Jednodňová diaľničná známka – eznamka, cena a platnosť

Dlhé mesiace sa vodiči na Slovensku tešili na možnosť zakúpenia jednodňovej diaľničnej známky, ktorá by im umožnila flexibilne využívať diaľničné trasy bez nutnosti investovať do drahších ročných či mesačných variantov. Po niekoľkých prisľúboch rezortu dopravy sa zdá, že sa túžba vodičov čoskoro stane realitou. Aký vplyv bude mať zavedenie eznamky na vodičov a ich financie?


Obsah článku


Nová jednodňová diaľničná známka by mala byť dostupná pre vodičov koncom marca 2024. Tento krok by nadviazal na rozhodnutie Európskej únie a pridal Slovensko ku krajinám, ktoré už tento typ diaľničnej známky úspešne zaviedli.

Zmena by mala priniesť úľavu najmä vodičom, ktorí jazdia po diaľniciach len sporadicky. Avšak s novými možnosťami prichádzajú aj nové povinnosti a výzvy. Ako ovplyvní zavedenie jednodňovej diaľničnej známky dynamiku cestovného ruchu a aký vplyv to bude mať na cestovný rozpočet vodičov?

Nová možnosť pre vodičov – jednodňová diaľničná známka

Podľa informácií rezortu dopravy sa momentálne pracuje na detailoch týkajúcich sa ceny a presnejšieho dátumu spustenia jednodňovej diaľničnej známky.


Jedným z hlavných kritérií pri zavádzaní tohto nového formátu diaľničnej známky je práve snaha o ušetrenie financií pre vodičov, ktorí diaľnice využívajú len príležitostne.


Rôzne zdroje uvádzajú, že cena jednodňovej diaľničnej známky by sa mala pohybovať v cenovom rozpätí, ktoré je primerané krátkej platnosti a frekvencii používania.

Ministerstvo dopravy uviedlo, že nová jednodňová diaľničná známka, rovnako ako ostatné typy, bude pre vodičov dostupná online. Zavedenie tohto nového variantu diaľničnej známky je považované za dôležitý krok, ktorý by mohol vodičom ponúknuť flexibilitu pri cestovaní.

Podľa motoristického novinára Alexandra Štefuca môže byť jednodňová diaľničná známka vhodnou voľbou pre turistov alebo vodičov, ktorí cestujú len sporadicky, ale úspora v porovnaní s inými nákladmi na cestovanie nemusí byť výrazná.

Očakáva sa, že možnosť kúpiť si diaľničnú známku na jeden deň výrazne zjednoduší cestovanie a zvýši flexibilitu vodičov.

Jednodňová diaľničná známka – cena

Cena jednodňovej diaľničnej známky nemá prekročiť deväť percent ceny ročnej diaľničnej známky, pričom sa navrhuje suma 5,40 eur, čo je v súlade s legislatívou EÚ.

Podľa rezortu dopravy bude jednodňová diaľničná známka vyžadovať predvídateľnosť a efektívne plánovanie zo strany vodičov. Platnosť tejto známky je obmedzená na jeden kalendárny deň, čo znamená, že si vodiči musia vybrať deň, keď ju chcú využiť, a kúpiť ju vopred. Jej platnosť totiž končí v deň kúpy do 24-tej hodiny.

Porovnanie s cenami jednodňových diaľničných známok v susedných krajinách, ako je Česko a Maďarsko, ukazuje primeranú konkurencieschopnosť navrhovanej ceny.

Aj keď ceny diaľničných známok na Slovensku zostávajú stabilné, v iných krajinách, ako napríklad v Maďarsku, dochádza k ich zvýšeniu. Tento fakt môže mať vplyv na celkové cestovné náklady vodičov. Nový systém jednodňovej diaľničnej známky poskytuje vodičom flexibilitu a možnosť cestovať s väčšou slobodou a efektívnosťou.

Diaľničné známky na Slovensku

Diaľničné známky na Slovensku sú jednou z neoddeliteľných povinností, ktoré musia vodiči splniť, ak chcú využívať určité spoplatnené úseky cestnej siete. Táto povinnosť nie je však obmedzená len na Slovensko, platí aj v krajinách, ako sú napríklad Česko, Maďarsko a Rakúsko.

Diaľničná známka je dôležitým „dokumentom“, ktorý oprávňuje vodičov využívať spoplatnené úseky ciest podľa zákona č. 488/2013 Z. z. Bez nej by sa vodič vystavoval riziku vysokých pokút. V prípade, že využije diaľnicu bez úhrady, dopúšťa sa priestupku, za ktorý zákon mu umožňuje uložiť pokutu od 100 do 500 eur, a v blokovom konaní od 50 do 200 eur.

Na Slovensku sa diaľničné známky využívajú už dlhé roky. Spočiatku sa lepili na čelné sklo vozidla, čím preukazovali, že vozidlo má právo pohybovať sa po spoplatnených trasách. Neskôr, konkrétne v roku 2016, prešli na elektronickú podobu.

Na Slovensku existuje niekoľko typov diaľničných známok. Okrem bežnej jednoročnej známky si môže vodič zaobstarať aj známky s kratšou platnosťou, ktoré sú výhodné pre tých, ktorí neplánujú pravidelne využívať diaľnice počas celého roka. Existujú štyri základné typy známok:

 • diaľničná známka s ročnou platnosťou
 • diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou
 • diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou
 • diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou

Hoci sú diaľničné známky veľmi obľúbené, nie sú zavedené vo všetkých krajinách. Niektoré štáty, ako napríklad Chorvátsko, uprednostňujú systém mýta.

Cena diaľničnej známky platná pre Slovensko

Ceny diaľničných známok na Slovensku sa naposledy menili na začiatku roku 2023. Napríklad cena ročnej známky sa zvýšila z pôvodných 50 eur na súčasných 60 eur. Mnohí vodiči preto vyjadrovali obavy z ďalšieho zdražovania v dôsledku inflácie. Ministerstvo dopravy však uviedlo, že ďalšie zvýšenie cien nie je na programe.

V súvislosti s diaľničnými známkami a cenami na Slovensku by v nasledujúcich mesiacoch nemalo dôjsť k výrazným novinkám ani zmenám. Výnimkou bude len pridanie spomínanej jednodňovej diaľničnej známky.

Aktuálne ceny diaľničných známok na Slovensku sú nasledovné:

 • 365-dňová známka stojí 60 eur
 • 30-dňová známka je za 17 eur
 • 10-dňová známka je k dispozícii za 12 eur

Napriek vysokému inflačnému tlaku v súčasnosti ceny diaľničných známok na Slovensku zostávajú konštantné. Ďalšie zdražovanie nie je na programe, a tak vodiči môžu očakávať stabilné ceny známok.

Optimálny počet a typy diaľničných známok

Pri plánovaní cestovania cez spoplatnené úseky ciest je dôležité mať správny typ a počet diaľničných známok. Tento faktor sa odvíja od kategórie vozidla a jeho najväčšej povolenej hmotnosti, vrátane prípadného prípojného vozidla.

 • Jedna známka pre motorové vozidlo: Táto známka je určená pre dvojstopové motorové vozidlá do hmotnosti 3,5 ton, alebo pre vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich maximálnu technicky povolenú hmotnosť. Tento typ je vhodný aj pre dvojstopové jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 ton.
 • Jedna známka pre motorové vozidlo a prípojné vozidlo: Tento druh známky je určený pre dvojstopové jazdné súpravy, kde motorové vozidlo patrí do kategórií M1 a N1 a prípojné vozidlo do kategórií O1 a O2, s celkovou technickou povolenou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony.

V praxi to znamená, že ak človek plánuje cestovať cez spoplatnené úseky ciest s prípojným vozidlom a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresiahne 3,5 ton, postačí mu len jedna štandardná diaľničná známka.

Spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku

Pred cestovaním je vhodné overiť si, či plánovaný itinerár zahŕňa spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Medzi tieto úseky patria:

Diaľnica/rýchlostná cestaÚsekyDĺžka (km)
D1Bratislava, Vajnory – Lietavská Lúčka185
D1Dubná Skala – Turany17
D1Ivachnová – Bidovce186
D2Brodské (SK/CZ) – Bratislava, Lamač55
D2Bratislava, Pečňa – Čunovo (SK/HU)15,8
D3Hričovské Podhradie – Žilina, Brodno13
D3Čadca, Bukov – Skalité (SK/PL)21
D4Jarovce (SK/AT) – Bratislava, Jarovce2
D4Bratislava, Jarovce – Bratislava, Petržalka2,2
D4Bratislava, Petržalka – Bratislava, Juh4,3
D4Bratislava, Juh – Ivanka, Západ15,1
D4Ivanka, Západ – Bratislava, Vajnory2,5
D4Bratislava, Vajnory – Bratislava, Rača1,6
R1Trnava – Banská Bystrica, Kremnička158
R1ANitra, Západ – Nitra, Kynek2
R2Lovčica, Trubín – Žiar nad Hronom5
R2Zvolen, Západ – Zvolen, Centrum3
R2Zvolen, Východ – Kriváň18
R2Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce13,3
R4Košice, Juh – Milhosť (SK/HU)14
R4Prešov, Západ – Prešov, Sever4
R6Púchov, Juh – Dolné Kočkovce1
R7Bratislava, Slovnaftská – Bratislava, Juh6
R7Bratislava, Juh – Holice25,2
V niektorých prípadoch si vodič nemusí kupovať diaľničnú známku. Niektoré poisťovne ponúkajú akcie, ktoré zahŕňajú diaľničné známky ako bonusy k poisteniu automobilov. Takéto výhody nie sú neobvyklé a môžu byť atraktívnym bonusom k poisťovacej zmluve.

Fungovanie elektronického systému eznamka.sk

Elektronický systém pre diaľničné známky eznamka sa zakladá na evidencii vozidiel, ktoré podliehajú povinnosti platiť diaľničnú známku. Tieto údaje sú uchovávané v centrálnej evidencii úhrady diaľničných známok, kde sa zaznamenávajú informácie o vozidlách spolu s údajmi o type a platnosti zakúpenej diaľničnej známky.

Pred začatím jazdy po spoplatnených úsekoch ciest je povinnosťou vodiča alebo prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť úhradu diaľničnej známky. Táto povinnosť zahŕňa aj overenie, že diaľničná známka je platná počas užívania týchto úsekov ciest.

Diaľničné známky možno zaplatiť elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ich zakúpiť na čerpacích staniciach a v samoobslužných zariadeniach na hraničných priechodoch.

Po úhrade diaľničnej známky sa vystavuje doklad o úhrade. Ten slúži ako potvrdenie o platnosti diaľničnej známky a zároveň ako daňový doklad. Tento doklad obsahuje identifikačné údaje o vozidle a informácie o platnosti zakúpenej diaľničnej známky.

Často kladené otázky na eznamka.sk

Duplicitný nákup pre jednu ŠPZ/EČV:Systém upozorní, že pre dané vozidlo už bola zakúpená diaľničná známka, ale zákazník má možnosť pokračovať v nákupe, ak je to potrebné.
Notifikácia o konci platnosti diaľničnej známky:Zákazník je informovaný o blížiacom sa konci platnosti diaľničnej známky 3 dni vopred, ak zadal kontaktné údaje pri nákupe.
Formát zadania EČV pri úhrade:EČV sa zadáva bez medzier a pomlčiek, pri hromadnom nákupe sa oddeľujú čiarkou, medzerou alebo novým riadkom.
Mobilná aplikácia a jej dostupnosť:Aplikácia je dostupná v obchodoch Google Play a Apple App Store pre zariadenia s operačnými systémami Android a iOS.
Požiadavka na kópiu dokladu o úhrade:Požiadavka na kópiu dokladu sa realizuje prostredníctvom Zákazníckej linky.
Platba kartou bez mena:Ak karta neuvádza meno držiteľa, je lepšie použiť inú kartu alebo kontaktovať banku.
Hromadný nákup pre viac ako 500 vozidiel:Odporúča sa rozdelenie hromadného nákupu na menšie časti alebo navýšenie denného limitu platobnej karty.

Kontrola a overenie diaľničnej známky online

Ak vodič potrebuje vykonať kontrolu alebo overenie diaľničnej známky online, postup je nasledovný:

 1. Otvoriť oficiálnu webovú stránku diaľničných známok na eznamka.sk.
 2. Na hlavnej stránke nájsť tri zelené ikonky. Kliknúť na druhú ikonku v poradí, ktorá sa nachádza priamo v strede a znie „Kontrola platnosti diaľničnej známky“.
 3. Po kliknutí sa otvorí nová stránka, kde je potrebné zadať informácie o vozidle. Zadať evidenčné číslo vozidla (EČV), vybrať krajinu registrácie vozidla a potvrdiť „nie som robot“.
 4. Systém okamžite zobrazí informácie o diaľničnej známke, vrátane dátumu jej zakúpenia, dátumu skončenia platnosti, ceny a typu zakúpenej známky. Ak na danom vozidle nie je zaznamenaná žiadna známka, človek bude informovaný o možnosti jej dokúpenia.

Je nevyhnutné overiť platnosť diaľničnej známky pred každou cestou na diaľnice a rýchlostné cesty. Neplatná alebo neexistujúca známka môže mať za následok vážne dôsledky, vrátane pokút a ďalších nepríjemností.

Navyše, ak vodič cestuje v cudzej krajine, môže byť podrobený ešte vyšším pokutám alebo iným sankciám. Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť týmto problémom, je pravidelné overovanie platnosti diaľničnej známky. Našťastie, súčasné technológie umožňujú jednoduché a rýchle overenie platnosti online pomocou oficiálnej webovej stránky diaľničných známok.

Ak vodič plánuje len krátku cestu a nechce investovať do ročnej diaľničnej známky, môže si zakúpiť 1-dňovú diaľničnú známku. Táto možnosť umožní využívať diaľnice a rýchlostné cesty na jeden deň za primeranú cenu, pričom sa človek vyhne pokutám a ďalším nepríjemnostiam.

V konečnom dôsledku je overenie platnosti diaľničnej známky jednoduchým a efektívnym spôsobom, ako sa vyhnúť pokutám a nepríjemnostiam spojeným s nezákonným používaním diaľnic.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang