Ako získať výpis z účtu – rýchlo a z domova

Existuje viacero možností, ako získať výpis z účtu. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je cez internet banking. Takmer každá banka dnes ponúka túto službu, ktorá umožňuje prístup k účtu a k rôznym informáciám o ňom, vrátane výpisov.


Obsah článku


Ďalšou možnosťou, ako získať výpis z účtu, je e-mailom. Túto službu je možné si aktivovať v internet bankingu alebo na pobočke banky. Výpisy potom budú žiadateľovi chodiť každý mesiac na e-mailovú adresu.

Čo všetko obsahuje bankový výpis?

Bankový výpis je dokument, ktorý poskytuje informácie o bankovom účte. Obsahuje detaily o všetkých transakciách, ktoré boli na účte uskutočnené počas daného obdobia, ako aj o zostatku na účte.

Medzi informácie, ktoré sa nachádzajú na bankovom výpise, patria identifikačné informácie, ktoré obsahujú názov banky, číslo účtu, meno a adresu majiteľa účtu a obdobie, za ktoré bol výpis vystavený.

Bankový výpis obsahuje aj informácie o transakciách ako je dátum transakcie, jej popis, suma a typ, – to znamená, či ide o príjem alebo výdavok.

Súčasťou výpisu je aj zostatok na účte, a to konkrétne zostatok na začiatku obdobia, na konci obdobia, počet a suma pripísaných či odpísaných transakcií.

Okrem týchto informácií môže bankový výpis obsahovať aj ďalšie informácie, ako napríklad:

 • Úroky z účtu
 • Poplatky za vedenie účtu
 • Informácie o inkase
 • Informácie o kreditných kartách

Bankový výpis je dôležitý dokument, ktorý umožňuje sledovať financie a kontrolovať všetky transakcie, ktoré boli na účte uskutočnené. Je dôležité si výpisy pravidelne kontrolovať a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktovať banku.

Výpis z účtu Tatra banky

Existuje viacero možností, ako získať výpis z účtu v Tatra banke. Prostredníctvom internetbankingu, cez mobilnú aplikáciu, na pobočke banky či prostredníctvom emailu.

Internet banking:

 • Prihlásiť sa do internet bankingu Tatra banky.
 • Vybrať si účet, z ktorého chce klient výpis.
 • Kliknúť na „Výpis z účtu“.
 • Zvoliť požadované parametre výpisu (obdobie, typ výpisu).
 • Výpis je možné zobraziť na obrazovke, stiahnuť do počítača alebo vytlačiť.

Mobilná aplikácia:

 • Stiahnúť si a nainštalovať mobilnú aplikáciu Tatra banka do svojho smartfónu.
 • Prihlásiť sa do aplikácie.
 • Kliknúť na „Výpis z účtu“.
 • Zvoliť požadované parametre výpisu (obdobie, typ výpisu).
 • Výpis je môžete zobraziť na obrazovke, prípadne stiahnuť priamo do smartfónu.

Pobočka banky:

 • Navštíviť pobočku Tatra banky.
 • Preukázať sa občianskym preukazom.
 • Požiadať o výpis z účtu.
 • Pracovník banky výpis vytlačí.

Výpis z účtu Tatra banky je možné získať aj prostredníctvom emailu. Stačí si aktivovať službu zasielania výpisov z účtu e-mailom v internet bankingu alebo v pobočke banky. Výpisy potom budú chodiť každý mesiac na uvedenú e-mailovú adresu.

SLSP Internet banking – prihlásenie

Prihlásenie do Internet bankingu SLSP je jednoduché a zvládne ho každý. Treba postupovať podľa týchto krokov:

 1. Navštíviť webovú stránku SLSP
 2. Vybrať si z možností George alebo Business 24
 3. Zadať svoje prihlasovacie údaje:
  • Meno: Krstné meno a priezvisko, prípadne alias, ako je uvedené v zmluve o bankovom účte.
  • Heslo: Heslo, ktoré si klient zvolil pri aktivácii Internet bankingu.
 4. Kliknúť na tlačidlo „Prihlásiť sa

Ak klient zabudol svoje heslo, môže si ho obnoviť na stránke SLSP.

Po úspešnom prihlásení sa do Internet bankingu SLSP bude mať prístup k svojim bankovým účtom a k rôznym službám, ako napríklad k:

 • Zostatku na účte
 • Prehľadu transakcií
 • Realizácii platieb
 • Zriadeniu trvalých príkazov

Internet banking SLSP je pohodlný a bezpečný spôsob, ako spravovať svoje financie online.

Ako zistiť číslo účtu v SLSP?

Existuje viacero možností, ako zistiť číslo účtu v Slovenskej sporiteľni (SLSP).

 • Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je pozrieť si ho na výpise z bežného účtu. Číslo účtu v tvare IBAN je uvedené v hornej časti výpisu.
 • Ak nemá klient po ruke výpis z účtu, môže zistiť svoje číslo účtu aj online. Prihlásením sa do Internet bankingu pomocou svojich prihlasovacích údajov si v sekcii „Moje účty“ nájde svoje číslo účtu.
 • Mobilná aplikácia SLSP taktiež umožňuje zistiť číslo účtu. Odporúča sa stiahnuť si a nainštalovať aplikáciu do smartfónu, prihlásiť sa a kliknúť na požadovaný účet. Číslo účtu v tvare IBAN sa zobrazí v detailoch účtu.
 • V prípade ak klient nemá prístup k internetu alebo mobilnej aplikácii, môže navštíviť ľubovoľnú pobočku SLSP a požiadať o informáciu o čísle jeho účtu. Tu predloží svoj občiansky preukaz alebo pas a pracovník banky mu poskytne číslo účtu v tvare IBAN.
 • Poslednou možnosťou, ako zistiť číslo účtu v SLSP, je telefonický kontakt. Dá sa zavolať na Klientske centrum SLSP na čísle 0850 111 888 a po overení identity operátor poskytne informáciu o čísle jeho účtu.

Na to, ako zistiť číslo účtu v SLSP, je viacero možností, klient má tak niekoľko spôsobov, ktoré môže pohodlne využiť.

Internetbanking Moja poštová banka

Moja Poštová Banka je internet banking, vďaka ktorému si môžu klienti spravovať svoje financie pohodlne a efektívne z domova. Ponúka širokú škálu funkcií, ako napríklad:

 • Zobrazovanie zostatkov a pohyby na účtoch
 • Realizovanie platieb a prevodov
 • Zriaďovanie trvalých príkazov a inkasa
 • Spravovanie platobných kariet
 • Zriaďovanie a spravovanie termínovaných vkladov
 • Žiadanie o úvery
 • Komunikovanie s bankou

Ak je človek klientom Poštovej banky, môže si aktivovať Moju Poštovú Banku v akejkoľvek pobočke banky. Po aktivácii mu banka pošle aktivačný kód na jeho mobilný telefón a e-mail.

Ak nie je človek klientom Poštovej banky, môže požiadať o zriadenie bežného účtu a aktiváciu Mojej Poštovej Banky online na webovej stránke banky. Po schválení žiadosti mu banka pošle aktivačný kód.

Poštová banka používa najmodernejšie bezpečnostné technológie na ochranu financií. Vždy je dobré používať silné heslo a pravidelne ho meniť. Pri práci s Internet bankingom treba používať iba bezpečné zariadenia a vlastné internetové pripojenie.

PSS a výpis z účtu

Výpis z účtu v PSS informuje o aktuálnom stave a obratoch na klientovom účte v oboch fázach – sporenia a úveru.

Okrem ročného výpisu z účtu je v PSS k dispozícii aj viacero možností, ako si skontrolovať stav svojho účtu PSS:

Online:

 • mojaPSS: Po aktivovaní služby mojaPSS na webovej stránke PSS a získaní online prístupu k účtom nájde klient elektronické výpisy, aktuálne informácie o sporení a úveroch, ako aj možnosť uzatvárať zmluvy a spracovávať rôzne požiadavky

Mobilná aplikácia:

 • Mobilná aplikácia PSS: Je možné si stiahnuť mobilnú aplikáciu PSS do smartfónu a prihlásiť sa pomocou prihlasovacích údajov. V aplikácii sa nachádzajú elektronické výpisy, aktuálne informácie o sporení a úveroch, ako aj možnosť uzatvárať zmluvy a spracovávať rôzne požiadavky.

Pobočka PSS:

 • Navštíviť ľubovoľnú pobočku PSS: Následne predložiť svoj občiansky preukaz alebo pas a požiadať o výpis z účtu stavebného sporenia.

Výpis z účtu v PSS je možné získať veľmi jednoducho a rýchlo vďaka dostupným možnostiam, ktoré sa dajú využiť aj z pohodlia domova.

Ako stiahnuť výpis z účtu v ČSOB vo formáte pdf?

Existuje viacero možností, ako stiahnuť výpis z účtu u ČSOB vo formáte PDF. Je možné urobiť to online cez Internetbanking Moja ČSOB alebo mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking, emailom alebo v pobočke ČSOB.

Pred stiahnutím výpisu z účtu sa treba uistiť, že klient má nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader alebo iný kompatibilný program na čítanie súborov PDF.

Výpis z účtu v ČSOB je poskytovaný klientom banky buď v elektronickej alebo papierovej forme. V elektronickej forme je výpis dostupný v internet bankingu alebo môže byť zaslaný na vyžiadanie do elektronickej schránky klienta.

Papierový výpis z účtu môže byť zaslaný bankou poštou alebo si ho je možné osobne vyzdvihnúť na pobočke. Väčšina klientov ČSOB preferuje elektronickú formu, ktorá je pohodlnejšia a okrem toho aj šetrí životné prostredie.

Čo obsahuje výpis z účtu?


Výpis z účtu obsahuje kompletný prehľad o pohyboch na účte. To znamená, že sa na ňom nachádzajú všetky transakcie, ktoré sa udiali vo zvolenom období. Medzi tieto transakcie patria napríklad platby za tovar a služby, prevody na iné účty, vyberanie hotovosti z bankomatu alebo online platby.


Každá transakcia na výpise z účtu je detailne popísaná, vrátane dátumu, času, názvu obchodníka alebo prijímateľa, sumy a poplatku (ak ho banka účtuje).

V prípade internetových a kartových transakcií sa tiež zobrazujú príslušné kódy prevádzkovateľov alebo platobných systémov. Výpis z účtu môže obsahovať aj informácie o zostatku na účte a o prípadných úrokoch a ich výške (pre účty, ktoré generujú úroky).

Vedieť, ako stiahnuť výpis z účtu u ČSOB vo formáte PDF, nie je vôbec zložité. Stačí si iba vybrať spôsob a uskutočniť ho.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang