Výmena čelného skla – cena, poistenie

Čelné sklo je dôležitou súčasťou vozidla, pretože poskytujú ochranu pred poveternostnými vplyvmi a zabezpečujú štrukturálnu integritu samotného vozidla. Nanešťastie, vzhľadom na povahu ciest a poveternostné vplyvy, môžu čelné sklá prasknúť alebo sa inak poškodiť, čo si vyžaduje ich výmenu. Koľko stojí oprava čelného skla v Bratislave a kedy postačí aj oprava praskliny čelného skla?

Ak je čelné sklo poškodené, je potrebné posúdiť, či je potrebná jeho výmena alebo oprava. Toto je na posúdení technika, ktorý sklo skontroluje. Autosklo cenník je samozrejme prijateľnejší pri menších opravách ako pri celkovej výmene.

Cena výmeny čelného skla

Ak je potrebné vymeniť čelné sklo na aute, bude to stáť niekoľko stoviek eur v závislosti od typu vozidla a ceny čelného skla. Výmena čelného skla je zložitý proces a môže ísť o nákladnú opravu. Je dôležité uistiť sa, že čelné sklo je správne nainštalované, pretože zlá inštalácia môže viesť k netesnosti a iným problémom.

Mnohí majitelia vozidiel sa rozhodnú nechať si čelné sklo nainštalovať profesionálom, niekto si však zvolí aj neautorizované servisy a sklá z druhej ruky. Ísť lacnejšou cestou sa oplatí najmä majiteľom starších vozidiel. Najlacnejšie čelné sklá sú buď z druhej ruky, alebo nepatria medzi sklá najvyššej kvality. V mnohých prípadoch sú však úplne vyhovujúce najmä pre staršie vozidlá.

Dobrou správou je, že v mnohých prípadoch môže byť výmena čelného skla krytá poistením vozidla. Pred inštaláciou nového čelného skla je dôležité skontrolovať poistné krytie. Väčšina poisťovní pokryje náklady na nové čelné sklo, ak bolo poškodené v dôsledku nehody alebo vandalizmu.

V niektorých prípadoch môžu byť náklady na nové čelné sklo vyššie, ako pokryje poistenie vozidla. V takom prípade bude potrebné zaplatiť rozdiel z vlastného vrecka. Cena nového čelného skla závisí aj od toho, či je súčasťou aj fólia na čelné sklo. Cena čelného skla je teda značne individuálna. V každom prípade sa pri poškodení môže výlet autom značne predražiť.

Pripoistenie čelného skla v rámci PZP

Poškodenie čelného skla patrí k najčastejším poistným udalostiam. Výmena čelného skla, cena za výmenu pritom nie je zanedbateľná položka. Zvyčajne poškodí čelné sklo kamienok, ktorý odletí spod kolesa iného auta, prípadne sypký materiál z nákladného auta, ktorý nie je dostatočne zaistený.

Aj napriek tomu, že takéto poškodenie je spôsobené iným vozidlom, nie je automaticky preplácané z povinného zmluvného poistenia. Problém je v tom, že poisťovňa by mohla opravu alebo výmenu uhradiť, avšak musí byť známy vinník.

Pokiaľ sa podarí spojiť s majiteľom vozidla, od ktorého letel kamienok, ktorý poškodil sklo, môže byť výmena hradená z jeho poistenia. Okrem toho ešte musí poisťovňa uznať, že sa udalosť stala tak, ako účastníci popisujú. 

Takáto situácia nastáva skôr výnimočne, pretože šofér spravidla nedokáže identifikovať, spod ktorého auta kamienok odstrelil, nieto ešte zohnať jeho vodiča, resp. majiteľa. Možným riešením je aj pripoistenie čelného skla v rámci PZP. Ak bola riešená pôžička na auto a nie lízing, teda nie je povinné aj havarijné poistenie, pripoistenie PZP môže byť vhodné riešenie.

Dobrou správou je, že v mnohých prípadoch môže byť výmena čelného skla krytá poistením vozidla. Pred inštaláciou nového čelného skla je dôležité skontrolovať poistné krytie.

Oprava čelného skla a havarijné poistenie

Cena nového čelného skla nemusí byť strašiakom s havarijným poistením. Výmena čelného skla je jednou z najbežnejších opráv vozidla, na ktorú sa môže vzťahovať havarijné poistenie. V závislosti od poistnej zmluvy môže klient požadovať opravu čelného skla alebo dokonca jeho úplnú výmenu. Prasknuté čelné sklo je celkom bežná vec, s ktorou sa stretáva mnoho šoférov.

  • Prvým krokom pri výmene čelného skla je určiť, aký typ poškodenia bol spôsobený. Ak bolo čelné sklo prasknuté, odštiepené alebo poškriabané, môže byť možné ho opraviť bez nutnosti výmeny. Ak je však poškodenie rozsiahle, môže byť potrebná úplná výmena.
  • Po zistení rozsahu poškodenia je potrebné obrátiť sa na poskytovateľa havarijného poistenia vozidla. Poskytne podrobnosti o postupe pri uplatňovaní nároku na náhradu škody vrátane nákladov na opravu alebo výmenu a prípadnej spoluúčasti.
  • Vo väčšine prípadov bude potrebné vozidlo odviezť do servisu, ktorý schválila poisťovňa. Tam sa spraví oprava čelného skla. Autoservis následne posúdi škodu a poskytne odhad nákladov na opravu alebo výmenu. V niektorých prípadoch môže poskytovateľ poistenia zabezpečiť mobilného technika, ktorý môže prísť na miesto a posúdiť škodu.
  • Po ukončení posúdenia technik objedná čelné sklo a zabezpečí jeho montáž. V závislosti od typu čelného skla a zložitosti inštalácie môže tento proces trvať od niekoľkých hodín až po niekoľko dní. Po výmene čelného skla bude potrebné servisu zaplatiť spoluúčasť. Výška spoluúčasti závisí od poistnej zmluvy a nákladov na opravu alebo výmenu.

Výmena čelného skla je relatívne jednoduchý proces, ale je dôležité skontrolovať poistnú zmluvu na havarijné poistenie vozidla, aby bolo isté, že sú pokryté náklady na opravu alebo výmenu. Dodržaním správneho postupu sa môže klient uistiť, že pri výmene čelného skla získa najlepší pomer ceny a kvality.

Ak chce mať majiteľ auta istotu, že poškodené čelné sklo preplatí poisťovňa, treba uzatvoriť havarijné poistenie. Prasknuté čelné sklo potom stačí nahlásiť ako poistnú udalosť, zdokumentovať ju a doložiť poisťovni faktúru. Nie je potrebné poznať vinníka, ani ho žiadať, aby svoju vinu priznal, ani dokazovať, ako k udalosti prišlo. Havarijné poistenie je však finančne náročnejšie ako PZP.

Ako prebieha oprava skla na aute

Oprava skla na aute začína posúdením. Prvým krokom pri výmene čelného skla je posúdenie poškodenia. Skúsený technik skontroluje čelné sklo a určí, či sa dá opraviť, alebo či je potrebné ho vymeniť. Ak je poškodenie opraviteľné, technik dokáže praskliny alebo drobné poškodenia vyplniť špeciálnou živicou, vďaka čomu bude čelné sklo opäť bezpečné. Je to v podstate lepenie čelného skla.

Ak je poškodenie príliš vážne, bude potrebné nainštalovať nové čelné sklo. Ďalším krokom je odstránenie poškodeného čelného skla. Ide o chúlostivý proces, ktorý by mal vykonávať len vyškolený technik. Technik pomocou špeciálneho náradia opatrne odstráni čelné sklo, pričom dbá na to, aby nepoškodil okolité komponenty. Po odstránení čelného skla technik vyčistí miesto, aby ho pripravil na nové čelné sklo.

Nové čelné sklo potom opatrne nainštaluje. Technik použije špeciálne lepidlo na upevnenie čelného skla na mieste, čím sa zabezpečí vodotesné utesnenie. Po upevnení čelného skla technik skontroluje oblasť, aby sa uistil, že je všetko na svojom mieste a čelné sklo je správne upevnené.

Nakoniec technik vyčistí oblasť a na nové čelné sklo nanesie ochranný náter, ktorý ho ochráni pred poveternostnými vplyvmi. Tento náter tiež pomôže znížiť riziko budúceho poškodenia.

So správnymi nástrojmi a odbornými znalosťami možno čelné sklo vymeniť rýchlo a bezpečne, čím sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich. Ak je prasknuté alebo poškodené čelné sklo, treba sa obrátiť na odborníka, aby ho čo najskôr vymenil, alebo posúdil či stačí lepenie čelného skla.

Ak je poškodenie príliš vážne, bude potrebné nainštalovať nové čelné sklo. Ide o chúlostivý proces, ktorý by mal vykonávať len vyškolený technik.

Oprava čelného skla od kamienkov

Poškodenie čelného skla kamienkami môže byť nepríjemné. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré sa dajú urobiť na opravu poškodenia a zachovanie bezpečia čelného skla. Súčasťou opravy je aj záverečné leštenie čelného skla mäkkou handričkou

Prvým krokom je posúdiť poškodenie a zistiť, či je menšie alebo rozsiahle. Ak je poškodenie menšie a na sklo dopadlo len niekoľko kamienkov, bude to len drobná oprava čelného skla od kamienkov. Ak je však poškodenie rozsiahle, potom je najlepšie obrátiť sa na profesionálny servis.

Po posúdení poškodenia je možné začať s opravou. Najskôr je potrebné začať čistením okolia praskliny alebo dierky pomocou čistiaceho prostriedku na sklo a mäkkej handričky. To pomôže odstrániť všetky nečistoty alebo úlomky, ktoré by mohli brániť procesu opravy.

Potom bude nutné prasklinu alebo dierku vyplniť pomocou súpravy na opravu čelného skla. Tieto súpravy sú dostupné vo väčšine obchodov s autodielmi a zvyčajne obsahujú živicu, ktorá sa vstrekne do praskliny alebo triesky. Pred začatím si treba pozorne prečítať návod, pre použitie správneho množstva živice.

Po vstreknutí živice do praskliny alebo dierky treba použiť žiletku na rovnomerné rozotretie živice. Pomôže to vyplniť prasklinu a zároveň zabezpečí hladkú opravu. Po nanesení živice je čas opravu vytvrdiť. To sa môže vykonať pomocou UV svetla alebo tak, že sa nechá prirodzene vyschnúť. Po vytvrdnutí živice príde na rad leštenie čelného skla mäkkou handričkou.

Poškodenie čelného skla spôsobené kamienkami sa dá opraviť pomerne ľahko. Je však dôležité si uvedomiť, že ak je poškodenie rozsiahle, je najlepšie obrátiť sa na profesionálny servis. Dodržiavaním týchto krokov je možné zabezpečiť, že oprava bude vykonaná správne a čelné sklo bude bezpečné.

Prasklina na čelnom skle – výmena alebo oprava?

Nie každá prasklina na čelnom skle si automaticky vyžaduje výmenu čelného skla. Niekedy stačí iba oprava, aby sa prasklina nešírila ďalej. Oprava praskliny čelného skla je predsa len lacnejšia a rýchlejšia ako výmena. Do úvahy ale treba brať polohu praskliny. Ak je v zornom poli vodiča, výmena je nevyhnutná.

Zorným poľom vodiča sa rozumie obdĺžnik ktorého spodná strana leží približne 30 centimetrov od spodnej časti skla a horná 30 cm od hornej časti skla. Bočné strany zas ležia 15 cm od bočného stĺpika a od stredu skla.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 73 až 89 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang