Životné poistenie – porovnanie, cena, kalkulačka

Životné poistenie je finančný produkt, ktorý poskytuje finančnú ochranu v prípade úmrtia, zdravotnej pohromy alebo iných vážnych životných situácií. Cena poistnej platby závisí od veku, zdravotného stavu a typu poistenia.

Vybraná hotovosť je poskytnutá v závislosti od poistného plánu – buď na poskytnutie pohrebných služieb alebo na uľahčenie iných životných situácií.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Životné poistenie je zmluvný vzťah medzi poisťovňou a poistencom, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v prípade poistnej udalosti vyplatiť poistné plnenie.

Jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu životného poistenia, je vek osoby, pre ktorú sa požaduje poistenie.

Kalkulačka životného poistenia poskytuje informácie o cenách a benefitoch ponúkaných rôznymi poistnými plánmi.

Porovnanie životného poistenia je možné urobiť aj prostredníctvom online nástrojov, ktoré po zadaní kritérií automaticky vygenerujú, ktoré životné poistenie je najvýhodnejšie.

Najlepšie životné poistenie – čo ponúka?

Získať najlepšie životné poistenie znamená nájsť balíček životnej poistnej ochrany, ktorá bude adekvátne riešiť požiadavky v čase poistenia, avšak takisto aj v prípade, že sa človek náhle dostane do situácie, keď bude potrebovať pomoc.

Životné poistenie je určené pre osoby, ktoré majú záujem poistiť svoju budúcnosť a chcú zabezpečiť tú najlepšiu ochranu v prípade nečakanej udalosti. Aby sa zabezpečilo, že je človek naozaj mimoriadne poistený a bude mať dostatok finančnej ochrany proti prípadným stratám, je potrebné mať správny prístup k hľadaniu vhodného poistenia.

Preskúmaním trhu a vyhľadaním niekoľkých dobrých produktov je možné sa uistiť, že poistenie bude to najlepšie, ktoré sa dá získať.

 • V prvom rade by si mal človek vyhľadať poistné limity, ktoré sú k dispozícii na ochranu pred finančnou stratou. Ide o limit poistnej sumy, ktorý je pripísaný na klientov zvolený produkt. Každé poistenie by malo mať dostatočne vysokú poistnú čiastku, aby mohol byť klient v prípade neočakávanej udalosti adekvátne poistený.
 • Najlepšie životné poistenie tiež umožňuje výber najvýhodnejšieho ukončenia poistenia, čo znamená, že klient môže mať dobrú finančnú situáciu, ak sa rozhodne ukončiť svoje poistenie predčasne.
 • Je dôležité prečítať si podmienky poistenia a pochopiť ich. Porozumením podmienok poistenia je možné overiť, že je k dispozícii ponuka, ktorá najlepšie reflektuje klientove požiadavky a ktorá vyhovuje všetkým jeho očakávaniam a potrebám ohľadom poistnej ochrany.
 • Rovnako dôležité je prejsť si poistné zmluvy o životnom poistení, ktoré sa ponúkajú. Porovnaním jednotlivých ponúk a údajov o poistení je možné rozpoznať, ktorá ponuka je najlepšia pre danú situáciu, a tak bude mať klient jasno v otázke, ktoré poistné produkty budú pre neho skutočne výhodné.

Ak je klient odhodlaný vyhľadať pre seba najlepší životný poistný produkt, treba si uvedomiť, že ide o veľmi dôležitú investíciu pre svoj budúci finančný stav.

Porovnanie životného poistenia

Existuje veľa rôznych produktov životného poistenia, vrátane poistenia smrti a úrazu, plnej dlhovej ochrany a účtovania poškodenia. Pred uzavretím životného poistenia je potrebné porovnanie všetkých produktov, aby sa zistilo, ktorý bude najvýhodnejší.

 • V prvom rade je dôležité zvážiť poistenie smrti a úrazu. Tento druh poistenia je najčastejší a slúži na krytie poistenca na prípad straty života alebo prípadného úrazu s dlhotrvajúcimi následkami. Cena poistenia sa môže líšiť v závislosti od veku poistenca a osobných charakteristík, ako je zdravotný stav a zamestnanie.
 • Ďalší produkt je účtovanie poškodenia. Toto poistenie slúži na kompenzáciu poistenca za škody spôsobené na osobných veciach, ako sú domy alebo autá. Cena tohto poistenia sa odvíja od ceny majetku, ktorý má byť poistený.
 • Plná dlhová ochrana zase slúži na krytie dlhov, ktoré poistenec získal – napríklad dlh, ktorý vznikol dlhom kreditnej karty. Cena tohto poistenia sa určuje v závislosti od sumy poistného dlhu.
 • Poslednou možnosťou je osobné poistenie. Toto poistenie môže zahŕňať náklady na lieky, vzdelanie, starostlivosť o deti, vrátane ich bezpečnosti ako napr. autosedačky pre deti a iné osobné náklady. Vzťahuje sa aj na krytie nákladov na právne služby, ktoré sú často potrebné pri plnení svojich povinností.

Pred uzavretím akéhokoľvek druhu poistenia je potrebné zvážiť množstvo faktorov, aby sa našla tá najvhodnejšia forma pokrytia pre konkrétne potreby. Je dôležité pochopiť všetky produkty životného poistenia a preskúmať ich výhody a nevýhody, aby sa našla tá najvýhodnejšia možnosť pre danú situáciu.

Porovnanie životného poistenia je možné urobiť aj prostredníctvom online nástrojov, ktoré po zadaní kritérií automaticky vygenerujú, ktoré životné poistenie je najvýhodnejšie pre dané podmienky.

Od čoho sa odvíja cena životného poistenia?

Cena životného poistenia je odvodená od niekoľkých faktorov, takže je dôležité porozumieť, čo je v pozadí rozhodnutia o cene.

 • Jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu životného poistenia, je vek osoby, pre ktorú sa požaduje poistenie. Čím je človek starší, tým je poistenie drahšie. Dôvodom je skutočnosť, že človek v starobe má vyššiu pravdepodobnosť úmrtia.
 • Okrem veku cenu výrazne ovplyvňuje životný štýl a zdravotný stav. Ak má osoba zlé návyky, ako je fajčenie alebo pitie alkoholu, alebo ak má chronické ochorenie, napríklad cukrovku, poistenie sa stane drahším.

Väčšina poisťovní vyžaduje pred odsúhlasením poistenia zdravotné vyšetrenie. Štát požaduje tiež poplatok za akékoľvek poistenie. Miera poplatku sa líši v závislosti od krajiny. V niektorých prípadoch môžu poisťovne nastaviť cenu životného poistenia na základe príjmu.

Okrem toho, poisťovne vytvárajú svoju vlastnú politiku a môžu meniť ceny tak, aby si udržali zisk. Môžu napríklad odmietnuť poistiť starších ľudí.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je forma poistenia, ktorá vytvára finančný príspevok v prípade, že je pozostalý v dôsledku úmrtia poistenca postihnutý. Primárnym cieľom investičných životných poistení je poskytnúť rodine zazmluvneného poistenca finančnú ochranu v prípade jeho úmrtia alebo vážnej choroby.

Investovaním prostriedkov prostredníctvom investičných životných poistení sa zabezpečí, že poistenec a jeho rodina budú mať k dispozícii finančný príspevok po jeho úmrtí alebo v prípade úrazu.

Kalkulačka životného poistenia

Kalkulačka životného poistenia poskytuje informácie o cenách a benefitoch ponúkaných rôznymi poistnými plánmi. Kalkulačka tiež umožňuje porovnávať cenu v rámci jedného typu poistenia, napríklad cenu dlhodobého starobného dôchodku, ako aj ceny a benefity previazané s doplnkovým poistením, ako sú úrazové poistenie a dôchodkové poistenie.

Na základe odpovedí na otázky týkajúce sa aktuálneho veku, platiaceho poistného a celkového stavu zdravia, kalkulačka životného poistenia poskytuje prehľad jednotlivých poistných plánov a možností doplnkového poistenia, ktoré sú pre klienta najvhodnejšie.

Údaje sa dynamicky prepočítavajú pre každý poistný plán, takže je možné vidieť ročný výdavok za poistenie a aká je finančná návratnosť v dôsledku dodatočných výhod.

Aké sú recenzie na životné poistenie?

Recenzie na životné poistenie sa líšia v závislosti od typu poistenia, poisťovne a individuálnych skúseností klientov.

Niektoré z najčastejších pozitívnych recenzií na životné poistenie spomínajú:

 • Finančné zabezpečenie rodiny v prípade smrti poisteného.
 • Krytie neočakávaných výdavkov v prípade úrazu alebo choroby.
 • Možnosť vytvárania finančných rezerv a zhodnocovania peňazí.
 • Daňové úľavy.
 • Kvalitný servis poisťovne.

Medzi negatívne recenzie patria:

 • Vysoké poistné.
 • Zložité poistné podmienky.
 • Nevýhodné poplatky.
 • Nízke poistné plnenie v porovnaní s výškou poistného.
 • Ťažkosti s vybavovaním poistného plnenia.

Je dôležité poznamenať, že recenzie na internete nemusia vždy odrážať realitu. Niektoré recenzie môžu byť skreslené a nemusia brať do úvahy všetky aspekty poistenia.

Allianz životné poistenie

Allianz životné poistenie rozširuje finančnú istotu v prípade nečakaných udalostí v živote. Umožní tiež investovať a tiež umožňuje mať pokojnú budúcnosť. Allianz životné poistenie je všestranné financovanie, ktoré je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo potrebám a celkovej finančnej stratégií klienta.

Je možné znížiť tak svoju finančnú zodpovednosť, keď sa človek stretne s nečakanými finančnými problémami a tiež dosiahnuť finančnú ochranu pre seba a svoju rodinu.

Pri výbere Allianz životného poistenia existuje viacero možností. Je potrebné zvážiť svoje finančné ciele na krátkodobý a dlhodobý časový rámec, aby sa mohlo presne určiť, čo klientovi najviac vyhovuje.

Uniqa životné poistenie

Život je plný nečakaných udalostí. Aj preto je dôležité mať niečo, čo bude človeka chrániť.

Životné poistenie v Uniqa dáva istotu a pokoj. Ponúka poistné krytie v prípade smrti alebo invalidity. Vďaka Uniqa životnému poisteniu sa človek nemusí obávať následkov životných udalostí. Umožňuje tiež čerpanie účelového poistenia a spoľahlivú starobnú dôchodkovú ochranu.

Koncept životného poistenia v Uniqa je jednoduchý – byť konkrétne poistený, aby sa život mohol žiť naplno a bez starostí.

NN životné poistenie

NN životné poistenie poskytuje poistnú ochranu pre klienta, členov jeho rodiny a podnikanie. Jeho jednoduchý prístup umožňuje vybrať si vhodný poistný balíček pre všetky potreby. Používateľ si môže vybrať medzi skupinovými a jednotlivými poisteniami, ktoré sú rozšírené o možnosť prispôsobenia, aby odpovedali na individuálne potreby človeka.

NN životné poistenie obsahuje širokú paletu poistných rizík, ako sú úmrtie, zdravotná invalidita, neschopnosť pracovať, prevencia škôd a podobne. Poistenie poskytuje istotu, že v prípade poistných udalostí bude mať klient dostatok financií na činnosti, ktoré sú potrebné, aby sa zabezpečil plynulý chod domácnosti.

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je druh poistenia, ktoré ponúka ochranu pred finančnými stratami, ak by jednotlivec zomrel alebo bol vážne zranený. Tento druh poistenia sa často zlučuje s inými typmi poistenia, ako napríklad poistením úrazov.

V zásade existujú dve hlavné typy rizikového životného poistenia. Prvým z nich je termínované poistenie, pri ktorom sa platí stála mesačná alebo ročná platba počas daného obdobia.

Druhým typom je poistenie s fixnou sumou, ktorá sa platí počas stanovenej doby. Po splnení zmluvných podmienok dostane blízky príbuzný, pozostalý vyplatenú stanovenú sumu.

Rizikové životné poistenie môžu získať všetci zdraví jedinci vo veku 18 – 65 rokov. Ak má človek nad 65 rokov, môže stále využiť zákonné poistenie, napríklad náhradu za starostlivosť.

Oplatí sa životné poistenie?

Odpoveď na otázku „Oplatí sa životné poistenie?“ záleží na cieľoch a plánoch poistenca. Pre niektorých je poistenie nevyhnutnosťou pre odvádzanie finančného zabezpečenia, zatiaľ čo pre druhých je zbytočným výdavkom.

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa, či sa oplatí životné poistenie, je klientova aktuálna finančná situácia a účel poistenia. V závislosti od situácie môže byť životné poistenie užitočným nástrojom na zabezpečenie zodpovedajúcej finančnej podpory v prípade neočakávaných udalostí.

Je tiež účinným spôsobom ako spoločne riešiť platenie nemocničných účtov alebo vybavenie finančného zázemia pre rodinu po úmrtí poistenca.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang