Kyberšikana: Čo sa považuje za obťažovanie

kyberšikana

V dnešnej digitálnej dobe, kedy sú ľudia spojení so svetom prostredníctvom internetu a sociálnych sietí, sa stáva čoraz dôležitejším chrániť svoju online identitu a bezpečnosť. No nie všetci, ktorí sa pohybujú v online priestore, majú len pozitívne zámery. Kyberšikana, fenomén, ktorý nezanecháva fyzické stopy, avšak môže mať zničujúce účinky na životy obetí.

Článok sa zameriava na to, čo sa vôbec považuje za kyberšikanu a ako je možné chrániť svoju online bezpečnosť. Tiež prináša informácie o tom, čo je sexting a ako rozpoznať vydieranie cez internet.

Čo je kyberšikana

Kyberšikana je javom, ktorý sa objavuje v digitálnom prostredí a môže mať vážne dôsledky pre jednotlivcov, najmä pre deti a mládež. Tento termín zahŕňa širokú škálu nežiaducich online aktivít, ktoré majú za cieľ ublížiť, zastrašiť alebo zosmiešniť ľudí.

Čo sa považuje za obťažovanie

 • Slovná zášť: Kyberšikana sa môže prejaviť v podobe urážok, hanobenia a zosmiešňovania na internete. Zahrňuje nevhodné komentáre na sociálnych sieťach, vulgarizmy alebo zverejňovanie ponižujúcich príspevkov.
 • Rozširovanie falošných informácií: Niektorí ľudia sa snažia šíriť klamstvá a falošné informácie o iných osobách, čo môže poškodiť ich reputáciu a dôveru.
 • Hrozby a vydieranie: Tí, ktorí šikanujú môžu používať hrozby a vydieranie s cieľom donútiť obete k určitým činnostiam alebo vyvíjať nátlak.
 • Sexting a šírenie intímnych fotografií: Sexting je činnosť, pri ktorej ľudia zasielajú intimné fotografie alebo správy cez internet. Tieto údaje sa však niekedy môžu šíriť bez súhlasu obete, čo je porušením ich súkromia.
 • Kontinuálne sledovanie a šikana: Kyberšikana nemusí byť jednorazovým javom; môže byť kontinuálna. Obete môžu byť neustále sledované, šikanované a obťažované.
 • Doxxing: Tento jav spočíva v zverejňovaní osobných údajov obetí, ako sú adresy, telefónne čísla alebo pracovné informácie, s cieľom poškodiť ich reputáciu alebo im spôsobiť ťažkosti.
kyberšikana
Kyberšikana sa zvyčajne vykonáva anonymne alebo pod falošnou identitou, čo komplikuje identifikáciu páchateľov. Je dôležité si uvedomiť, že kyberšikana nevyžaduje fyzický kontakt a môže postihnúť kohokoľvek, kto je pripojený na internet.

Vydieranie cez internet

Vydieranie cez internet, tiež známe ako „online vydieranie,“ je forma kyberkriminality, pri ktorej páchateľ používa hrozby alebo šikanu, aby donútil obeť vykonať určité činnosti, najčastejšie finančnej alebo osobnej povahy. Tu je podrobnejší prehľad o vydieraní cez internet:

Spôsoby vydierania

 • Vydieranie prostredníctvom citlivých informácií: Páchateľ sa môže vyhrážať, že zverejní osobné alebo citlivé informácie o obeti, ak mu neposkytne peniaze alebo iné požadované výhody.
 • Ransomware: Páchateľ môže použiť škodlivý softvér na zašifrovanie údajov obete a následne požiada o výkupné za dešifrovanie. To sa často vyskytuje pri útokoch na organizácie a firmy.
 • Sextortion: Táto forma vydierania zahŕňa hrozby, že budú zverejnené intímne fotografie alebo videá obete, ktoré mohli byť počas sextingu poslané páchateľovi.
 • Obchádzanie právnych problémov: Páchateľ môže obet vydierať tým, že že ju obviní z trestného činu alebo porušenia autorských práv, ak mu nezaplatí.

Ako sa brániť pred vydieraním cez internet

 1. Nepanikáriť: V prípade, že je človek obeťou vydierania, dôležité je zostať pokojný a nereagovať na hrozby.
 2. Nekontaktovať páchateľa: Je nebezpečné a často neefektívne kontaktovať páchateľa, pretože to môže len zhoršiť situáciu.
 3. Nahlásiť to: Informovať miestnu políciu a platformu, na ktorej sa kyberútok odohráva. Dôležité je zachovať všetky dôkazy.
 4. Zabezpečiť svoje zariadenia: Uistiť sa, že má človek aktualizovaný antivírusový softvér a ochranné opatrenia proti ransomware. Dbať na bezpečnosť svojich údajov.
 5. Zmena hesiel: Ak má človek podozrenie, že jeho účet by mohol byť narušený, zmeniť si heslá a zabezpečiť svoje online účty.

Vydieranie cez internet je závažným zločinom a obeť by ho mala nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní. Je dôležité dodržiavať zásady kyberbezpečnosti a chrániť svoje osobné údaje pred možnými hrozbami.

Ako zistiť kto ma sleduje na FB

Na Facebooku nie je jednoduché presne zistiť, kto sleduje človeka, pretože platforma chráni súkromie svojich používateľov a neumožňuje verejný prístup k týmto údajom. Facebook poskytuje iba obmedzené informácie o tom, kto si profily prezerá. Tu je niekoľko spôsobov, ako získať niektoré informácie o sledovaní:

 • Pozrieť si zoznam priateľov: Človek môže skontrolovať svoj zoznam priateľov a zistiť, či má nejakých nových priateľov, ktorí ho možno sledujú. Avšak nie všetci, ktorí človeka sledujú, ho musia mať medzi priateľmi.
 • Sledovanie príspevkov: Ak má človek verejný profil, môže si pozrieť, kto komentoval, reagoval alebo zdieľal jeho príspevky. Toto mu umožní vidieť, kto sa angažuje s danými príspevkami.
 • Aplikácie a služby tretích strán: Existujú aplikácie a služby tretích strán, ktoré tvrdia, že pomôžu zistiť, kto človeka sleduje na Facebooku. Je však dôležité byť opatrní pri používaní takýchto aplikácií, pretože môžu ohroziť online bezpečnosť a súkromie.
 • Aktivita v správach: Ak má človek konverzácie so svojimi priateľmi v Messengeri, môže si odsledovať, kto a akým spôsobom s ním komunikuje.

Facebook neumožňuje verejný prístup k tomuto druhu informácií a väčšina spôsobov, ktoré proklamujú , že pomôžu zistiť, kto koho sleduje, môže byť podvodných alebo nebezpečných.

Ako sa chrániť pred nežiadúcim sledovaním

Ak sa chce človek chrániť pred nežiaducim sledovaním na Facebooku, prípadne iných sociálnych sieťach ako je Instagram, Vkontakte a podobne, môže urobiť niekoľko vecí:

 • Skontrolovať svoje nastavenia ochrany osobných údajov. Uistiť sa, že má človek nastavené, že ho môžu sledovať iba ľudia ktorých pozná- vidieť jeho profil, príbehy a aktivity.
 • Používať funkciu „Skrytý pred“. Túto funkciu môže človek použiť na skrytie svojich príbehov a aktivity pred konkrétnymi ľuďmi alebo skupinami ľudí.
 • Prihlásiť sa z neznámych zariadení. Ak sa človek prihlási na svoj účet na Facebooku z neznámeho zariadenia, bude vyzvaný na zadanie kódu, ktorý mu bude odoslaný na jeho mobilný telefón.

Ak má človek podozrenie, že je obeťou kyberšikany alebo sledovania, mal by to nahlásiť na platforme Facebook a tiež informovať miestnu políciu, ak ide o závažný incident.

Aký je význam sextingu

Sexting je slangový výraz, ktorý vznikol spojením anglických slov „sex“ a „texting“. Označuje činnosť, pri ktorej ľudia vymieňajú erotické alebo intímne správy, fotografie a videá cez mobilné telefóny alebo iné komunikačné zariadenia. Sexting má rôzne významy a môže byť interpretovaný rôznymi spôsobmi:

Intímna komunikácia:Pre mnohých ľudí je sexting spôsobom intímnej komunikácie so svojím partnerom alebo partnerkou. Slúži na vyjadrenie sexuálnej túžby, flirtovanie alebo upevnenie vzťahu.
Osobné prejavenie sa:Sexting môže byť pre niekoho spôsobom sebaprejavenia. Posielanie intímnych fotografií alebo správ môže posilniť pocit vlastnej príťažlivosti a sebavedomia.
Zábava a vzrušenie:Pre niektorých ľudí je sexting spôsobom, ako si užiť zábavu a vzrušenie. Môže byť súčasťou flirtovania alebo predohry pred sexuálnym aktom.
Riziko a zneužitie:Sexting môže byť riskantný, ak nie je vykonávaný s rozvahou. Existuje možnosť, že obsah sextingu bude zneužitý alebo zverejnený bez súhlasu osoby, ktorá správy alebo fotografie poslala.
Porušenie súkromia:Ak je sexting vykonávaný bez súhlasu jednej z osôb, môže ísť o porušenie súkromia alebo kyberšikanu.
sexting význam
Sexting by mal byť vždy dobrovoľný a to medzi dospelými osobami. Sexting medzi neplnoletými osobami môže mať právne následky. Pred tým, ako sa človek zapojí do sextingu, mal by si dôkladne zvážiť následky a zabezpečiť dôveru svojho partnera alebo partnerky.

Minimalizovanie rizík spojených so sextingom

 • Dodržiavanie súhlasu: Pred začatím sextingu je dôležité získať súhlas všetkých zapojených strán. Všetci účastníci by mali byť dobre informovaní o tom, čo sa má poslať a aký je účel.
 • Starostlivosť o súkromie: Používatelia by mali byť oboznámení so zásadami ochrany súkromia a vždy sa uistiť, že ich „materiály“ sú dostatočne chránené.
 • Rozvážne správanie: Mladí ľudia, najmä tí, ktorí sa sextingom zaoberajú, by mali byť informovaní o tom, že sexting môže mať právne a súkromné dôsledky. Osveta v tejto oblasti môže byť veľmi užitočná.
 • Kyberšikana a zneužitie: Sexting môže viesť až ku kyberšikane a zneužitiu. Používatelia by mali byť informovaní o tom, ako rozpoznať a nahlásiť takéto prípady.

Vzdelávanie a informovanosť sú kľúčové pre prevenciu rizík spojených so sextingom. Mladí ľudia by mali byť informovaní o dôsledkoch a následkoch sextingu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang