Zmena trvalého pobytu – elektronicky, kde nahlásiť nové bydlisko

Trvalý pobyt je dôležitým faktorom v živote každého človeka, pretože určuje jeho oficiálne miesto bydliska a ovplyvňuje mnohé aspekty jeho práv a povinností voči štátu. Avšak, situácie sa menia a niekedy sa stáva nevyhnutným zmeniť trvalý pobyt z jedného miesta na iné. Ako zmeniť trvalý pobyt a čo je potrebné vedieť pri prehlásení trvalého pobytu?

Článok poskytne informácie o zmene trvalého pobytu v rámci jednej obce alebo mesta, medzi obcami alebo mestami, prehlásenie trvalého pobytu pre študentov a mladých ľudí, zmenu trvalého pobytu pre zahraničných občanov a taktiež poskytne celkový postup, ako zmeniť trvalý pobyt.

Ako zmeniť trvalý pobyt v rámci jednej obce alebo mesta?

V prípade presťahovania sa v rámci jednej obce alebo mesta je proces relatívne jednoduchý. Je potrebné sa obrátiť na príslušný obecný úrad, ktorý má kompetenciu v oblasti evidencie obyvateľstva a vyplniť žiadosť o zmenu trvalého pobytu.

V žiadosti je nutné uviesť svoje osobné údaje, súčasnú a novú adresu trvalého pobytu a dôvod zmeny. Taktiež bude potrebné doložiť doklad totožnosti, ktorý potvrdí totožnosť žiadateľa o zmenu trvalého bydliska a taktiež aktuálny trvalý pobyt.

Zmena bydliska medzi obcami alebo mestami

Ak sa niekto rozhodne presťahovať do inej obce alebo mesta, je potrebné postupovať trochu inak. Na to, aby mohol zmeniť trvalý pobyt medzi rôznymi územnými celkami, bude potrebovať nové potvrdenie o trvalom pobyte zo svojho nového miesta bydliska.

Na novom obecnom úrade vyplní žiadosť o zmenu trvalého pobytu a priloží k nej potrebné doklady. Na obecnom úrade, kde mal predošlý trvalý pobyt, potvrdia jeho odhlásenie a vystavia potvrdenie o trvalom pobyte s označením, že odídením z obce získal trvalý pobyt na novom mieste.

Prehlásenie trvalého pobytu pre študentov a mladých ľudí

Pre študentov a mladých ľudí, ktorí sa chystajú bývať mimo domov pre štúdium alebo prácu, existuje možnosť prehlásiť si trvalý pobyt na novom mieste. Táto možnosť je obzvlášť užitočná, pretože mnohé štátne služby a zvýhodnené podmienky sú viazané na trvalý pobyt.

Pri prehlásení trvalého pobytu je potrebné potvrdenie od ubytovateľa alebo potvrdenie o štúdiu, ktoré preukáže novú adresu trvalého pobytu.

Zmena trvalého bydliska u zahraničných občanov

Pre zahraničných občanov, ktorí sa rozhodnú zmeniť trvalý pobyt na Slovensku, je postup podobný ako pre občanov SR. Budú potrebovať platný doklad totožnosti a potvrdenie o novej adrese trvalého pobytu. Pre cudzincov, ktorí chcú získať trvalý pobyt na Slovensku, môžu platiť ďalšie podmienky, ako je dlhodobý pobytový titul a splnenie určitých kritérií.

Čo ďalej po zmene trvalého bydliska?

Po úspešnom prehlásení trvalého pobytu na novom mieste bydliska si netreba zabudnúť aktualizovať údaje v rôznych inštitúciách a organizáciách. Najdôležitejšie je upraviť údaje na občianskom preukaze, vodičskom preukaze, poisťovniach, banke, na daňovom úrade a v ostatných inštitúciách, kde ste registrovaní.

Zmena trvalého pobytu môže byť jednoduchým alebo komplexným procesom v závislosti od konkrétneho prípadu. Je dôležité dôkladne sa informovať o miestnych postupoch a podmienkach, aby bolo možné zmeniť trvalý pobyt bez zbytočných komplikácií.

Vo väčšine prípadov sa jedná o administratívny proces, ktorý by mal byť bezproblémový, ak budú dodržané všetky potrebné kroky a predložia sa správne doklady.

Trvalý pobyt je dôležitým faktorom v živote každého človeka, pretože určuje jeho oficiálne miesto bydliska a ovplyvňuje mnohé aspekty jeho práv a povinností voči štátu.

Zmena trvalého pobytu elektronicky

Na Slovensku je možná zmena trvalého pobytu elektronicky cez portál verejnej správy – slovensko.sk. Postup zmeny trvalého bydliska je relatívne jednoduchý a tu je krok za krokom, ako na to:

 1. Získanie elektronického občianskeho preukazu s aktivovaným elektronickým podpisom
  Pre elektronickú komunikáciu s verejnou správou na Slovensku je potrebné mať elektronický občiansky preukaz (eID) s aktivovaným elektronickým podpisom. Tento podpis umožní overiť totožnosť a podpísať elektronické dokumenty pre zmenu bydliska.
 2. Prihlásenie sa na portál slovensko.sk
  Je potrebné navštíviť webovú stránku slovensko.sk a prihlásiť sa pomocou elektronického občianskeho preukazu. Na portáli sa nachádza množstvo elektronických služieb, vrátane zmeny trvalého pobytu.
 3. Vyberte službu „Zmena trvalého pobytu“
  V ponuke elektronických služieb je potrebné vybrať možnosť „Zmena trvalého pobytu“ alebo „Evidencia obyvateľstva„. Po výbere možnosti nasleduje presmerovanie na príslušný formulár.
 4. Vyplnenie žiadosti o zmenu trvalého pobytu
  Je potrebné vyplniť elektronický formulár s osobnými údajmi a informáciami o zmene trvalého pobytu. Taktiež budú potrebné informácie o súčasnom trvalom pobyte a novom mieste bydliska.
 5. Pridanie potrebných dokladov
  V niektorých prípadoch bude pri zmene adresy nutné priložiť elektronické kópie potrebných dokladov. To môžu byť napríklad doklady totožnosti, potvrdenie o novom mieste bydliska, prípadne ďalšie dokumenty, ktoré sa vyžadujú na zmenu trvalého pobytu.
 6. Overenie identity a podpísanie žiadosti
  Po vyplnení formulára a priložení potrebných dokladov bude požadované overenie identity a podpísanie žiadosti elektronickým podpisom. Týmto spôsobom sa potvrdí, že ste osoba, ktorá podáva túto žiadosť.
 7. Odoslanie žiadosti
  Po overení a podpísaní žiadosti o zmenu bydliska ju treba odoslať cez portál slovensko.sk. Žiadosť bude zaslaná príslušnému úradu.
 8. Spracovanie žiadosti
  Úrad spracuje žiadosť o zmenu trvalého pobytu a v prípade schválenia zašle potvrdenie o zmene trvalého pobytu.

Proces zmeny trvalého pobytu elektronicky je vhodný len pre osoby s elektronickým občianskym preukazom s aktivovaným elektronickým podpisom.

V prípade, že daná osoba nemá e-ID, môže vybaviť zmenu trvalého pobytu osobne na príslušnom obecnom úrade alebo miestnom úrade pre evidenciu obyvateľstva.

Postup zmeny trvalého bydliska – zmena adresy

Postup zmeny trvalého bydliska na Slovensku zahŕňa niekoľko krokov a administratívnych úkonov. Tu je podrobný postup, ako zmeniť trvalý pobyt na Slovensku:

Príprava potrebných dokladov

Pred odchodom na obecný úrad si treba pripraviť všetky potrebné doklady. Medzi tieto dokumenty patria:

 • Platný občiansky preukaz s trvalým bydliskom na starom mieste
 • Potvrdenie o novom mieste bydliska (napr. nájomná zmluva, vlastnícky list, potvrdenie od majiteľa nehnuteľnosti)

Návšteva príslušného obecného úradu

Je potrebné ísť na obecný úrad, ktorý patrí k miestu nového trvalého pobytu.

Vyplnenie žiadosti o zmenu trvalého pobytu

V tomto kroku je potrebné vyplniť žiadosť o zmenu trvalého pobytu, ktorú poskytne príslušný úradník. V žiadosti je potrebné uviesť svoje osobné údaje a informácie o novom mieste bydliska.

Predloženie potrebných dokladov

Úradníkovi treba odovzdať všetky potrebné doklady (občiansky preukaz, potvrdenie o novom bydlisku atď.), ktoré potvrdia vašu identitu a nové trvalé bydlisko.

Overenie svojej identity

Na mieste môžu požadovať preukázanie vlastnej identity. To je možné urobiť napríklad predložením platného občianskeho preukazu.

Podpísanie žiadosti

Je nutné podpísať žiadosť o zmenu trvalého pobytu, aby bola platná.

Čakanie na spracovanie

Po podaní žiadosti bude proces zmeny trvalého pobytu spracovaný. Dĺžka spracovania sa môže líšiť od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov.

Potvrdenie o zmene trvalého pobytu

V prípade schválenia žiadosti sa dostáva potvrdenie o zmene trvalého pobytu – zmene adresy. To je dôležité oficiálne potvrdenie, ktoré potvrdzuje novú adresu trvalého pobytu.

Aktualizovanie údajov

Po úspešnej zmene trvalého pobytu netreba zabudnúť aktualizovať svoje údaje v inštitúciách a organizáciách, ako sú banka, poisťovňa, zdravotná poisťovňa a ďalšie, ktoré sú relevantné pre nový trvalý pobyt.

Je potrebné postupovať podľa týchto krokov a uistiť sa, že sa vyplnili všetky potrebné informácie a predložili správne doklady. V prípade nejasností alebo otázok sa možno obrátiť na miestny obecný úrad, kde zamestnanci ochotne pomôžu s procesom zmeny trvalého pobytu.

Zmenou trvalého pobytu je možné začať novú kapitolu svojho života na novom mieste.

Kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu?

Kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu? Na Slovensku je potrebné nahlásiť zmenu trvalého pobytu na obecnom úrade alebo mestskom úrade, ktorý je zodpovedný za evidenciu obyvateľstva v mieste nového bydliska. Tu sú kroky, ktoré by sa nemali vynechať:

 1. Po presťahovaní na novú adresu je lehota 30 dní na nahlásenie zmeny trvalého pobytu. Je dôležité to urobiť v stanovenej lehote, aby sa vyhlo prípadným pokutám alebo problémom.
 2. Je potrebné navštíviť príslušný obecný úrad alebo mestský úrad, ktorý patrí k miestu nového trvalého pobytu.
 3. V ďalšom kroku treba vyplniť žiadosť o zmenu trvalého pobytu a uviesť všetky potrebné údaje, vrátane osobných informácií a nového miesta bydliska.
 4. Ďalej je nutné predložiť potrebné doklady, ako je doklad totožnosti, potvrdenie o novom bydlisku a ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť požadované podľa miestnych predpisov.
 5. Úradník spracuje žiadosť a ak je všetko v poriadku, vyhotoví potvrdenie o zmene trvalého pobytu. Toto potvrdenie bude slúžiť ako oficiálny doklad o zmene trvalého pobytu.
 6. Po úspešnej zmene trvalého bydliska netreba zabudnúť aktualizovať údaje v rôznych inštitúciách a organizáciách, ako sú poisťovne, banka, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, a ďalšie.

V prípade otázok týkajúcich sa presného miesta, kde nahlásiť zmenu trvalého pobytu na Slovensku, sa odporúča kontaktovať miestny obecný úrad alebo mestský úrad, kde poskytnú aktuálne informácie a podrobnejšie pokyny pre konkrétny prípad.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang