Správa o nehode – ako ju vyplniť a ako postupovať pri nehode

Záznam o dopravnej nehode je dokument, ktorý je potrebné vyplniť počas dopravnej nehody na území Slovenskej republiky. Naplnenie tejto správy je nevyhnutné pre to, aby sa mohli vyriešiť všetky súvisiace nároky a práva.

V prvom rade je potrebné pri dopravnej nehode zastaviť vozidlo a zabezpečiť miesto nehody. V prípade potreby je môže vodič alebo účastník nehody či svedok požiadať o pomoc záchranné zložky. Keď je miesto nehody zabezpečené a všetky zúčastnené vozidlá sú stále na mieste, je čas vyplniť správu o nehode.

Dopravná nehoda – čo urobiť bezprostredne po nej?

Škodové udalosti sa dejú denne rovnako ako dopravné nehody. Škodavá udalosť je často dôsledkom tzv. aquaplaningu. Aj keď nejde o nič vážne treba vedieť, čo robiť bezprostredne po vzniku škody.

V prvom rade je potrebné zaistiť, že sa škoda nebude zväčšovať, nebudú ohrození ostatní účastníci cestnej premávky. S vozidlom sa neodporúča manipulovať, aspoň pokiaľ sa bude volať polícia, teda ak prišlo k zraneniu alebo ide o vyššiu škodu na majetku. Ak je to potrebné treba privolať políciu a záchranné zložky.

Pokiaľ ide o drobnú škodovú udalosť, treba škody zdokumentovať, vypísať správu o nehode a dohodnúť sa, kto je vinníkom. Potom sa škody nahlásia poisťovni.

Ako vyplniť záznam o dopravnej nehode

Správu o nehode je potrebné vyplniť všetkými relevantnými informáciami, ako sú údaje o vodičoch a o vozidlách, ako aj okolnosti dopravnej nehody. Správa obsahuje aj informácie o poškodení, ktoré nastalo ako výsledok dopravnej nehody. Správa o nehode by mala byť vyplnená všetkými účastníkmi dopravnej nehody a potom by mala byť odovzdaná na miestne oddelenie polície.

Záznam o nehode môže pôsobiť príliš zložito, ale jeho vyplnenie je pomerne jednoduché. Najskôr sa vyplní dátum a čas nehody, podľa možnosti je potrebné uviesť čas čo najpresnejšie. Ďalej sa uvádza miesto nehody. Miesto treba popísať čo najpodrobnejšie, uvádza sa ulica, čísla domu, kilometra cesty/diaľnice a pod.

Samozrejme sa uvedú údaje o všetkých vodičoch, ktorí boli účastníkom nehody. V ďalších kolónkach sa označí, či bol niekto zranený alebo či prišlo ku škode na majetku tretích osôb. Ak mala nehoda svedkov, treba uviesť aj údaje o nich, teda meno, adresu a kontakt. V hornej časti záznamu o dopravnej nehode je ešte potrebné uviesť, či bola k incidentu privolaná aj polícia.

V správe o nehode sa uvádzajú mená, adresy a kontakty majiteľov vozidiel. To znamená osôb, ktoré uzavreli povinné zmluvné poistenie. Vyplniť sa musia aj údaje o vozidle, ktoré sú uvedené v tzv. malom techničáku.

Dôležité je uviesť informácie o poisťovni, v ktorej majú účastníci dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie. Tieto údaje obsahuje tzv. zelená karta. Nakoniec sa ešte zaškrtne informácia, či má niekto s majiteľov aj havarijne poistenie.

Mimoriadne dôležitá je časť formulára, ktorá sa venuje samotnej nehode. V je potrebné vyznačiť miesto stretu vozidiel, uviesť poškodenie, ku ktorému došlo. Nakoniec sa pomocou krížikov zaznačia okolnosti nehody. Následne sa upresnia v nákrese.

V nákrese je potrebné čo najjasnejšie načrtnúť cestu, smer jazdy vozidiel a ich postavenie. Je dobré napísať aj názvy ulíc, číslo cesty, dopravné značky a pod. Do poznámok sa zapíšu ďalšie dôležité informácie, ktoré sa nevošli do predchádzajúcich kolónok. Na záver je potrebné formulár podpísať všetkými vodičmi.

Mať vo vozidle tlačivo na správu o nehode nie je povinné, ale odporúčané. Protokol o nehode je možné spísať na papier, ale vzorový formulár je prehľadnejší. Obsahuje všetky potrebné kolónky, takže vodiči na nič nezabudnú.

Správu o nehode je potrebné vyplniť všetkými relevantnými informáciami, ako sú údaje o vodičoch a o vozidlách, ako aj okolnosti dopravnej nehody.

Ako nahlásiť škodovú udalosť poisťovni?

Správa o nehode Allianz, resp. poisťovne v ktorej je uzavreté PZP sa dá poisťovni poslať aj online. Väčšina poisťovní poskytuje nonstop servis. Škodová udalosť sa dá nahlásiť kedykoľvek nielen online, ale aj telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne na pobočke.

Správa o nehode Kooperativa sa najrýchlejšie zašle online, pretože je možné nahrať všetky potrebné dokumenty a odoslať žiadosť. Potom už len stačí počkať, kým sa poisťovňa ozve a či nebude potrebné doložiť ešte iné dokumenty.

Škodovú udalosť musí prvý nahlásiť vinník v poisťovni, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Práve vinník musí poslať vyplnenú aj podpísanú správu o nehode do poisťovne. Škodca nahlasuje poistnú udalosť do 15 dní, ak sa škoda stala na Slovensku.

Dopravná nehoda v zahraničí

Nahlásenie škodovej udalosti na Slovensku a v zahraničí je takmer rovnaké. Účastníci nehody musia vyplniť medzinárodné tlačivo správy o nehode. Toto tlačivo je jednotné pre všetky krajiny Európskej únie. Obzvlášť pri ceste do zahraničia je dobré mať toto tlačivo so sebou v aute. Aj v tomto prípade platí, že ho treba odovzdať poisťovni.

Medzi najdôležitejšie informácie, ktoré by mali poskytnúť obe strany patrí názov poisťovne a číslo poistky. Aj v zahraničí by sa mali obe strany dohodnúť na tom, kto je vinník a kto poškodený. Ak by sa tak nestalo, je potrebné volať políciu.

Poškodenie je potrebné odfotiť a poslať poisťovni aj popisom aby sa uľahčilo posudzovanie a následné preplácanie nákladov. Po návrate na Slovensko je povinnosť nahlásiť škodovú udalosť poisťovni do 30 dní. Nezáleží na tom, kto bol vinník.

Pri riešení dopravnej nehody býva užitočné, ak je v aute umiestnená kamera do auta s GPS. Záznam jednoduchšie odhalí vinníka pri sporných situáciách.

Allianz – informácie o poistnej udalosti

Allianz poistná udalosť sa dá nahlásiť priamo na stránke poisťovne online. Urobiť sa tak dá aj telefonicky. Okrem toho je možné sledovať aj priebeh riešenia. Allianz informácie o poistnej udalosti bude klient dostávať po nahlásení škodovej udalosti.

Odkaz s  informáciami o škode poisťovňa zašle e-mailom alebo cez SMS. Allianz poistná udalosť sa dá sledovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Správa o nehode Allianz je dostupná na webe k stiahnutiu, aby ju vodiči mohli nosiť so sebou v aute. Allianz informácie o poistnej udalosti sú k dispozícii kedykoľvek.

Kooperativa škodová udalosť

Sprava o nehode Kooperativa je dostupná na stiahnutie na webovej stránke poisťovne. Stiahnuť sa tu dá aj tlačivo pre Kooperativa nahlásenie škody. Tlačivo s nahlásením škody je možné zaslať elektronicky, prostredníctvom mobilnej aplikácie, e-mailom alebo poštou na adresu poisťovne.

Okrem vyplneného tlačiva je potrebné doručiť aj kópiu alebo sken vodičského preukazu, veľkého technického preukazu a v prípade vozidiel starších ako 4 roky aj potvrdenie o platnej STK a EK. Kooperativa škodová udalosť sa dá nahlásiť jednoducho a rýchlo.

Kedy je potrebné k dopravnej nehode volať políciu?

Volať k dopravnej nehode políciu nie je vždy nutné. Prítomnosť polície je potrebná ak:

  • ide o podozrenie, že došlo k trestnému činu
  • škoda na vozidle je viac ako 3 900 eur, resp. sa predpokladá, že presiahla túto sumu
  • prišlo k zraneniu osôb
  • účastníci nehody, vodiči, sa nevedia dohodnúť na tom, kto je vinník

V prípade menších „ťukancov“ kedy je škoda minimálna alebo žiadna a neprišlo k žiadnemu zraneniu teda nie je potrebné volať políciu. Stačí iba škodu nahlásiť poisťovni a vypísať záznam o nehode.

Medzi najdôležitejšie informácie, ktoré by mali poskytnúť obe strany patrí názov poisťovne a číslo poistky. Aj v zahraničí by sa mali obe strany dohodnúť na tom, kto je vinník a kto poškodený.

Čo pokrýva povinné zmluvné poistenie a čo havarijne?

Pri výbere poistenia vozidla je dôležité pochopiť rozdiel medzi povinným a havarijným poistením. Povinné poistenie je povinné a pokrýva náklady na liečebné náklady, opravu vozidla a prípadné súdne poplatky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nehody.

Tento typ poistenia poskytuje súkromná poisťovňa a nepokrýva škody na vozidle majiteľa. Uhradia sa z neho škody, ktoré spôsobil majiteľ vozidla niekomu inému.

Havarijné poistenie nie je povinné a pokrýva dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nehody. Pokrýva aj škody na vozidle majiteľa, a to aj prípade, že dopravnú nehodu zavinil. Tento typ poistenia môže pokrývať náklady na prenájom vozidla, náklady na odťah a akékoľvek iné náklady súvisiace s nehodou.

Pri výbere poistenia vozidla je dôležité zvážiť, aké krytie je potrebné a akú sumu je možné investovať do poistenia. Je dôležité preskúmať rôzne poisťovne a porovnať krytie, ktoré ponúkajú. Rôzne spoločnosti môžu ponúkať rôzne spoluúčasti, limity krytia a ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistky.

Dôležité je tiež zvážiť zákaznícky servis poisťovne. Niektoré spoločnosti môžu ponúkať lepší zákaznícky servis ako iné. Je dobré pozrieť recenzie spoločnosti a zistiť, či nemá žiadne sťažnosti od zákazníkov, prípadne koľko ich je a čoho sa týkajú.

Nakoniec je dôležité pred podpisom zmluvy pozorne prečítať poistnú zmluvu. Treba sa uistiť, že je všetko zrozumiteľné a je jasné, čo je v poistnej zmluve zahrnuté. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv je vhodné obrátiť sa na poisťovacieho agenta alebo samotnú poisťovňu.

Povinné a havarijné poistenie sú oba dôležité typy poistenia, pokiaľ ide o výber poistenia vozidla. Je dôležité pochopiť rozdiel medzi nimi a uistiť sa, že klient získa krytie, ktoré potrebuje za prijateľnú cenu. Havarijné poistenie je povinné pri lízingu. Ak ide o pôžičku na auto, napríklad bezúčelovú, stačí mať povinné zmluvné poistenie.

Ak je auto po nehode už nepoužiteľné, je potrebné spraviť aj odhlásenie auta z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte alebo online.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang