Ako ovládnuť reč svojho tela

Reč tela

Niekedy ani človek nemusí vedieť, že práve vyslal informáciu o sebe do okolia.  Ako je to možné? Je to tým, že si naše telo vytvorilo obranné mechanizmy. Keď je človek v strese, cíti úzkosť, v spoločnosti sa cíti zbytočný, prípadne sa nudí.

Človek sa naučil, čo robiť, a jeho mozog si to zapamätal. Ak sa vyskytne nejaká situácia, ktorú mozog  už niekedy zažil, vie, ako reagovať . Bez toho, aby mu človek povedal, čo má robiť.

Pozná človek, v čom má rezervy v neverbálnej komunikácií a čo sa dá zlepšiť? Čo si všímať pri reči tela?

Výraz tváre

Signály, ktoré vysielame pomocou našich očí, pohybom úst, obočia môžu byť často klamlivé. Človek , ktorý sa usmieva, sa tak nemusí cítiť. Silený úsmev sa dá naučiť. Niektorí ľudia svoje trápenie zakrývajú tým, že sa usmievajú, aj keď ich niečo trápi.

Gestá

Niektorí ľudia sú zvyknutí až prehnane „rozhadzovať rukami“. Chcú tým opísať nejakú informáciu. Môže sa stať, že sa viac zameriame na ich gestikuláciu ako na to, čo hovoria.  Treba vedieť, kedy je naše „rozhadzovanie rukami“ skôr na príťaž než na osoh.

Letušky či rosničky mávajú často ruky za chrbtom. Takto vedia, že s nimi neurobia gesto, ktoré nie je vhodné. Ak má človek ruky vo vreckách môže to o ňom vypovedať, že si nie je istý.

Proxemika

Je to vzdialenosť  medzi ľuďmi, ktorí spolu komunikujú, sedia vedľa seba.  Každý máme osobnú zónu, do ktorej len tak hocikoho nepúšťame. Čím nemej sú nám ľudia sympatickí, tým je vzdialenosť medzi nimi a nami väčšia.

Do akej blízkosti si dokáže človek pustiť ľudí k sebe? Ak stretne človeka bez domova, ako blízko je ochotný stáť?

Farba oblečenia

Áno, aj farba oblečenia vypovedá o našom stave. Sme šťastní čí smutní? Človek, ktorého oblečenie je bielej farby, vypovedá o sebe, že je sebavedomý, otvorený, vyrovnaný.

O červenej farbe sa dá povedať, že je výstražná, povzbudzuje chuť do jedla a sexuálny apetít.

Z modrej farby vyžaruje pokoj, vyrovnanosť, je to farba introvertov, neba a vody.

Zelenej farby býva aj maturitná stužka. Je to farba nádeje, tvorivosti, pozitívnej nálady.

Žltej farbe sa pripisuje potreba rozvíjať sa, túžba po radosti, veselosť.

Oranžovú si zvolia ľudia, ktorí sú zvedaví, zaujíma ich okolie.

Hnedá je zemitá farba, tepla, domova, pohody. Je to tiež farba ľudí vyčerpaných, ktorí túžia po odpočinku a pokoji.

Ružovú farbu majú radi ľudia romanticky naladení.

Fialová vyjadruje skryté tajomstvo, je to aj farba pôstu.

Sivá je farba všednosti a obyčajnosti, nenadarmo sa hovorí „si ako šedá myška“.

Človek, ktorý si oblečenie čiernu farbu, pôsobí smutne, utiahnuto. Na druhej strane je to farba elegancie.

Mnoho o nás povie výraz tváre, gestá, ktoré vysielame, ako blízko sme ochotní si rôznych ľudí pripustiť k sebe. Ďalšou informáciou je farba nášho oblečenia. Často si ani neuvedomujeme, že aj keď nerozprávame, stále komunikujeme naším telom.

Treba sa skúsiť niekedy zamyslieť, ako sa správa každý z nás, keď čaká napríklad u lekára, na zastávke autobusu. Aké správanie vysiela do okolia o sebe a svojom stave.

Čo je ešte dobré vedieť o reči tela?

Reč tela je veľmi dôležitou súčasťou neverbálnej komunikácie – jedného z druhov komunikácie. Je to spôsob, ako človek vyjadruje svoje myšlienky bez toho, aby použil slová. Je to tiež spôsob, ako človek môže pomôcť druhým pochopiť jeho myšlienky a názory.

Reč tela je založená na odpovedi na podvedomé signály, ktoré sú vytvárané z jeho pohybov a gest. Jedným z najdôležitejších prvkov reči tela je pozícia tela.

To môže byť vyjadrené v podobe otvorenosti alebo uzavretosti, ktorá môže ukázať, či je človek otvorený alebo uzavretý pre konverzáciu.

Napríklad, ak človek sedí s otvorenou pozíciou, s ramenami otvorenými a nohami roztiahnutými, to znamená, že je otvorený pre konverzáciu. Naopak, ak človek sedí s nohami zovretými a ramenami uzavretými, to znamená, že je uzavretý pre konverzáciu.

Ďalším dôležitým prvkom reči tela sú pohyby a gestá. Oči sú veľmi dôležitou súčasťou reči tela, pretože oveľa viac prezrádzajú ako slová.

Napríklad, ak človek pozerá do očí druhého človeka, to môže byť prejavom úcty a pozornosti. Naopak, ak človek preskakuje očami, môže to znamenať, že nie je zapojený do konverzácie.

Rovnako dôležité sú aj gestá, ako sú napríklad mávnutie ruky alebo kývanie hlavou. Tieto gestá môžu byť použité na vyjadrenie emócií alebo myšlienok.

Napríklad, mávnutie ruky môže byť použité na vyjadrenie pozdravu alebo požehnania. Kývanie hlavou môže byť použité na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu.

Reč tela je veľmi dôležitou súčasťou komunikácie, pretože nám pomáha pochopiť myšlienky a názory druhých. Je to tiež spôsob, ako môžeme vyjadriť svoje myšlienky bez toho, aby sme použili slová.

Je dôležité, aby sme si všímali pozíciu tela, pohyby a gestá druhých ľudí, aby sme lepšie pochopili, čo druhí ľudia chcú povedať.

Ako ovládať reč tela?

Reč tela je tichý jazyk, ktorým sa ľudia nevedomky pokúšajú komunikovať. Niekedy je to výraznejšie ako slová, ktoré hovoria. Je to niečo, čo každý človek môže praktizovať, aby sa lepšie prezentoval a vyjadril svoje myšlienky a emócie.

Je to veľmi užitočné, pretože dokáže v komunikácii dosiahnuť veci, ktoré by inak boli ťažko dosažiteľné. Jedným z najdôležitejších aspektov reči tela je postoj. Vyjadruje veľa informácií bez toho, aby človek musel niečo povedať.

Osoba s vysokou postavou bude pôsobiť sebavedomejšie ako osoba s nízkou postavou. Takisto je dôležité, ako sa človek pohybuje. Ak sa človek pohybuje rýchlo a často, vyjadrujú sa tým akési nervózne alebo rýchle myšlienky.

Ak sa človek pohybuje pomalšie a opatrnejšie, iní ľudia to môžu vnímať ako sebavedomý a uvoľnený postoj.

Ďalším dôležitým aspektom reči tela je gestikulácia. Vyjadruje veľa informácií bez toho, aby človek musel niečo povedať. Znamenia, ako je nadvihnuté obočie, naklonená hlava alebo usmievavý úsmev, môžu vyjadriť emócie a myšlienky, ktoré nemožno slovami opísať.

Ďalším dôležitým aspektom reči tela je kontakt očí. Ak sa človek neustále odvráti od druhého, môže to vyvolávať dojem, že je neistý alebo nedôveryhodný. Naopak, ak človek nadväzuje kontakt očami počas komunikácie, druhá strana bude vnímať istotu a dôveru.

Nakoniec sa pozrieme na držanie tela. Ľudia, ktorí sú zaťatí alebo sa snažia držať čo najmenej priestoru, vyzerajú neisto a obmedzene. Naopak, ľudia s otvoreným držaním tela vyzerajú sebavedomejšie a sú ochotnejší komunikovať.

Reč tela je užitočný nástroj, ktorým môžeme lepšie komunikovať s ostatnými. Je to veľmi užitočné, pretože dokáže v komunikácii dosiahnuť veci, ktoré by inak boli ťažko dosažiteľné. S malými zmenami v našom správaní môžeme dosiahnuť veľa.

Reč tela a psychológia

Reč tela je rozšírená forma komunikácie, ktorá sa používa na vyjadrenie myšlienok, pocitov a názorov. Reč tela je veľmi dôležitá pre pochopenie a vnímanie druhých.

Psychológia, ktorá sa zaoberá štúdiom myslenia a správania ľudí, využíva reč tela na identifikáciu a porozumenie ľudským správaniam.

Reč tela sa môže líšiť v závislosti od kultúry, prostredia a situácie, avšak mnohé javy sú univerzálne. Napríklad, gestá, ako je zvýšenie, ukazuje záujem alebo pozornosť, a poklepanie prstami často prezentuje nervozitu alebo neúctu.

Reč tela sa môže tiež použiť na vyjadrenie emócií a pocitov. Napríklad, sklopenie očí môže prejavovať úzkosť alebo podriadenosť, zatiaľ čo otvorenie ramien môže prezentovať otvorenosť alebo pozitivitu.

Psychológovia využívajú reč tela na identifikáciu ľudských správaní, aby lepšie porozumeli správaniu a motivácii ľudí. To umožňuje psychológom lepšie interpretovať správanie ľudí a identifikovať oblasti, ktoré vyžadujú väčšiu pozornosť.

Napríklad, ak človek vykazuje otvorené pozície tela (ako je vystretie alebo otvorenie ramien), môže to byť znakom otvorenosti alebo dôvery.

Reč tela môže byť tiež užitočná pre porozumenie pozície iných. Napríklad, osoba, ktorá sedí s ramenami skrčenými a prstami tlačí do seba, môže prejavovať zraniteľnosť alebo úzkosť.

Psychológovia môžu tiež využiť reč tela na vyjadrenie účinkov iných ľudí. Napríklad, ak človek vykazuje otvorené a priateľské gestá, môže to mať pozitívny účinok na ostatných, ktorí s ním komunikujú.

Reč tela je veľmi užitočná pre porozumenie správania a motivácie ľudí. Psychológovia využívajú reč tela na identifikáciu problémov a porozumenie ľudského správania.

Reč tela je tiež veľmi užitočná pre vyjadrenie účinkov iných ľudí a vytváranie pozitívnych vzťahov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang