Ako funguje Airbnb – je potrebná živnosť a platenie daní?

Airbnb je online platforma, ktorá umožňuje ľuďom prenajímať svoje nehnuteľnosti alebo izby iným ľuďom na krátke obdobie. Ktokoľvek môže prenajať svoj byt, dom, izbu alebo dokonca aj nekonvenčné miesto na prespanie, ako napríklad stan alebo loď.

Airbnb poskytuje platformu pre hostiteľov (osoby, ktoré prenajímajú svoje nehnuteľnosti) a hostí (osoby, ktoré hľadajú ubytovanie).

Ako funguje Airbnb pre majiteľov nehnuteľností?

Pochopiť ako funguje Airbnb je veľmi jednoduché. Ak chce niekto začať prenajímať svoju nehnuteľnosť na Airbnb, treba sa prihlási sa na sk.Airbnb.com. Airbnb prihlásenie je dostupné behom niekoľkých minút.

Následne prejsť na oficiálnu webovú stránku airbnb sk alebo stiahnuť mobilnú aplikáciu a zaregistrovať sa ako hostiteľ. Potrebovať bude platnú e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Potom sa vyplní profil na Airbnb. To zahrňuje informácie o sebe, fotografiu a popis nehnuteľnosti. Dôležité je, aby profil vytváral dojem spoľahlivosti a pohostinnosti. Pridajú sa detaily o nehnuteľnosti, vrátane jej typu, umiestnenia, kapacity a cenového nastavenia.

Môžu sa tiež pridať fotografie a popis, ktorý pomôže prilákať potenciálnych hostí. Potrebné je nastaviť ceny za noc a kalendár dostupnosti. Môže sa tiež nastaviť minimálny počet nocí a iné podmienky.

Airbnb umožňuje prijímať platby od hostí rôznymi spôsobmi, vrátane platobných kariet, bankových prevodov a ďalších online platobných metód.

Airbnb prihlásenie

Po registrácii užívateľa už stačí iba prihlásenie Airbnb. Pre prihlásenie sa do Airbnb účtu sa postupuje nasledovne:

 • otvoriť internetový prehliadač a ísť na oficiálnu webovú stránku Airbnb: https://www.airbnb.com.
 • kliknúť na „Prihlásiť sa“ (Sign In) v pravom hornom rohu stránky
 • na prihlasovacej stránke zadať e-mailovú adresu, ktorá sa použila pri registrácii na Airbnb, a heslo do účtu
 • po zadaní e-mailovej adresy a hesla kliknúť na tlačidlo „Prihlásiť sa“ (Log In)
 • ak sa zadali správne prihlasovacie údaje, bude užívateľ presmerovaný do svojho Airbnb účtu

V účte by mali byť užívatelia schopní spravovať svoje rezervácie, nehnuteľnosti alebo iné nastavenia či Airbnb zľavový kupón. Pri zabudnutí hesla alebo problémoch s prihlásením je možné použiť možnosť obnovy hesla alebo kontaktovať podporu Airbnb pre pomoc.

Airbnb.sk a komunikácia s hosťami

Keď príde správa alebo rezervačná žiadosť od potenciálneho hosťa, treba rýchlo a zdvorilo reagovať. Komunikácia s hosťami je kľúčovým faktorom úspešnej skúsenosti s Airbnb.

Pred príchodom hostí sa treba uistiť, že nehnuteľnosť je čistá, dobre pripravená a majiteľ by mal byť pripravený poskytnúť informácie a rady hosťom počas ich pobytu.

Dodržiavanie pravidiel Airbnb a správanie sa k hosťom zdvorilo a úctivo je základom. Po odchode môžu hostia hodnotiť svoj pobyt, čo môže ovplyvniť reputačný profil na platforme.

Pred začatím prenájmu nehnuteľnosti na Airbnb treba zvážiť miestne právne predpisy a poistenie. Rovnako treba byť pripravený na to, že hosting na Airbnb vyžaduje určitú mieru úsilia a starostlivosti o hostí.

Keď príde správa alebo rezervačná žiadosť od potenciálneho hosťa, treba rýchlo a zdvorilo reagovať. Komunikácia s hosťami je kľúčovým faktorom úspešnej skúsenosti s Airbnb.

Airbnb Slovensko a zákonné povinnosti

Podobne ako pri klasickom prenájme, aj krátkodobý prenájom cez Airbnb podlieha daňovým povinnostiam. Avšak, pri Airbnb sa neponúka len nehnuteľnosť, ale aj služby súvisiace s ubytovaním hostí, ako je čistenie a stravovanie, čo môže komplikovať klasifikáciu príjmu.

Airbnb.sk sa nedeje výlučne na základe tradičného prenájmu, skôr ide o poskytovanie ubytovacích služieb, hoci neexistuje jednoznačné klasifikovanie tejto činnosti. Každý prípad prenájmu je individuálny a môže sa líšiť.

Dôležité je tiež, ako často a na akú dobu sa nehnuteľnosť prenajíma. Jednorazový prenájom sa obvykle nepovažuje za podnikanie, pretože nejde o pravidelnú aktivitu vykonávanú s cieľom zisku.

Ak sa však prenajíma nehnuteľnosť pravidelne, môže to byť vnímané ako podnikanie, a v takom prípade je potrebné zvážiť otázku živnosti a registrácie na daňovom úrade.

Ak sa ponúkajú okrem prenájmu nehnuteľnosti aj služby ako stravovanie, ubytovanie a ďalšie pre hostí, potom ide o podnikateľskú činnosť, ktorá vyžaduje živnostenské oprávnenie v súlade so zákonom o dani z príjmov § 6 ods. 1.

V takomto prípade sa považuje činnosť za podnikateľskú, pretože ide o systematickú aktivitu vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku. Pre založenie živnosti treba postupovať podľa platných predpisov a postupov v Slovenskej republike.

Rovnako je dôležité zvážiť zákonné povinnosti, ktoré môžu byť spojené s poskytovaním týchto služieb, ako napríklad hygienické predpisy, povolenia na prevádzku, poistenie a daňové záležitosti.

Je vhodné konzultovať so špecialistom na daňové a právne otázky alebo kontaktovať miestne úrady na získanie presných informácií o požadovaných povoleniach a postupoch.

Airbnb sk iba ako prenájom nehnuteľnosti

Ak by sa nehnuteľnosť Airbnb Slovensko iba prenajímala bez akejkoľvek doplnkovej služby, bolo by to považované za príjem z prenájmu nehnuteľnosti v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 6 ods. 3.

Podľa tohto zákona sú príjmami príjmy z prenájmu nehnuteľností, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sú súčasťou prenajímanej nehnuteľnosti. V takomto prípade nie je potrebné mať živnosť, ale ide o zriedkavý prípad prenájmu na Airbnb Slovensko, kedy nehnuteľnosť nie je prispôsobená na ubytovanie a nie sú poskytované doplnkové služby ako stravovanie.

Ak sa prenajíma nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky a prenajímateľ nie ste registrovaný na príslušnom daňovom úrade v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou, budete jeho povinnosť sa registrovať.

Táto registrácia musí byť vykonaná do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa prenajala nehnuteľnosť na území SR. Daňovú povinnosť z príjmov z prenájmu nehnuteľností musí vyrovnať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie.

Môžu sa uplatniť iba preukázateľné výdavky spojené s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov z prenájmu na základe účtovnej evidencie (jednoduchej alebo podvojnej) alebo evidencie.

Tieto výdavky sa však uplatňujú v proporciách k príjmom z prenájmu, ktoré sa zahŕňajú do základu dane v daňovom priznaní, voči celkovým príjmom z prenájmu.

Kde sa oplatí mať Airbnb sk nehnuteľnosť?

O tom, v ktorých lokalitách sa oplatí mať Airbnb, závisí od niekoľkých faktorov, vrátane lokálneho dopytu a ponuky, ako aj zákonných predpisov. Turisticky atraktívne destinácie sú ideálne, napríklad Airbnb Bratislava, Airbnb Praha, Airbnb Košice či iné turisticky obľúbené lokality budú vždy zaujímavé.

Miestnosti a nehnuteľnosti v turisticky atraktívnych destináciách často majú vyšší dopyt po krátkodobom ubytovaní. Tieto lokality môžu zahŕňať mestá s historickými pamiatkami, pláže, hory, festivaly a iné atrakcie.

Veľké mestá, oblasti v blízkosti konferenčných centier, univerzít alebo podnikateľských centier často pritiahnu hostí, ktorí hľadajú ubytovanie pre pracovné cesty alebo štúdium. Aj z tohto pohľadu je teda Airbnb Praha či Airbnb Bratislava vhodným miestom na tento druh podnikania.

Pred založením Airbnb je dôležité vyhodnotiť konkurenciu v danej lokalite. Ak je veľa iných ubytovaní v danej oblasti, môže byť ťažšie získať hostí. Napríklad Airbnb Košice bude mať viac konkurencie ako prenájmy v menších mestách. Pre pritiahnutie záujemcov sa poskytuje napríklad Airbnb zľavový kupón.

Cena nehnuteľnosti v danej lokalite môže výrazne ovplyvniť schopnosť investovať do Airbnb. Môže byť výhodné zvážiť lokality s cenovo dostupnými nehnuteľnosťami. V niektorých lokalitách môže dopyt po Airbnb výrazne kolísať v závislosti od ročného obdobia. Napríklad letné letoviská môžu byť obľúbené počas letných mesiacov.

Pred založením Airbnb v akomkoľvek mieste je dôležité vykonať dôkladný prieskum a zvážiť všetky tieto faktory. Okrem toho treba byť pripravený dodržiavať miestne zákony a predpisy týkajúce sa krátkodobého prenájmu.

Veľké mestá, oblasti v blízkosti konferenčných centier, univerzít alebo podnikateľských centier často pritiahnu hostí, ktorí hľadajú ubytovanie pre pracovné cesty alebo štúdium.

Výhody Airbnb pre majiteľov nehnuteľnosti

Prenajímanie nehnuteľnosti na Airbnb.sk môže mať pre majiteľov viaceré výhody, vrátane týchto:

 • dodatočný príjem: Airbnb umožňuje majiteľom nehnuteľností zarábať dodatočné príjmy tým, že prenajímajú voľné izby alebo celé nehnuteľnosti na krátke obdobie.
 • flexibilita: Majitelia môžu sami určovať, kedy budú svoju nehnuteľnosť ponúkať na Airbnb a kedy ju budú využívať pre vlastné účely alebo ju ponúkať dlhodobo. Táto flexibilita umožňuje prispôsobiť prenájom svojim potrebám a harmonogramu.
 • rozšírenie zákazníckeho okruhu: Airbnb umožňuje privítať hostí z celého sveta. To môže byť príležitosť spoznať nových ľudí a zlepšiť komunikačné schopnosti.
 • hodnotenie a recenzie: Airbnb má systém hodnotenia a recenzií, ktorý pomôže budovať dobrú povesť, ak poskytujete vynikajúce služby. Kvalitné hodnotenia a recenzie môžu prilákať viac hostí.
 • ovládanie rezervácií: Majitelia majú kontrolu nad tým, kto a kedy môže ich nehnuteľnosť prenajať. Môžu stanoviť pravidlá a požiadavky pre hostí, ako aj dostupnosť nehnuteľnosti.
 • zarábanie na turizme: Ak je nehnuteľnosť v turistickej oblasti, môže profitovať z cestovného ruchu a sezónnych vrcholových období.
 • možnosť spoznať nových ľudí: Ak je záujem o stretávanie nových ľudí a zdieľanie kultúrnych skúseností, Airbnb umožní komunikovať s hosťami z rôznych krajín a kultúr.
 • daňové výhody: V niektorých prípadoch môžu majitelia nehnuteľnosti využiť daňové výhody alebo odpočty týkajúce sa nákladov spojených s prenájmom, ako sú údržba, čistenie alebo opravy.

Je však dôležité si uvedomiť, že prenájom na Airbnb môže byť náročný a vyžadovať určitú starostlivosť, údržbu a komunikáciu s hosťami. Je tiež dôležité dodržiavať miestne zákony a predpisy týkajúce sa krátkodobého prenájmu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang