internet.
 • Osobne/Poštou: Kontaktovať svoju pobočku Generali alebo poslať nahlásenie poštou.
 • Telefonicky: Zavolať na čísla poskytnuté poisťovňou Generali.
 • Dokumenty na stiahnutie: Na webstránke poisťovne sa dajú stiahnuť potrebné dokumenty.

Generali a záznam o nehode

Nehody sa stávajú, a hoci nikto nechce byť svedkom ani účastníkom, treba vedieť, ako postupovať v prípade, že sa takáto situácia vyskytne. Poisťovňa Generali má záznam o nehode, ktorý je možné stiahnuť na ich oficiálnej stránke. Ako postupovať v prípade nehody?

 1. Volať kontaktné centrum: Okamžite kontaktovať kontaktné centrum poisťovne Generali na čísle 02/38 11 11 17 (volania zo SR) alebo 00421 2 58 27 66 66 (volania zo zahraničia). Pracovníci poskytnú pokyny a dohodnú ďalšie kroky.
 2. Kontaktovať políciu: V prípade vážnej nehody alebo škody na zdraví treba volať aj políciu.
 3. Zbierať dôležité informácie: Vyplniť tlačivo Generali „Záznam o nehode“ a zhromaždiť potrebné dokumenty, ako kópiu bielej karty, technického preukazu poisteného vozidla a vodičského preukazu.
 4. Neopravovať vozidlo pred obhliadkou: Pred obhliadkou vozidla technikom poisťovne Generali nerobiť žiadne opravy, aby sa neovplyvnila výška poskytnutého plnenia.

Generali havarijné poistenie poskytuje komplexné riešenie pre ochranu majetku v prípade nepredvídateľných udalostí, pričom je potrebné vyplniť tlačivo Generali záznam o nehode.

generali zaznam o nehode
Náhľad dokumentu Generali záznam o nehode, ktorý sa dá stiahnuť na ich oficiálnej stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Generali asistenčné služby

Generali ponúka rozsiahlu sieť asistenčných služieb, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, cez spoločnosť Europe Assistance. Asistenčná služba je súčasťou všetkých balíkov Generali PZP ako aj havarijného poistenia. Tu je prehľad dostupných služieb:

Asistenčné služby – poistenie vozidla

 • Asistenčné služby sú súčasťou balíkov Generali PZP a havarijného poistenia.
 • Základné služby: Oprava na mieste, odtiahnutie do servisu, úschova vozidla, vyprostenie, náhradné vozidlo, otvorenie vozidla, dovoz paliva, oprava defektu, repatriácia, ubytovanie, náhradná doprava.
 • Rozšírené služby: Zvýšené limity plnenia, úhrada zošrotovania vraku, právna asistencia.

Asistenčné služby – cestovné poistenie

 • Základné služby: Lekárske odporúčania, organizácia ošetrenia, repatriácia, úhrada nákladov, kontrola hospitalizácie, liečivá, pomoc s cestovnými dokladmi.
 • Rozšírené služby plus: Právna pomoc, asistencia v domácnosti, veterinárna pomoc, pohreb v zahraničí.

Generali asistenčné služby – Autopremium

 • Telefonické informácie: Poradenstvo o údržbe vozidla, cestovné informácie.
 • Služby na ceste: Odstránenie poruchy, odtiahnutie do servisu, úschova vozidla, náhradné vozidlo, náhradné ubytovanie, náhradná doprava.
 • Finančná podpora: Výdavky pri nehode, finančná hotovosť v núdzi.
 • Asistenčná pomoc: Pri defekte, vybitej batérii, zámene paliva, straty kľúčov.

Generali cestovné poistenie

Cestovné poistenie je neodmysliteľnou súčasťou plánovania každej cesty, či už do zahraničia alebo na dovolenku na Slovensku. Aby Generali cestovné poistenie uľahčilo klientovi výber, ponúkajú viacero flexibilných možností prispôsobených potrebám. Pred výberom toho správneho si však vždy treba porovnať cestovné poistenie aj u konkurencie.

Možnosti Generali cestovného poistenia

 • Krátkodobé poistenie na jednu cestu: Či už ide o krátkodobú dovolenku alebo služobnú cestu, krátkodobé poistenie ochráni počas celého pobytu.
 • Ročné poistenie na opakované cesty: Ak klient často cestuje, ročné poistenie mu poskytne pokojné svedomie počas celej roka s možnosťou opakovaných ciest do 90 dní.
 • Poistenie do hôr na Slovensku: Špeciálne navrhnuté poistenie pre výlety na slovenské hory, vrátane turistiky, lyžovania a ďalších outdoorových aktivít.

Výhody Generali cestovného poistenia

 • Poistenie liečebných nákladov: Až do výšky 1 000 000 € v zahraničí, čo umožní cestovať s pocitom istoty.
 • Asistenčné služby v cene poistenia: Bezplatne dostupné 24/7 s možnosťou rozšírených služieb PLUS, ktoré môžu poskytnúť ešte väčší pokoj počas cesty.
 • Poistenie batožiny: Pokiaľ sa niečo stane s batožinou, klient má možnosť získať náhradu až do výšky 4000 €.
 • Pripoistenie stornopoplatkov: Ochrana finančného záväzku v prípade nečakaného zrušenia cesty alebo predčasného návratu.
 • Pripoistenia ku krátkodobému poisteniu na jednu cestu.

Ďalšie možnosti pripoistenia

 • Asistencia k motorovému vozidlu PREMIUM: Nepretržitá pomoc pri riešení situácií na ceste s poisteným vozidlom, vrátane telefonických a technických služieb.
 • Poistenie psa a mačky: Bezpečnosť domáceho miláčika patrí taktiež medzi čoraz viac obľúbené.
generali cestovné poistenie
Rozpis balíkov Generali cestovného poistenia.

Generali a žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy – vzor

Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka 40/1964 Z.z. § 800 ods. 1. má klient právo vypovedať poistnú zmluvu šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Odporúča sa podať žiadosť o výpoveď pred stanoveným termínom, najmä ak posledný deň pripadne na víkend alebo sviatok.

Postup pri vypovedaní poistnej zmluvy:

 1. Vyplniť formulár žiadosti o výpoveď poistnej zmluvy alebo sa inšpirovať vzorom žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy.
 2. Vyplnený formulár vytlačiť a podpísať.
 3. Žiadosť o výpoveď treba podpísať osobou, ktorá podpísala pôvodnú poistnú zmluvu (poistník).
 4. Doručiť vyplnenú a podpísanú žiadosť priamo do poisťovne.

V prípade, že klient žiada o zrušenie poistnej zmluvy osobne na pobočke, mal by si vyžiadať potvrdenie o prevzatí žiadosti. Týmto zabezpečí potvrdenie o odovzdaní.

žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy vzor generali
Vzor žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy v Generali. Klient ju musí doručiť najneskôr šesť týždňov (43 dní) pred koncom platnosti poistného obdobia.

Poisťovňa Generali a PZP Automatik

Generali poisťovňa ponúka povinné zmluvné poistenie pod názvom Automatik v dvoch variantoch, aby zabezpečila optimálnu ochranu vodičov na cestách. Klient má možnosť vybrať si medzi:

 • Zakladné krytie – PZP AUTOMATIK Štandard s limitom krytia 5,0 mil. € pre škody na zdraví a usmrtenie a 1,0 mil. € pre škody na majetku a ušlom zisku.
 • Rozšírené krytie – PZP AUTOMATIK Plus s limitom krytia 6,0 mil. € pre škody na zdraví a usmrtenie a 6,0 mil. € pre škody na majetku a ušlom zisku.

Nadštandardné krytie plus zdarma

Pri dojednaní nadštandardného krytia Plus získa klient jedno zo štyroch rizík havarijného poistenia podľa vlastného výberu:

 • Živel: Kryje poškodenie vozidla v dôsledku nepredvídateľných živelných udalostí.
 • Výtlk: Ochrana proti poškodeniu pneumatík a diskov z dôvodu stavu vozovky.
 • Úraz: Poistenie všetkých dopravovaných osôb v prípade úrazu.
 • Nové diely za staré: Pokrytie rozdielu medzi nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením z PZP vinníka.

Zvýhodnené ceny a výhody poistenia

 • Online hlásenie poistných udalostí
 • Nonstop asistenčné služby 24/7
 • Mobilná aplikácia pre hlásenie dopravných nehôd
 • Plnenie bez odpočítania amortizácie
 • Nadštandardné limity krytia bez navýšenia poistného

Generali poisťovňa sa snaží zabezpečiť klientom maximálnu ochranu a pohodlie na cestách prostredníctvom svojich širokých poistných programov a výhodných ponúk.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang