Štátna prémia PSS – stavebné sporenie

statna premia pss

Stavebné sporenie od Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) sa v roku 2024 stáva ešte výhodnejším. Vďaka štátnej prémii PSS je možné získať až 7 % z ročne vložených peňazí, maximálne však 70 €. Získanie štátnej prémie PSS je podmienené splnením dvoch základných podmienok.

Na získanie plnej štátnej prémie PSS je potrebné v roku 2024 vložiť na stavebné sporenie minimálne 1 000 €. Priemerný mesačný hrubý príjem stavebného sporiteľa za predchádzajúci rok nesmie prekročiť 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.


Obsah článku


Aké produkty ponúka Prvá stavebná sporiteľňa?

Prvá stavebná sporiteľňa ponúka širokú škálu produktov, ktoré slúžia na financovanie bývania a jeho modernizácie. Medzi jej hlavné produkty patria:

Sporenie:

 • mojeSPORENIE: Ponúka úrokové zhodnotenie vkladov až do 4 % p.a. v roku 2024, úrokový bonus a možnosť získať štátnu prémiu PSS70 €.
 • mojeSPORENIE pre deti: Stavebné sporenie s úrokovým bonusom a zhodnotením vkladov do výšky 4 % p.a. v roku 2024. Možnosť získať štátnu prémiu PSS70 €.
 • Online sporenie Lišiak: Sporenie bez poplatkov s extra úročením až 2,3 % p.a.
 • môjDOMOV: Kombinácia stavebného sporenia a stavebného úveru s úrokovou sadzbou od 1,8 % p.a.

Úvery:

 • moja HYPOTÉKA: Ponúka úrokovú sadzbu hypotéky d 4,99 % p.a pri 5 ročnej fixácii.
 • môjÚVER k HYPOTÉKE: Do výšky 50 000 eur so splatnosťou na 30 rokov.
 • môjDOMOV: Kombinácia stavebného sporenia a stavebného úveru.
 • môjÚVER: Úver od 3,89 % ročne.
 • Úver na vybavenie domácnosti: Úver do 7 000 eur s garantovanou úrokovou sadzbou

Poistenie:

 • Poistenie pre váš úver: Od 18 do 70 rokov s poistnou ochranou počas celej doby splácania úveru.
 • Poistenie pre váš dom a byt: Poistné krytie bývania s nonstop asistenčnou službou.
 • Životné poistenie: So širokou škálou poistných rizík.
 • Pohrebné poistenie: Až do veku 85 rokov bez skúmania zdravotného stavu.

Produkty pre bytové domy:

 • Stavebné sporenie pre bytový dom: Umožňuje financovať čiastočnú alebo celkovú obnovu bytového domu.
 • Úver pre bytový dom: Poskytuje financovanie na zvýšenie hodnoty bytov a bytových domov a na zlepšenie komfortu bývania pre ich obyvateľov.

Prvá stavebná sporiteľňa pomáha ľuďom financovať ich sny o vlastnom bývaní. Ponúka širokú škálu produktov a služieb, vďaka ktorým je možné si vybrať riešenie, ktoré klientovi najviac vyhovuje.

Ako funguje stavebné sporenie?

Stavebné sporenie je účelová forma sporenia, ktorá je určená na financovanie bývania. Pri otázke ako funguje stavebné sporenie je potrebné vedieť, že sa skladá z dvoch fáz:

Fáza sporenia:

 • V tejto fáze sporiteľ pravidelne vkladá na svoj účet stavebného sporenia určitú sumu peňazí.
 • Vklady sú zhodnocované úrokom a štátnou prémiou.
 • Výška úroku sa líši v závislosti od zvoleného produktu a dĺžky sporenia.
 • Výška štátnej prémie PSS v roku 2024 je až 7 % z ročne vložených peňazí, maximálne však 70 €.
 • Na získanie plnej štátnej prémie PSS je potrebné v roku 2024 vložiť na stavebné sporenie minimálne 1 000 €.
 • Dĺžka sporenia nie je limitovaná, avšak pre získanie štátnej prémie je potrebné sporiť viac ako 2 roky.

Fáza úverovania:

 • Po uplynutí minimálnej doby sporenia a splnení ostatných podmienok si sporiteľ môže požiadať o stavebný úver.
 • Stavebný úver slúži na financovanie kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti.
 • Úroková sadzba stavebného úveru je výhodnejšia ako úroková sadzba bežných hypoték.
 • Stavebný úver je splácaný mesačne formou anuitných splátok.

Výhody stavebného sporenia:

 • Štátna prémia PSS: Klient získa dotáciu od štátu na financovanie bývania.
 • Vhodný úrok: Vklady sú zhodnocované garantovaným úrokom.
 • Možnosť získania úveru: Po splnení podmienok je možné si požiadať o výhodný stavebný úver.
 • Dlhá doba splácania: Stavebný úver je možné splácať až 30 rokov.

Nevýhody stavebného sporenia:

 • Podmienky pre úver: Na získanie stavebného úveru je potrebné splniť určité podmienky.

Stavebné sporenie je vhodný produkt pre ľudí, ktorí plánujú financovať bývanie a chcú ušetriť peniaze vďaka štátnej prémii PSS a výhodnému úroku. Pred uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení je však dôležité zvážiť všetky aspekty tohto produktu.

V prípade, že klient nemá stále jasnú predstavu o tom, ako funguje stavebné sporenie, môže sa obrátiť na najbližšieho obchodného zástupcu v mieste svojho bydliska.

Štátna prémia na stavebné sporenie

Štátna prémia na stavebné sporenie PSS je dotácia od štátu, ktorá podporuje sporenie na financovanie bývania. V roku 2024 sa podmienky jej získania mierne zmenili v prospech sporiteľov.

Kto môže získať štátnu prémiu PSS?

 • Stavební sporitelia, ktorí v roku 2024:
  • Vložia na stavebné sporenie minimálne 1 000 €.
  • Mali priemerný mesačný hrubý príjem neprevyšujúci 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.
  • Splnili ostatné podmienky uvedené v zmluve o stavebnom sporení.

Výška štátnej prémie PSS:

 • 7 % z ročne vložených peňazí, maximálne však 70 €.

Ako sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu PSS?

 • Nárok na štátnu prémiu PSS sa uplatňuje automaticky po splnení podmienok.
 • Peniaze zo štátnej prémie PSS sa pripíšu na účet stavebného sporenia.

Viac informácií o štátnej prémii na stavebné sporenie sa nachádza na webovej stránke Prvej stavebnej sporiteľne.

Výber peňazí zo stavebného sporenia po 6 rokoch

Stavebná sporiteľňa nelimituje výber peňazí zo stavebného sporenia na 6 a viac rokov – klient si môže vybrať svoje nasporené prostriedky kedykoľvek od uzatvorenia zmluvy.

Možnosti výberu:

 • Do 2 rokov sporenia:
  • Vrátia sa klientovi nasporené peniaze zhodnotené o úroky.
  • Štátna prémia v tomto prípade nepripadá.
 • Od 2 rokov sporenia:
  • Okrem nasporených peňazí klient získa aj štátnu prémiu.
  • Dokladovanie účelu použitia.

Klient nemusí čakať na výber peňazí zo stavebného sporenia 6 rokov. Dĺžka sporenia závisí od toho, či klient má alebo nemá záujem získať štátnu prémiu.

Kalkulačka PSS

Kalkulačka stavebného sporenia (PSS) je nástroj, ktorý umožňuje:

 • Vypočítať výšku nasporených peňazí na základe výšky vkladu, dĺžky sporenia a úrokovej sadzby.
 • Zistiť výšku štátnej prémie, na ktorú má klient nárok.
 • Porovnať rôzne produkty stavebného sporenia a vybrať si ten najvhodnejší pre klientove potreby.

Výhody používania kalkulačky PSS:

 • Jednoduchosť: Kalkulačka PSS je ľahko použiteľná a zrozumiteľná aj pre laikov.
 • Rýchlosť: Výpočet je rýchly a presný.
 • Prehľadnosť: Kalkulačka prehľadne zobrazí všetky dôležité informácie o sporení.
 • Nezáväznosť: Použitie kalkulačky je nezáväzné a nijako klienta nezaväzuje k uzatvoreniu zmluvy o stavebnom sporení.

Kalkulačky PSS je možné nájsť na webovej stránke Prvej stavebnej sporiteľne.

Využitie stavebného sporenia pri financovaní rekonštrukcie nehnuteľnosti

Stavebné sporenie je obľúbeným nástrojom na financovanie bývania, avšak mnohí ho vnímajú len ako spôsob na kúpu či výstavbu nehnuteľnosti. V skutočnosti sa dá stavebné sporenie efektívne využiť aj pri financovaní rekonštrukcie existujúcej nehnuteľnosti.

Výhody:

 • Štátna prémia: Pri dodržaní podmienok má klient nárok na štátnu prémiu, ktorá môže značne navýšiť jeho vklad a urýchliť tak financovanie rekonštrukcie.
 • Nízke úrokové sadzby: Úrokové sadzby stavebných úverov sú spravidla nižšie ako u bežných spotrebných úverov.
 • Dlhá doba splatnosti: Stavebné úvery sa poskytujú s dlhou dobou splatnosti, čo umožňuje splácať ich nízkymi mesačnými splátkami.
 • Možnosť medziúveru: V prípade potreby je možné požiadať o medziúver, ktorý klientovi umožní financovať rekonštrukciu už pred čerpaním stavebného úveru.

Podmienky:

 • Účel sporenia: Rekonštrukcia musí byť vopred definovaná v zmluve o stavebnom sporení.
 • Výška vkladu: Výška vkladu musí zodpovedať výške financovanej rekonštrukcie.
 • Doba sporenia: Stavebný úver je možné čerpať až po splnení minimálnej doby sporenia.

Postup:

 1. Uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení: Vybrať si typ stavebného sporenia, ktorý klientovi najviac vyhovuje.
 2. Sporiť: Pravidelne vkladať prostriedky na účet stavebného sporenia.
 3. Po splnení podmienok požiadať o stavebný úver: Vyplniť formulár žiadosti o stavebný úver a predložiť požadované doklady.
 4. Po schválení úveru čerpať financie: Peniaze z úveru je možné použiť na financovanie rekonštrukcie.

Stavebné sporenie môže byť efektívnym nástrojom na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti. Pred jeho využitím je však dôležité oboznámiť sa s podmienkami a postupmi.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang