Podmienky vstupu do USA – víza, doporučenie MZV

podmienky vstupu do USA

Ak sa plánuje cesta do Spojených štátov amerických, pred cestou je dôležité oboznámiť sa s aktuálnymi podmienkami vstupu do USA, ktoré sa v priebehu času menia. Pre vstup do USA je potrebný platný cestovný pas a elektronická cestovná autorizácia ESTA.

Schválenie ESTA môže trvať niekoľko dní, preto je vhodné o ňu požiadať v dostatočnom predstihu pred cestou. V prípade dlhodobého pobytu, viac ako 90 dní, za účelom zamestnania, štúdia a podobne je potrebné si zabezpečiť vízum, o ktoré sa žiada na Veľvyslanectve USA v Bratislave. Toto sú základné podmienky vstupu do USA.


Obsah článku


Aké sú presné podmienky vstupu do USA?

Vstup do Spojených štátov amerických je pre väčšinu slovenských občanov veľkým snom. Krajina ponúka množstvo možností a príležitostí, či už ide o štúdium, prácu alebo cestovanie. Avšak, ak chce záujemca navštíviť USA, bez ohľadu na účel jeho pobytu, musí splniť niekoľko presných podmienok.

Aké sú podmienky vstupu do USA pre Slovákov?

 • Platný cestovný pas: Najdôležitejšou podmienkou pre vstup do USA je mať platný cestovný pas. Ten musí byť platný počas celého pobytu v USA a musí byť vydaný minimálne na dva roky dozadu. Pre deti sú určité výnimky, avšak vo všeobecnosti platí, že musia mať vlastný cestovný pas, ak cestujú bez rodičov.
 • Vízum alebo bezvízový vstup: Slovákom nie je potrebné získať vízum pred cestou do USA, pokiaľ plánujú zotrvať v krajine maximálne 90 dní a cestujú za účelom turistiky, návštevy rodiny alebo obchodu. Ak je však účel cesty iný, bude potrebovať vízum, ktoré je potrebné si vybaviť ešte pred cestou. Na získanie víza musíte absolvovať pohovor na americkom veľvyslanectve a predložiť potrebné doklady.
 • Formulár ESTA: Pre cestovanie do USA bez víza musia mať občania Slovenska vyplnený a schválený formulár ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Tento online formulár sa musí vyplniť najneskôr 72 hodín pred odletom a jeho spracovanie môže trvať až 72 hodín. Za formulár sa platí poplatok 14 dolárov.

Všeobecne platí, že podmienky vstupu do USA pre Slovákov nie sú veľmi komplikované, avšak treba ich splniť. Nesplnenie týchto podmienok môže viesť k odmietnutiu vstupu na americké územie. Preto je dôležité mať všetky potrebné doklady pri sebe.

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo nejasností je vhodné kontaktovať americké veľvyslanectvo na Slovensku, ktoré poskytne bližšie informácie a radu pre cestovný plán.

Čo odporúča Ministerstvo zahraničných vecí pri cestovaní do USA?

Ministerstvo zahraničných vecí pri cestovaní do USA odporúča nasledovné:

Pred cestou:

 • Zaregistrovať sa v systéme Ministerstva zahraničných vecí.
 • Skontrolovať si platnosť cestovných dokladov.
 • Zaobstarať si cestovné poistenie.
 • Informovať sa o aktuálnych podmienkach vstupu do USA na stránkach MZV SR a Veľvyslanectva USA v Bratislave.
 • Vybaviť si elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA (ak je potrebná).

Počas pobytu v USA:

 • Dodržiavať miestne zákony a predpisy.
 • Vážiť si súkromie a majetok iných.
 • Byť ostražitý a dbať na svoju osobnú bezpečnosť.
 • V prípade núdze kontaktovať miestnu políciu alebo záchrannú službu.
 • V prípade potreby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v USA.

Ministerstvo zahraničných vecí pri cestovaní do USA odporúča dôkladne si overiť a poriadne pripraviť všetky potrebné víza a dokumenty, a dodržiavať všetky podmienky a požiadavky cieľovej krajiny. Odporúča tiež informovať sa o aktuálnej bezpečnostnej situácii a riadiť sa pokynmi a odporúčaniami diplomatických zastupiteľstiev a konzulátov USA.

Potrebné víza a cesta do USA

Slovenskí občania môžu cestovať do USA v rámci bezvízového programu. To znamená, že na cestu do USA za účelom turistiky, návštevy fyzickej osoby, obchodnej cesty právnickej osoby resp. účasti na konferencii alebo kurze s dĺžkou pobytu nepresahujúcou 90 dní nepotrebujú víza, avšak iba elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA.

Čo je ESTA?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) je elektronický systém schvaľovania ciest do USA. Cestujúci, ktorí spĺňajú podmienky bezvízového programu, musia o ESTA požiadať online na stránkenajneskôr 72 hodín pred plánovaným odletom do USA.

Podmienky pre udelenie ESTA:

 • Slovenské občianstvo
 • Platný cestovný pas s dobou platnosti minimálne 6 mesiacov po dátume návratu z USA
 • Cesta do USA za účelom turistiky, návštevy fyzickej osoby, obchodnej cesty právnickej osoby resp. účasti na konferencii alebo kurze s dĺžkou pobytu nepresahujúcou 90 dní
 • Nebolo cestovateľovi odmietnuté vízum do USA v minulosti
 • Nemá záznam v registri trestov v USA

Poplatok za žiadosť o ESTA je 14 USD. Platí sa online kreditnou alebo debetnou kartou.

ESTA nie je vízum. ESTA je len elektronická autorizácia cesty do USA. Nezaručuje automatický vstup do USA. Konečné rozhodnutie o vstupe do USA má colná a pohraničná polícia USA.

Slováci teda nepotrebujú víza pri ceste do USA, ak tam neplánujú ostať viac ako 90 dní.

Kde vybaviť víza pred cestou do Ameriky?

Ak občan Slovenskej republiky nespĺňa podmienky bezvízového programu, napríklad ak chce v USA pracovať, študovať alebo tam zostať dlhšie ako 90 dní, potrebuje vízum. Pre vybavenie víza do Ameriky sa treba obrátiť na Veľvyslanectvo USA v Bratislave, kde pomôžu s vybavením žiadosti o vízum.

Informácie o podmienkach vstupu do USA sa v priebehu času menia. Pred cestou do Ameriky si preto vždy treba overiť aktuálne informácie na oficiálnych stránkach Veľvyslanectva USA a Ministerstva zahraničných vecí SR.

Víza do Ameriky sú potrebné pre každého slovenského občana, ktorý chce cestovať do Ameriky na viac ako 90 dní. Tieto víza sa vydávajú na základe schválenej žiadosti a dajú sa získať na americkom veľvyslanectve v Bratislave.

Aké podmienky je potrebné splniť pre vybavenie víza do USA?

Podmienky na vybavenie víza do USA sa líšia v závislosti od kategórie víza, o ktoré sa žiada. Vo všeobecnosti však platí, že je nutné splniť nasledovné požiadavky:

Osobné požiadavky:

 • Byť občanom Slovenska.
 • Mať platný cestovný pas s dobou platnosti minimálne 6 mesiacov po plánovanom odchode z USA.
 • Nemať záznam v registri trestov v USA.
 • Byť psychicky a fyzicky zdravý.
 • Presvedčivo preukázať zámer vrátiť sa na Slovensko po skončení pobytu v USA.
 • Mať dostatočné finančné prostriedky na pokrytie pobytu v USA.

Ďalšie požiadavky:

 • Typ víza: Podľa účelu cesty do USA je nutné požiadať o príslušný typ víza, napríklad turistické vízum, obchodné vízum, študentské vízum, vízum pre pracovníkov a pod.
 • Dokumenty: Pre každý typ víza je potrebné predložiť určité doklady, ako napríklad formulár žiadosti o vízum, motivačný list, životopis, doklad o vzdelaní, pozvánku od hostiteľa v USA (v závislosti od typu víza), doklad o finančných prostriedkoch a pod.
 • Poplatok za vízum: Poplatok za vízum sa líši v závislosti od typu víza a veku žiadateľa.
 • Vízový pohovor: V rámci procesu vybavovania víza bude nutné sa zúčastniť na vízovom pohovore na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Vybavovanie víza do USA je proces s viacerými krokmi, ktorý si vyžaduje plánovanie a prípravu. Je dôležité začať v dostatočnom predstihu pred plánovanou cestou do USA a splniť všetky požiadavky, aby mal človek čo najväčšiu šancu na úspešné vybavenie víza.

Na čo určite nezabudnúť pred cestou do USA

Pred cestou do USA netreba zabudnúť vybaviť cestovné poistenie. USA majú známy zdravotný systém, avšak náklady za liečbu a zdravotnú starostlivosť môžu byť veľmi vysoké. Cestovné poistenie poskytne ochranu pred nečakanými výdavkami v prípade akejkoľvek nehody alebo choroby.

Navyše, je potrebné si zistiť aktuálnu výmenu meny pred cestou do USA. Krajina má menu s názvom americký dolár, ktorý sa líši od ostatných mien sveta. Cestovateľ si môže zmeniť peniaze už pred cestou alebo vymeniť peniaze v USA. Netreba zabudnúť si zobrať aj platobnú kartu, ktorú je možné použiť na nákupy alebo výber hotovosti z bankomatov.

Ak si cestovateľ plánuje prenajať auto, mal by si skontrolovať požiadavky na vek a oprávnenie na vedenie auta v USA. V niektorých štátoch je minimálny vek, ktorý musí mať osoba prenajímajúca si auto, 21 rokov a niektoré štáty môžu vyžadovať medzinárodné oprávnenie na vedenie auta.

Je dobré sa informovať o kultúre a zvykoch krajiny, ktorú plánuje človek navštíviť. USA majú bohatú kultúru a môžu sa v jednotlivých štátoch líšiť tradície a zvyky. Je dôležitá znalosť základných pravidiel a etikety, aby sa cestovateľ necítil nepríjemne alebo nevyzeral neúctivo.

Cestovanie do USA je vzrušujúca skúsenosť, avšak vyžaduje dôkladnú prípravu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang