Dopravná nehoda – ako správne postupovať

Nehody sú nepríjemnou súčasťou cestnej premávky. V podobnej stresovej situácii sa často stáva, že vodiči majú problém konať s chladnou hlavou a správne zabezpečiť miesto činu alebo zdokumenovať nehodu.

Držte sa našich rád, aby ste vedeli čo v takejto situácii robiť.

1. Zabezpečte miesto nehody

Aby neboli ohrození ostatní účastníci cestnej premávky, je dôležité zabezpečiť miesto, kde sa havária stala. Aj keď je auto havarované, neznamená to, že je nepojazdné, preto ho dôkladne zabrzdite.

Skôr ako vystúpite z auta, zapnite výstražné svetlá a oblečte si reflexnú vestu, a potom umiestnite výstražný trojuholník v príslušnej vzdialenosti od vozidla.

Asi nemusíme pripomínať, že sa treba vyhnúť akejkoľvek činnosti, ktorá by znemožňovali zdokumentovať nehodu políciou. Ak je nutné vozidlom pohnúť, napríklad kvôli nutnosti ošetrenia zranených osôb, pre potreby správneho vyšetrenia dopravnej nehody zdokumentujte miesto na fotografiách a vyznačte pôvodnú polohu vozidiel.

2. Zistite, či sú spolujazdci zranení

Uistite sa, či nie je niekto zo spolujazdcov zranený a nepotrebuje prvú pomoc. V prípade potreby zavolajte záchrannú službu a do jej príchodu poskytnite zraneným prvú pomoc, prípadne požiadajte o asistenciu operátora záchrannej služby, ak sú zranenia vážne a nemôžete čakať do príchodu záchranky.

Ak máte zranenia aj vy, hoci len povrchové alebo spôsobené nárazom, tiež pre istotu vyhľadajte odbornú pomoc, aby ste vylúčili vnútorné zranenia s neskoršími vážnejšími následkami.

Nezabúdajte, že neposkytnutie prvej pomoci, či nebodaj útek z miesta nehody je trestným činom.

3. Privolanie polície

Políciu nie je potrebné volať pri všetkých dopravných nehodách. Za akých podmienok privolať k nehode políciu:

  • ak je zjavná škoda na majetku viac ako 3990  (suma určená podľa Trestného zákona)
  • v prípade, že účastníkom nie je zrejmý priebeh nehody
  • účastníci sa nedohodli na zavinení škodovej udalosti
  • ak je pri nehode zranená alebo usmrtená osoba
  • ak jeden z účastníkov z miesta činu ušiel, nepreukázal svoju totožnosť alebo odmietol poskytnúť informácie o poistení vozidla
  • ak vznikla škoda na majetku tretej strany (napríklad poškodenie cesty alebo dopravného značenia)
  • účastník nehody je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
  • ak pri nehode unikli nebezpečné látky (napríklad pri úniku chemických látok hrozí ekologická katastrofa)

Obsah alkoholu v krvi účastníka nehody sa určí pomocou dychového analyzátora. Toto zariadenie odhaduje hladinu alkoholu v organizme osoby na základe určeného množstva alkoholu prítomného v dychu.

Pre zaujímavosť, takto získané informácie môžu mať významý vplyv nielen na oblasť bezpečnosti na cestách, ale napr. aj v súvislosti s bezpečnosťou darovania plazmy. Opatrenia na monitorovanie obsahu alkoholu zabezpečujú nielen bezpečnosť procesu darovania, ale aj kvalitu samotnej krvnej plazmy.

4. Zdokumentovanie nehody

Ak je vinníkom nehody niekto iný ako vy, požadujte od neho doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo pas) a potvrdenie o uzatvorenom PZP, ktorým je biela alebo zelená karta.

Z dokladov si zaznačte údaje o účastníkovi, prípadne údaje o firme, ak je auto firemným vozidlom, typ vozidla, evidenčné číslo, údaje o poisťovni a číslo predloženého potvrdenia o PZP. PZP sa vťahuje nie len na poistenie auta, ale aj poistenie motorky.

Nie vždy je privolanie polície k nehode nutné, preto ak sa s vinníkom nehody dohodnete, čo napjresnejšie a najpodrobnejšie spíšete tlačivo „Správa o nehode“. Obsahuje časť, ktorú vypisuje vinník nehody a časť, ktorú vypíše poškodený. Priebeh nehody vyznačte na nákrese. Ak s niečím nesúhlasíte alebo sa vaše verzie líšia, uveďte všetko v tlačive.

Následne tlačivo obe strany podpíšu. Originál si vždy necháva vinník nehody, kópia je pre poškodeného. Snažte sa tlačivo vyplniť čitateľne, aby bola dobre čitateľná aj kópia.

Nehodu zdokumentujte na fotografiách, a to aj keď vinník urobí vlastnú dokumentáciu. Potrebné je nafotiť poškodenia, dôležitá je aj prasklina na čelnom skle či poškodený nárazník.

Aj keď nie sú na vozidle žiadne viditeľné poškodenia, je vhodné spraviť diagnostiku auta.

Čo robiť, ak sa nehoda stala v zahraničí?

Aj keď v niektorých krajinách je privolanie polície spoplatnené, rozhodne tak urobte, aby nehodu polícia vyšetrila a zdokumentovala. Ak vinník nehody nemá pri sebe formulár o nehode, vypýtajte si od neho údaje totožnosti, údaje o jeho vozidle a poistení.

Ak polícia nehodu zdokumentuje alebo s vinníkom spisujete tlačivo sami, uistite sa, že rozumiete všetkému, čo je v zázname napísané, že ste sa vyjadrili k celému priebehu nehody z vášho pohľadu a máte dokumentáciu nehody.

5. Nahlásenie škody poisťovni

Vinník nehody je povinný originál tlačiva predložiť do 15 dní svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené PZP. Niekedy sa stávajú situácie, kedy vinník nehody nenahlási škodu poisťovni, preto si radšej situáciu preverte a náhradu škody od poisťovne vymáhajte.

Ak sa nehoda stala v zahraničí, lehota na predloženie dokumentov je 30 dní bez ohľadu na to, či ste vinníkom alebo poškodeným.

Poisťovňa následne v procese likvidácie škody posúdi nárok na poistné plnenie. K poškodenému vozidlu pošle svojho technika na obhliadku. Ak bola škoda spôsobená vám, v žiadnom prípade poškodenie neopravujte, pretože tak znižujete svoje prípadné poistné plnenie.

Ak je vaše vozidlo nepojazdné a asistenčná služba vašej poisťovne poskytuje náhradné vozidlo, využite túto možnosť.

Čo robiť, ak vám spôsobila nehodu osoba, ktorá nemá na vozidlo uzatvorené PZP?

Kontaktujte Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá má pre tieto prípady vytvorený Garančný fond, z ktorého sa výška škody uhradí. Asociácia bude od vinníka tieto prostriedky vymáhať späť aj s pokutou, preto sa v konečnom dôsledku neoplatí nemať uzatvorené PZP. Škodu vinník uhradí z vlastných prostriedkov.

Neriskujte a vyberte si dobré PZP, ktoré vás bude kryť v prípade nehody. Pozrite si naše prehľadné porovnanie. Mať uzavreté aj investičné životné poistenie takisto nie je na škodu. V prípade úrazov, ktoré havárie spôsobujú môže byť veľkou pomôckou.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang