Aquaplaning – čo znamená a ako mu predísť

aquaplaning

Aquaplaning vzniká vtedy, keď sa medzi pneumatikami vozidla a vozovkou vytvorí vrstva vody, ktorá spôsobí, že pneumatiky stratia kontakt s povrchom vozovky. To môže mať za následok stratu kontroly nad vozidlom a potenciálne viesť k nebezpečnej nehode. Ako postupovať v prípade aquaplaningu, aby vodič zaistil svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky?

Pre vodičov môže byť aquaplaning desivý zážitok a v súvislosti s nepredvídateľným počasím a zvýšeným množstvom zrážok v posledných rokoch sa aquaplaning stal hlavným problémom na cestách po celom svete. V tomto článku sa možno dočítať, čo znamená aquaplaning a aký význam má údržba pneumatík pre prevenciu šmyku.

Čo znamená aquaplaning?

Aquaplaning, známy aj ako hydroplaning, je nebezpečný jazdný jav, ktorý vzniká, keď pneumatiky vozidla stratia kontakt s povrchom cesty a jazdia po vrstve vody. To znamená, že pneumatiky nie sú schopné vytlačiť vodu na vozovke, čo vedie k strate kontroly a riadenia vozidla.

Čo v doslovnom preklade znamená aquaplaning? Slovo aquaplaning pochádza z latinského slova aqua, čo znamená voda, a gréckeho slova plane, čo znamená blúdenie alebo plávanie. Opisuje pocit, keď sa vozidlo kĺže alebo plachtí na vodnej ploche.

K aquaplaningu dochádza vtedy, keď množstvo vody na ceste prevyšuje schopnosť pneumatík rozptýliť alebo vytlačiť ju. Môže k tomu dôjsť za mokrého počasia, napríklad pri silnom daždi alebo stojacej vode na ceste. Voda vytvára vrstvu medzi pneumatikami a vozovkou, čo spôsobuje, že pneumatiky strácajú priľnavosť a kĺžu sa po povrchu vody.

Faktory, ktoré prispievajú k vzniku aquaplaningu:

 • hĺbka vody na vozovke
 • hĺbka a stav dezénu pneumatík
 • rýchlosť vozidla

Pri aquaplaningu môže vodič pociťovať stratu kontroly nad vozidlom a ťažkosti pri riadení vozidla. Môže to byť desivý zážitok, najmä pri vysokých rýchlostiach, a môže to viesť k vážnym dopravným nehodám.

Na zistenie problémov s vozidlom po dopravnej nehode slúži diagnostika auta. Cena diagnostiky auta závisí od značky auta aj od servisu, ktorý vodič navštívi.

Šmyk vozidla – význam

Šmyk vozidla je bežný jav, ktorý nastáva, keď vozidlo stráca trakciu a kontrolu nad povrchom, po ktorom sa pohybuje. Je to desivá a nebezpečná situácia, ktorá môže viesť k nehodám a kolíziám.

Keď vozidlo dostane šmyk, kolesá stratia priľnavosť k povrchu vozovky, čo spôsobí, že vozidlo sa začne šmýkať alebo sa vymkne spod kontroly. Medzi najčastejšie príčiny vzniku šmyku vozidla patria:

 • jazda na mokrej alebo klzkej vozovke
 • jazda po zľadovatených alebo zasnežených cestách
 • nadmerná rýchlosť
 • náhle pohyby volantom alebo brzdenie
 • ostré zákruty

Existujú rôzne typy šmyku vozidla vrátane nedotáčavosti a pretáčavosti.

Nedotáčavosť vzniká vtedy, keď predné pneumatiky stratia priľnavosť, čo spôsobí, že vozidlo pokračuje v pohybe pôvodným smerom namiesto toho, aby sledovalo zamýšľané zásahy vodiča do riadenia. Na druhej strane, k pretáčavosti dochádza, keď zadné pneumatiky stratia priľnavosť, čo spôsobí, že sa vozidlo začne pretáčať.

Aby sa predišlo šmyku, vodiči by mali zabezpečiť, aby boli ich pneumatiky v dobrom stave a správne nahustené. Mali by tiež prispôsobiť svoju jazdu podmienkam na ceste, udržiavať bezpečnú rýchlosť a vyhýbať sa prudkému zatáčaniu alebo brzdeniu.

K šmyku môže dôjsť pri rôznych situáciách, ako sú mokré alebo zľadovatené cesty, ostré zákruty, nadmerná rýchlosť a náhle brzdenie.

Ako predísť aquaplaningu

Aquaplaning predstavuje nebezpečenstvo jazdy spôsobené vrstvou vody na povrchu vozovky, ktorá vedie k strate kontroly nad vozidlom. Dá sa mu predísť zabezpečením dobrého stavu pneumatík a jazdou miernou rýchlosťou za mokra.

Techniky na minimalizáciu rizík aquaplaningu:

 1. udržiavať správne nahustenie pneumatík a hĺbku dezénu
 2. znížiť rýchlosť pri jazde na mokrom povrchu
 3. vyhýbať sa prudkému zrýchľovaniu, brzdeniu alebo manévrom riadenia
 4. byť opatrný v blízkosti stojacej vody alebo veľkých kaluží

Počas jazdy v daždivom počasí treba venovať pozornosť svojmu okoliu a sledovať všetky potenciálne nebezpečenstvá. Odporúča sa vyhýbať akýmkoľvek veľkým kalužiam alebo oblastiam so stojatou vodou, pretože je pravdepodobnejšie, že spôsobia aquaplaning.

Treba tiež dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných vozidiel, pretože aj tie môžu vytvárať aerosóly a znižovať viditeľnosť. Predísť aquaplaningu v zime pomôže aj výmena letných pneu za zimné prípadne za kvalitné celoročné pneumatiky.

Ako sa zachovať v prípade aquaplaningu a šmyku na ceste

Pri jazde na mokrej vozovke je jednou z najnebezpečnejších situácií aquaplaning. Existuje niekoľko vyššie zmienených krokov, ktoré sa odporúča vykonať na minimalizáciu rizík jeho vzniku. Ako sa však zachovať, keď k aquaplanningu aj napriek tomu dôjde?

 1. Prvým krokom pri riešení aquaplaningu je zachovať pokoj a nepanikáriť. Panika môže spôsobiť, že vodič bude reagovať prehnane a bude robiť unáhlené rozhodnutia, čo môže situáciu ešte viac ohroziť.
 2. Ďalej je dôležité znížiť rýchlosť. Aquaplaning je pravdepodobnejší pri vyšších rýchlostiach, takže zníženie rýchlosti pomôže znížiť pravdepodobnosť jeho vzniku. Zároveň človek získa viac času na reakciu, ak k nemu dôjde.
 3. Vyhnúť sa prudkým pohybom. Akékoľvek prudké zatáčanie, brzdenie alebo zrýchľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom. Namiesto toho treba udržiavať stabilné a jemné držanie volantu a vyhýbať sa akýmkoľvek náhlym alebo trhavým pohybom.
 4. Odporúča sa jazdiť v priamom smere, kým celoročné pneumatiky opäť nezískajú trakciu. Toto je obzvlášť dôležité, ak sa vodič nachádza na diaľnici alebo inej frekventovanej ceste s ďalšími vozidlami v okolí.

Aquaplaning predstavuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže nastať počas jazdy na mokrých cestách. Je dôležité byť vždy pripravený a uvedomovať si možné riziká počas jazdy, najmä za mokrého počasia.

Prehustené pneumatiky znamenajú horšiu ovládateľnosť auta

Riziko aquaplaningu je vyššie pri vozidlách s opotrebovanými pneumatikami alebo pneumatikami, ktoré nie sú správne nahustené. Opotrebované pneumatiky majú menšiu hĺbku dezénu, čo znižuje ich schopnosť rozptyľovať vodu. Podobne, ak pneumatiky nie sú správne nahustené, nemusia byť schopné udržať dobrý kontakt s povrchom vozovky.

Prieskumy ukazujú, že menej ako 20 % vodičov jazdí na správne nahustených pneumatikách. Podľa popredných európskych výrobcov pneumatík jazdí ďalších 60 % vodičov na nedostatočne nahustených pneumatikách a zvyšných 20 % jazdí na prehustených pneumatikách.

So správnym tlakom v pneumatikách je jazda pohodlnejšia, bezpečnejšia a ekologickejšia. Vozidlo má lepšiu spotrebu, kratšiu brzdnú dráhu a pri správnom nahustení možno predĺžiť životnosť pneumatík až o 50 %.

Prehustené pneumatiky horšie tlmia nárazy a hrozí u nich vyššie riziko poškodenia pri prechode cez výmoľ alebo pri náraze do obrubníka. Prehustená pneumatika má menšiu styčnú plochu s vozovkou, pretože sa dotýka povrchu vozovky hlavne v strede. To má za následok horšiu ovládateľnosť vozidla.

Správne nahustené pneumatiky pomáhajú predísť aquaplaningu a poskytujú bezpečnejšiu jazdu.

Význam údržby pneumatík pre prevenciu aquaplaningu a šmyku

Údržba pneumatík je kľúčovým aspektom bezpečnej jazdy, najmä pokiaľ ide o prevenciu nebezpečných situácií, ako je aquaplaning. Aquaplaning predstavuje vážne bezpečnostné riziko pre vodiča aj pre ostatné vozidlá na ceste.

Správna údržba pneumatík môže výrazne znížiť riziko vzniku aquaplaningu tým, že zabezpečí, aby mali pneumatiky dostatočnú hĺbku dezénu a boli v dobrom stave. Nižšie sú uvedené niektoré dôležité aspekty údržby pneumatík, ktoré pomáhajú predchádzať aquaplaningu:

 • Hĺbka dezénu: Hĺbka dezénu pneumatiky je navrhnutá tak, aby odvádzala vodu z povrchu vozovky, čím zabezpečuje priľnavosť a trakciu. Keď sa pneumatika opotrebuje, hĺbka dezénu sa znižuje, čím sa znižuje jeho účinnosť pri rozptyľovaní vody. Pravidelná kontrola a udržiavanie správnej hĺbky dezénu sú kľúčové pri prevencii aquaplaningu.
 • Tlak nahustenia: Nadmerne alebo nedostatočne nahustené pneumatiky môžu ovplyvniť ovládateľnosť a výkon vozidla, najmä za mokra. Nedostatočne nahustené pneumatiky majú väčšiu styčnú plochu, čím sú náchylnejšie na stratu priľnavosti na mokrej vozovke. Na druhej strane, nadmerne nahustené pneumatiky majú menšiu kontaktnú plochu, čím sa znižuje množstvo vody, ktorú dokážu rozptýliť, čo zvyšuje riziko vzniku aquaplaningu.
 • Otáčanie a nastavenie geometrie pneumatík: Pravidelné otáčanie a nastavovanie pneumatík zabezpečuje rovnomerné opotrebovanie, čo pomáha udržiavať správny kontakt s povrchom vozovky. Nerovnomerne opotrebované pneumatiky môžu spôsobiť ťahanie vozidla na jednu stranu, čo vedie k strate trakcie a zvýšenému riziku vzniku aquaplaningu.
 • Kvalita pneumatík: Opotrebované alebo nekvalitné pneumatiky majú nižšiu priľnavosť a trakciu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku aquaplaningu. Investícia do kvalitných pneumatík s primeraným dezénom a priľnavosťou môže výrazne znížiť riziko vzniku aquaplaningu.

Pravidelná údržba pneumatík je kľúčovým aspektom bezpečnej jazdy a má veľký význam pri prevencii šmyku. Uprednostňovaním údržby pneumatík môžu vodiči výrazne znížiť riziko vzniku aquaplaningu a zaistiť bezpečnosť seba aj ostatných na ceste.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang